Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ
ซ่อน
แสดง

" 10 อันดับ มหาวิทยาลัยรัฐบาลน่าเรียนที่สุดในประเทศไทย & 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุดในไทย "

ตั้งกระทู้ใหม่
ตั้งกระทู้ใหม่
" 10 อันดับ มหาวิทยาลัยรัฐบาลน่าเรียนที่สุดในประเทศไทย " 
โดย:ไทยรัฐออนไลน์    ทั้ง 10 อันดับไม่มีการเรียงอันดับ

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เดิมคือ โรงเรียนฝึกหัดวิชาข้าราชการพลเรือน ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ตราพระเกี้ยว เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย  4 คณะแรกคือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์(โรงเรียนข้าราชการพลเรือนเดิม ปัจจุบันเปิดใหม่คือ คณะรัฐศาสตร์ ) คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รวมโรงเรียนราชแพทยลัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม ถูกโอนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เป็นเวลา 8 เดือน ทำให้กลุ่มนักเรียนไม่พอใจไปปรึกษากับอาจารย์ปรีดี และในที่สุด ก็มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ของไทยขึ้น ในชื่อ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พร้อมโอนทรัพย์สินทั้งหมดของโรงเรียนกฎหมาย และ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ มาขึ้นต่อมหาวิทยาลัยแห่งใหม่  4 คณะแรกคือ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เมื่อถึงสมัยรัฐบาลหนึ่งได้ถูกตัดคำว่าการเมืองออก และ ได้ใช้ชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาจนถึงปัจจุบัน

3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แรกเริ่มคือโรงเรียนช่างไหม และชื่ออื่นๆ รัฐบาลได้รวมโรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการและโรงเรียนวนศาสตร์(โรงเรียนป่าไม้เดิม จังหวัดแพร่) ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  4 คณะแรกคือ คณะเกษตร คณะวนศาสตร์ คณะประมง คณะสหกรณ์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 3 ของไทย

4.มหาวิทยาลัยมหิดล
เดิมชื่อโรงแพทยากรและโรงเรียนราชแพทยาลัยตามลำดับ เมื่อครั้งสถาปนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐกาลที่ 6 ได้ทรงรวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 4 คณะแรก คือ คณะแพทยาศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะแพทยศาสตร์ ในพระราชบัญญัติแห่ง จุฬาฯ เมื่อสมัยรัชกาลที่ 8 ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น โดยแยกคณะทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมาขึ้นกับมหาวิทยาลัยแห่งใหม่นี้ และโอนกลับคืนแก่จุฬาฯ และโอนให้คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ในรัชกาลปัจจุบันทรงเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยมหิดล

5.มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อเดิมโรงเรียนปราณีตศิลปกรรม กรมศิลปากร มีชื่อเสียงด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

6.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเดิมโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง และ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ในอดีตเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตมากที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันแต่ละวิทยาเขตแยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น ม.บูรพา ม.ทักษิณ ม.มหาสารคาม ม.นเรศวร

7.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย  คณะแรกตั้งคือ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

8.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตั้งขึ้นที่จังหวัดเชียงราย โดยการเรียกร้องของชาวบ้านเพื่อสมเด็จย่า ในปี พ.ศ.2548 เคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศไทย และ สวยที่สุดแห่งเอเชีย

9.มหาวิทยาลัยบูรพา
เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน จ.ชลบุรี

10.มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแรกตั้งคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฎจัดอันดับโดยwebometrics สถาบันจัดอันดับประเทศสเปน

" 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย " เรียงลำดับ

1.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3.มหาวิทยาลัยรังสิต
4.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
6.มหาวิทยาลัยสยาม
7.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
8.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
9.มหาวิทยาลัยหัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ
10.วิทยาลัยเซนต์หลุยส์


" 10 อันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุดในประเทศไทย " เรียงลำดับ

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
4.มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
5.มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
6.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
7.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8.มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณณี
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แสดงความคิดเห็น

>

70 ความคิดเห็น

สงขลานครินทร์ 19 ธ.ค. 57 เวลา 23:07 น. 1

แปลกไม่มี มอ. เพราะเป็นมหาลัยในฝันของใครหลายคน คหสต นะ เด็กใต้เกิน 70 % อยาเรียน มอ.

2
0930366422 17 พ.ย. 60 เวลา 22:34 น. 1-1

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ คณะสาขาเอก ที่ใช่ภาษาอังกฤษในการเรียน มีใครรู้จักไหมครับ สำหรับนักศึกษา ปอ โท เป็นคนต่างชาติครับ

0
Sara 23 พ.ค. 61 เวลา 16:44 น. 1-2

มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญครับ


0
คหสต 20 ธ.ค. 57 เวลา 02:09 น. 2

เราว่ามอ.ดังเเค่ภาคใต้ตอนล่างเเต่ส่วนคนที่เหลืออีกทั้งประเทศค่าเเทบไม่มีไครกล้าลงไปเรียน อาจด้วยเพราะปัญหาความไม่สงบด้วย

ถึงเเม้ว่ามอ.เป็นมหาลัยที่มีคุณภาพ เเต่ไม่น่าเรียนเพราะสาเหตุนี้เเหละ อีกอย่างเราเคยไปมอ.หาดใหญ่ครั้งนึงเราว่ามหาวิทยาลัยเขาเก่าๆอ่ะ สระน้ำด้านล้างตึกฟักทองก็เลอะตะไคร่น้ำเต็มไปหมด บรรยากาศไม่น่าเรียนจริงๆ

0
คหสต. 20 ธ.ค. 57 เวลา 16:58 น. 3

"10 อันดับ มหาวิทยาลัยรัฐบาลน่าเรียนที่สุดในประเทศไทย" ไม่ใช่ "10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย"
ถ้าเป็น "10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย" ม.อ.ติดแน่นอนคะ

ภาคใต้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ ไม่ได้มีเหตุการณ์ไม่สงบทั่วทั้งภาคใต้

3
ZanDhA97 3 ก.ค. 60 เวลา 22:25 น. 3-1

ใช่ผมอยู่สตูลไม่เคยเจอ ไม่ใช่ว่ามันจะน่ากลัวไปทุกพื้นทีนะ มาเที่ยวภาคใต้กันเยอะๆนะจุ้ฟๆฟ

0
0930366422 17 พ.ย. 60 เวลา 22:35 น. 3-2

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ คณะสาขาเอก ที่ใช่ภาษาอังกฤษในการเรียน มีใครรู้จักไหมครับ สำหรับนักศึกษา ปอ โท เป็นคนต่างชาติครับ

0
นิ้งค์ 8 มิ.ย. 64 เวลา 11:02 น. 3-3

ใช่ค่ะภาคใต้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด เราเกิดที่ปัตตานี​เป็นจังหวัดใน​3​ชายแดนที่มีเหตุการณ์ไม่สงบ แต่มันจะมีแค่บางที่ ซึ่งแถวบ้านเราไม่เคยเกิดขึ้น

​แล้ว​มอ.อยู่ในอ.หาดใหญ่​จ.สงขลา​ซึ่งไม่เคยเกิดเหตุการก่อการร้าย​ ลองเปิดใจมาเรียนภาคใต้ดูนะคะ มอ.คือสถาบันที่ดีมากทั้งสิงแวดล้อมและสังคมความเป็นอยู่​ มอ.เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ในภาคใต้และอัตราการแข่งขันก็สูงมาก​แต่หลังๆมานี้ม​อ.กลับไม่ค่อยมีเด็กที่อยากเข้าเท่าไหร่เพียงเพราะว่าเป็นมหาลัยแถวภาคใต้​มีความเชื่อผิดๆว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ลองมาเที่ยวที่นี่ดูนะคะ แล้วคุณจะรู้ว่ามันมีอะไรดีกว่าที่คุณคิด และไม่มีอะไรที่น่ากลัวอย่างที่คุณคิดเช่นกัน

