ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
1,184

กำลังโหลด...

รับตรง 60 คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร (รับ 2 รูปแบบ)

รับตรง 60 คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร (รับ 2 รูปแบบ)

รับตรง 60 คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร รับ 2 รูปแบบ 125 คน เริ่มเปิดรับ 26 ก.ย.นี้!

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 8 ก.ย. 59 9,680 0

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.ศิลปากร 60 , รับตรง ม.ศิลปากร , รับตรง คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร , ม.ศิลปากร , มหาวิทยาลัยศิลปากร , โควตา 28 จังหวัด , โควตา 28 จว. , คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ , คณะจิตรกรรมฯ , จิตรกรรมฯ ศิลปากร

2คณะ
125ที่นั่ง
26 ก.ย. 59 - 2 ธ.ค. 59เปิดรับ
อีก 64 วันปิดรับ
สมัคร

          สวัสดีค่ะ น้องๆ คนไหนที่สนใจคณะทางด้านศิลปะ หรืออยากเรียนด้านจิตรกรรมฯ วันนี้พี่อีฟมีข่าวดีจาก ม.ศิลปากร มาฝากค่ะ เป็นรายละเอียดโครงการที่เปิดรับและเกณฑ์การคัดเลือกของ รับตรง 60 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งแบ่งรับเป็น 2 รูปแบบ และแต่ละรูปแบบก็มีอีกหลายโครงการค่ะ อย่ารอช้า เราไปดูกันเลยดีกว่า ว่ามีโครงการไหนบ้าง
 
มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร (รับ 2 รูปแบบ)

แบบที่ 1 การคัดเลือก
โครงการที่เปิดรับสมัคร
   ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
   ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละโครงการ
ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรในสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ในลำดับที่ 1 ถึงลำดับสุดท้าย ตามจำนวนสิทธิ์ที่สถาบันการศึกษาได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจากคณะจิตรกรรมฯ
   
ทดสอบ Icon มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon ได้รับรางวัลในการประกวดศิลปกรรมประเภทวาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย สื่อผสมภายใน 5 ปี ย้อนหลัง โดยต้องเป็นงานประกวดประเภทผลงานเดี่ยว จากการประกวดในระดับต่อไปนี้
          - ระดับจังหวัด และ/หรือระดับภูมิภาค โดยเป็นรางวัลสูงสุดของการประกวด คือ รางวัลชนะเลิศ หรือรางวัลรองชนะเลิศ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง หรือ
          - ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ (การจัดประกวดตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง หรือ
   
ทดสอบ Icon ได้เข้าร่วมแสดงศิลปกรรมในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ภายใน 5 ปีย้อนหลัง

จำนวนรับ
   ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์) จำนวน 20 คน
   
ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ จำนวน 20 คน

เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
   
ทดสอบ Icon ทดสอบความสามารถและทัศนคติทางศิลปะด้วยการปฏิบัติและสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ
   ทดสอบ Icon ทดสอบความสามารถและทัศนคติทางศิลปะ (โดยผู้ผ่านผู้ผ่านเกณฑ์มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถและทัศนคติทางศิลปะต้องนำเอกสารหลักฐานประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรรางวัลที่ได้รับหรือเข้าร่วมแสดงตัวจริงมาแสดงด้วย)

ปฏิทินโครงการ
ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
  สมัคร 26 ก.ย. - 7 ต.ค.59
  
ให้สถาบันที่ได้รับคัดเลือกจัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์และหลักฐานให้คณะจิตรกรรมฯ
  31 ต.ค.59       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์    
  19 พ.ย.59       ทดสอบความสามารถและทัศนคติทางศิลปะด้วยการปฏิบัติและสัมภาษณ์
  21 พ.ย.59       ประกาศผลการคัดเลือก      
  23-30 พ.ย.59  สมัครและยืนยันสิทธิ์
  28 ม.ค.60       สอบสัมภาษณ์/ทดสอบภาษาอังกฤษ

  10 ก.พ.60       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   

ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ
  สมัคร 26 ก.ย. - 31 ต.ค.59
  11 พ.ย.59       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถ
  19 พ.ย.59       ทดสอบความสามารถและทัศนคติทางศิลปะ
  21 พ.ย.59       ประกาศผลการคัดเลือก      
  23-30 พ.ย.59  สมัครและยืนยันสิทธิ์
  28 ม.ค.60       สอบสัมภาษณ์/ทดสอบภาษาอังกฤษ

  10 ก.พ.60       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


แบบที่ 2 การสอบตรง
โครงการที่เปิดรับสมัคร
   ทดสอบ Icon ประเภททั่วไปทุกกลุ่มวิชาเอก
   
ทดสอบ Icon ประเภททั่วไปกลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์
   
ทดสอบ Icon โควตาพิเศษ 28 จังหวัด

คุณสมบัติทั่วไป
   ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) ต้องศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
   
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะโควตา 28 จังหวัด กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษา 28 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

จำนวนรับ
   ทดสอบ Icon ประเภททั่วไปทุกกลุ่มวิชาเอก จำนวน 65 คน
   ทดสอบ Icon ประเภททั่วไปกลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ จำนวน 10 คน
   ทดสอบ Icon โควตาพิเศษ 28 จังหวัด จำนวน 10 คน

เกณฑ์ในการคัดเลือก
มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร (รับ 2 รูปแบบ)

ปฏิทินโครงการ
  สมัคร 26 ก.ย. - 2 ธ.ค.59
  9 ธ.ค.59         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  17 ธ.ค.59       สอบวิชาองค์ประกอบศิลป์, วิชาสร้างสรรค์
  18 ธ.ค.59       สอบวิชาความรู้ทั่วไป, วิชาวาดเส้น
  25 ม.ค.60       ประกาศผลการสอบคัดเลือก      
  25-27 ม.ค.60  ยืนยันสิทธิ์
  28 ม.ค.60       สอบสัมภาษณ์/ทดสอบภาษาอังกฤษ

  10 ก.พ.60       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รายละเอียดฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร (รับ 2 รูปแบบ)
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
1,184

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

0 ความคิดเห็น

ลำดับความเห็น
  1. มาเป็นเม้นต์แรกกันเถอะ~

    อยากคอมเมนต์เป็นคนแรกไหมครับ?
    ข้างล่างนี้เลย! ;)

ลำดับความเห็น

แสดงความคิดเห็น

แม่ไม่ให้เข้าบ้าน พ่อบอกบ้านล็อค, บอมบอมควรใช้อะไรไขประตูบ้านดี? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .