ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
5,696

          สวัสดีค่ะ ช่วงนี้เห็นน้องหลายคนพากันติวเพื่อเตรียมสอบ GAT PAT รอบ 1/60 กัน บางคนอาจจะเหนื่อย อาจจะท้อ แต่ถ้าเราหยุดตอนนี้ความฝันของเราไม่มีทางเป็นจริงแน่ ยังไงก็สู้ไปด้วยกันก่อนเนาะ แต่นอกจากการสอบ GAT PAT ที่ต้องเตรียมแล้ว โครงการรับตรงก็สำคัญ มีรับตรง 60 ออกมาเรื่อยๆ แต่มีบางโครงการที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ด้วย ถ้าโครงกการไหนเข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ พี่แป้งแนะนำให้ปักหมุดไว้เลยค่ะ เพราะถ้าสอบติดโครงการนี้ต้องยืนยันสิทธิ์ด้วย มีโครงการอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
ปักหมุดไว้เลย! รวมรับตรง 60 ที่เข้าร่วม "เคลียริงเฮาส์" ถ้าสอบติดต้องยืนยันสิทธิ์ด้วย

รับตรง 60 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
ทดสอบ Icon สมัคร 1 ส.ค.59 - 29 ก.ย.59
ทดสอบ Icon เปิดรับ: หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 80 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
ทดสอบ Icon มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 18-25
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ช่วงที่ 1) ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon สมัคร  1 ส.ค.59 - 10 ส.ค.59 (ปิดรับสมัครแล้ว)
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
      โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
      โครงการเด็กดีมีที่เรียน
      โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน
      โครงการนักคิดเพื่อสังคม
      โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา
      โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
(อัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ฯ)

ทดสอบ Icon สมัคร  18 ก.ค.59 - 9 ก.ย.59 (ปิดรับสมัครแล้ว)
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา)

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติพิเศษตามที่กำหนด
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ ม.ทักษิณ
ทดสอบ Icon สมัคร  25 ส.ค.59 - 31 ต.ค.59
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
      สาขาวิชาพืชศาสตร์
      สาขาวิชาสัตวศาสตร์
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
      สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรงปกติ 60 ม.ทักษิณ
ทดสอบ Icon สมัคร  25 ส.ค.59 - 30 ก.ย.59
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    วิทยาเขตพัทลุง
     คณะวิทยาศาสตร์
     คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
     คณะนิติศาสตร์
    วิทยาเขตสงขลา
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     คณะศึกษาศาสตร์
     คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     คณะนิติศาสตร์
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ตามสายการเรียนที่กำหนด
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
ทดสอบ Icon เลือกสมัครได้ 3 อันดับ โดยต้องเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

รับตรง 60 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ทดสอบ Icon สมัคร  1 ส.ค.59 - 29 ก.ย.59
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     สาขาวิชาเคมี
     สาขาวิชาชีววิทยา
     สาขาวิชาฟิสิกส์
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 มหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล  
ทดสอบ Icon สมัคร  1 - 30 ก.ย.59    
ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ, คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon สมัครแพทยศิริราชฯ ต้องมี GPA กลุ่มวิชาวิทย์, คณิต, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon ผู้สมัครโครงการ ODOD ต้องสมัครค่ายเตรียมความพร้อมด้วย
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ทดสอบ Icon สมัคร 12 - 23 ก.ย.59    
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับสมัคร
      โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
      โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
      โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
      โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
      โครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP (โครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษฯ)
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 จุฬาฯ (ปกติ)
ทดสอบ Icon สมัคร  1 - 15 มี.ค.60
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะวิศวกรรมศาสตร์  
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
      คณะรัฐศาสตร์  
      คณะอักษรศาสตร์   
      คณะนิติศาสตร์
      คณะนิเทศศาสตร์  
      คณะเศรษฐศาสตร์  
      คณะวิทยาศาสตร์   
      คณะสัตวแพทยศาสตร์    
      คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
      คณะครุศาสตร์  
      คณะสหเวชศาสตร์  

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าาแต่ละสาขากำหนด
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT 1/60
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โครงการพัฒนาคุณภาพฯ (ช่วงที่ 2) ม.เชียงใหม่  
ทดสอบ Icon สมัคร 16 ธ.ค.59 - 22 ธ.ค.59
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
      โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
      โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาระดับชาติ
      โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)
      โครงการเด็กดีมีที่เรียน
      โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนพิการ
      โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการฯ
      โครงการสังคมศาสตร์เพื่อสังคม
      โครงการวิศวะสู่ชุมชน
      โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
      โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์
      โครงการช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์
      โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม
      โครงการสื่อสารกระจายโอกาส
      โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน
      โครงการผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์

ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน คณะวิศวะฯ ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon สมัคร  1 ส.ค.59 - 30 ส.ค.59 (ปิดรับสมัครแล้ว)
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
      สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6  สายวิทย์
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon สมัคร 18 ก.ค.59 - 24 ก.พ.60
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     โครงการรับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถฯ
     โครงการรับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
     สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา)

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าสายวิทย์
ทดสอบ Icon มี GPAX และ GPA ตามที่กำหนด
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon สมัคร  18 ก.ค.59 - 4 พ.ย.59
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
ทดสอบ Icon มี GPAX แต่ละชั้นปีตั้งแต่ ม.4-6 ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon มี GPA ในวิชาคณิตฯ, ฟิสิกส์, ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชา ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon เคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ
ทดสอบ Icon เขียนเรียงความบรรยายถึงความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในสาขาที่เลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน้า A4
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โควตาวิชาเรียน ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ทดสอบ Icon สมัครวันที่ 1 ส.ค. - 15 ก.ย.59
ทดสอบ Icon ประเภทของการให้โควตา
     โควตาโรงเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
     โควตาทั่วประเทศ (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัด)

ทดสอบ Icon กลุ่มสาขาที่เปิดรับ
     กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
     กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
     กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
     กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
     กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
     กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon ม.6 สายวิทย์ สามารถสมัครได้ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ทดสอบ Icon ม.6 สายศิลป์ สามารถสมัครสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาเทคโนโลยีการจัดการ
ทดสอบ Icon มี GPAX อยู่ในตำแน่ง Percentile ของโรงเรียน ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ (โควตาภาคเหนือ)
ทดสอบ Icon สมัคร 15 ส.ค.59 - 23 ส.ค.59
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
      โควตาภาคเหนือ
      โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
      โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
      โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)

ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง กสพท 60
ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 31 ส.ค.59 (ปิดรับสมัครแล้ว)
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะแพทยศาสตร์
     คณะทันตแพทยศาสตร์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์
     คณะเภสัชศาสตร์

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะแพทย์
ทดสอบ Icon สอบ 7 วิชาสามัญ
ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET ไม่น้อยกว่า 60%
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์  
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 จุฬาฯ (รูปแบบพิเศษ)  
ทดสอบ Icon สมัคร  16 ส.ค.59 - 31 ส.ค.59 (ปิดรับสมัครแล้ว)
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
      โครงการจุฬาฯ - ชนบท 14 คณะ
      โครงการจุฬาฯ - ชนบท (ปอเนาะ)  
      โครงการรับนร.ไทยใน 4 จว.ใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์
      โครงการรับตรงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
      โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯ
      โครงการโอลิมปิกวิชาการ จำนวน 200 คน
      โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ (สสวท. สพฐ และวมว.)  
      โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
      โครงการโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
      โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
      โครงการรับตรงสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
      โครงการรับตรงสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
      โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์  
      โครงการรับตรงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์
      โครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์ฯ คณะอักษรศาสตร์  
      โครงการรับตรง สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
      โครงการรับตรงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
      โครงการรับตรงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
      โครงการรับตรงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
      โครงการรับตรงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์
      โครงการรับตรงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์  
      โครงการรับตรงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร  
      โครงการนร.ผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ
      โครงการนร.ผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางกีฬา 12 คณะ

ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
ปักหมุดไว้เลย! รวมรับตรง 60 ที่เข้าร่วม "เคลียริงเฮาส์" ถ้าสอบติดต้องยืนยันสิทธิ์ด้วย 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
5,696

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

0 ความคิดเห็น

ลำดับความเห็น
  1. มาเป็นเม้นต์แรกกันเถอะ~

    อยากคอมเมนต์เป็นคนแรกไหมครับ?
    ข้างล่างนี้เลย! ;)

ลำดับความเห็น

แสดงความคิดเห็น

อ่านปากของฉันนะ.. ว่า "ตัวเอ", ตัวเอในภาษาอังกฤษคือตัวไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .