ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ยินดีต้อนรับน้องที่อยากจะเป็นครู ใครอยากเรียนครูมาทางนี้ No 1073049


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 

ยินดีต้อนรับ
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ. 5 ปี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รุ่นที่ 59 ปีการศึกษา 2551

วิเคราะห์คะแนนแนวโน้มครู 5 ปี มศว
ปีการศึกษา 2551
ที่เปิดรับจากแอดมิสชั่นมีทั้งหมด 11 วิชาเอก 
(กศ.บ. 5 ปี)

 

1. วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว(กศ.บ. 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์
- เข้าได้ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
- ต้องสอบเอเนท วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา
จำนวนรับ 30 คน
แนวโน้มคะแนน--
น่าจะขึ้นบ้างเล็กน้อย ซึ่งน้องๆคนไหนที่ได้คะแนน 5700 ขึ้นไปพี่ว่ามีโอกาสสูงมากที่จะได้เรียนในเอกนี้นะครับ สำหรับน้องๆที่คะแนน 5000 ขึ้นไปถ้าน้องเลือกไว้อันดับ 1 หรือ 2 ก็น่าจะโอเคนะครับ

2. วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา(กศ.บ. 5ปี) คณะศึกษาศาสตร์
- เข้าได้ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
- ต้องสอบเอเนท วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จำนวนรับ 15 คน
แนวโน้มคะแนน--
ปีนี้คะแนนต้องขึ้นแน่ๆ และคะแนนต้องขึ้นมากๆ อาจจะขึ้นถึง 1000 คะแนนด้วยซ้ำ เพราะว่าปีที่แล้วรับตั้ง 55 คน คะแนนจึงต่ำลงไปถึง 4800 แต่ปีนี้รับเพียงแค่ 15 คน ดังนั้นต้องมีคนเลือกเยอะคะแนนจึงต้องขึ้นแน่ๆ ดังนั้นถ้าน้องๆอยากติดคะแนนน่าจะมากกว่า 5800 จึงจะอุ่นใจนะครับ แต่ถ้าน้องๆลองเสี่ยงเลือกไว้ก็ไม่เสียหายครับในอันดับที่ 1 หรือ 2 สำหรับน้องๆที่คะแนนต่ำว่า 5800 ขึ้นไป พี่ว่าโอกาสที่จะติดก็มีสูงนะครับ แต่ถ้าน้องคนไหนคะแนน 6000 ขึ้นไปพี่ว่าน่าจะติดแน่ๆครับ

3. วิชาเอกภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์
- เข้าได้ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
- ต้องสอบเอเนท วิชาภาษาไทยและภาษาที่ 3 (เลือกสอบ 1 ภาษา จาก ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน บาลี อาหรับ)
จำนวนรับ 30 คน
แนวโน้มคะแนน--
อันนี้ต้องลุ้นเพราะรับมากกว่าปีที่แล้วตั้ง 10 คน ดังนั้นน้องที่เลือกก็มีโอกาสที่จะติด ส่วนคะแนนน่าจะขึ้นเล็กน้อยหรืออาจจะคงตัวก็ได้ แต่ต้องระวังว่าปีนี้คะแนนเอเนทภาษาไทยค่อนข้างจะเฟ้อ ดังนั้นน้องๆคนไหนที่มีคะแนนภาษาไทยเอเนทค่อนข้างสูงก็ย่อมที่จะมีโอกาสติดแน่นนอนครับสำหรับครูภาษาไทย มศว

4. วิชาเอกภาษาอังกฤษ (กศ.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์
- เข้าได้ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
- ต้องสอบเอเนท วิชาภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 (เลือกสอบ 1 ภาษา จากฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน)
จำนวนรับ 20 คน
แนวโน้มคะแนน--
ปีนี้คะแนนอาจจะลดหลายร้อยอยู่ เนื่องจากปีที่แล้วใช้ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว แต่ปีนี้ใช้ภาษาที่ 3 ด้วย จึงตดสิทธิ์น้องหลานที่ไม่ได้สอบภาษาที่ 3 ไว้ ซึ่งถ้าน้องๆที่ได้คะแนน 6000 ขึ้นไปพี่ว่าน่าจะติดชัวร์ๆ สำหรับน้องที่ได้คะแนน 5700 ขึ้นไปพี่ว่าโอกาสติดก็น่าจะมีสูงที่จะได้เรียนครูภาษาอังกฤษ มศว ครับ

5. วิชาเอกสังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) คณะสังคมศาสตร์
- เข้าได้ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
- ต้องสอบ
เอเนท วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จำนวนรับ 50 คน
แนวโน้มคะแนน--
คะแนนน่าจะคงเดิมมากๆ อาจจะขึ้นเล็กน้อยหรือลงเล็กน้อย ดังนั้นน้องๆที่ได้คะแนน 5700 ขึ้นไปพี่ว่าน่าจะติดชัวร์ๆนะ สำหรับน้องๆที่คะแนน 5000 ขึ้นไปก็ต้องมาลุ้นกันดูครับ


6. วิชาเอกคณิตศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนรับ 38 คน
7. วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนรับ 30 คน
8. วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (กศ.บ. 5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนรับ 20 คน
9. วิชาเอกวิทยาศาสตร์-เคมี (กศ.บ. 5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนรับ 30 คน
10. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ. 5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนรับ 40 คน
**หมายเหตุ กศ.บ. 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์
- เข้าได้เฉพาะสายวิทย์เท่านั้น
- ต้องสอบ
เอเนท วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
แนวโน้มคะแนน กศ.บ. 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์--
คะแนนน่าจะคงตัว น้องๆที่ได้คะแนน 5500 ขึ้นไปพี่ว่ามีโอกาสสูงมากที่จะติด น้องที่ได้คะแนน 5700 ติดแน่นอน สำหรับน้องๆที่ได้คะแนน 5000 ขึ้นไปมีโอกาสลุ้นสูงว่าน่าจะได้นะครับ สำหรับครู 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์


11. วิชาเอกสุขศึกษา(กศ.บ. 5 ปี ระบบเอก-โท) คณะพลศึกษา
จำนวนรับ 25 คน
- เข้าได้ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
- ต้องสอบ เอเนทวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา
แนวโน้มคะแนน--
ไม่น่าจะสูงมาก 5000 ขึ้นไปก็น่าจะมีโอกาสติดสูงนะครับ ถ้าน้องคนไหนถึง 5500 พี่ว่าน่าจะติดเลยล่ะครับ

ปล. นี่เป็นเพียงแค่การคาดการณ์แนวโน้มเท่านั้นนะครับ
ที่จริงคะแนนอาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้
ดังนั้น น้องๆคนไหนที่คะแนนต่ำกว่าที่พี่บอกก็อย่าเพิ่งเครียดกันไปนะครับ
พี่ว่าก็ลองเลือกไว้อันดับที่ 1 หรือ 2 ก็น่าจะโอเคนะครับ
แล้วอันดับที่ 3 และ 4 ก็ให้น้องๆเดลือกคณะที่คะแนนน้องเกินมาและคิดว่าน้องต้องติดชัวร์ๆล้านเปอร์เซนต์อ่าครับ


ผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ. 5 ปี) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ต้องมีคุณสมบัติคร่าวๆ ดังนี้
- ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีกิริยามารยาทที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู
- ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และต้องไม่เป็นผู้ที่ร่างกายเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพครู
- ต้องเป็นผู้ที่สอบ
วิชาเฉพาะความถนัดทางวิชาชีพครู รหัส 39

หลักสูตรการเรียน
ไม่ต่ำกว่า 160 หน่วยกิต ระยะเวลา 5 ปี
ชั้นปีที่ 1 เรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เช่น ภาษาไทย สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พลศึกษา เป็นต้น
ชั้นปีที่ 2-4 เรียนหมวดวิชาเอก ในคณะที่ตนเองสังกัด
ชั้นปีที่ 3-4 เรียนหมวดวิชาชีพครู สอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ มศว
ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยที่ต้องฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิต มศว 1 เทอม และโรงเรียนทั่วไปอีก 1 เทอม

เมื่อจบการศึกษา
ได้รับวุฒิปริญญาการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.)
และได้รับใบประกอบวิชาชีพครู

สถานที่เรียน
วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว(กศ.บ. 5 ปี)
วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
วิชาเอกสังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
วิชาเอกคณิตศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ - เคมี (กศ.บ. 5 ปี)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ (กศ.บ. 5 ปี)
เรียนชั้นปีที่ 1 - 5 ที่ มศว ประสานมิตร 
ซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วิชาเอกภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ (กศ.บ. 5 ปี)
ชั้นปีที่ 1 เรียนที่ มศว องครักษ์
คลอง 16 อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ชั้นปีที่ 2 - 5 เรียนที่ มศว ประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร)

วิชาเอกสุขศึกษา (กศ.บ. 5 ปี ระบบเอก-โท)
ชั้นปีที่ 1 - 2 เรียนที่ มศว องครักษ์
ชั้นปีที่ 3 - 5 เรียนที่ มศว ประสานมิตร

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป(กศ.บ. 5 ปี)
ชั้นปีที่ 1 - 5 เรียนที่ มศว องครักษ์

ยินดีต้อนรับ นิสิต กศ.บ. 
แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 59
ปีการศึกษา 2551

สนใจลองเข้าไปดูรายละเอียดที่
http://my.dek-d.com/pk473/story/view.php?id=346764

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 22:38 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

7 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  จะเป็นครู
  จะเป็นครู 125.24.77.27
  14 เม.ย. 51 21:36 น.
  อยากเปงครูมากๆๆๆๆ


  แต่ไหงคนเลือกเยอะจังอะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  เด็กม.6 ent'51
  เด็กม.6 ent'51 124.121.31.25
  15 เม.ย. 51 14:33 น.
  ได้ 61XX

  ขอให้ติดละกันนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ซื้อขาย / แลกเปลี่ยน คอร์สกวดวิชา กรุณาไปที่ www.dek-d.com/education/tutorcenter

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1073049
ชื่อกระทู้ : ยินดีต้อนรับน้องที่อยากจะเป็นครู ใครอยากเรียนครูมาทางนี้

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: