/>

แนะนำ 5 มหาวิทยาลัยจีนโดดเด่นด้านหลักสูตรวิศวกรรม []

วิว
สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com คณะวิศวกรรมศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจมากๆ เลยค่ะ ใครที่อยากจะเรียนต่อด้านนี้ที่ประเทศจีน วันนี้พี่ดังกิ้นมีข้อมูลอันดับหลักสูตรวิศวะฯ ที่ดีที่สุดของที่ประเทศจีนมาฝากกันค่ะ มาดูว่ามีมหาวิทยาลัยบ้าง ไปดูกันเลย

Tsinghua University      มหาวิทยาลัย Tsinghua เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของจีน และมีชื่อเสียงอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกด้วยค่ะ สำหรับด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็โดดเด่นไม่แพ้ใครในประเทศจีน จนได้รับการจัดอันดับให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นอันดับ 1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในจีนค่ะ และที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้คณะที่สอนเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมก็มีถึง 3 คณะ ซึ่งก็คือ
 • คณะวิศวกรรมการบินและอวกาศ,
 • คณะวิศวกรรมโยธา
 • คณะวิศวกรรมเครื่องกล

      นอกจากมียังมีภาควิชาในคณะอื่นๆ ที่สอนเกี่ยวกับวิศวกรรมด้วยค่ะ นั่นก็คือ
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ภาควิชาฟิสิกส์วิศวกรรม
 • ภาควิชาวิทยาการจัดการและวิศวกรรม
 • ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ของที่มหาวิทยาลัย Tsinghua เปิดสอนทั้งในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกค่ะ สำหรับค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาท/ปี และใช้ผลสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไปในการสมัครค่ะ

      ใครที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับได้ที่สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ และเอกสารประกอบการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยค่ะ www.tsinghua.edu.cn
 

University of Science and Technology of China


By Minbaili at the English language Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6664647

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจีนก็เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน ด้วยความที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอยู่แล้ว ดังนั้นในเรื่องของหลักสูตรการเรียน ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของที่นี่ก็มีชื่อเสียงเช่นกันค่ะ
     
      และคณะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็มีอยู่ดังนี้ค่ะ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 ยังมีภาควิชาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมอยู่ในคณะอื่นๆ ด้วยค่ะ ได้แก่
 • ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
 • ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • ภาควิชา Optics and Optical Engineering

      ที่คณะวิศวะฯ ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกค่ะ ค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะอยู่ที่ประมาณ 130,000 บาทต่อปี (สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  ใครที่สนใจอยากอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคณะ ภาควิชาเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยได้เลยค่ะ http://en.ustc.edu.cn/
 

Huazhong University of Science and Technology


By Aronchen - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4563695

      มหาวิทยาลัย Huazhong ตั้งอยู่ที่เมืองอู่ฮัน  มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะค่ะ เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนค่ะ และหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ของที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็โดดเด่น อย่างด้านวิศวกรรมเครื่องกล และ Optical Engineering ก็ดีเด่นเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีน วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมชีวเวช ก็เป็นอันดับ 2 และ อันดับ 3 ของประเทศค่ะ และคณะกับภาควิชาที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ของที่นี่ก็มาหลากหลายสาขาด้วยค่ะ เช่น
 
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมกำลังไฟฟ้า
 • นาวาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์
 • วิศวกรรมสารสนเทศ

      เป็นต้น คณะวิศวะฯ ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกค่ะ สำหรับค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะอยู่ที่ประมาณ 125,000 บาท/ปี เมื่อเรียนเป็นหลักสูตรภาษาจีนค่ะ ส่วนหลักสูตรภาษาอังกฤษค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาท/ปี    

      สามารถเข้าไปดูสาขาวิชาที่เปิดสอนและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยค่ะ english.hust.edu.cn
 

Harbin Institute of Technology


By Yoshi Canopus - Own work (My own photo), GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6442166

      Harbin Institute of Technology หรือ HIT เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนต่างชาติไปศึกษาต่อกันเยอะมากและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนด้วยค่ะ สถาบันเทคโนโลยีฮาร์บินก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1920 เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นหนักไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของที่นี่ก็ดีเด่นเช่นเดียวกัน ที่สถาบันแห่งนี้เปิดสอนทั้งหมด 19 คณะ และคณะที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ของที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็มีหลายคณะหลายสาขาด้วยกันค่ะ อย่างเช่น
 • คณะวิศวกรรมสารสนเทศ
 • คณะวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • คณะวิศวกรรมวัสดุ
 • คณะวิศวกรรมอัตโนมัติและวิศวกรรมไฟฟ้า
 • คณะวิศวกรรมโยธา
 • คณะวิศวกรรมเคมี
 • ภาควิชาวิศวกรรมวิทยุ
 • ภาควิชากลศาสตร์วิศวกรรม

      เป็นต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีฮาร์บินเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาตรีค่ะ ค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 – 130,000 บาท/ปี ใครที่สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยค่ะ และอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคณะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยค่ะ http://en.hit.edu.cn/
 

Tongji University      มาต่อกันที่อันดับที่ 5 อันดับสุดท้ายกันแล้ว มหาวิทยาลัย Tongji ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1907 ตั้งอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน หลักสูตรที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็คือ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสถาปัตยกรรมค่ะ สำหรับด้านวิศวกรรมโยธาต้องยกให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เลยค่ะ เพราะว่าจากการจัดอันดับหลักสูตรวิศวกรรม มหาวิทยาลัย Tongji เป้นอันดับหนึ่งในประเทศจีนเลย ส่วนคณะที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวะฯ ของที่นี้ก็มีหลากหลายมาก อย่างเช่น
 • คณะวิศวกรรมการบินและอวกาศ
 • คณะวิศวกรรมโยธา
 • คณะวิศวกรรมสารสนเทศ
 • คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • คณะวิศวกรรมวัสดุ
 • คณะวิศวกรรมเครื่องกล
 • คณะวิศวกรรมขนส่ง

      เป็นต้น คณะเหล่านี้เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกค่ะ ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะอยู่ที่ประมาณ 123,000 บาท/ปีค่ะ  ในการสมัครเข้าเรียน ผลสอบที่จำเป็นต้องยื่นก็คือ ผลสอบ HSK ระดับ 4 ขึ้นไป และต้องสอบผ่านด้วยนะคะ ใครที่สนใจอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาและคณะสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลยค่ะ http://www.tongji.edu.cn
 
       มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่งต่างก็เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศทั้งนั้นเลยนะคะ ใครที่อยากจะเรียนต่อที่ประเทศจีนในสาขาต่างๆ เหล่านี้ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ให้ไว้ได้เลยค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=dungking

พี่ดังกิ้น - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #เรียนต่อจีน #วิศวะ #คณะวิศวะ #มหาวิทยาลัยจีน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?