/>
ซ่อน
แสดง

คณะครุศาสตร์เปิดสอนสาขาใดบ้าง ? []

วิว
 

   คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
                                ข้อมูลคณะในฝัน

 

     ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์จำนวนมาก ได้แก่
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    มหาวิทยาลัยบูรพา
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ
    นอกจากนี้ยังมีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

 

 โดยสาขาที่เปิดสอนนั้น มีจำนวนมาก อาทิ
    - สาขาการสอนวิชาต่างๆ เช่น คณิต วิทย์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ จีน ฝรั่งเศส ศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์ สุขศึกษา แนะแนว
    - สาขาการสอนในระดับชั้นต่างๆ เช่น ปฐมวัย มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบ อุดมศึกษา
    - สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
    - สาขาการบริหารการศึกษา
    - สาขาการวัดผลการศึกษา
    - สาขาธุรกิจการศึกษา
    เป็นต้น

    ส่วนคณะครุศาสตร์อุตสาหรรม จะสอนเนื้อหาของครุศาสตร์รวมกับวิศวกรรม เช่น วิศวะกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=pay

พี่เป้ - ผู้เขียน

มนุษย์บ้างานและบ้านวด ผู้ตกหลุมรักปลาแซลมอน การนอน และและออฟฟิศ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#อาจารย์ #เรียนครู #ครู #เกษตรสาสตร์ #มศว #จุฬาฯ #ศึกษาศาสตร์ #ครุศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?