ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

21

จำนวนแชร์
10

  สวัสดีครับน้องๆ พี่ปอมารายงานตัวแล้วครับ สำหรับวันนี้ก็มีโควตารับตรงดีๆมาฝากอีกเช่นเคย คราวนี้เป็นคิวของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากดินแดนเหนือสุดแห่งสยาม..."มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย"

  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับ 9 ปริญญา มากกว่า 60 โปรแกรมวิชา รับสมัครพร้อมรายงานตัวในวันที่ 5 - 30 เมษายน 2551 (ไม่มีการสอบ สมัครแล้วได้เรียนเลย)

 

 

  ขั้นตอนการสมัคร และรายงานตัว ด้วยตนเอง หรือมีผู้รายงานตัวแทน ณ หน่วยรับนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)

1. กรอกใบสมัคร และใบรายงานตัว ในระบบอินเตอร์เนต และพิมพ์ใบรายงานตัวเก็บไว้เพื่อรายงานตัว

2. นำใบรายงานตัว และสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร รายงานตัวเป็นนักศึกษาชำระเงิน 2,690 บาท ณ หน่วยรับนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)

(กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง ผู้มารายงานตัวแทนจะต้องมีหลักฐานของผู้รายงานตัวคือ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา)

3. เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานที่จะต้องนำมาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551

  เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ หรือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

2. เกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่น้อยกว่า 3.00

  นักศึกษาสามารถยืนยันสิทธิ์ และรายงานตัว ได้ทางไปรษณีย์โดย (ทางมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

1. แนบธนานัติจำนวนเงิน 2,690 บาท สั่งจ่ายในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2. แนบหลักฐานใบรายงานตัวที่พิมพ์ออกมาผ่านระบบอินเตอร์เนต

3. แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา

4. แนบเอกสารตามข้อ 1 , 2 และ 3 ลงในซองจดหมายส่งทางไปรษณีย์มายัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

   ***  รายละเอียดค่ายืนยันสิทธิ์ 2,690 บาท ***

1. ค่าชุดนักศึกษาพร้อมรองเท้าจำนวน 2 ชุด

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

3. ค่าหนังสือวิชาพื้นฐาน 10 วิชา

4. ค่าบัตรนักศึกษา และบัตร ATM

ดูรายละเอียด สาขาต่างๆที่เปิดรับได้ที่

http://admission.cru.in.th/doc/program2551_3.pdf  โดยมีสาขาที่เปิดรับเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ประกาศไว้ ได้แก่

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) สาขาวิชาเคมี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 117 )

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) สาขาวิชาชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 128 )

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 144)

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (คณะมนุษยศาสตร์์รหัส 100)

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4ปี) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 473)

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.4ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และการจัดการ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัส 999)

  น้องๆที่สนใจ กรอกใบสมัครและใบรายงานตัว ได้ที่

  http://202.29.56.60/orasis/entis_2551/index.php  แต่รอวันที่ 5 เมษายน วันรับสมัครวันแรกค่อยไปกรอกก็ได้ครับ อิอิ

ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวแอดมิชชั่น
ความคิดเห็น

21

จำนวนแชร์
10

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

21 ความคิดเห็น

 1. #4 wan
  11 ต.ค. 2551, 14:20 น.
  สนใจสมัครต่อปริญญาโทใครทราบสมัครเมื่อไหร่บอกบ้างนะ
  #4
 2. #5 สมหญิง
  26 พ.ย. 2551, 13:45 น.
  ดีค่ะตกลงที่มีข่าวนักศึกษาเสียชีวิตที่หอ  หน้าม.จิงปะคะ บอกด้วยหอไร ห้องไรคะ
  #5
 3. #6 เอก
  3 ส.ค. 2552, 06:36 น.
  เรียนสาภาษามาสามารถสอบเข้าเรียนสาธารณะสุขได้ไหมครับ..................................รบกวนช่วยบอกที.........jandang22@hotmail.com.............ขอบคุณคร้าบ..................................................
  #6
 4. #7 อุอิ
  16 ธ.ค. 2552, 19:09 น.
  วัที่10ไปสอบครุมา วันที่11จ่ายเงินแรกเข้าแล้ว แล้ววันที่5เมษาต้องไปรายงานตัวอีกก๊ะค่ะ
  #7
 5. #8 ออมจัง
  22 ก.พ. 2553, 19:24 น.
  จบปวส. คอมธุรกิจ มา เรียนครุ ได้ป่าวคะ แล้วจะต้องเรียน กี่ปี ถึงจะจบคะ ใครทราบช่วยบอกทีค่ะ
  #8
 6. 21 มี.ค. 2553, 11:38 น.
  มหาลัยเปิดรับสมัคสอบวัดแววครูอีกรอบหรอค่ะ
  แล้วคนที่สอบรอบแรกไม่ผ่านสอบได้อีกไหมค่ะ
  งัยก็ตอบด้วยนะค่ะ
  #9
 7. #11 breezz
  10 ก.ย. 2553, 15:45 น.
  รับสมัครปีหน้าเมื่อรั่ยค่ะ2554
  #11
 8. #12 pigger
  17 ก.ย. 2553, 17:40 น.
  จะเปิดรับสมัครนักศึกษา2554เมื่อไรค่ะช่วยตอบที  ขอบคุณค่ะ
  #12
 9. #13 pigger
  17 ก.ย. 2553, 17:42 น.
  จะเปิดรับสมัครนักศึกษา2554เมื่อไรค่ะช่วยตอบที  ขอบคุณค่ะ
  #13
 10. #14 Toystory
  11 ต.ค. 2553, 11:50 น.
  มหาลัยราชภัฏเชียงรายเปิดแร้วปี54

  รับตรง/โควต้า ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายนนี้เท่านั้น

  รับคณะละแค่ 100 คน

  เต็มแร้วเต็มเลยเน้อ

  รีบๆกันหน่อยน่ะเด๋วม่ะทัน

  จากเด็กแม่สายค๊าฟฟฟฟ
  #14
 11. #15 ning
  19 ก.พ. 2554, 20:28 น.
  อยากเป็น นศ. ราชภัฏเรียงรายไวๆจัง

  แต่ยังอยู่ม.5 จองโควต้าไว้ก่อนได้ปะค่ะ อิอิ
  #15
 12. #16 แพร
  19 เม.ย. 2554, 14:24 น.
  ดีค่ะ ถ้าจะสอบเข้าคณะครุจะต้องใช้ Pat5มั้ยคะ

  แล้วต้องเตรียมตัวยังงัยคะ
  #16
 13. #17 พีท
  29 พ.ค. 2554, 17:03 น.
  ชุด freshy นับเมื่อไหร่ ทำไมผมไม่รู้เรื่อง
  #17
 14. #18 นู๋กิม
  24 พ.ย. 2554, 14:10 น.
  ในการสอบวัดแววครูจะสอบอีกรอบวันที่อะไรคะ และเดือนอะไรคะ

  และถ้าสอบไม่ผ่านจะเลือกเอกคณะอื่นได้มั้ยคะ ช่วยตอบหน่อยนะคะ

  ที่ saisuree1@hotmail.com ขอบคุณ
  #18
 15. #19 泰愚-学生.
  13 ม.ค. 2555, 12:23 น.
  สอบวัดแววครู จัดขึ้นวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ครับ ถ้าสอบวัดแววครูไม่ผ่าน สามารถเลือกลง คณะที่ไม่มีการสอบเข้า ได้ครับ ส่วนวิชาเอกเลือกตามความถนัด ความสนใจได้ครับ คณะที่ไม่มีการสอบเข้า เช่น คณะวิทยาการจัดการ บัญชี คณะมนุษยศาสตร์ สำนักวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้นนะครับ.
  #19
 16. #20 ไชยวัฒน์
  22 ม.ค. 2555, 12:08 น.
  ดีใจจังจะได้ที่เรียนเเล้ว
  #20
 17. #21 คริส
  2 มี.ค. 2555, 21:41 น.
  อยากเรียน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการสื่อสารใหม่และมัลติมีเดีย T^T  แต่มันเต็มแล้วอะ แต่อยากเรียนมากๆๆเลย พลาดโอกาสไปน่าเสียดายมาก T^T
  #21
 18. #22 เก๋
  22 ส.ค. 2555, 14:24 น.
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2555 วันจันทร์-ศุกร์ เมื่อไรคร๊.................................รบกวนช่วยบอกหน่อยคร๊.........Love_Doraemon37@hotmail.com
  #22
 19. #23 ooo
  16 ก.ย. 2558, 10:29 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ราชภัฏชียงราย ต้องสอบ Gat pat
  เสียใจ
  #23
 20. #24 แสงเดือน
  3 พ.ค. 2559, 13:53 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  อยากทราบว่าคณะมนุศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจยังเปิดรับรอบสามมั้ยค่ะเขิลจุง
  #24
 21. #25 กรรณิการ์ แซ่ว่าง
  9 ก.ค. 2559, 21:28 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ข่าวสารข้างบนนี้เป็นของปีไหนค่ะ
  #25

แสดงความคิดเห็น

ปิดไฟใส่กลอน จะเข้ามุ้งนอนอย่าลืมล็อคบ้าน, บ้านหลังไหนล่ะเนี่ย? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .