ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
6,038

          สวัสดีค่ะ เรียกได้ว่าออกมาอย่างรวดเร็วให้น้องๆ ได้เตรียมตัวกันล่วงหน้าเลยนะคะ เพราะล่าสุด สทศ. ได้เผยรูปแบบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 มาแล้ว! ปีนี้ไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมมากค่ะ ยังคงเน้นไปที่ปรนัย 5 ตัวเลือกเป็นอย่างต่ำ แต่ที่เห็นเปลี่ยนไปแน่ๆ จะพบว่าวิชาภาษาอังกฤษ มีจำนวนข้อลดลงค่ะ จาก 90 ข้อ เหลือเพียง 80 ข้อเท่านั้น รายละเอียดจะเป็นยังไง ไปดูกันเลย
 
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
รูปแบบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)

เปรียบเทียบรูปแบบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 และ 2558
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
วิชาภาษาอังกฤษ ของ O-NET 59 (สอบ ก.พ. 60)

มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
วิชาภาษาอังกฤษ ของ O-NET 58 (สอบ ก.พ. 59)

จำนวนข้อสอบ O-NET ปี 59 โดยจำแนกตามรูปแบบของข้อสอบ
 
    ► วิชาภาษาอังกฤษ
        - รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ ข้อละ 1.25 คะแนน

    ► วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
        - รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
        - รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน


    ► วิชาวิทยาศาสตร์
        - รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
        - รูปแบบปรนัย 6 ตัวเลือก 2 คำตอบ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

    ► วิชาภาษาไทย
        - รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 70 ข้อ
        (แบ่งเป็น 2 ตอน : ตอนที่ 2 จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน
                                 ตอนที่ 3 จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 50 คะแนน

        - รูปแบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน จำนวน 10 ข้อ
        (ตอนที่ 1 ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน)


   ► วิชาคณิตศาสตร์
        - รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 32 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน
        - รูปแบบระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข จำนวน 8 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน
         ไปดูรายละเอียดแบบเต็มๆ กันเลยค่ะ

วิชาภาษาอังกฤษ
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
 

วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
 

วิชาวิทยาศาสตร์
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
 

วิชาภาษาไทย
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
 

วิชาคณิตศาสตร์
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)

โหลดรูปแบบข้อสอบ O-NET ม.6 ต้นฉบับ มาดูเต็มๆ คลิกที่นี่

 
มาแล้ว! รูปแบบ+จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 59 ทุกวิชา (สอบ ก.พ.60)
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าว GAT PAT ONET
ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
6,038

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

0 ความคิดเห็น

ลำดับความเห็น
  1. มาเป็นเม้นต์แรกกันเถอะ~

    อยากคอมเมนต์เป็นคนแรกไหมครับ?
    ข้างล่างนี้เลย! ;)

ลำดับความเห็น

แสดงความคิดเห็น

โยโย่อยากจะเดินไปทางซ้าย, ซ้ายคือทางไหน ? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .