ใครว่า? พระคุณแม่ ไม่อาจบรรยายได้หมด? No 1139473


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ถาม...พ่อแม่มีบุญคุณต่อเราอย่างไร?

 

ตอบ..... องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า

          ให้อาหาร        ชื่อว่า ให้อนาคต

          ให้ที่อาศัย        ชื่อว่า ให้ความปลอดภัย

          ให้ความรู้        ชื่อว่า ให้ความเป็นคน

          ให้ธรรมะ         ชื่อว่า ให้ความเป็นมนุษย์

ให้ชีวิต           ชื่อว่า ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง(1)

          “บุคคลพึงนมัสการสักการะเคารพมารดาบิดา  ด้วยข้าว น้ำ ผ้า ที่นอน  การอบกลิ่น  การให้อาบน้ำ  และการล้างเท้า เพราะการปรนนิบัติบิดามารดาเช่นนั้น บัณฑิตสรรเสริญในโลกนี้    เขาผู้นั้นตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์” (2)

          อ้างอิง..พระไตรปิฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

1. ดูรายละเอียดในพระไตรปิฏก เล่มที่ ๑๕ หน้า ๕๘     

2. ดูรายละเอียดในพระไตรปิฏก เล่มที่ ๒๐ หน้า ๑๘๓

 

 

ถาม...บุตรธิดาพึงทดแทนบุญคุญพ่อแม่ได้อย่างไร?

ตอบ .......พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “หน้าที่ของบุตรมี  ๕ ประการคือ

          ๑. ท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบ  ( เช่น เลี้ยงดูยามป่วยไข้ และยามแก่ชรา)

          ๒. ช่วยทำกิจธุรของท่าน  (สนับสนุนส่งเสริมให้ปฏิบัติตามหลักศาสนายิ่ง ๆ ขึ้นไป)

          ๓. ดำรงวงศ์ตระกูล ( ปฏิบัติตนอยู่ในจารีตประเพณี และขนบธรรมเนียมของสังคม)

          ๔. ประพฤติตนให้เหมาะแก่การรับมรดก (ขยันหมั่นเพียร และมีความกตัญญู)

          ๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศไปให้    

          การกระทำของบุตรธิดาทั้ง ๕ ประการนี้  แม้ต้องทำด้วยความยากลำบาก แต่เป็นเพียงการทำหน้าที่ของบุตรที่ดีเท่านั้น  ยังไม่จัดว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของมารดาบิดา

            อ้างอิง..พระไตรปิฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดูรายละเอียดในเล่มที่ ๑๑ หน้า ๒๑๒

 

 

ตอบ......ทำอย่างไรจึงจะจัดว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณ?

 

ตอบ..... พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า  “ บุตรธิดาคนใดชักชวนพ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธาให้เป็นผู้มีความศรัทธาในพระรัตนตรัย    ทำพ่อแม่ผู้ไม่บริจาคทานให้เป็นผู้บริจาคทาน    ทำพ่อแม่ผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีล  การทำได้อย่างนี้ ชื่อว่าเป็นอันบุตรได้ทำแล้ว  และตอบแทนบุญคุณแล้วแก่มารดาและบิดา”(1)

          พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเช่นนี้ก็เพราะว่า   การเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นเพียงการทำให้ท่านมีความสุขเหมือนได้ขึ้นสวรรค์อยู่ในชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้น     แต่การชักจูงชักนำให้พ่อแม่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย   เป็นการทำท่านให้ได้ขึ้นสวรรค์ทั้งชาตินี้และชาติหน้า(2) และเข้าใกล้พระนิพพานเข้าไปทุกขณะ

            อ้างอิง..พระไตรปิฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

1. ดูรายละเอียดในพระไตรปิฏก เล่มที่ ๒๐ หน้า ๗๗    

2. ดูรายละเอียดในพระไตรปิฏก เล่มที่ ๑๕ หน้า ๕๐

 

                              

วิธีตอบแทนคุณบิดามารดาที่ถูกต้อง
                ปัญหา การที่จะตอบสนองบุญคุณมารดาบิดาได้อย่างถูกต้องและเต็มที่นั้น บุตรธิดาควรจะทำอย่างไรบ้าง ?
                พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การที่จะตอบแทนคุณแก่บุคคลทั้ง ๒ คือ มารดา ๑ บิดา ๑ เรากล่าวว่ากระทำไม่ได้ง่ายเลย

                “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุตรพึงแบกมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง แบกบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง เขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปี และพึงปฏิบัติบำรุงทั้ง ๒ ด้วยการอบกลิ่น การนวด การให้อาบน้ำ และการบีบนวดอวัยวะต่าง ๆ แก่ท่านทั้งสอง แม้ท่านทั้ง ๒ ก็พึงถ่ายอุจจาระบนบ่านั่นเอง ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณแก่มารดาบิดา

                “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุตรพึงตั้งมารดาไว้ในราชสมบัติ มีอำนาจยิ่งใหญ่ในแผ่นดินใหญ่ อันมีรัตนะ ๗ ประการมากหลายนี้ แม้กระนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดา ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก เป็นผู้บำรุงเลี้ยง เป็นผู้สอนให้ลูกรู้จักโลก

                “ส่วนบุตรคนใด ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในสัทธาสัมปทา ให้มารดาบิดาผู้มีทุศีลสมาทานตั้งมั่นในสีลสัมปทา ให้บิดามารดาผู้มีความตระหนี่สมาทานตั้งมั่นในจาคสัมปทา ให้มารดาบิดาผู้ทรามปัญญา สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทา ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุมีประมาณเท่านั้น และบุตรย่อมชื่อว่าเป็นผู้อันกระทำตอบแทนบุญคุณแก่มารดาบิดาแล้ว”

อ้างอิง....
                ป. ทุก. อํ. (๒๗๘)
                ตบ. ๒๐ : ๗๘-๗๙ ตท. ๒๐ : ๗๐-๗๑
ตอ. G.S. ๑ : ๕๖-๕๗


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2551 เวลา 10:20 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

2 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  อรพรรณ
  อรพรรณ 203.172.206.34
  6 ส.ค. 51 09:37 น.
  รักแม่มาก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จะถึงวันแม่แล้วสินะ คงต้องทำอะไรพิเศษให้มากกว่านี้
  PS.   วิถีนักรบ..คือ..การยอมรับที่จะตายโดยไม่บิดพริ้ว..แต่ก็ยังหมายถึงความตายที่ได้เลือก คือเลือกที่จะเป็นหรือตาย..มันก็เวียนวนอยู่เรื่อยไปเช่นนี้แล จงยอมรับและสู้ฟาดฟัน...>>ซามูไรสองเงา
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1139473
ชื่อกระทู้ : ใครว่า? พระคุณแม่ ไม่อาจบรรยายได้หมด?

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: