ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ตรามหาลัยต่างๆ สวยมากคับ เอามาให้เพื่อนชมเล่น ย้ำทุกมหาลัยสวยจิงจิง No 1120169


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

                       เพื่อนๆ สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายแต่ละมหาลัยทั้งรัฐและเอกชน
              (  โดยให้เพื่อนๆ คลิกเข้าไปที่ชื่อของมหาลัยที่ต้องการตรวจสอบ)
    แล้วเลือกหลักสูตรทีต้องการดู / สำหรับเพื่อนที่กู้ยืมเงินก็สามารถตรวจวงเงินกู้ยืมได้เช่นกัน 
ให้คลิกตรงเพดานกู้ยืม

เรามาเริ่มที่มหาลัยของรัฐก่อนนะคับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร. 2150871-3 , 2153619 โทรสาร. 2153600 , 2154804
http://www.chula.ac.th
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

http://www.ku.ac.th
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University
50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 9428200-45 , 5790113 , 9428491-99 โทรสาร. 9428185
http://www.ku.ac.th
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University
123 ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร. (043) 242331-9 โทรสาร. (043) 241216
http://www.kku.ac.th
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University
239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 21699 โทรสาร (053) 217143
http://www.cmu.ac.th
 มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University
140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. (074) 311885-7 โทรสาร (074) 324440 , 314801
http://www.tsu.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 4270039 , 4270059 , 4270058
http://www.kmutt.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 5858540-9 , 9132500-24 โทรสาร 5874356 , 9132618
http://www.kmutnb.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of technology
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. (044) 216191-8 โทรสาร (044) 224070
http://www.sut.ac.th
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทร. 2216111-20 , 2216171-80 โทรสาร. 2248099
http://www.tu.ac.th
 มหาวิทยาลัยนครพนม Nakhon Phanom University
330 ถนนอภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-513729,042-512511 โทรสาร 042-513613
http://www.npu.ac.th
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Princess of Narathiwat University
49 ถ.ระแงะมรรคา อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-1174 ,073-511192 โทรสาร 0-7351-1905
http://www.pnu.ac.th
 มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University
ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. (055) 261000-4 โทรสาร (055) 261005 , 261103
http://www.nu.ac.th
 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา Naresuan University Phayao
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนลำปาง-พะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-5446-6666 โทรสาร : 0-5446-6690
http://www.pyo.nu.ac.th/
 มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทร. (038) 102222 โทรสาร (038) 390351
http://www.buu.ac.th
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร. (043) 713011-29 โทรสาร (043) 712030 E-mail reg@msu.ac.th
http://www.msu.ac.th
 มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร.0 2849 6000 , 0 2354 0999 โทรสาร 0 2849 6211, 0 2849 6222
http://www.mahidol.ac.th
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร. (053) 878038-50 โทรสาร (053) 498861-2
http://www.mju.ac.th
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University
333 หมู่ 1 ตําบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร. (053) 916000 โทรสาร (053) 917007
อาคารฟอร์จูนทาวน์ เลขที่ 1 ชั้น 22 โซน B2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10320
โทร. (02) 6410823โทรสาร (02) 6410824
http://www.mfu.ac.th
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร. (075) 673109 โทรสาร (075) 673135
หน่วยประสานงานกรุงเทพฯ
อาคาร SM TOWER ชั้น 19 เลขที่ 979/44-45 พญาไท กรุงเทพฯ
http://www.wu.ac.th
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University
114 สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 6641000 โทรสาร 2584007
http://www.swu.ac.th
 มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakoen University
วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200
โทร. 6236115-21 โทรสาร 2257258
(สำนักอธิการบดี)
22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 8807336 , 8807349 โทรสาร 8807372
http://www.su.ac.th
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ Silpakoen University
ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. (034) 253-840-4 โทรสาร (034) 255099
http://www.su.ac.th
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี Silpakoen University

http://www.su.ac.th
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง Prince of Songkla University
โรงเรียนเทศบาลวัดมัชฌิมภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 20000
โทร. (075) 212035 โทรสาร (077) 212036
http://www.psu.ac.th
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Prince of Songkla University
ตำบลรูสะมิแร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร.(073) 335115-26 โทรสาร (073) 335128
http://www.psu.ac.th
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Prince of Songkla University
3 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ต.กระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร.(076) 202551 โทรสาร (076) 202552
http://www.psu.ac.th
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Prince of Songkla University
30 หมู่ 6 ถนน สุราษฎร์ - นาสาร ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84100
โทร. (077) 281540 (01) 9786076 โทรสาร (077) 281541
http://www.psu.ac.th
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University
71/1 หมู่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร. (074) 211030-49 โทรสาร (074) 212828
http://www.psu.ac.th
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University
กม. ที่ 10-11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร. (045) 288400-3 โทรสาร (045) 288396
http://www.ubu.ac.th
 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Pathumwan Institute of Technology
833 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330
โทรศัพท์ : 02-219-3833-38 โทรสาร : 02-2193872
http://www.ptwit.ac.th
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Chaokuntaharn Ladkrabang
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 7372500-47 , 7373000 โทรสาร 3267333
http://www.kmitl.ac.th


                                                                                                  ตามมาด้วยมหาลัยเอกชนคับ

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University
119 ซอยสุขุมวิท 40 ( ซอยบ้านกล้วยใต้ ) กรุงเทพ 10110
โทร. 3503500-99 โทรสาร. 2401516
http://www.bu.ac.th
 มหาวิทยาลัยเกริก Kirk University
43/1111 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 5523500-9 โทรสาร 5523513
http://www.krirk.ac.th
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Kasem Bundit University
1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 3216930-9 โทรสาร 3214444
http://www.kbu.ac.th
 มหาวิทยาลัยคริสเตียน Christian University
144 หมู่ 7 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง นครปฐม 73000
โทร.0-3422-9480 โทรสาร 0-34422-9499
ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ 328 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2214-6038-9 โทรสาร 0-2214-6039
http://www.christian.ac.th
 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา Chaopraya University
13/1 หมู่ 6 ต.หนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทร. (056) 334236 โทรสาร (056) 334719
http://www.cpu.ac.th
 มหาวิทยาลัยชินวัตร Shinawatra University
99 หมู่ที่10 ตําบลบางแตย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทร.0-2599 0000 โทรสาร 0-2599 3350
http://www.shinawatra.ac.th
 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น Saint John's University
1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 9387058-65 โทรสาร 5122275
http://www.stjohn.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Mahanakorn University of Technology
51 หมู่ 1 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทร.9883655 โทรสาร 9884040
http://www.mut.ac.th
 มหาวิทยาลัยธรุกิจบันทิตย์ Dhurakijpundit University
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 9547300 โทรสาร : 5899605
http://www.dpu.ac.th
 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ North-Chiang Mai University
169 หมู่ 3 ถนนชลประทาน ซอย 22 ซ้าย ต.หนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร.(053) 427310-1 โทรสาร (053)427311
http://www.northcm.ac.th
 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด Stamford International University
1458 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทร.(032) 520789 โทรสาร (032)442324
ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพ
เลขที่2 อาคารจันมิน ซิตี้ ชั้น12 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ
http://www.stamford.edu
 มหาวิทยาลัยปทุมธานี Pathumthani University
140 หมู่4 ถนนติวานนท์ ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 9756999 , 9796724 โทรสาร : 9796728
http://www.ptu.ac.th
 มหาวิทยาลัยพายัพ Payap University
3182 หมู่ 2 ตําบลสันพระเนตร อำเภอสันพระเนตร จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. (053) 241255,304805โทรสาร (053) 241983
http://www.payap.ac.th
 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Far Eastern University
120 ถ.มหิดล อ.เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : (053) 201800-9 โทรสาร : 201810
http://www.feu.ac.th
 มหาวิทยาลัยภาคกลาง Phakklang University
932/1 หมู่ 9 ถนนสายเอเชีย ต.นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร.0-5622-3578-9 โทรสาร 0-5622-1690
http://www.tuct.ac.th
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ North-Eastern University
199/19 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.(043) 222960 โทรสาร (043) 226823
http://www.neu.ac.th
 มหาวิทยาลัยโยนก Yonok University
444 หมู่2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : (054) 265170-6 โทรสาร : (054) 265184
http://www.yonok.ac.th
 มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 9972200 โทรสาร 5339470
http://www.rsu.ac.th
 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต Rattana Bundit University
306 ซอยลาดพร้าว 107 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.0-2375-4480-7 โทรสาร 0-2375-4489
http://www.rbac.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชธานี Ratchatani College of Technology
487 หมู่ 4 ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. (045) 312176-7 โทรสาร (045) 283447
http://www.rtu.ac.th
 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Vongchavalikut University
199 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
โทร. (044) 203778-84, 203787 โทรสาร (044) 203785
http://www.vu.ac.th
 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) Webster University (Thailand)
143 หมู่ 5 บ้านหนองโสน ตําบลชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76210
โทร. (032) 456161-8 โทรสาร. 032-456-169
http://www.webster.ac.th
 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น Western University
600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ : 0-3565-1000 โทรสาร : 0-3565-1144
http://www.western.ac.th
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม Sripatum University
61 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.5799120 โทรสาร. 5611721
http://www.spu.ac.th
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี Sripatum University
79 ถนน บางนา - ตราด อ.เมือง ชลบุรี 20000
http://www.spu.ac.th
 มหาวิทยาลัยสยาม Saim University
235 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10163
โทร. 4570068 โทรสาร 4573982
http://www.siam.edu
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย The University of the Thai Chamber of Commerce
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
โทร 2752200 โทรสาร 2762126
http://www.utcc.ac.th
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Hua Chiew Chalermprakiet University
18/18 กม.18 ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร.3126300 โทรสาร 3126237
http://www.hcu.ac.th
 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Hatyai University
125/502 ถนนพลพิชัย ต.คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
(074)425464-6 โทรสาร (074) 425000
http://www.hu.ac.th
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Assumption University
682 หมู่ 11 ซอยหมู่บ้านเสรี แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 3004543 โทรสาร. 3004563
http://www.au.edu
 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา Yala Islamic University
203/3 หมู่ 7 ต.บุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 135/8 หมู่ 3 ต.เขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทร. (073) 418613-4 โทรสาร (073) 418615
http://www.yiu.ac.th
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Eastern Asia University
200 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 5) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร.5771037-41 โทรสาร 5771023
http://www.eau.ac.th
 มหาวิทยาลัยเอเชียน, ชลบุรี Asian University, Chonburi
89 ทล.หมายเลข 331 ต.ห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
โทรศัพท์ : 0-3825-3700 โทรสาร : 0-3825-749
http://www.asianust.ac.th/
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ South-East Asia University
19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร.8074500-27 โทรสาร 8074530
http://www.sau.ac.th
 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Thai-Nichi Institute of Technology
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
www.tni.ac.th
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา Ayothaya Institute of Technology
109 หมู่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www.ayothaya.ac.th/

                                       ตามมาติดๆ ด้วยราชมงคลคับ


 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Rajamangla University of Technology Krungthep
2 ถนนนางลิ้นจี่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2287-3211-25 ต่อ 133, 117 โทรสาร : 0-2287-3596
http://www.rmutk.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ 
122 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-277-2985 , 02-277-3660 โทรสาร : 02-692-2360-4 ต่อ 804, 830
http://www.cpc.rmutto.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี Rajamangla University of Technology Tawan-ok Chanthaburi Campus
ถ.บำราศนราดูร ต.พลวง กิ่งอ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 22210
โทรศัพท์ : 0-3930-7001-4 โทรสาร : 0-3930-7008, 0-3930-7014
http://www.chan.rmutto.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี Rajamangla University of Technology Tawan-ok
43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210
โทรศัพท์ : 0-3835-8137 โทรสาร : 0-3834-1808-9
http://www.rmutto.ac.th/
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 
225 ถนน พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-252-911-2 โทรสาร : 02-281-0093, 02-629-9021
http://www.uthen.rmutto.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangla University of Technology Thunyaburi
39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0-2549-3013-15 โทรสาร 0-2577-2357
http://www.rmutt.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
399 ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02 282 9009-15 ต่อ 6301 - 6304 E-mail : reg@rmutp.ac.th
http://www.rmutp.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ 
99 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 โทรสาร : 0-2281-0075
http://www.rmutp.ac.th/
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ Rajamangla University of Technology Pha Nakhon North Bangkok Campus
1381 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 0-2913-2424
http://www.nbk.rmutp.ac.th/
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ Rajamangala University of Technology Rattanakosin Borpitpimuk Chakrawad Campus
264 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100
โทรศัพท์ : 0-2222-2814, 0-2221-2896, 0-2226-5925-6 โทรสาร : 0-2226-4879
http://www.bpc.rmutr.ac.th/
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง Rajamangala University of Technology Rattanakosin Pohchang Campus
86 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม 10200
โทรศัพท์ : 0 2623 8790-5 โทรสาร : 0 2225 7631
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai kangwon Campus
ถ.เพชรเกษม(กม. 242) ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 032 618 500 โทรสาร : 032 618 570
http://www.kkw.rmutr.ac.th/
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา Rajamangala University of Technology Rattanakosin Salaya Campus
96 ม.3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0 2889 4585-7 โทรสาร : 0 2889 5014, 0 2889 4588
http://www.salaya.rmutr.ac.th/
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย Rajamangla University of Technology Lanna Chiangrai Campus
99 ม.10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 053-729600-7 โทรสาร : 053-729606-7
http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก Rajamangla University of Technology Lanna Tak Campus
41 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-5900-5 , 0-5551-1832 โทรสาร : 0-5551-1833
http://www.tak.rmutl.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน Rajamangla University of Technology Lanna Nan Campus
59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054 -710259 โทรสาร : 054 -771398
http://www.nan.rmutl.ac.th/
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok Campus
52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5529-8438-40 ต่อ 120 โทรสาร : 0-5529-8440
http://www.plc.rmutl.ac.th/
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง Rajamangla University of Technology Lanna Lampang Campus
เลขที่ 200 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5434-2547-8 โทรสาร : 0-5434-2549
http://www.lpc.rmutl.ac.th/
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 
128 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5322-1576, 0-5389-2780 โทรสาร : 0-5321-3183
http://www.rmutl.ac.th/
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง 
อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
โทรศัพท์ : 075-274151-6 โทรสาร : 075-274159
http://fishtech.rmutsv.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
109 ถนนทุ่งสง - นครศรีธรรมราช ( หลังสถานีรถไฟไสใหญ่ ) หมู่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ : 0-7541-1144, 0-7542-0558-9 โทรสาร : 0-7541-1745
http://www.nstrc.rmutsv.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา Rajamangla University of Technology Srivijaya
1 ถนนราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7431-6260-3 โทรสาร : 0-7432-4245
http://www.rmutsv.ac.th/
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
99 ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-411144 ต่อ 146 ,03-1740774,06-6904814 โทรสาร : 075-476-962
http://www.svj.rmutsv.ac.th/
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช 
109 ถนนทุ่งสง - นครศรีธรรมราช ( หลังสถานีรถไฟไสใหญ่ ) หมู่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1144, 0-7542-0558-9 โทรสาร : 0-7541-1745
http://www.fan.rmutsv.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี Rajamangla University of Technology Suvanabhumi Nonthaburi Campus
7/1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2969 1369-74 โทรสาร : 0 2525 2682
http://www.non.rmutsb.ac.th/
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
ถ. อู่ทอง ต. ท่าวาสุกรี อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3525 2756, 0 3525 2392 ต่อ 103, 144 โทรสาร : 0 3525 2393
http://www.wasuki.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา 
60 หมู่ 3 ต. หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
พท์ : 0 3524 1037, 0 3524 2654, 0 3524 2554 โทรสาร : 0 3524 2654
http://www.huntra.rmutsb.ac.th/
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี Rajamangla University of Technology Suvanabhumi Suphanburi Campus
450 หมู่ 6 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
http://www.suphan.rmutsb.ac.th/
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์ Rajamangla University of Technology Isan Kalasin Campus
62/1 ถ.เกษตรสมบรูณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-811128 โทรสาร : 043-812972
http://www.ksc.rmuti.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแก่น Rajamangla University Of Technology Isan Khonkaen Campus
150 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4333-6370-1 ต่อ 6600 โทรสาร : 0-4323-7483
http://www.kkc.rmuti.ac.th/
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา Rajamangla University of Technology Isan
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-242978-9,044-271312-3 โทรสาร : 044-42217
http://www.rmuti.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร Rajamangla University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus
199 หมู่ 3 ถนนวาริชภูมิ - พังโคน ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทรศัพท์ : 0-4273-4724 : โทรสาร 0-4273-4723
http://www.skc.rmuti.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสุรินทร์ Rajamangla University Of Technology Isan Surin Campus
145 ม.15 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 044-511022 ต่อ 105 โทรสาร : 044-519034
http://www.surin.rmuti.ac.th/          มาต่อกันเลยด้วยราชภัฏ


 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Kanchanaburi Rajabhat University
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3463 3227-30 โทรสาร 0 3463 3224
http://www.kru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ Kalasin Rajabhat University
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ 0 4386 0218 โทรสาร 0 4386 0219
http://www.ksu.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kamphaengphet Rajabhat university
หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9932 โทรสาร 0-5579-9933
http://www.kpru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : 0-2942-6900 โทรสาร : 0-2541-7113
http://www.chandra.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Chaiyaphum Rajabhat University
ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0- 4485 3083 โทรสาร 0- 4485 3083
http://www.cpru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiangrai Rajabhat University
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : (053) 0-5377-6000
http://www.ricr.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiangmai Rajabhat University
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5388-5555
http://www.cmru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Thepsatri Rajabhat University
ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ (036) 422607-9 , (036)427485-93 โทรสาร. FAX (036) 422610
http://www.tru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Dhonburi Rajabhat University
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 028901801
http://www.dru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 034-261021 โทรสาร .034-261048
http://www.npru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์0 4425 4000, โทรสาร 0 4424 4739
http://www.nrru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท์ : 0-7537-7440 , 0-7537-7712-4 โทรสาร : 0-7539-2018
http://www.nstru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat university
ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-562341, 221680, 227009 โทรสาร : (056) 221554, 221237
http://www.nsru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Bansomdejchaopraya Rajabhat University
1061 ซ.อิสรภาพ15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2473-7000 โทรสาร 02-466-6539
http://www.bsru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University
ถนน จิระ ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 044-611221 โทรสาร 044-612858
http://www.bru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Phranakhon Rajabhat University
เลขที่ 3 หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220
โทร. 02-552-6688 โทรสาร 02-5217909
http://www.pnru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0-3532-2076-9 ,0-3524-1196 โทรสาร 0-3524-2708
http://www.aru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat University
เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : ส่วนวังจันทน์ โทร. 0-5526-7000
http://www.psru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0 3249 3300-7 โทรสาร : 0 3249 3308
http://www.pbru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Phetchabun Rajabhat University
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 โทรสาร 056-717110
http://www.pcru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University
21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 66 76 240474-7 , 66 76 211959 โทรสาร : 66 76 217778
http://www.pkru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Rajabhat Maha sarakham University
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-4372-2118-9 โทรสาร : (043) 722117
http://www.rmu.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University
133 ถ.เทศบาล 3 อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0-7322-7151 โทรสาร : 0-7322-7128
http://www.yru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi-et Rajabhat University
112 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-544741-3 โทรสาร 043-544744
http://www.reru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajanagarindra Rajabhat University
ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3851 1010 โทรสาร 0 3881 0337
http://www.rru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhaibarni Rajabhat University
41 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ (039) 391111 โทรสาร 0-3932-7175
http://www.rbru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University
ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054-241012-4 , 241016, 241020
โทรสาร : 054-241018 , 054-241019
http://www.lpru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University
234 หมู่ที่ 11 ถ.เลย ? เชียงคาน ต.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ : 0-4283-5233-8 , 0-4281-4669โทรสาร : 0-4281-1143
http://www.lru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Valaylongkorn Rajabhat University
1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7,0-2529-4164-5 โทรสาร 0-2529-2580
http://www.vru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University
ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3440 โทรศัพท์ 0-4563-3441
http://www.sskru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University
680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
http://www.snru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Songkhla Rajabhat University
160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ :(074) 314993 , 324221 โทรสาร :(074) 311210
http://www.skru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University
295 ถนนราชสีมา พญาไท ดุสิต 10300
โทรศัพท์ 0-2244-5000
http://www.dusit.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University.
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวิชระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02-2432246 โทรสาร 02-2432248
http://www.ssru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี Surat Thani Rajabhat University
272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ : 077-355466-7,355469 โทรสาร :077355468
http://www.sru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Surindra Rajabhat University
186 ถนน ปราสาท อ.เมือง จังหวัด สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์. 0-4404-1560
โทรสาร 0-4451-1631
http://www.srru.ac.th/org/stdl
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Muban Chom Bung Rajabhat University
46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ : 0 3226 1790-7 โทรสาร : 0 3226 1078
http://www.mcru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon thani Rajabhat University
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-1040-59 โทรสาร : 0-4224-1418
http://www.udru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Uttaradit Rajabhat University
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5541-1096 โทรสาร : 0-5541-1296
http://www.uru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat University
เลขที่ 2 ถ.ราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ ( 045 ) 352000-29 โทรสาร ( 045 )311472
http://www.ubru.ac.th

จัดมาอีกกับวิทยาลัยต่างๆ

 วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkok Thonburi College
160/10 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170
โทร.02-8006800
http://www.bkkthon.ac.th
 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Bangkok Survarnabhumi College
489 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับ10520
โทรศัพท์ 02-3270155-58 Fax 02-3270159
http://www.bsc.ac.th
 วิทยาลัยกรุงธนเชียงราย 
 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา Chalermkarnchana College
99 ถ.ศรีสะเกษ - อุบล ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-7971-2
http://www.ckc.ac.th
 วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ St Theresa Inti College
1 หมู่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก ( คลอง 14) ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ นครนายก 26120 โทร.037-395333, 037-395311-5 โทรสาร 395111 E- mail info@stic.ac.th
http://www.stic.ac.th
 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ Saint Louis College
215/4 ถนนสาธรใต้ แขวงยานาวา เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร.6755304-12 โทรสาร 6755313
http://www.saintlouis.or.th
 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก South-East Bangkok College
280 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 3981352-4 โทรสาร : 3981356
http://www.sbc.th.edu
 วิทยาลัยดุสิตธานี Dusitthani College
902 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 3617805,3617811-3 โทรสาร 3617806
http://www.dtc.ac.th
 วิทยาลัยตาปี Tapee College
หมู่ 2 ซอยเปรมฤดี ถนนสุราษฎร์-พุนพิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร.(077)204430-1 โทรสาร (077)264225
http://www.tapee.ac.th
 วิทยาลัยทองสุข Thongsuk College
99/79 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 8851421-4 โทรสาร 448005-6
http://www.thongsook.ac.th/
 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ Southern College of Technology
124/1 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตําบลที่วัง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทร. (075) 538030, 363434-5 โทรสาร (075) 363433
http://www.sct.ac.th
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
46 ถนนจรัญสนิทงสศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ
โทร. (662) 864-0358-67 โทรสาร (662) 412-9863
http://www.siamtech-college.ac.th/
 วิทยาลัยนครราชสีมา Nakhonratchasima College
เลขที่ 290 หมู่ 2 ถนน มิตรภาพ ต. บ้านใหม่ อ. เมือง จ . นครราชสีมา 30000
โทร 0-4446-6111 โทรสาร 0-4428-2524
http://www.nmc.ac.th
 วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ North Bangkok Collage
6/999 ซอย พหลโยธิน 52 สายไหม กรุงเทพ 10220
โทร.9727200 โทรสาร 9727751
http://www.northbkk.ac.th
 วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ Bundit Borihanturakit College
311/1 ถ.ขอนแก่นมัญจาคีรี ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร.043-255461,.0-43-235442
http://www.bbc.ac.th/
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย College of Asian Scholars C.A.S.
179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.(043) 246536-8 โทรสาร (043)246539
http://www.cas.ac.th
 วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ North-Eastern Polytechnic College
749/1 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. (045) 321762 โทรสาร (045) 321525
http://www.polytechnic.ac.th
 วิทยาลัยพิษณุโลก Phitsanulok College
เลขที่ 693 ถนนมิตรภาพ ตำบล ในเมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000
โทรสาร 0-55-303411
http://www.plc.ac.th
 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ International Buddhist College
88 หมู่ที่ 2 ถนนคลองแงะ- ควนสะตอ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
โทร 074-268754, 074-268755 โทรสาร 074-268756
http://www.ibc.ac.th
 วิทยาลัยมิชชัน Mission College
สำนักงานกลาง
195 หมู่ที่ 3 ตำบล/อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี 18180 (ตู้ ป.ณ. 4)
โทรศัพท์ : (036) 720758-9, 720777 โทรสาร : (036) 720764, 720673 วิทยาเขตถนนพิษณุโลก
430 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02 2808243-6 โทรสาร : 2808247

http://www.missioncollege.edu
 วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ Rajapark College
68 ซอยนวศรี ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310
โทร. 3198201-3 โทรสาร 3196710
http://www.rajapark.ac.th
 วิทยาลัยราชพฤกษ์ Ratchaphruek College
เลขที่ 9 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0-24326111 โทรสาร 0-24326107
http://www.rc.ac.th/
 วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง Lumnamping College
290 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน (แนวเก่า) ต.หนองหัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. (055)515141-2 โทรสาร (055) 511330
http://www.lpc.th.edu
 วิทยาลัยศรีโสภณ Srisophon College
หมู่ 5 ต.มะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร. (075) 357618 โทรสาร (075)344037
http://www.ssc.ac.th
 วิทยาลัยสันตพล Suntapol College
299/1 ถนนอุดร-สกล ต.หนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. (042) 323464 โทรสาร (042) 204263
http://www.santapol-c.ac.th
 วิทยาลัยแสงธรรม Saengtham College
20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราร จังหวัดนครปฐม 73110
โทร.4290100-3 โทรสาร 4290819
http://www.saengtham.ac.th
 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Lampang Inter-Tech College
เลขที่ 173 ถนนพหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-1066-68 โทรสาร : 0-5425-1209
http://www.lit.ac.th

 
ปิดท้ายกับมหาวิทยาลัยเปิดคับ


 มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University
ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 3108000 โทรสาร 3180917
http://www.ru.ac.th
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University
919 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3550 โทรสาร0- 25033534
http://www.stou.ac.th
 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร Mukdahan Community College
อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหารหลังเก่า ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
http://www.mukcc.ac.th
 วิทยาลัยชุมชนสตูล Satun Community College
271 หมู่ 4 ตำบเกตรี อำเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
http://www.stcc.ac.th
 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู Nongbualamphu Community College
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศูนย์ราชการจังหวัด อาคารอนาลโยชั้น 2 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
http://www.nbcc.ac.thสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขกับการศึกษานะคับ
( ขอขอบคุณ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เอื้อเฝื้อข้อมูล )
และ
http://www.studentloan.or.th/

เพื่อนที่ทราบข้อมูลของตนเองแล้วมาช่วยเราให้เพื่อนๆฟังกันหน่อยนะคับ
มีปํญหา/สงสัย ฝากข้อความไว้นะคับ   


แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 22 มิถุนายน 2551 / 17:00

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 11:39 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

11 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  อ๊อบ
  อ๊อบ 202.28.12.9
  23 ม.ค. 52 09:46 น.
  ดีดี  ดีมากคับผม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  www.urank.info/rank.php
  www.urank.info/rank.php 222.123.28.218
  19 ก.พ. 52 00:47 น.
  - คณะไหนน่าเรียน ?
        - อยากเรียนนิติฯ แล้วจะเลือก ม.ไหนดี ?
        - ค่าเทอมแพง จะคุ้มค่าไหม ?
        - เรียนจบแล้ว จะหางานได้ไหม ?
  ทุกคำถาม มีคำตอบที่นี่
  สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัย ( www.urank.info/rank.php )
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  good
  good 182.93.172.240
  28 มิ.ย. 53 14:11 น.
  คิดได้ไงน่ะเก่งมาก เยี่ยมขอยกนิ้วให้
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  ลิขิต
  ลิขิต 202.29.6.67
  14 ก.ค. 53 11:23 น.
  ดีคับ ขอบใจมากมาย     เด็กรภ.เลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  สวย
  สวย 182.93.139.217
  1 พ.ย. 53 09:56 น.
  แล้วตรามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี อยู่ไหนคะ  อยากจะได้ ขอบคุณค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  rin
  rin 118.175.15.242
  15 ธ.ค. 53 14:47 น.
  ขอคุณสำหรับความรู้
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  ะัีะ
  ะัีะ 182.93.189.57
  16 ส.ค. 54 16:13 น.
  ดีมีความรู้มากเลยคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1120169
ชื่อกระทู้ : ตรามหาลัยต่างๆ สวยมากคับ เอามาให้เพื่อนชมเล่น ย้ำทุกมหาลัยสวยจิงจิง

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: