Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

รีวิวข้อสอบพิบูลวิทย์-คณิตโครงการ/ธรรมดา (ปี64) [ยินดีให้แชร์]

วิว
#ข้อสอบพิบูล #พิบูลวิทยาลัย #พิบูลม.4
yesการสมัครสอบ
รอบโครงการ
: สมัครตามระยะเวลาที่กำหนด 1.สมัครในเว็บไซต์ 2.ไปยื่นใบสมัคร+ใบปพ.1  ที่โรงเรียนพิบูล
รอบทั่วไป : 1.สมัครในเว็บไซต์ (แค่นั้น55)
ซึ่งทั้งสองเวลาต่อมาก็จะบอกรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อสอบและวันสอบ/ห้องสอบ/เลขที่นั่งสอบผ่านเว็บไซต์โรงเรียนหรือเพจเฟสของโรงเรียน
***แต่ละปีอาจไม่เหมือนกันดังนั้นช่วงใกล้จะสอบติดตามเพจเฟสของโรงเรียนสม่ำเสมอนะsmiley

yesสอบพิบูลโครงการวิทย์-คณิต64  
สอบทั้งหมด 3 วิชา รายละเอียดตามภาพเลยฮะ;-;
(ข้อสอบแนวสสวท.เลย)
 
***แต่ละปีไม่เหมือนกัน

 
คณิต (2ชม.)
มี 3 ตอน ได้แก่ 1.กา 2.เติมคำตอบ 3.วิธีทำ 
- เนื้อหา ม.3 ส่วนใหญ่ เข่น ระบบสมการ ,พื้นที่ ,วงกลม ,ปริซึม , ทรงกระบอก ,ควอไทล์,เลื่อนจุดตรง เช่น ข้ามแกน x,y หมุน 90’
- คณิตและวิทย์ปีนี้ สสวท.เป็นคนออกข้อสอบให้โรงเรียนโดยตรงคล้ายๆข้อสอบกลางของสสวท.
 
วิทย์ (2ชม.)
มี 3 ตอน ได้แก่ 1.กา 2.เติมคำตอบ 3.วิธีทำ 
- แรง
- รอก
- ส่วนประกอบของดอกไม้ส่วนไหนเจริญเป็นอะไร
- ระบบลำเลียงในต้นไม้
- ระบบสืบพันธ์ ; นับรอบเดือน,ส่วนประกอบต่างๆเช่น ส่วนไหนกลายเป็นประจำเดือนของผู้หญิง
- โรคทางพันธุกรรม
- พอลิเมอร์ 3 โครงสร้าง ; พอลิเมลานีน=ร่างแห ถูก/ผิด
- ปฏิกิริยาเคมี ; สนิม
- จำนวนโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน
- ม.3 ส่วนใหญ่
 
อังกฤษ (50 ข้อ 1 ชม) (โรงเรียนออกเอง)
- Conver.
- Vocab
- Reading 
- Eoror
- เนื้อหาม.3
 
***ซึ่งพี่ไม่ติดค้าบ555555มีเวลาอ่านน้อยมากๆ จำแนวได้แค่นี้คับโผม55;-;
 
yesสอบพิบูลธรรมดาวิทย์-คณิต64
สอบ 5 วิชา    3 ชั่วโมง วิชาละ 25 ข้อ ข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก
ข้อสอบโรงเรียนไม่ได้เป็นคนออกและตรวจข้อสอบ ทางมศว. (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) เป็นคนออกและตรวจข้อสอบ
 
- ไทย 25 พัก 5 
- คณิต 45 พัก 5 
- วิทย์ 35 พัก 5 
- อังกฤษ 25 พัก 5
- สัง 25 พัก 5
- ทั้งหมดสอบ 3 ชั่วโมง (เร็วมาก)
***ใช้กระดาษฝนคำตอบเพียงแผ่นเดียว 
***หมดเวลา คือหมดเลย! คุณครูคุมสอบเก็บกระดาษคำถามทันที (ซึ่งมันเร็วมากๆ! พี่ทำไม่ทันหลายข้อหลายวิชามาก!!!) 
 
สิ่งที่ต้องเตรียม
- ปากกา 
- ดินสอ 2 B
- ยางลบ
- บัตรประจำตัวประชาชน (ยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ
- จำเลขที่นั่งสอบของตัวเองไปด้วยก็ดีนะ
- นาฬิกาถ้ามีไปจะดีมาก เพราะเวลาน้อยมากจะได้กะเวลาได้
***ห้ามใช้ปากกาลยคำผิดเด็ดขาด (คุณครูจึงไม่ให้นำเข้าไปแต่แรก 
***ห้ามนำถุงดินสอเข้าไป นำแต่ของที่ต้องใช้เข้าไป
***นาฬิกาอนุญาติให้เข้า ปล.เพื่อนพี่บ้างคนก็เจอครูห้าม ขึ้นอยู่กับครูคุมสอบมากกว่านะ
 
วิชาภาษาไทย (25 นาที)
- คำประสม = คำถามแบบว่า มีคำประสมมาให้แล้วถามว่า ข้อใดสร้างเหมือนคำประสมข้างตน. 
เช่น เครื่องซักผ้า (นาม+กริยา+นาม)
- คำเอกโทษ โทโทษ  คำใดเขียนในรูปแบบเอกโทษไม่ได้ 
- คำซ้อน (ประโยคใดไม่ปรากฏคำซ้อนในประโยค)
- คำบาลีและสันสกฤต (ประโยคใดมีทั้งคำบาลีและสันสกฤต)
- สำนวนต่างๆ เรื่องของ สำนวนใดไม่ได้สอนในเรื่องการพูด ex: ขวานผ่าซาก ..
- การอ่านข้อความเพื่อจับใจความ 
- การอ่านกลอน เพื่อจับใจความ/จะมุ่งเน้นสอนเรื่องอะไร เช่น สตรีสอนหญิง=คุณค่าของสตรี (เยอะ)
 
วิชาคณิตศาสตร์ (45 นาที) 
(มีA4แจกให้ทดแผ่นเดียว)
- เลขฐาน ex:  x  มีค่าเท่าใด หาก xยกกำลัง75 >4ยกกำลัง€{}+_%[{
- สัดส่วน ex: 1:2
- รูท2รูท3 
- ปริมาตรทรงกลม
- กรวย
- ปริซึม (สี่เหลี่ยม)
- โจทย์ปัญหายาวๆมาก
- ความถี่
- ความน่าจะเป็น
 
วิทย์  (35นาที)
(มีA4แจกให้ทดแผ่นเดียว)
- ห่วงโซ่อาหาร/สายใยอาหาร (ให้สายใยมาแล้วถามว่ามีกี่ห่วงโซ่อาหาร )
- โครโมโซม (ให้รูปโครมาโซมมาถามว่าตรงนี้คืออะไรคือส่วนใด เช่น เป็น โครโมโซม เซ็นโทรเมียร์ โครมาทิด)
- พันธุ์กรรม (จีโนไทป์ของสัตว์ชนิดนึงรุ่น1,2)
- หักเหของแสงผ่านตัวกลาง (การเบนเข้า-ออกเส้นแกนสมมาตร ความหนาแน่นน้อย มาก)
- เรื่องความเข้มข้นของสารละลาย (สูตร)
- แม่เหล็กโลก
- แรงดึงดูด
- ความเร็ว ppm
***วิทย์ ลักษณะโจทย์จะเป็นแบบวิเคราห์จริงๆแบบว่าน้องต้องเข้าใจเนื้อหาพอสมควร จะถามว่าข้อใดใช่หรือไม่ใช่มากกว่าเป็นแบบคำถามที่มีคำตอบตายตัว หรือมีรูปภาพอะไรสักอย่าง แล้วบอกA และC ถูก ประมาณนี้(ซึ่งพี่วิเคราะห์นานมากเวลาไม่พอ...บางข้อก็ไม่ได้ทำ) ปีพี่ ชีวะมี ฟิสิกข์มีอยู่ ดาราศาสตร์มี เคมีน้อย  ซึ่งพี่ดูแนวจากปีที่แล้วแล้วมาสอบปีพี่รู้เลยว่า แต่ละปีออกไม่เหมือนกัน แต่หัวข้อเรื่องบ้างเรื่องหลักๆสำคัญๆยังมี เช่น สายใยอาหาร โครโมโซม สูตรความเข้มข้นสารละลาย ยังตรงกับปีก่อนๆ;-;
 
อังกฤษ (25นาที)
- Conversation 
- Tenses
- If-Clause 
- ความหมายคำศัพท์ที่ขีดเส้นใต้
- Reading ยาวมาก!!!!!!!
 
สังคม   (25นาที)
- ธรรมมะ (ให้ประโยคสถานการณ์มาแล้วถามว่าตรงกับหลักธรรมใด )
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การปฏิตนที่เรียกว่า พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย
- สิทธิเสรีภาพ
- เงินเฟ้อ-ฝืด (การแก้ปัญหา)
- เวลาสากล (ละติจูดประเทศนี้ กับ เวลามาตรฐานสากลอังกฤษ ห่างกัน -ชั่วโมง )
- ทวีปอเมริกา 
- อิทธิพลของกระแสน้ำอุ่น/เย็น
-ประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆ เช่น หลักฐานปฐมภูมิ-ทุติ   , สมัยก่อน-หลังประวัติศาสตร์

yesเรียนพิเศษ
รอบโครงการ E.M.S
รอบทั่วไป   SM heartheartheart

***รอบนี้ติดค้าบผมลำดับสองหลักจากคนสมัคร1200 คน รับ 400 คน 55555ดีใจจจจ
พี่ทำกระทู้นี้ขึ้นมาเพื่ออยากให้เป็นประโยชน์กับแก้บน555555 อย่าลืมไหว้หลวงพ่อขาวกันนะ
ขอให้โชคดีกันทุกคนเด้อสาธุ 
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

2 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป