ความคิดเห็น

19

จำนวนแชร์
17

  ช่วงนี้น้องๆหลายคนคงกำลังอยู่ในช่วงรับน้องใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยกันแน่ๆเลย แต่ถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัยไปแล้ว จนถึงการรับน้องแล้ว พี่ปอก็ยังไม่หยุดเสาะแสวงหาโควตาดีๆมาฝาก โดยวันนี้พี่ปอมีข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมาฝาก

 

  มหาวิทยาลัยราชภัฎ ธนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ศูนย์ธนบุรีประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2551 เปิดให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 สามารถเลือกเรียนได้ 2 แบบ แรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลาเรียน 17.20 - 20.40 น. หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลาเรียน 07.40 - 19.00 น.

ระยะเวลาในการศึกษาแต่ละภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม

ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม

ภาคเรียนที่ 3 ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

1.คณะครุศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี

-สาขาวิชาการสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี

-สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

-สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

-สาขาวิชาภาษาจีน

-รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

-สาขาวิชาออกแบบประยุกศิลป์

3.คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรระดับปริญญาตรี

-สาขาวิชานิเทศศาสตร์

-สาขาวิชาอุตสากรรมการท่องเที่ยว

-บัญชีบัณฑิต

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร

1.ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

2.ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

3.มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง

หลักฐานการรับสมัคร

1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ

3.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ

  สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทร. 0-2890-1801-8 ต่อ 6012-6014 ส่วนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่ม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับนักศึกษาภาคปกติเพิ่ม ในทุกคณะ และทุกสาขาวิชา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2551 โทร. 0-2890-1801-8 ต่อ 6012-6014

ความคิดเห็น

19

จำนวนแชร์
17

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

19 ความคิดเห็น

 1. #1 ควe
  10 ก.ค. 2551, 23:33 น.
  http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=17753DCAF0CL5DH9GGUSDNJQ1O[QIV

  นี่หรอเด็กราชภัฏ
  #1
 2. #2 ไอซ์
  26 ก.ค. 2551, 22:42 น.
  ****จังหวัดชลบุรีมีราชภัฎไหม****



  ////ใครทราบกรุณาบอกด้วยค่ะ...จะย้ายไปเรียน////
  #2
 3. #3 PUY
  4 พ.ย. 2552, 11:18 น.
  พี่ปอ ราชภัฎธนบุรี ที่ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เปิดรับเมื่อไรแล้วสมัครได้ที่ไหน รบกวนด้วยค่ะ จะย้ายไปเรียนค่ะ
  #3
 4. #4 kiu
  5 พ.ย. 2552, 21:02 น.
  ตอนนี้ราชภัฎธนบุรี มีศูนเปิดรับสมัคร สาขาบัญชีที่ใหนบ้าง รบกวนบอกหน่อยต้องการเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ถ้าไม่เปฌนก่รบกวนส่ง mail มาก็ได้
  #4
 5. #5 วิยดา
  21 ม.ค. 2553, 15:33 น.
  อยากทราบว่าถ้าจะลงเรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวค่าเทอมประมาณเท่าไหร่คะ แล้วต่อไปจะสามารถกู้เงินเรียนได้มั้ยคะ
  #5
 6. #6 อ๋อมแอ๋ม
  19 เม.ย. 2553, 13:48 น.
  อยากทราบว่านักศึกษาที่สมัคเรียนภาคพิเศษวันจันทร์-วันพฤหัสบดี ในระดับ ปวส. มีจำนวนกี่คนค่ะ
  #6
 7. #7 krajeab
  16 ก.ค. 2553, 20:39 น.
  จะเปิดรับภาค สมทบ อีกทีเมื่อไหร่คะ
  #7
 8. #8 อ๊อฟ
  23 ก.ย. 2553, 13:26 น.
  เปิดรับสมัครภาคพิเศษอีกเมือไร อย่ากรู้มากคราฟ สาขาอะไรบ้าง
  #8
 9. #9 nara
  12 พ.ย. 2553, 19:45 น.
  ปี 2554 เปิดรับภาคพิเศษเมื่อไหร่คะ

  สนใจจริงค่ะ c.malee at hotmail dot com

  รบกวนผู้รู้ส่งข่าวด้วยนะคะ

  ขอบคุณมาก ค่ะ
  #9
 10. #10 อลงกต โกศลศุภกุล
  15 ก.พ. 2554, 00:01 น.
  ปริญญาตรีต่อเนื่องเรียนประมาณกี่ปีครับ และต่างกับปกติอย่างไร
  #10
 11. #11 อ๋อ
  10 มิ.ย. 2554, 17:53 น.
  ปี2555จะมีการเปิดรับภาคพิเศษเมื่อไหร่ค่ะ

  สนใจมากๆค่ะ

  ใครรู้รบกวนตอบด้วยนะค่ะ 0839574150

  บอบคณุมากๆค่ะ
  #11
 12. #12 pronsuree
  20 มิ.ย. 2554, 12:19 น.
  ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาควันอาทิตย์เท่าไหร่ อยากเรียนมาก ตอบด้วยนะค่ะ
  #12
 13. #13 ลียูนซอง
  3 ต.ค. 2554, 13:59 น.
  ปี2555จะมีการเปิดรับภาคพิเศษเมื่อไหร่ครับ

  สนใจมากๆใครรู้รบกวนตอบด้วยนะครับบอบคณุมากๆ
  #13
 14. #14 เกด
  1 พ.ย. 2554, 18:45 น.
  ปี2554lสมัครเมื่อไหร่
  #14
 15. #15 ่่่jupjup
  8 ม.ค. 2555, 15:55 น.
  จะเรียนต่อป.ตรี วันอาทิตย์วันเดียว ในจังหวัดชลบุรี มีบ้างมั้ยค่ะ ช่วยบอกทีค่ะ
  #15
 16. #16 Parichart
  9 ม.ค. 2555, 08:38 น.
  ปี2555จะมีการเปิดรับภาคพิเศษเมื่อไหร่ค่ะ

  สนใจมากๆใครรู้รบกวนตอบด้วยนะค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
  #16
 17. #17 nopphadol
  12 ม.ค. 2555, 20:32 น.
  ไปเรียนวันอาทิตย์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ดีกว่าา
  #17
 18. #18 nongpum
  19 ก.ค. 2555, 10:53 น.
  อยากทราบว่าจะมีการเปิดรับสมัครระดับปริญญาตรีช่วงเดือนตุลาคม2555 หรือเปล่าค่ะ

  ภาคสมทบเรียนวันวันอาทิตย์ จาก ปวส ต่อ ป.ตรีค่ะ
  #18
 19. #19 tay
  9 พ.ย. 2556, 00:31 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการกำลังเปิดรับคับ เปิดเทอม มกราคม 57
  #19

แสดงความคิดเห็น

อะไรเอ่ยเพนกวิ้น? นั่นแหละ อะไรคือ เพนกวิ้น? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .