ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2550 No 1066922


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2550

พิจารณาจาก โอลิมปิกวิชาการ โควตา รับตรง admission แพทย์ กสพท ทุนรัฐบาล ทุน กพ และอื่น 

*ค้นหากด ctrl+f แล้วพิมพ์ชื่อโรงเรียนหรือจังหวัด

>อันดับ โรงเรียน จังหวัด
>1 เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
>2 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
>3 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
>4 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
>5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
>6 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
>7 อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร
>8 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
>9 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่
>10 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
>11 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
>12 สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
>13 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
>14 เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก Ma school >O<
>15 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
>16 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
>17 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
>18 บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
>19 นครสวรรค์ นครสวรรค์
>20 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
>21 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
>22 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
>23 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
>24 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
>25 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
>26 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
>27 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
>28 หอวัง กรุงเทพมหานคร
>29 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
>30 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
>31 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
>32 โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
>33 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
>34 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
>35 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
>36 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี
>37 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
>38 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
>39 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี
>40 ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
>41 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
>42 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
>43 สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น
>44 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
>45 มหาวชิราวุธ สงขลา
>46 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
>47 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
>48 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
>49 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
>50 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
>51 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
>52 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
>53 อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
>54 นารีรัตน์ แพร่
>55 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
>56 คณะราษฎณบำรุง ยะลา ยะลา
>57 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร
>58 พิริยาลัย แพร่
>59 สตรีศรีน่าน น่าน
>60 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
>61 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
>62 นวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา กรุงเทพมหานคร
>63 สุรวิทยาคาร สุรินทร์
>64 บูรณะรำลึก ตรัง
>65 สิรินธร สุรินทร์
>66 ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี 67 จิตรลดา กรุงเทพมหานคร
>68 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
>69 จักรคำคณาทร ลำพูน
>70 ราชินี กรุงเทพมหานคร
>71 พัทลุง พัทลุง
>72 เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
>73 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
>74 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
>75 สตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
>76 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี
>77 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
>78 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
>79 ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
>80 เบญจมราชูทิศ จันทรบุรี จันทรบุรี
>81 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
>82 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
>83 ระยองวิทยาคม ระยอง
>84 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
>85 ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
>86 ศรียาภัย ชุมพร
>87 สายปัญญาในพระราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
>88 สายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร
>89 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
>90 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
>91 สาธิต"พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
>92 ชลกันยานุกูล ชลบุรี
>93 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
>94 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
>95 แสงทองวิทยา สงขลา
>96 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล
>97 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
>98 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
>99 สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
>100 ลำปางกัลยาณี ลำปาง
>101 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
>102 กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
>103 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี
>104 หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา สงขลา
>105 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
>106 พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
>107 กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
>108 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี
>109 เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
>110 ราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานคร
>111 สารวิทยา กรุงเทพมหานคร
>112 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
>113 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
>114 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
>115 นาคประสิทธิ์ นครปฐม
>116 ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
>117 สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
>118 สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
>119 สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
>120 สตรีนนทบุรี นนทบุรี
>121 ทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร
>122 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
>123 พิชัยรัตนาคาร ระนอง
>124 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
>125 นครนายกวิทยาคม นครนายก
>126 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
>127 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก
>128 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
> >>129 พะเยาพิทยาคม พะเยา
> >>130 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
> >>131 วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
> >>132 ม.อ. วิทยานุสรณ์ สงขลา
> >>133 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
> >>134 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
> >>135 วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
> >>136 พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
> >>137 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
> >>138 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
> >>139 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
> >>140 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
> >>141 เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ
> >>142 ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
> >>143 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช
> >>144 ศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
> >>145 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี
> >>146 เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
> >>147 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี
> >>148 กัลยาณวัตร ขอนแก่น
> >>149 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร
> >>150 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
> >>151 สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
> >>152 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
> >>153 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร
> >>154 ธิดานุเคราะห์ สงขลา
> >>155 กาฬสินธิ์พิทยาสรรค์ กาฬสินธิ์
> >>156 สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร
> >>157 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี
> >>158 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
> >>159 บางประกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
> >>160 เรยีนาเซลีวิทยาลัย เชียงใหม่
> >>161 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
> >>162 เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
> >>163 บุญวัฒนา นครราชสีมา
> >>164 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
> >>165 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน
> >>166 นารีนุกูล อุบลราชธานี
> >>167 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
> >>168 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
> >>169 เลยพิทยาคม เลย
> >>170 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร
> >>171 ศรียานุสรณ์ จันทรบุรี
> >>172 ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
> >>173 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
> >>174 อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
> >>175 วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
> >>176 อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
> >>177 นราธิวาส นราธิวาส
> >>178 สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์
> >>179 วรนารีเฉลิม สงขลา
> >>180 สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช
> >>181 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
> >>182 สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย
> >>183 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
> >>184 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร
> >>185 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
> >>186 สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร
> >>187 สตรีภูเก็ต ภุเก็ต
> >>188 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
> >>189 มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
> >>190 สหศึกษา เชียงใหม่
> >>191 ราชินีบูรณะ นครปฐม
> >>192 สงวนหญิง สุพรรณบุรี
> >>193 ตราษตระการคุณ ตราด
> >>194 ร่วมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
> >>195 ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
> >>196 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
> >>197 วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร
> >>198 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
> >>199 วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
> >>200 ปทุมคงคา กรุงเทพมหานครแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 14:10 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

37 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  รุ่น63
  รุ่น63 124.121.219.197
  8 เม.ย. 51 14:44 น.
  สสป 98-*-
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  เต่าน้อย
  เต่าน้อย 125.26.39.160
  8 เม.ย. 51 14:49 น.
  แล้วคนที่สอบตรงได้อ่ะไม่อามารวมด้วยเราะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราราชวินิตบางแก้ว 44
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  อาร์-บี
  อาร์-บี 117.47.21.20
  8 เม.ย. 51 14:54 น.
  ย๊ากกกก ก !!

  130 ราชโบริกานุเคาะห์
  5555 5+
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พ.ห. ติดด้้วยยยยยยยยย

  ไม่อยากขาเชื่ออออออ

  0_0
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  lovely_poyjung
  8 เม.ย. 51 16:01 น.
  เตรียมอุดม!!!!!!

  PS.  Poyz อ่านว่า ปอย ค่ะมะใช่ พลอย น้า TOT เข้าไปเยี่ยมชม Myid. ของเราได้นะคะ ยินดีต้อนรับ everybodyเลย อิอิ >O
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  วัดราชรุจักปะ
  วัดราชรุจักปะ 125.25.74.85
  8 เม.ย. 51 22:36 น.
  โรงเรียนเรา199 ฮ่าๆๆไม่น่าเชื่อติดด้วยเว้ยยเกื่อบตาย199
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  เซง น้อยลง
  เซง น้อยลง 116.58.231.242
  9 เม.ย. 51 01:35 น.
  146 วุ้ย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  เซง เคยติด 1 ใน 100
  เซง เคยติด 1 ใน 100 116.58.231.242
  9 เม.ย. 51 01:41 น.
  น้อยบกว่าปีที่เเล้วอีก วุ้ย โรงเรียนกุ 146 เซง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  เดกสตรีคอนหวัน
  เดกสตรีคอนหวัน 125.25.224.96
  9 เม.ย. 51 14:10 น.
  178 โหหห
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  เด็กติดตาม
  เด็กติดตาม 125.24.70.30
  9 เม.ย. 51 15:20 น.
  ของเก่านี้หว๊า

  นี้มันของปี 49


  เหมือนเดิมทุกโรงเรียน

  ของเก่าแล้วละคับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  ดีใจจัง
  ดีใจจัง 125.26.46.9
  11 เม.ย. 51 16:57 น.
  โรงเรียนผมติดด้วยครับ 157 ครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  1234
  24 เม.ย. 51 11:08 น.
  เอาเก่าอะ
  อันเดียวกะปี2549
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  --*
  1 พ.ค. 51 13:30 น.
  ปี 2549 อุดรพิทยานุกูล อันดับ 14
  เฉลิมขวัญสตรี อันดับ 30

  มาปีนี้สลับกันหรอนี่
  กลายเป็น
  เฉลิมขวัญสตรี 14
  อุดรพิทยานุกูล 30

  นอกนั้นเหมือนเดิมมม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  ฉส.
  30 ก.ค. 51 15:07 น.
  14 อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก
  รร. ชั้น เริ่ด
  5555555555555555
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1066922
ชื่อกระทู้ : ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2550

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: