/>

นักศึกษาม.เอเชียอาคเนย์ชนะเลิศการประกวดการเขียนเรียงความ []

วิว


 


             คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้จัดกิจกรรม "การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 4" ในโครงการประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ ประจำปีการศึกษา 2558  โดยในปีนี้นางสาวจิราวรรณ  กลิ่นศิริ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการเขียนเรียงความ  หัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี”  ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาทและเกียรติบัตร โดยมีอาจารย์เอมอร ไมตรีจิตร์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี, อาจารย์ณัฏฐิตาพร เหลี่ยมมุกดา, อาจารย์ภูดิท  ไชยผลและอาจารย์อานุภาพ  ทองบ่อ  เป็นผู้ควบคุมทีมนำพานักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้  


 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ม.เอเชีย #ม.เอเชียอาคเนย์ #ประกวดสุนทรพจน์ #เรียงความ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป