ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

6

สวัสดีครับ.....ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆโรงเรียนคงจะเริ่มปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมครับ....ใกล้เข้าสู่เทศกาลความสุขแล้วซิครับเนี้ย.....ยังไงก่อนปิดเทอม....ก็ขอให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบปลายภาคนะครับ.....อดทนอ่าน  อดทนจำ  อดทนดู  อีกไม่กี่อึดใจก็จะผ่านไปแล้วหละครับ......และหลังจากนั้นจะ เฮฮา ปาจิงโกะ ขนาดไหน....ก็ตามสบายไม่ว่ากัน...แต่อย่าลืมมาชวน พี่ลาเต้ ไปร่วมปาจิงโกะด้วยนะครับ....อิอิ......

 

สัปดาห์นี้ พี่ลาเต้ ก็ไม่ลืมสัญญาที่เคยให้กันไว้เมื่อครั้งที่แล้ว...ว่าจะนำแนวเนื้อหาข้อสอบโอเน็ต วิชาวิทยาศาสตร์ มาบอกกันครับ....วิชานี้ เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่หลายๆคนเมื่อได้ยินชื่อเป็นอันต้องส่ายหน้า...ขวับๆ...เพราะกลัวทำข้อสอบไม่ได้....แหม....อย่าเพิ่งคิดวิตกไปขนาดนั้นกันเลยครับน้องๆ..เพราะ พี่ลาเต้ ได้ดูแนวข้อสอบแล้ว..... เชื่อเลยว่าน้องๆทำได้แน่นอน.....ฟันธง

 

แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ จะแบ่งออกเป็นหมวด และสาระวิชาดังนี้ครับ...

 

สาระที่ 1: สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

มาตรฐาน ว 1.1: เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสาร

สิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

มาตรฐาน ว 1.2: เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่

มีผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้มาใช้ประโยชน์

 

สาระที่ 2: ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว 2.1: เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 2.2: เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

สาระที่ 3: สารและสมบัติของสาร

มาตรฐาน ว 3.1: เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 3.2: เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความไปใช้ประโยชน์

 

สาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่

มาตรฐาน ว 4.1: เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม

มาตรฐาน ว 4.2: เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์

 

สาระที่ 5: พลังงาน

มาตรฐาน ว 5.1: เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

สาระที่ 6: กระบวนการเปลี่ยนแปลงโลก

มาตรฐาน ว 6.1: เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้

และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

สาระที่ 7: ดาราศาสตร์และอวกาศ

มาตรฐาน ว 7.1: เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็คซี ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสาร

สิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 7.2: เข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นำมาใช้ในการสำรวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

สาระที่ 8: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 8.1: ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เช้าใจว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 

            ในช่วงปิดเทอมนี้น้องๆอย่ามัวแต่เล่น Msn แชทกับเพื่อนๆซะจนเพลินนะครับ....ลองหาเวลาว่างสัก 10 นาทีต่อวัน ไปหารายละเอียดการรับตรง หรือโควต้าของแต่มหาวิทยาลัย ซึ่งตอนนี้ พี่ลาเต้ ขอบอกว่ากำลังเปิดรับสมัครหลายแห่งเลยหละครับ....เพราะสิ่งเหล่าอาจจะช่วยให้เรามีกำลังใจและคลายความเครียดจากการสอบแอดมิชชั่นได้ครับ....และถ้าไม่รู้จะหาจากตรงไหนก็เข้ามาดูที่หมวดแอดมิชชั่นของ “เด็กดี” พี่ลาเต้ นำมาอัพเดทให้ทุกวันเลยครับ.....

 

ส่วนคอลัมน์ “เตรียมความพร้อมสู่แอดมิชชั่น 51” สัปดาห์หน้าจะเป็นรายละเอียดของเรื่องอะไรนั้น....ห้ามพลาดเลยหละครับ....รับรองเข้มข้นแน่ๆ.....และน้องๆคนไหนอยากจะพูดคุยกับ พี่ลาเต้ ก็เข้ามาได้เลยหนะครับ...2 ทางด้วยกัน ทางอีเมล์ที่ latae@dek-d.com หรือทาง Msn ที่ latae_dek-d@msn.com ครับ....พี่ลาเต้ ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนครับ......

 

ความคิดเห็น

6

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

6 ความคิดเห็น

 1. #1 ฮ่า ฮ่า ฮ่า
  28 ก.ย. 2550, 18:53 น.
  ขอบคุณค่า....
  #1
 2. #2 junejune*
  1 ต.ค. 2550, 21:40 น.
  ขอบคุณนะคะ

  ช่วยได้มากๆเลย

  อิอิ ..^^..
  #2
 3. 9 ต.ค. 2550, 10:47 น.
  เหอ เหอ ^^ ขอบคุณอีกครั้ง "แง้วแง้ว"
  #4
 4. #5 Wee
  15 ต.ค. 2550, 10:53 น.
  อยากได้เฉลยข้อสอบ Ent วิทยาศาตร์ O-NET ปี 2548 กับ ปี 2549 ใคมีช่วยบอกทีนะขอบใจมาก
  #5
 5. #6 zero
  4 พ.ย. 2550, 19:46 น.
  ขอบคุณมากๆคร้าบ
  #6
 6. #8 BEER
  30 ก.ค. 2552, 09:20 น.
  Dมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเยยจริงๆๆๆนะขอบอก
  #8

แสดงความคิดเห็น

ตัดเลยตัดเลยชั๊บๆๆ ตัดให้ขาดเลยชั๊บๆๆ, ใช้อะไรตัดกระดาษดีนะ? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .