ปรับสีเว็บเป็นปกติ

แจกกล่องข้อความน่ารักๆ เอาไว้ตกแต่งไฮไฟ No 1141409


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ก่อนอื่นต้องหั้ยเครดิต 
 :By... PD ☜❤┢┦aΡpy ┢┦ëaVëN❤☞เอาโค้ดไปใส่ในช่อง "เกี่ยวกับฉัน" / "ความสนใจพิเศษ" หรือเอาเม้นให้เพื่อนๆ

ก็ได้นะคะ!!


จะนำตัวอย่างรูปกล่องมาให้ดูนะคะ ของจริงเวลาใส่โค้ดเข้าไปและพิมพ์ข้อความ

ก็จะมีข้อความเลื่อนขึ้นมาด้วยค่ะรูปที่1

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/174/47qw6121032709928159.gif"width="230" height="195" >
<td><center><marquee direction="up"  width="220" height="60" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

รูปที่2

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/92/t8yzz121032897328171.gif" width="176" height="133" >
<td><center><marquee direction="up" width="166" height="80" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

รูปที่3

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/130/repfo121034129128479.gif" width="226" height="194" >
<td><center><marquee direction="up" width="200" height="80" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

รูปที่4

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/296/t8yzz121034211328486.gif" width="194" height="151" >
<td><center><marquee direction="up" width="120" height="100" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

รูปที่5

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/251/dsb4u121034231628488.gif" width="165" height="230" >
<td><center><marquee direction="up" width="70" height="48" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

รูปที่6

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/285/rizu8121034290428501.gif" width="165" height="160" >
<td><center><marquee direction="up" width="90" height="90" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

รูปที่7

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/6/ogyv8121034319228502.gif"width="145" height="192" >
<td><center><marquee direction="up" width="120" height="100" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

รูปที่8

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/81/5ccva121034414228512.gif" width="149" height="164" >
<td><center><marquee direction="up" width="100" height="90" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

รูปที่9

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/44/5nay8121034424328513.gif" width="161" height="185" >
<td><center><marquee direction="up" width="100" height="90" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

รูปที่10

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/14/jtb6t121034435828515.gif" width="162" height="163" >
<td><center><marquee direction="up" width="100" height="90" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

รูปที่11

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/256/ixjc7121034446328518.gif" width="145" height="155" >
<td><center><marquee direction="up" width="100" height="90" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

รูปที่12

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/72/67psz121034455428520.gif" width="147" height="157" >
<td><center><marquee direction="up" width="100" height="85" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

รูปที่13

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/71/1g1k7121034480328525.gif" width="139" height="166" >
<td><center><marquee direction="up" width="90" height="80" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

รูปที่14

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/251/xo8rp121034497128531.gif" width="142" height="194" >
<td><center><marquee direction="up" width="105" height="85" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

รูปที่15

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/265/6ecr5121034521028534.gif" width="153" height="137" >
<td><center><marquee direction="up" width="95" height="90" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

รูปที่16

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/213/75lip121034541128535.gif" width="165" height="150" >
<td><center><marquee direction="up" width="100" height="85" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

รูปที่17

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://i240.photobucket.com/albums/ff40/tina88888888/12051/0976.gif"width="153" height="148" >
<td><center><marquee direction="up" height="100" width="90" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

รูปที่18

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://i240.photobucket.com/albums/ff40/tina88888888/12051/0917.gif"width="144" height="122" >
<td><center><marquee direction="up" height="100" width="70" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

รูปที่19

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://i240.photobucket.com/albums/ff40/tina88888888/12051/1205/1058.gif" width="165" height="208" >
<td><center><marquee direction="up" height="120" width="110" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

รูปที่20

โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://i240.photobucket.com/albums/ff40/tina88888888/12051/0932.gif"width="147" height="113" >
<td><center><marquee direction="up" width="100" height="75" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>1.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://img395.imageshack.us/img395/654/10hr3.gif"width="209" height="149" >
<td><center><marquee direction="up"  width="190" height="120" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

2.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://img147.imageshack.us/img147/345/444gw9.gif"width="280" height="226" >
<td><center><marquee direction="up"  width="260" height="190" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

3.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://img147.imageshack.us/img147/5581/666ye7.gif"width="280" height="226" >
<td><center><marquee direction="up"  width="260" height="190" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

4.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://img147.imageshack.us/img147/1290/777rv3.gif"width="280" height="226" >
<td><center><marquee direction="up"  width="260" height="190" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

5.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://img147.imageshack.us/img147/2245/888rm9.gif"width="280" height="226" >
<td><center><marquee direction="up"  width="260" height="190" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

6.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://img147.imageshack.us/img147/9529/999hj2.gif"width="280" height="226" >
<td><center><marquee direction="up"  width="260" height="190" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

7.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://img147.imageshack.us/img147/7156/3333kx6.gif"width="280" height="226" >
<td><center><marquee direction="up"  width="260" height="160" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

8.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://img147.imageshack.us/img147/1029/99ji5.gif"width="280" height="226" >
<td><center><marquee direction="up"  width="260" height="160" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

9.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://img147.imageshack.us/img147/8427/4444ro6.gif"width="280" height="226" >
<td><center><marquee direction="up"  width="260" height="160" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

10.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://img147.imageshack.us/img147/9921/222xa6.gif"width="280" height="226" >
<td><center><marquee direction="up"  width="260" height="190" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

11.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://img147.imageshack.us/img147/9109/000mm0.gif"width="280" height="226" >
<td><center><marquee direction="up"  width="260" height="190" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

12.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://img147.imageshack.us/img147/7388/555zd3.gif"width="280" height="226" >
<td><center><marquee direction="up"  width="260" height="160" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>13.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://img147.imageshack.us/img147/6194/11yd6.gif"width="280" height="226" >
<td><center><marquee direction="up"  width="260" height="120" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

14.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://img147.imageshack.us/img147/8734/33py2.gif"width="280" height="226" >
<td><center><marquee direction="up"  width="260" height="120" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

15.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://img147.imageshack.us/img147/6766/22oc1.gif"width="280" height="226" >
<td><center><marquee direction="up"  width="260" height="180" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

16.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://img147.imageshack.us/img147/1843/77qp6.gif"width="280" height="226" >
<td><center><marquee direction="up"  width="260" height="150" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

17.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://img147.imageshack.us/img147/3246/66ne2.gif"width="280" height="226" >
<td><center><marquee direction="up"  width="260" height="180" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

18.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://www.bloggang.com/data/praewkwun/picture/1187559499.gif"width="300" height="300" >
<td><center><marquee direction="up"  width="250" height="250" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

19.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://www.bloggang.com/data/praewkwun/picture/1187582105.gif"width="300" height="300" >
<td><center><marquee direction="up"  width="250" height="250" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

20.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://www.bloggang.com/data/praewkwun/picture/1187581798.gif"width="300" height="300" >
<td><center><marquee direction="up"  width="250" height="250" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

21.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://www.bloggang.com/data/praewkwun/picture/1187582346.gif"width="300" height="300" >
<td><center><marquee direction="up"  width="250" height="250" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

22.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://www.bloggang.com/data/praewkwun/picture/1187582266.gif"width="300" height="300" >
<td><center><marquee direction="up"  width="250" height="240" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

23.
โค้ด <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://www.bloggang.com/data/praewkwun/picture/1187582692.gif"width="300" height="300" >
<td><center><marquee direction="up"  width="250" height="240" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>


ถ้าอยากจะเปลี่ยนสีตัวอักษรก้อลองทำกันดูนะคะ

ตัวอย่างนะคะ :
<table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://www.bloggang.com/data/praewkwun/picture/1187582692.gif"width="300" height="300" >
<td><center><marquee direction="up"  width="250" height="240" scrollamount="1" ><p align="center" center><font color=#โค้ดสี>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>

ใส่โค้ดลงไปเหมือนตัวที่เป็นสีแดงอะค่ะ แล้วก็อย่าลืมดูสีของBG

ที่จะเอากล่องข้อความไปใส่ด้วยนะคะ

ว่าเป็นสีอะไร? แล้วมาเปลี่ยนโค้ดสีให้เป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีเดียว

กับBGอะค่ะ ไม่งั้นมันจะกลืนกันไปค่ะ!!*** ทุกครั้งที่จะพิมพ์ขึ้นบรรทัดใหม่ให้ใส่โค้ดนี้ <br />

หน้า ข้อความที่จะพิมพ์ก่อน

*** ถ้าจะเปลี่ยนสีข้อความให้ใส่โค้ดนี้ <font color=#โค้ดสี> 

หน้า "ใส่ข้อความตรงนี้"


*** ถ้าจะเพิ่มขนาดของข้อความให้ใส่โค้ดนี้ <font size=ขนาดpx>

หน้า "ใส่ข้อความตรงนี้"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ถ้าถูกจัยกันกดโหวต  เพื่อเป็นการให้กำลังใจกันก็จะ

ขอขอบคุณมากๆนะคะ
                                     
                    หรือเพียงแค่เม้นคำว่าขอบคุณก็จะดีใจมากแล้วค่ะ
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 13:42 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

19 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุนนะคร้า

  O.o ฝ้าย

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  PaT LoMe
  10 ส.ค. 51 21:44 น.
  น่ารักจางเลยจ้า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  Ichf
  10 ส.ค. 51 22:38 น.
  Thank you !!! ^^-
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

          

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีคร๊ะแวะมาเยี่ยมนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สวยๆๆทั้งนั้นเลย  ขอบคุณนะคะ


  PS.  love suju 4ever
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  ภารดา
  ภารดา 117.47.45.126
  22 ก.ย. 51 14:37 น.
  <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/130/repfo121034129128479.gif" width="226" height="194" >
  <td><center><marquee direction="up" width="200" height="80" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>7,10,18
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  ภารดา
  ภารดา 117.47.45.126
  22 ก.ย. 51 15:10 น.
  <table width="5%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/130/repfo121034129128479.gif" width="226" height="194" >
  <td><center><marquee direction="up" width="200" height="80" scrollamount="1" ><p align="center" center>ใส่ข้อความตรงนี้<br /> </p></marquee></td></tr></table>7,10,18
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  นามคาจัง
  นามคาจัง 117.47.198.16
  24 เม.ย. 52 20:38 น.
  น่รักมากๆๆๆๆๆๆ7
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  LEE DONE HAE
  15 มิ.ย. 52 20:45 น.

  ขอบคุฯนะคร้าน่ารักมากเลย


  PS.  จะรักsjตลอดไป
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  sine
  sine 58.9.104.82
  16 ม.ค. 53 16:11 น.
  thank you very much^w^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น่ารักอะ!
  PS.  หวัดดีๆๆๆๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  เนย
  5 ต.ค. 53 10:41 น.
  ขอบคุณจร้าาาาาาาาาาา
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  tum
  tum 118.174.63.76
  23 ต.ค. 53 20:01 น.
  ขอบคุณค่ะ  สวยมากๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากนะคะ ^ ^


  PS.  A secrecy make a woman woman!!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  Mercado26Keisha
  Mercado26Keisha 91.201.64.16
  5 มิ.ย. 55 15:41 น.
  Specialists say that <a href="http://goodfinance-blog.com">loan</a> help a lot of people to live their own way, just because they are able to feel free to buy needed things. Moreover, banks present auto loan for different classes of people.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  นาโน
  นาโน 125.27.195.42
  10 มิ.ย. 55 19:43 น.
  Thank you
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  emmy
  29 ส.ค. 55 13:42 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1141409
ชื่อกระทู้ : แจกกล่องข้อความน่ารักๆ เอาไว้ตกแต่งไฮไฟ

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: