/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

มาแล้ว!! นายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 14 []

วิว
 

             เพราะเห็นถึงความสำคัญของการเขียน ทางร้านนายอินทร์ และสำนักพิมพ์ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จึงได้จัด “โครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2556” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเขียน และยังเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ๆ ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมไทย โดยได้มีการแบ่งการประกวดออกเป็น 6 ประเภทดังนี้

1. ประเภทสารคดี หมวดสารคดีท่องเที่ยว

กติกา :

 • เป็นเรื่องที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
 • ไม่จำกัดกลวิธีในการนำเสนอเรื่อง
 • เนื้อเรื่องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 80 หน้ากระดาษ A4
 • มีภาพประกอบเรื่อง เป็นภาพถ่าย หรือภาพวาดตามความเหมาะสม

2. ประเภทวรรณกรรมเยาวชน หมวดวรรณกรรมเยาวชนแนวเรื่องเหนือจริง (Fantasy)

กติกา :

 • เป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่จำกัดกลวิธีการนำเสนอเรื่อง
 • ไม่จำกัดความยาวของเรื่อง
 • อาจมีภาพประกอบเรื่อง หรือไม่มีก็ได้

3. ประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก หมวดฝึกทักษะและเสริมความรู้

กติกา :

 • เป็นหนังสือภาพที่ส่งเสริมจินตนาการ และพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และจริยธรรม สำหรับเด็กวัยอนุบาล – ประถมต้น (1 - 5 ขวบหรือ 6 - 9 ขวบ) โดยไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ
 • เนื้อหามีความยาว 2 - 32 หน้า ยกเว้นหมวดสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษ ไม่จำกัดจำนวนหน้า
 • ผู้ส่งผลงานต้องส่งแนวคิดรวบยอด (Concept) ของเรื่อง
 • ผู้เขียนเรื่องและผู้วาดภาพอาจเป็นคนละคน หรือส่งผลงานเป็นกลุ่มหรือคณะได้

4. ประเภทนวนิยาย แนวรักโรแมนติก

กติกา :

 • ไม่จำกัดกลวิธีการนำเสนอเรื่อง
 • ความยาวของเนื้อเรื่อง 80 - 200 หน้ากระดาษ A4

5. ประเภทเรื่องสั้น

กติกา :

 • ไม่จำกัดแนวเรื่องและกลวิธีนำเสนอ
 • เนื้อเรื่องมีความยาวไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4
 • ส่งผลงานได้คนละ 1 เรื่อง

6. ประเภทกวีนิพนธ์

กติกา :

 • ไม่จำกัดรูปแบบฉันทลักษณ์และแนวเรื่อง
 • ส่งผลงานได้ไม่เกิน 5 สำนวน


คุณสมบัติของงานและผู้ส่งงานเข้าประกวด

 1. เป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เขียน ผู้วาด ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก มิใช่งานแปล – แปลง หรือลอกเลียนผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

 2. ผู้เขียนมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 4. ผู้เขียนสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ประเภท (กรณีประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก ผู้เขียนเรื่องและผู้วาดภาพอาจเป็นคนละคน หรือสามารถส่งงานเป็นกลุ่มหรือคณะได้) และแต่ละประเภทมีกติกาเฉพาะที่ต่างกัน จึงขอให้ผู้ส่งงานเข้าประกวด ทำความเข้าใจกติกาให้ละเอียด

 5. ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ขนาดตัวหนังสือ ๑๖ พอยต์ โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาต้นฉบับลายมือเขียน

 6. ผู้เขียนต้องจัดส่งสำเนาต้นฉบับเข้าประกวดรวม 3 ชุด

 7. การทำสำเนาต้นฉบับ ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้บนเอกสารแผ่นแรก หรือบนปกหน้าเท่านั้น

 8. โครงการประกวดฯจะไม่ส่งคืนต้นฉบับ ยกเว้นประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก

 9. โครงการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากผลงานที่ส่งประกวดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด

 10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด : ในแต่ละประเภทจะมีเฉพาะรางวัลยอดเยี่ยมรางวัลเดียว ที่จะได้รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และยังจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ 10% ในการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ จากสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์

** สำหรับผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย ก็มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดพิมพ์

ระยะเวลาส่งผลงาน : ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2556

สถานที่ส่งผลงาน : ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์ – หนังสือเล่ม บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 65/101 – 103 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 (วงเล็บมุมซอง ส่งผลงานโครงการประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดพร้อมประเภท

ผลงาน)

น้องๆ ชาว Dek-D.com ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์ – หนังสือเล่ม

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-422-9999 ต่อ 4142 – 4149

หรือ www.naiin.com และ www.amarinpocketbook.com

เด็กดีดอทคอม :: หานเกิง เคลียร์คิวมาพบแฟนคลับไทย 28 ก.พ.นี้

ภาพประกอบ : padaipali.wordpress.com

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=pud

พี่ปัด - ผู้เขียน

คอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์นักเขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#สารคดี #นิยาย #เรื่องสั้น #ประกวด #นายอินทร์อะวอร์ด

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?