0
อืมม 20 ธ.ค. 57 เวลา 17:21 น. 4

ภาคใต้ไม่ได้น่ากลัวจริง เเต่มอ.ดันไปตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่สงบ คือหาดใหญ่ เเละปัตตานี คนเลยกลัว เข้าใจไหม จริงอยู่คนอาจใช้ชีวิตได้ตามปกติ เเต่ก็ไม่มีอะไรมาเป็นหลักประกันได้ว่าจะมีระเบิดวันไหนหรือตรงไหนบ้าง

ส่วนมอ.สุราษก็เป็นเเค่วิทยาเขต+ไกลเมืองด้วย มันก็เลยไม่น่าเรียน

1
นานา 4 มิ.ย. 58 เวลา 20:32 น. 4-1

ราชภัชยะลาก้อติดอันดับน่ะค่ะ ภาคใต้เหมือนกัน

0
Siriwan Kaewmani 21 ธ.ค. 57 เวลา 00:01 น. 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาติดด้วย
0
บางมด 21 ธ.ค. 57 เวลา 09:01 น. 6

เห็นด้วยกะ คห.2 ถ้า10อันดับ ม.ที่ดีที่สุด มจธ.ติดแน่!
โกรธแล้วนะ

0
PWNTLJJ 21 ธ.ค. 57 เวลา 13:43 น. 7

คือ โพลจากอะไรหรอ เรามองว่าสวนดุสิตเด่นการเรือนและบริการแต่ละที่ก้เด่นไม่เหมือนกัน เราว่าราชภัฏอ่าวัดจากอะไรเพียงอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยนะ
ปล.เราเรียนสวนดุสิต คหสต นะตกใจ

0
อ่ออ 21 ธ.ค. 57 เวลา 13:43 น. 8

คนไม่ได้อยู่ในพื้นที่จะคิดไปเองคะว่ามันน่ากลัว จริงแล้วมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะ
รักเลย

0
PWNTLJJ 21 ธ.ค. 57 เวลา 13:45 น. 9

อ่อ อีกอย่างนะเราว่าคนที่สำรวจโพลเค้าเป็นต่างประเทศ จะรุว่าอะไรดีที่สุดอะไรรองลงมา ได้ดีเท่าคนที่เลือกเรียนอย่างพวกเราได้หรอออ

2

ความคิดเห็นนี้ถูกลบ

ถูกลบโดยเจ้าของความเห็น

เดินผ่านมา 26 มี.ค. 58 เวลา 18:56 น. 9-2

ไม่เคยได้ยินคำว่า คนที่อยู่ในเกมมักมองเกมไม่ออกหรอ เหมือนคนเล่นหมากรุกมักจะมองเกมไม่ขาดเท่าคนดูอ่านะ
ปล. คหสต นะ

0

ความคิดเห็นนี้ถูกลบ

ถูกลบโดยเจ้าของ

NingPunnita 22 ธ.ค. 57 เวลา 15:50 น. 12

มหาลัยธรรมศาสตร์ เราจะเข้านี่แหล่ะ

0
SIIT 22 ธ.ค. 57 เวลา 19:47 น. 13

Thammasat University Rangsit Centre is great
Thnaks to Prof.Dr.Somkit Lertpaitoon

รักเลย

0
Aeiya!! 23 ธ.ค. 57 เวลา 11:44 น. 14

คุณจะให้เขาล้างสระน้ำกันทุกเดือนเลยหรอคะ ขอโทษเถอะ นักศึกษาคณะวิทย์ทำกันเองนะ เค้าก็ต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นกันบ้างหรือเปล่าคะ??

0
จริง ๆ นะเออ 23 ธ.ค. 57 เวลา 17:50 น. 15

ไม่ได้น่ากลัวเลยนะ จริง ๆ เราเรียนอยู่ วข ภูเก็ต ก็โอเคดี แล้วก็มีเพื่อนอยู่ วข อื่น ๆ ด้วย เพื่อนเราที่เรียนที่หาดใหญ่กับปัตตานีก็บอกว่าไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใด พวกที่บอกว่าน่ากลัวคือพวกคุณคงจบด้านมโนศาสตร์มาแหง ๆ

0
Nuckaunn 23 ธ.ค. 57 เวลา 22:32 น. 16

เอ่อ กิจกรรมเยอะคงไม่ใช่ประเด็นมั้ง กิจกรรมจะเยอะหรือไม่ 1-1 เค้าคงไม่สนใจ เค้าสนแค่สภาพแวดล้อมอ่ะนะ ก็ถ้าสภาพแวดล้อมมันดูเขลอะๆ แล้วเค้าไม่ชอบ เค้าก็คงไม่อยากไปอยู่อ่ะ
เรื่องแบบนี้พูดยาก ความพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

เราเองก็เคยไปดู มช เหมือนกัน มีคณะที่เล็งไว้แล้วด้วย ไม่ใช่ว่า มช ไม่ดี แต่เหมือนเราไม่ชอบสภาพแวดล้อมแล้วก็ตึก สำหรับเรามังดูเก่าๆ ดูวังเวงน่ากลัว บอกตรงๆไม่กล้าอยู่ แต่สุดท้ายก็เลือก มช ไว้อันดับนึงเหมือนกัน แต่พอดีว่าไม่ติดแฮะ555

เราก็แค่อยากบอกว่าสภาพแวดล้อมมันก็เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งล่ะนะ ที่จะทำให้คนไม่อยากไปเรียน

ส่วน มอ เราไม่คิดอยากไปเลย เพราะมันไกลบ้านมาก(เราอยู่ กทม) ไม่มีสาขาที่เราอยากเรียน และที่สำคัญคือกลัวไม่ปลอดภัย

0

ความคิดเห็นนี้ถูกลบ

มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และทะเลาะกันอย่างรุนแรง หรือมีเนื้อหาต่อว่า วิจารณ์ หรือประจานผู้อื่น ที่มิได้เป็นบุคคลสาธารณะ

ฮาฮาฮา 17 มี.ค. 59 เวลา 22:09 น. 17-1

เออว่ะ ใช่ๆๆ ฮาดี 'ไม่อยากเสี่ยง เลือกได้ก็ขออยู่ไกลๆวิถีระเบิดซักสองจังหวัดเป็นอย่างต่ำ'

0
jester 25 ธ.ค. 57 เวลา 11:38 น. 18

ชีวิตใครใครก็รักค่ะ อย่างที่บอกว่าคนไม่ได้อยู่พื้นที่นั้น เขาไม่รู้ว่าเป็นยังไง
มันไม่แปลกที่เขาจะกลัว คุณอยู่พื้นที่นั้น คุณก็พูดได้ มันไม่ใช่เรื่องของการมโนไม่มโนหรอกค่ะ

0
So_Mix 25 ธ.ค. 57 เวลา 23:25 น. 19

ภาคใต้ฮิตค่ะ แต่ภาคอื่นเขาไม่ค่อยฮิต ไม่ใช่เพราะอะไรนะคะ มันไกลอ่าค่ะ
แบบไกลเกินไป แล้วเด็กทั้งประเทศมันเยอะกว่าภาคใต้อ่า
ก็คงเพราะแบบนี้มั้งคะ คิดว่านะ

0
So_Mix 25 ธ.ค. 57 เวลา 23:28 น. 20

สำหรับคนในอาจจะไม่มีอะไร แต่คนที่เขาไม่รู้ก็คงไม่อยากเสี่ยงไงคะ
ไม่ได้ว่าไม่ดี แต่พอรู้ก็ต้องระวังกันซักหน่อย แถมยังเป็นที่ๆไม่ใช่บ้านเรา เราก็ต้องกลัวเป็นธรรมดา

0