จัดอันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย 40 อันดับ No 1127936


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมว่า นิตยสาร "ฟอร์บส์" ของสหรัฐอเมริกา
ได้เผยแพร่การจัดอันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย
40
อันดับ โดยอาศัยข้อมูลจากตลาดหลักทัพย์และกระทรวง
พาณิชย์ และการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินว่า จะมีมูลค่า
เท่าใด หากนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีบริษัท
ดังกล่าวเป็นบริษัทเอกชนที่ยังไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ใช้ราคาหลักทรัพย์และอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
26
มิถุนายน
2551 เป็นข้อมูลประเมินทรัพย์สินครั้งนี้

ฟอร์บส์ ระบุภาพรวมว่า มูลค่าของทรัพย์สินของบุคค
ลที่ร่ำรวยมากที่สุดของไทย
40
อันดับเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่าน
มา
6,000 ล้านดอลลาร์เป็นรวมทั้งสิ้น 25,000
ล้านดอลลาร์
(ราว
825,000 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 33
บาทต่อดอลลาร์)
และตั้งข้อสังเกตุด้วยว่า กลุ่มมหาเศรษฐีทั้ง
40
คน ยังคงเป็น
กลุ่มเดิมไม่เปลี่ยนแปลง สาเหตุอาจเป็นเพราะความมั่งคั่ง
ที่ดำเนินมายาวนานหลายทศวรรษ นอกจากนั้น ใน
10
อันดับแรกสุด ประกอบไปด้วยนักธุรกิจเครื่องดื่มแอล
กอฮอล์และธุรกิจด้านสื่อมากถึง
6
คน พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยังอยู่ในอันดับ
16
ทรัพย์สิน
รวม
400 ล้านดอลลาร์


อันดับ 1 นายเฉลียว อยู่วิทยา อายุ 76 ปี กลับมาเป็นบุคคล
ที่รวยที่สุดของไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากยอดจำหน่ายกระทิงแดง
เครื่องดื่มบำรุงกำลังที่นายเฉลียว ร่วมกับนายดีทริช มาเตสชิทซ์
นักธุรกิจออสเตรียเริ่มผลิตขึ้นเมื่อ
20
ปีที่แล้ว ในต่างประเทศเพิ่ม
สูงขึ้น ยอดขายเพิ่มจากปี
2547-2550 ถึงเกือบเท่าตัวเป็น 4,200
ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา มีมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
4,000
ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 136,000
ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีที่แล้ว
500 ล้านดอลลาร์

 

อันดับ 2 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ผู้ก่อตั้งบริษัท ไทยเบฟ
เวอเรจ
เจ้าของธุรกิจวิสกี้และเบียร์
(เหล้าแม่โขง , เบียร์ช้าง
ฯลฯ ) ที่เพิ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อปี 2549
ทั้งยังเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี่ และไอเอ็ม
เอ็ม อีกด้วย มูลค่าทรัพย์สินรวม
3,900 ล้านดอลลาร์

 

อันดับ 3 ตระกูล "จิราธิวัฒน์" มีกิจการหลายอย่างตั้ง
แต่ธุรกิจค้าปลีก
(ห้างเซ็นทรัล)  ,อสังหาริมทรัพย์ ,
โรงแรม
เป็นต้น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม
2,800 ล้านดอลลาร์

 

อันดับ 4 นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ)
กิจการเครือเจริญโภคภัณฑ์
(ซีพี.)
อายุ
69 ปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ์ 2,000 ล้านดอลลาร์

 

 

อันดับ 5 นายกฤตย์ รัตนรักษ์ ประธานและซีอีโอของ
บริษัท บางกอก บรอดคาสติ้ง แอนด์ ทีวี (บีบีทีวี) และครอบครัว
ทรัพย์สินรวมถึงหุ้นในธนาคารกรุงศรีอยุธยา และปูน
ซิเมนต์นครหลวง มูลค่าทรัพย์สินรวม
1,000 ล้านดอลลาร์


อันดับ 6 คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล และครอบครัว
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มูลค่าทรัพย์สินรวม
940 ล้านดอลลาร์


อับดับ 7 นายวิชัย มาลีนนท์ และครอบครัว เจ้าของกิจ
การ
บีอีซีเวิร์ลด์ และไทยทีวีสีช่อง 3 มูลค่าทรัพย์สินรวม
880 ล้านดอลลาร์


อันดับ
8 นายจำนงค์ ภิรมย์ภักดี
ประธานบริษัทบุญรอด
บริวเวอรี่
(เบียร์สิงห์)
และครอบครัว มูลค่าทรัพย์สินรวม
820 ล้านดอลลาร์


อันดับ
9 นายสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานเครือบริษัท
ไทยซัมมิต ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ถือหุ้นส่วนหนึ่งอยู่ในเนชั่น
มัลติมีเดียมูลค่าทรัพย์สินรวม
580 ล้านดอลลาร์

อันดับ 10 นายอนันต์ อัศวโภคิน ผู้ก่อตั้งบริษัท แลนด์
แอนด์ เฮาส์
มูลค่าทรัพย์สินรวม
525 ล้านดอลลาร์

 

อันดับ 11 นายสรรเสริญ จุรางกูล ผู้ก่อตั้งบริษัท
สามมิตมอเตอร์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มูลค่าทรัพย์สินรวม
520 ล้านดอลลาร์

อันดับ 12 นายประยุทธ มหากิจศิริ และครอบครัว
เจ้าของกิจการเหล็กกล้า ไทยน็อกซ์ สแตนเลส มูลค่า
ทรัพย์สินรวม
515 ล้านดอลลาร์

อันดับ 13 นายบุญชัย เบญจรงคกุล และครอบครัว
ผู้ก่อตั้งบริษัทโทรคมนาคม ดีแทค มูลค่าทรัพย์สินรวม
475 ล้านดอลลาร์

อันดับ 14 นายอิสระ วงศ์กุศลกิจ กรรมการผู้จัด
การใหญ่บริษัทมิตรผลและครอบครัว มูลค่าทรัพย์สินรวม
470 ล้านดอลลาร์

อันดับ 15 วิลเลียม อี. ไฮเนคกี้ และครอบครัว เจ้าของกิจการ
ไมเนอร์ คอร์ป.
,
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ทำธุรกิจ อาทิ
เอสปรี และธุรกิจภัตตาคาร
,สปา ,โรงแรม มากกว่า 800
แห่งในหลายประเทศ

อันดับ 16 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทรัพย์สินรวม 400
ล้านดอลลาร์
  ทั้งนี้ อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย 
แม้ว่า
จะถูกอายัดทรัพย์ และหมดยุคเรืองอำนาจเพราะถูกกระ
ทำรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน
2549
แต่ตัวเลขทางการ
เงินของพ.ต.ท.ทักษิณ ยังคงเพิ่มขึ้นกว่า
100 ล้านดอล
ลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ
3,300
ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปีก่อน


อันดับ 17 นายวาณิช ไชยวรรณ และครอบครัว
เจ้าของกิจการไทยประกันชีวิต มูลค่าทรัพย์สินรวม
390
ล้านดอลลาร์

อันดับ 18 นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เจ้าของกิจการ
พฤกษาเรียลเอสเตท มูลค่าทรัพย์สินรวม
380 ล้านดอลลาร์

อันดับ 19 น.ส.นิชิต้า ชาห์ อายุน้อยที่สุดคือ 28 ปี
สาวโสด เพียงรายเดียวจากทั้งหมด สืบทอดกิจการ พรีเชียส
ชิปปิ้ง
จากบิดา ก่อนขยายออกไปสู่วงการแฟชั่นและเสื้อผ้า
สำเร็จรูป มูลค่าทรัพย์สินรวม
375 ล้านดอลลาร์

อันดับ 20 นางสุรางค์ เปรมปรีดิ์ กรรมการผู้จัดการบีบีทีวี
(ช่อง
7) มูลค่าทรัพย์สินรวม 335 ล้านดอลลาร์

อันดับ 21 นางนันทา ชินธรรมมิตร เจ้าของกิจการน้ำตาล
ขอนแก่น
มูลค่าทรัพย์สินรวม
330 ล้านดอลลาร์

อันดับ 22 นายประเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ก่อตั้ง
และเจ้าของกิจการบางกอกแอร์เวยส์ มูลค่าทรัพย์สินรวม
245 ล้านดอลลาร์

อันดับ 23 คุณหญิงประภา และนายวิทย์ วิริยะประ
ไพกิจ
ผู้บริหาร สหวิริยา สตีล อินดัสตรี้ มูลค่าทรัพย์สิน
รวม
210 ล้านดอลลาร์

อันดับ 24 นายนิธิ โอสถานุเคราะห์ ได้รับตกทอดหุ้น
บริษัท โอสถสภามา
25%
มีเงินลงทุนอยู่ในไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล และทำงานอยู่กับเมอร์ริลล์ ลินช์ มูล
ค่าทรัพย์สินรวม
200 ล้านดอลลาร์

อันดับ 25 นายเปรมชัย กรรณสูต ผู้บริหารสูงสุดของ
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง อิตาเลียน-ไทย มูลค่าทรัพย์สิน
รวม
195 ล้านดอลลาร์

อันดับ 26 นายวิชัย รักศรีอักษร ผู้ก่อตั้งบริษัท คิงพาว
เวอร์
ดำเนินกิจการร้านค้าปลอดภาษี มูลค่าทรัพย์สินรวม
190 ล้านดอลลาร์

อันดับ 27 นายเฉลิม อยู่วิทยา เจ้าของกิจการสยาม
ไวเนอรี่ ประธานบริษัทเรดบุล อังกฤษ และมีหุ้นอยู่ในบริษัท
กระทิงแดง
2% มูลค่าทรัพย์สินรวม 185 ล้านดอลลาร์ อันดับ

อันดับ 28 นายเกษม ณรงค์เดช และครอบครัว ประธาน
กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น ที่มีบริษัทอยู่ในเครือมากกว่า
24
บริษัท
มูลค่าทรัพย์สินรวม
180 ล้านดอลลาร์

อันดับ 29 นายเอนก สิทธิประศาสน์ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ
2
ในกิจการบิ๊กซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต รองประธาน เซ็นทรัลพัฒน
า กิจการอสังหาริมทรัพย์ในเครือ "จิราธิวัฒน์" มูลค่าทรัพย์สิน
รวม
177 ล้านดอลลาร์

อันดับ 30 นายเพชร และรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มีหุ้นอยู่ใน
โอสถสภาคนละ
20
เปอร์เซ็นต์ รายหลังดำรงตำแหน่ง ซีอีโอ
ของบริษัทอีกด้วย มูลค่าทรัพย์สินรวม
175 ล้านดอลลาร์,

อันดับ 31 พรดี ลี้อิสระนุกูล สืบทอดกิจการในเครือ
กลุ่มบริษัทสิทธิผลจาก วิทยาผู้เป็นสามี มีหุ้นอยู่ในสิทธิผล
มอเตอร์
,
ไทย สแตนเลย์ อีเลคทริค และบริษัทร่วมทุน
อินูเอะ รับเบอร์ มูลค่าทรัพย์สินรวม
170 ล้านดอลลาร์,

อันดับ 32 วิชา พูลวรลักษ์ เจ้าของกิจการ เมเจอร์
ซีนีเพลกซ์ เครือข่ายธุรกิจโรงภาพยนต์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศ มูลค่าทรัพย์สินรวม
165 ล้านดอลลาร์

อันดับ 33 นิจพร สรณจิต ผู้ถิอหุ้นใหญ่ในอิตาเลียน
-ไทย พี่สาวของเปรมชัย กรรณสูต เป็นประธานโรงแรม
โอเรียนเต็ล และมีหุ้นส่วนตัวอยู่ในเครือโรงแรมอมารี
มูลค่าทรัพย์สินรวม
160ล้านดอลลาร์

อันดับ 34 วิกรม กรมดิษฐ์ เจ้าของกิจการนิคมอุต
สาหกรรม อมตนคร มูลค่าทรัพย์สินรวม
145 ล้านดอลลาร์

อันดับ 35 พรเทพ พรประภา และครอบครัว เจ้าของ
กิจการสยามกลการ มีหุ้นอยู่ใน เอพีฮอนด้า และเอสพี
ซูซูกิ มูลค่าทรัพย์สินรวม
140 ล้านดอลลาร์

อันดับ 36 ไกรสร ชาญสิริ ประธานและผู้ก่อตั้ง ไทย
ยูเนียน ฟรอซเซน กิจการทูน่ากระป๋องที่ใหญ่ที่สุดเป็น
อันดับ
2 ของโลก มูลค่าทรัพย์สินรวม 115 ล้านดอลลาร์

อันดับ 37 ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกลุ่มจีเอ็ม
เอ็มแกรมมี่ มูลค่าทรัพย์สินรวม
110 ล้านดอลลาร์

อันดับ 38 ปลิว ตรีวิศวเวทย์ เจ้าของกิจการบริษัท
ก่อสร้าง ช.การช่าง มูลค่าทรัพย์สินรวม
100 ล้านดอลลาร์

อันดับ 39 สุเมธ ตันธุวณิช ผู้ก่อตั้ง รีเจอนัล คอน
เทนเนอร์ ไลน์ กิจการเดินเรือ มูลค่าทรัพย์สินรวม
85 ล้านดอลลาร์

อันดับ 40 มาลิณี กิตะพาณิช และครอบครัว
สืบทอดสมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี บริษัทผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์จากผู้เป็นสามี มูลค่าทรัพย์สินรวม
65 ล้านดอลลาร์

 

…..

ที่มาหนังสือพิมพ์ มติชนออนไลน์

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 


PS.  !!!++-เบื่อโลกแห่งความหลอกลวง---- ทัมมัยชั้นต้องรัก/ชอบ เทอด้วยน่ะ ทัมมัยต้องคอยทุ่มเททุกอย่างหั้ยเทอทั้งที่ก็ไม่มีอารายตอบแทน!!++

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 10 มิถุนายน 2555 เวลา 10:51 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

61 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  บางคนรวยแต่เคยทำประโยชน์ให้ใครรึเปล่า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  457
  11 ก.ค. 51 18:01 น.
  คนรวยก้รวยกันมาก ส่วนคนจนก็จนกันมาก

  มันไม่มีอะไรพอดีเอาซ๊ะเลย

  ส่วนใหญ่พวกที่รวยๆนี่เป็นนักธุรกิจทั้งนั้เลยอะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  =Da_da=
  11 ก.ค. 51 18:34 น.

  อิจฉาเนอะ - -+

  PS.  http://da-dizzy.hi5.com เป็นเพื่อนกันนะครับ ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  - -
  11 ก.ค. 51 19:11 น.
  ทำงัยถึงได้แบบนี้บ้าง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  wwew
  wwew 58.8.83.192
  13 ก.ค. 51 19:23 น.
  จะรวยได้ต้องทำธุรกิจอย่างเดวอ่า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  บุ้ง
  บุ้ง 119.42.70.151
  13 ก.ค. 51 19:42 น.
  ทักษิณได้อันดับ 16 เหรอ
  ไม่น่าเชื่อ........
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  นายโถ
  นายโถ 125.24.117.108
  13 ก.ค. 51 20:16 น.
  แม้ไม่รวยทรัพย์ก้อขอให้รวยน้ำใจเป็นพอ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  วะวะวะว้าววว !!
  วะวะวะว้าววว !! 125.26.188.89
  13 ก.ค. 51 20:39 น.
  คนบางคนเค้าอยู่ในประเทศไทยคนบางคนเค้าอยู่ในประเทศไทยด้วยหรือคะ ??
  เพิ่งรู้
  เห็นหลบไปอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้

  ไม่น่าจะมีรายชื่ออยู่ในประเทศไทยแล้วนา
  คนรวยก็รวยจริงๆ  
  ทำอาชีพสุจริต ทำธุรกิจดีดี มีความซื่อสัตย์ มีศีล มีจรรยาบรรณ
  แค่นั้นก็รวยละ  แต่รู้สึกคนบางคนไม่ใช่
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอเป้นที่ 40 ก็พอใจ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  บางคนเคยทำประโยชน์ให้กับประเทศบ้างไหม
  PS.  Love is The fury of the stom The calm in the rainbow Love is the source of passion
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รวยกานจิงๆ

  ^^


  PS.  รักท่านคานาเมะค่ะ ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  หนู
  13 ก.ค. 51 22:38 น.
  อันดับ6 รวยมากๆๆๆ
  เคยเห็นลูกหลานเค้า ใช้เงินเปลืองจริงๆ
  เเบบว่ากระเป๋า เสื้อผ้ารองเท้า brand name head to tole เลยอ่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  ปล้นแม่ง
  ปล้นแม่ง 58.9.16.73
  13 ก.ค. 51 22:43 น.
  ทักษิญ อันดับ 1 ใน 5  แน่นอน ไปคิดจิงๆดูสิ อิอิ

  ให้มานควักออกมาโชว์ทุกบาททุกดอลล์ นะ กองถึงดวงจัน


  น่าปล้น จิงๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รวยๆกันอย่างนี้ มาทำประโยชน์ให้กับไทยบ้างนะ - -++


  PS.  !!+ มิผิดใช่มั้ย..ถ้าฉันจะบ้า SuJu ฮี่ๆ -.,- +!!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คนเก่ง+เลว = รวย
  คนเก่ง+ดี = จน
  ทั้งดีทั้งเก่งหนะไม่มีหรอก

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  กระทิงแดงเนี่ยนะ 

  ไม่น่าเชื่อ อ รวยขนาดด


  ค.ห. 18 *
  ที่คนรวยเลวก้จริง แต่ถ้าไม่เลวเค้าก้ไม่รวยถึงขนาดนี้หรอก
  เค้าต้องโกงต้องไรบ้าง

  จะรวยไรนักหนาเนี่ย เห้อ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มิน่าเชื่อคุณลุงทักษิณติดอันดับที่16
  ก็อย่างว่าเค้าเก่ง
  55+
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  jajahz
  jajahz 119.42.69.225
  14 ก.ค. 51 12:24 น.
  u kod have  off list of sociality of Thailand

  u forgot my last name

  !!!!!!!!!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คนรวยก็รวยเอาๆ
  คนจนก็จนเอาๆ

  โลกนี้ช่างไม่สมดุล 

  รวยก็รวยแบบไม่เกรงใจใคร
  จนก็แบบจนได้อีก =_=;;


  PS.  CLOSE iD. >>,,But you never walk alone,,TVXQ 4EVER เพราะชีวิตขาด'ตังค์'ไม่ได้ ~~~,,,
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  =_=
  14 ก.ค. 51 14:56 น.
  เอ่งฉ้วน
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  มะติดกะเค้ารุย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1127936
ชื่อกระทู้ : จัดอันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย 40 อันดับ

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: