ความคิดเห็น

3

จำนวนแชร์
1,857

          สวัสดีค่ะ วันนี้ถือเป็นวันดีๆ ที่มีรับตรงเปิดรับเพียบเลยนะคะ และอีกหนึ่งรับตรงที่เปิดรับในวันนี้ก็คือ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสารคาม ซึ่งเปิดรับทั้งโควตารับตรงทั่วประเทศ โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมค่ะ  ใครที่งงๆ กับขั้นตอนการสมัครอยู่ วันนี้พี่อีฟจะมารีวิวการสมัครแบบทีละขั้นตอนเลยค่ะ รับรองว่าไม่พลาดแน่ ไปดูกันเลย
 
[Review] ขั้นตอนการสมัครรับตรง (ทั่วประเทศ) 60 ม.มหาสารคาม

ขั้นตอนการสมัคร
   1. ศึกษาข้อมูลการสมัครคัดเลือก
   2. กรอกข้อมูลการสมัคร
   3. พิมพ์ใบสมัครและชำระเงินผ่านทางธนาคาร  
   4. 
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

*** วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (จะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ 10 ต.ค.59 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร) ***
   5. ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะการส่งเอกสารประกอบการสมัคร

ใบสมัครและเอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
   1. ใบสมัครคัดเลือกฯ ที่ชำระเงินแล้ว (ฉบับจริง)
   2. ใบหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) (ฉบับจริง) 
   3. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1)
   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
   5. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณี ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร)
   6. ใบสมัครประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา หรือ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 ชุด (กรณีสมัครประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา หรือประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม)
   7. สำเนาเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย วีดีโอเทป ซีดี หรือตัวอย่างผลงาน จำนวน 1 ชุด (กรณีสมัครประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาและประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม)


Review ขั้นตอนการสมัครสอบ รับตรง 60 ม.มหาสารคาม
ขั้นที่ 1 : เข้าสู่เว็บไซต์การสมัคร
          เข้าที่เว็บไซต์ www.msu.ac.th คลิกที่ pop-up รูปภาพ เข้าสู่ระบบรับสมัครการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ หรือ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.acad2.msu.ac.th เลือกแถบเมนูด้านซ้ายมือ คำว่า "สมัครผ่านเว็บไซต์"
 
[Review] ขั้นตอนการสมัครรับตรง (ทั่วประเทศ) 60 ม.มหาสารคาม


[Review] ขั้นตอนการสมัครรับตรง (ทั่วประเทศ) 60 ม.มหาสารคาม

ขั้นที่ 2 : กรอกรายละเอียดเบื้องต้น + เลือกโครงการที่จะสมัคร
           ในขั้นตอนนี้น้องๆ ต้องมีข้อมูลเบื้องต้นทั้งของตัวเอง และของโรงเรียน ดังนี้ค่ะ
            1. ข้อมูลทั่วไปผู้สมัคร (รหัสประจำตัวประชาชน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล)
            2. ที่อยู่+เบอร์โทรศัพท์
            3. ข้อมูลสถานศึกษาผู้สมัคร (รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่ตั้งโรงเรียน)
            4. ข้อมูลการศึกษาผู้สมัคร (เลือกว่ากำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว)
            5. ข้อมูลผลการเรียนผู้สมัคร (GPAX และ GPA แต่ละกลุ่มสาระวิชา)
            6. ข้อมูลผลการสอบ GAT/PAT ผู้สมัคร (ผู้สมัครต้องสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560) (เลือกว่าสมัครสอบ GAT และ PAT วิชาอะไรบ้าง)
            7. เลือกประเภทโควตาที่สมัคร และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร 4 อันดับ (

       ***มีเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับผู้สมัครที่สมัคร ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม***
          หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว น้องๆ อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ก่อนกด บันทึกข้อมูลการสมัคร นะคะ เพราะถ้าน้องๆ บันทึกข้อมูลการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ค่ะ ผู้สมัครจะสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 
[Review] ขั้นตอนการสมัครรับตรง (ทั่วประเทศ) 60 ม.มหาสารคาม
[Review] ขั้นตอนการสมัครรับตรง (ทั่วประเทศ) 60 ม.มหาสารคาม
 

ขั้นที่ 3 : พิมพ์ใบสมัครและชำระเงินผ่านทางธนาคาร 
          หลังจากกด บันทึกข้อมูลการสมัคร แล้วให้น้องๆ เลือกเมนู พิมพ์ใบสมัคร โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร เพื่อให้ระบบแสดงใบสมัครคัดเลือกฯ และน้องๆ สามารถพิมพ์ใบสมัครออกจากเครื่องพิมพ์ กรณีเลือกสมัครประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา หรือ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และพิมพ์ใบสมัครประเภทโควตา ออกจากเครื่องพิมพ์ เช่นกันค่ะ
 
[Review] ขั้นตอนการสมัครรับตรง (ทั่วประเทศ) 60 ม.มหาสารคาม

ขั้นที่ 4 : ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
          1. ส่งให้กับโรงเรียน (เฉพาะโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ให้ผู้สมัครส่งได้ที่ฝ่ายแนะแนวโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนรวบรวมและส่งให้กับมหาวิทยาลัยตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดให้ในระเบียบการรับสมัครฯ
          2. ทางไปรษณีย์ ผู้สมัครจะต้องส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น หลังชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อย ภายใน 3 วัน
     โดยให้จ่าหน้าซองถึง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 
     วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560)

 
[Review] ขั้นตอนการสมัครรับตรง (ทั่วประเทศ) 60 ม.มหาสารคาม

          เป็นยังไงกันบ้างคะ พี่อีฟคิดว่า รับตรง ม.มหาสารคาม เป็นอีกหนึ่งรับตรงที่ขั้นตอนการสมัครไม่ซับซ้อนเลยนะคะ เพราะการกรอกข้อมูล ก็จบและครบถ้วนภายในหน้าเดียว แต่ต้องระวังเลยค่ะ ว่าจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้อีก หลังทำการสมัคร ดังนั้น ระหว่างที่ทำการสมัคร ก็อย่าลืมมีสติให้มากนะคะ น้องๆ คนไหนที่สนใจสมัครก็อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติในแต่ละโครงการที่สนใจ ให้ครบถ้วนก่อนสมัครนะคะ พี่อีฟเป็นกำลังใจให้ค่ะ :)
 
 
 [Review] ขั้นตอนการสมัครรับตรง (ทั่วประเทศ) 60 ม.มหาสารคาม
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

3

จำนวนแชร์
1,857

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

3 ความคิดเห็น

 1. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ถูกลบโดยเจ้าของ

 2. เมื่อ 27 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  กรอกรายละเอียดให้ครบนะคะ เวลาทำเรื่องจะได้ไวๆ เจอกันเด็กน้อย 60 จิบิ

  รักเลย

  #2
 3. เมื่อ 23 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ขอสอบถามครับ ปพ.1 (4 ภาคเรียน ) นี่ต้องฉบับจริงไหมครับ? หรือเป็นสำเนา? แล้วต้องมีใบรับรองผลการเรียนอีกไหมครับ (ปพ.7) คือเห็นมหาลัยอื่นมีอ่าครับ เลยสงสัย ขอบคุณครับ
  #3

แสดงความคิดเห็น

อ่านปากของฉันนะ.. ว่า "ตัวเอ", ตัวเอในภาษาอังกฤษคือตัวไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .