ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
2,200

กำลังโหลด...

16คณะ
-ที่นั่ง
16 ก.ย. 59 - 28 ก.ย. 59เปิดรับ
อีก 2 วันปิดรับ
หมดเขต
      สวัสดีน้องๆ ชาว Dek-D.com ค่ะ เมื่อไม่นานมานี้ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เผยแผนการรับตรงตลอดทั้งปี ขอบอกว่าใครหมายมั่นปั้นมือว่าจะเรียนที่นี่ เป็นโอกาสดีแล้วนะคะ เพราะปีนี้ เปิดรับถึง 6 รอบตลอดทั้งปี มีทั้งรอบก่อนแอดมิชชั่น 4 ครั้ง รอบแอดมิชชั่น และรอบหลังแอดมิชชั่นด้วยค่ะ เอาเป็นว่าค่อยๆ ติดตามรายละเอียดกันไปเรื่อยๆ แต่วันนี้พี่มิ้นท์จะมาพูดถึงรับตรงรอบก่อน Admission ครั้งที่ 1 ของ ม.หัวเฉียวฯ กันก่อน ไปดูรายละเอียดกัน!
 

รับตรง 60 ม.หัวเฉียวฯ รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1

   คณะที่เปิดรับสมัคร
  ทดสอบ Icon กลุ่มคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ 
     ทดสอบ Icon คณะการแพทย์แผนจีน
     ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์
     ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
     ทดสอบ Icon คณะกายภาพบำบัด
    
 ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (สาขาการจัดการโรงพยาบาล, สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม, สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
     
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
   ทดสอบ Icon กลุ่มคณะอื่นๆ 
     ทดสอบ Icon คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
     ทดสอบ Icon คณะนิเทศศาสตร์
     ทดสอบ Icon คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน (สาขาวิชาภาษาจีน, สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน)
     ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี, สาขาการจัดการ, สาขาการตลาด, สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาธุรกิจจีน, สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
     ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ (สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาการท่องเที่ยว, สาขาอุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว, สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง (สำหรับชาวต่าวชาติ))
     ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
     ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
     ทดสอบ Icon หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ (สาขาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน, สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ, สาขาภาษาไทย-ภาษาไทย (ชาวต่างชาติ))
     ทดสอบ Icon หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ (B.B.A.) เลือกเรียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

  คุณสมบัติ
     ทดสอบ Icon ม.6, เด็กซิ่ว และเทียบเท่า

  เกณฑ์การคัดเลือก
     ทดสอบ Icon กรณีที่ 1 : สมัครคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สอบตรง 4 วิชา (สามารถจัดได้ 4 อันดับ อันดับ 1 ให้เลือกคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่วนอันดับ 2-4 เลือกได้ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน)
        - วิชาคณิตศาสตร์ 40 ข้อ  สอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที (30%)
        - วิชาวิทยาศาสตร์ 60 ข้อ สอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที (30%)
        - วิชาภาษาอังกฤษ 60 ข้อ สอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที (30%)
        - วิชาตรรกวิทยา 20 ข้อ สอบ 30 นาที (10%)
 
     ทดสอบ Icon กรณีที่ 2 : สมัครทุกสาขา (ยกเว้นคณะทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ใช้ผลการเรียน (GPAX) สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดยจะใช้ GPAX 4 เทอม ไม่กำหนด GPAX ขั้นต่ำ 

  ปฏิทินโครงการ
 
รับตรง 60 ม.หัวเฉียวฯ รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1

 
   ปฏิทินรับตรงตลอดทั้งปี
 
รับตรง 60 ม.หัวเฉียวฯ รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1

    รายละเอียดการรับสมัครรับตรง ม.หัวเฉียวฯ รับตรง 60 ม.หัวเฉียวฯ รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1
 
รับตรง 60 ม.หัวเฉียวฯ รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
2,200

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

0 ความคิดเห็น

ลำดับความเห็น
  1. มาเป็นเม้นต์แรกกันเถอะ~

    อยากคอมเมนต์เป็นคนแรกไหมครับ?
    ข้างล่างนี้เลย! ;)

ลำดับความเห็น

แสดงความคิดเห็น

ฝนตกแล้ว, บอมบอมเอาอะไรกันฝนดี (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .