ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
6,076

กำลังโหลด...

รับตรง 60 คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (6 โครงการ)

รับตรง 60 คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (6 โครงการ)

คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เปิดรับตรง 60 ถึง 6 สาขา รับสมัคร 3-14 ต.ค.

เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 20 ก.ย. 59 32,337 1

Tags: รับตรง , รับตรง 60 , รับตรงคณะศึกษาศาสตร์ , รับตรง ม.เชียงใหม่ , รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ , คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ , คณะศึกษาศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รับตรง มช

6คณะ
98ที่นั่ง
3 ต.ค. 59 - 14 ต.ค. 59เปิดรับ
อีก 1 วันเปิดรับ
ยังไม่เปิด
       สวัสดีน้องๆ ชาว Dek-D.com รับตรงวันนี้เอาใจน้องๆ ที่อยากเป็นครู เพราะคณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เปิดรับตรงโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน โดยแบ่งย่อยถึง 6 โครงการ 6 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ, สาขาวิชาธุรกิจศึกษา, สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา รับทั้งหมด 98 คน เริ่มสมัคร 3-14 ต.ค.ค่ะ น้องๆ ที่เริ่มสนใจแล้ว ไปดูรายละเอียดกันเลยจ้า
 
รับตรง 60 คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (6 โครงการ)

 โครงการที่เปิดรับสมัคร
 
1. โครงการสานฝันครูปฐมวัย (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ) 18 คน
  
ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
     ทดสอบ Icon อยู่ ม.6
    
ทดสอบ Icon มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
    
ทดสอบ Icon มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
    
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงความประพฤติดี ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา บริการชุมชนและแสดงถึงจิตสาธารณะ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นำมาวันสอบสัมภาษณ์)
    
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
     ทดสอบ Icon ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล
    
ทดสอบ Icon ความถนัดทางวิชาชีพครู
    
ทดสอบ Icon ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป

  2.โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ (สาขาวิชาธุรกิจศึกษา) 12 คน
  
ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
     ทดสอบ Icon อยู่ ม.6 หรือเทียบเท่า
    
ทดสอบ Icon มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
    
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงทักษะและความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นำมาวันสอบสัมภาษณ์)
    
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
     ทดสอบ Icon ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล
    
ทดสอบ Icon ความถนัดทางวิชาชีพครู
    
ทดสอบ Icon ความรู้วิชาธุรกิจศึกษา (ธุรกิจทั่วไป ธุรกิจศึกษา บัญชี เศรษฐศาสตร์)

  3. โครงการสืบสานครูภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาไทย) 17 คน
    
ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
     ทดสอบ Icon อยู่ ม.6
    
ทดสอบ Icon มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
    
ทดสอบ Icon มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพื้นฐาย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
    
ทดสอบ Icon มีความสามารถในการอ่านออกเสียงคำประพันธ์ไทย (ดูรายละเอียดการส่งไฟล์บันทึกเสียงจากเว็บไซต์ www.edu.cmu.ac.th)
    
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
     ทดสอบ Icon ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล
    
ทดสอบ Icon ความถนัดทางวิชาชีพครู
    
ทดสอบ Icon ความรู้วิชาภาษาไทย (ความรู้พื้นฐานด้านวรรณกรรม หลักการใช้ภาษา ความสามารถด้านทักษะทางภาษาและการประพันธ์)

  4. โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา (สาขาสังคมศึกษา) 16 คน
    
ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
     ทดสอบ Icon อยู่ ม.6
    
ทดสอบ Icon มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
    
ทดสอบ Icon มีผลการเรียนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
    
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงความสามารถทางสังคมศึกษาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นำมาวันสอบสัมภาษณ์)
    
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
     ทดสอบ Icon ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล
    
ทดสอบ Icon ความถนัดทางวิชาชีพครู
    
ทดสอบ Icon ความรู้วิชาสังคมศึกษา (ความรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

  5. โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ (สาขาวิชาศิลปศึกษา) 17 คน
    
ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
     ทดสอบ Icon อยู่ ม.6 หรือเทียบเท่า
    
ทดสอบ Icon มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
    
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงความสามารถทางศิลปะ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี (นำมาวันสอบสัมภาษณ์)
    
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
     ทดสอบ Icon ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล
    
ทดสอบ Icon ความถนัดทางวิชาชีพครู
    
ทดสอบ Icon ความรู้วิชาศิลปะ (ความรู้วิชาวาดเส้น หลักการและทฤษฎีทางทัศนศิลป์)

  6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพลศึกษา (สาขาวิชาพลศึกษา) 18 คน
    
ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
     ทดสอบ Icon อยู่ ม.6
    
ทดสอบ Icon มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
    
ทดสอบ Icon มีผลการเรียนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
    
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงทักษะและความสามารถทางด้านกีฬา โดยเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันรายการในระดับประเทศและได้รับรางวัลจากการแข่งขันหรือเป็นตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไปในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นำมาวันสอบสัมภาษณ์)
    
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
     ทดสอบ Icon ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล
    
ทดสอบ Icon ความถนัดทางวิชาชีพครู
    
ทดสอบ Icon ความรู้วิชาพลศึกษา (ความรู้ทั่วไปทางการกีฬา ความเคลื่อนไหวทางการกีฬาระดับชาติ นานาชาติ ประวัติศาสตร์การกีฬา กติกากีฬาสากล)

  กำหนดการโครงการ
    3-14 ต.ค. 59    สมัครด้วยตนเอง/ ทางไปรษณีย์    
       16 พ.ย. 59    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
       26 พ.ย. 59    สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
       27 พ.ย. 59    สอบสัมภาษณ์พร้อมแสดงผลงาน/แฟ้มสะสมงาน

  รายละเอียดโครงการรับตรง คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับตรง 60 คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (6 โครงการ)
 
  เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับตรง 60 คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (6 โครงการ)

รับตรง 60 คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (6 โครงการ) 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
6,076

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

1 ความคิดเห็น

  1. #1 Mina
    เมื่อ 9 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
    เยี่ยม
    #1

แสดงความคิดเห็น

ตัดเลยตัดเลยชั๊บๆๆ ตัดให้ขาดเลยชั๊บๆๆ, ใช้อะไรตัดกระดาษดีนะ? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .