กติกาการใช้กระทู้

การร้องเรียนเร่งด่วน ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ
เรื่องระหว่างสถาบันการศึกษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรื่องที่เป็นคดีความแพ่งหรืออาญา, การหมิ่นประมาทอันเป็นเท็จ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลขั้นร้ายแรง

ร้องเรียนผ่านทางอีเมล์
board(at)dek-d.com
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์
(Call Center) 02-2352451 ต่อ 225
จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)

      เพื่อประสิทธิภาพในการร้องเรียน ผู้ที่ต้องการติดต่อทีมงาน โปรดรวบรวมข้อมูล, สติและระงับอารมณ์ก่อนติดต่อทีมงาน ทีมงานจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงและหลักฐาน และจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย