เรื่องคำว่า เวท กับ เวทย์ ตกลงว่ามันต่างกันที่? [ไม่ระบุให้แชร์]

วิว
รู้สึกจะมีกระทู้เก่าๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ แต่ไม่เป็นไร เราก็ยังจะเขียน 5555+

พอดีเพิ่งไปถามคนในวิกิไทยมา + ลองหาอ่านในวิกิอังกฤษดู เกี่ยวข้องกับฮินดูหมดเลย

ระหว่าง "เวท" กับ "เวทย์" แตกต่างกันยังไง?

"มนต์" กับ "มนตร์"  ด้วย คิดว่า(หรือรู้ว่า)ต่างกันอย่างไร? เอาแบบละเอียดๆนะ

เดี๋ยวค่อยมาแจมทีหลัง อยากดูความเห็นของผู้อื่นก่อน เหอๆ

แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 31 สิงหาคม 2551 / 02:09

PS.  การเชื่อว่าโลกกลมนั้นคือมิจฉาทิฏฐิ และการเชื่อว่าโลกไม่กลมนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นเดียวกัน ~พุทธปรัชญา~
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

12 ความคิดเห็น

  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #1
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   ไม่ทราบเหมือนกันครับ 555+(นั่งรอฟังคำตอบจากคนอื่นๆด้วยแระกัน)

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #2
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   ใบ้ให้ก่อนนะเออ มนฺตริกฺ(Mantrik) เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง ผู้ศึกษาในมนฺตร มีความหมายเทียบเท่า จอมเวทมนตร์นั่นเอง

   แต่คำว่าอาถรรพฺ(Atharvan)นั้น เดิมเป็นชื่อคนครับ เป็นชื่อฤๅษี(Rishi)ที่เขียนคัมภีร์อาถรรพ์เวทขึ้นมา แต่ความหมายดั้งเดิมยังคลุมเครือ ระหว่าง "นักบวช" กับ "ไฟ"


   แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 31 สิงหาคม 2551 / 10:19   PS.  การเชื่อว่าโลกกลมนั้นคือมิจฉาทิฏฐิ และการเชื่อว่าโลกไม่กลมนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นเดียวกัน ~พุทธปรัชญา~
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #3
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   ส่วน เวท(Vedas) กับ มนตร์(Mantra) ภาษาอังกฤษทั้งนั้น

   The Sanskrit word mantra- (m. मन्त्रः, also n. मन्त्रं) consists of the root man- "to think" (also in manas "mind") and the suffix -tra meaning, tool, hence a literal translation would be "instrument of thought".

   Another explanation is that the suffix -tra means "protection". (จากวิกิอังกฤษ)

   (พยายาม)แปลได้ว่า มนฺตฺร (อ่านว่า มันตระ) เป็นคำสันสกฤต ประกอบด้วยรากศัพท์ มนฺ- แปลว่า "คิด" (แผลงเป็น มนสฺส "จิตใจ" และแผลงเป็น มโน- อีกที เช่น มโนภาพ มโนกรรม) และวิภัตติ (พยางค์ท้าย) -ตฺร มีความหมายว่า "เครื่องมือ" ดังนั้น มนตร์ จึงอาจแปลได้ว่า "เครื่องมือทางความคิด" นั่นเอง

   อาจแผลงเป็นความหมายอื่น ถ้าตีความ -ตฺร ว่าแปลว่า "การป้องกัน"

   แต่ความหมายในไทยนั้น ย่อมแตกต่างกันออกไป มนตร์ในไทยนั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า น. คําศักดิ์สิทธิ์, คําสําหรับสวดเพื่อเป็นสิริมงคล เช่น สวดมนต์, คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เช่น ร่ายมนตร์ เวทมนตร์. (ป. มนฺต; ส. มนฺตฺร).

   ส่วนความแตกต่างของ มนต์ กับ มนตร์ คือ มนต์เป็นคำบาลี ส่วนมนตร์เป็นสันสกฤต และเป็นที่ยอมรับร่วมกันว่า คำบาลีจะไม่ใช้ในไสยศาสตร์และเดรัจฉานวิชชา (อย่างเช่นเวทมนตร์) โดยเด็ดขาด และจะใช้ในทางสิริมงคลเท่านั้น เช่น การเจริญพระพุทธมนต์ ส่วนคำสันสกฤต ใช้ได้สบาย

   เดี๋ยวมาต่อ

   แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 31 สิงหาคม 2551 / 10:57   PS.  การเชื่อว่าโลกกลมนั้นคือมิจฉาทิฏฐิ และการเชื่อว่าโลกไม่กลมนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นเดียวกัน ~พุทธปรัชญา~
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #4
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   กลับมาที่คำว่า เวท บ้าง

   The Sanskrit word véda (वेद) "knowledge, wisdom" is derived from the root vid- "to know". This is reconstructed as being derived from the Proto-Indo-European root *u̯eid-, meaning "see" or "know".
   As a noun, the word appears only in a single instance in the Rigveda, in RV 8.19.5, translated by Griffith as "ritual lore"

   The Sanskrit term veda as a common noun meaning "knowledge"", but can also be used to refer to fields of study unrelated to liturgy or ritual, e.g. in agada-veda "medical science", sasya-veda "science of agriculture" or sarpa-veda "science of snakes" (already found in the early Upanishads); durveda means "with evil knowledge, ignorant".

   เวท (อ่านว่า เว-ทะ) เป็นคำสันสกฤต แปลว่า "ความรู้ ,ปัญญา" มาจากรากศัพท์ วิทฺ แปลว่า "ทำให้รู้ , พึงรู้" ถูกสร้างขึ้นจากรากศัพท์ของกลุ่มภาษาอินโด-ยูโรเปียนยุคแรก ซึ่งหมายถึง "เห็น ,รู้" (บาลีกับสันสกฤต และลาติน ต่างก็เป็นกลุ่มภาษาอินโด-ยูโรเปียน)

   ในฐานะคำนาม คำๆนี้ปรากฏเพียงครั้งเดียวในคัมภีร์ฤคเวท และถูกแปลว่า "เรื่องราว/ความรู้ทางพิธีกรรม"

   ถ้าเป็นคำนามที่ใช้กันทั่วไป ความหมายของเวทก็คือ "ความรู้" แต่ยังสามารถใช้อ้างอิงถึงการศึกษาที่อยู่นอกเหนือจากการสวดมนต์ หรือการประกอบพิธีกรรมได้ด้วย เช่น อคทเวท (ความรู้ทางการแพทย์) สสฺยเวท (ความรู้ทางเกษตรกรรม) หรือ  สรฺปเวท (ความรู้เรื่องงู) ถ้าเป็น ทุรเวท จะหมายถึง "ความรู้อันชั่วร้าย , อวิชชา"

   ส่วนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของเวทไว้ว่า

   น. ความรู้, ความรู้ทางศาสนา; ถ้อยคําศักดิ์สิทธิ์ที่ผูก
       ขึ้นเป็นมนตร์หรือคาถาอาคมเมื่อนํามาเสกเป่าหรือบริกรรมตาม
       ลัทธิวิธีที่มีกําหนดไว้ สามารถให้ร้ายหรือดี หรือป้องกันอันตราย
       ต่าง ๆ ตามคติไสยศาสตร์ได้ เช่น ร่ายเวท, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ
       มนตร์ เป็น เวทมนตร์; ชื่อคัมภีร์ภาษาสันสกฤตโบราณซึ่งเป็น
       พื้นฐานของศาสนาพราหมณ์ยุคแรก

   ความแตกต่างจากคำว่า เวทย์ คือ เวท เป็นคำนาม ส่วนเวทย์เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า "พึงรู้, ควรรู้." ดังนั้น เราจะไม่ใช้ประโยคว่า "ข้าจะใช้เวทย์" เพราะมันจะเพี้ยนเหมือนคำว่า "ข้าจะใช้ควรรู้" ซึ่งผิดหลักภาษา

   แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 31 สิงหาคม 2551 / 11:28
   แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 31 สิงหาคม 2551 / 11:38   PS.  การเชื่อว่าโลกกลมนั้นคือมิจฉาทิฏฐิ และการเชื่อว่าโลกไม่กลมนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นเดียวกัน ~พุทธปรัชญา~
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #5
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   หากลองจับคู่ความหมายดู จะได้ความหมายที่เป็นไปได้ทั้งหมดของเวทมนตร์ดังนี้
   *เครื่องมือทางความคิดอันเป็นความรู้
   *เครื่องมือทางความคิดอันเป็นปัญญา
   *เครื่องมือทางความคิดอันทำให้มองเห็น
   *เครื่องมือทางความคิดอันเป็นความรู้ทางพิธีกรรม
   *เครื่องมือทางความคิดอันเป็นถ้อยคําศักดิ์สิทธิ์
   *เครื่องมือทางความคิดอันเป็นถ้อยคำที่สามารถให้ร้ายหรือดี หรือป้องกันอันตรายต่าง ๆ ตามคติไสยศาสตร์ได้

   *การป้องกันทางความคิดอันเป็นความรู้
   *การป้องกันทางความคิดอันเป็นปัญญา
   *การป้องกันทางความคิดอันทำให้มองเห็น
   *การป้องกันทางความคิดอันเป็นความรู้ทางพิธีกรรม
   *การป้องกันทางความคิดอันเป็นถ้อยคําศักดิ์สิทธิ์
   *การป้องกันทางความคิดอันเป็นถ้อยคำที่สามารถให้ร้ายหรือดี หรือป้องกันอันตรายต่าง ๆ ตามคติไสยศาสตร์ได้

   *ถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์อันเป็นความรู้
   *ถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์อันเป็นปัญญา
   *ถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์อันทำให้มองเห็น
   *ถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์อันเป็นความรู้ทางพิธีกรรม
   *ถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถให้ร้ายหรือดี หรือป้องกันอันตรายต่าง ๆ ตามคติไสยศาสตร์ได้

   ตกลงเวทมนตร์แปลว่าอะไรเอ่ย?


   PS.  การเชื่อว่าโลกกลมนั้นคือมิจฉาทิฏฐิ และการเชื่อว่าโลกไม่กลมนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นเดียวกัน ~พุทธปรัชญา~
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #6
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   เวท กับ เวทย์ ต่างกันตรงที่ เวท ไม่มี ย์
   มนต์ กับ มนตร์ ต่างกันตรวที่ มนต์ ไม่มี ร์

   จบ...
   ขอตัวไปอ่านของคุณ bob overlord ก่อนละกันครับ
   PS.  ชะตาให้ฟ้าลิขิต... แ ต่ อ ย่ า ม า ยุ่ ง กั บ ชี วิ ต กู !!
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #7
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   - -* ท่านเพตอบได้ลัลล้ามากเลย

   เอ่อ ไม่รู้สินะ แต่จากทีได้ยินมา...

   เขาบอกว่า...เวทย์แปลว่า พึงรู้ ควรรู้ (ใช่ไหมฟะ ?)

   เวท คือแบบ คาถา (ตูแปลถูกไหมเนี่ย ?)

   เอ่อ...ขอตัวละ ทำงานอยู่


   PS.  หากแสงสว่างเป็นดั่งดวงอาทิตย์ ข้าจะขอเป็นแสงรัตติกาลดั่งดวงจันทร์ส่องสว่างในความมืด
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #8
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   ตามพจนานุกรมไทยนะคะ

   เวท, เวท[เวด, เวทะ] น. ความรู้, ความรู้ทางศาสนา; ถ้อยคําศักดิ์สิทธิ์ที่ผูก
   ขึ้นเป็นมนตร์หรือคาถาอาคมเมื่อนํามาเสกเป่าหรือบริกรรมตาม
   ลัทธิวิธีที่มีกําหนดไว้ สามารถให้ร้ายหรือดี หรือป้องกันอันตราย
   ต่าง ๆ ตามคติไสยศาสตร์ได้ เช่น ร่ายเวท, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ
   มนตร์ เป็น เวทมนตร์; ชื่อคัมภีร์ภาษาสันสกฤตโบราณซึ่งเป็น
   พื้นฐานของศาสนาพราหมณ์ยุคแรก มี ๔ คัมภีร์ได้แก่ ๑. ฤคเวท
   ว่าด้วยบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าทั้งหลาย ตอนท้ายกล่าวถึงการ
   สร้างโลกซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบความเชื่อของชาวอินเดีย
   ๒. ยชุรเวท ว่าด้วยรายละเอียดการประกอบยัญพิธีและลำดับมนตร์
   ที่นำมาจากคัมภีร์ฤคเวทเพื่อสวดในขั้นตอนต่าง ๆ ของพิธี
   ๓. สามเวท ว่าด้วยบทขับที่คัดเลือกมาจากประมาณหนึ่งในหก
   ของฤคเวท และใช้เฉพาะในพิธีที่บูชาด้วยน้ำโสม ๔. อถรรพเวท
   หรือ อาถรรพเวท เป็นเวทมนตร์คาถาเพื่อให้เกิดผลดีแก่ฝ่ายตน
   หรือผลร้ายแก่ฝ่ายศัตรู ตลอดจนการบันดาลสิ่งที่เป็นมงคล
   หรืออัปมงคล การทำเสน่ห์ การรักษาโรค และอื่น ๆ สามคัมภีร์แรก
   เรียกว่า ไตรเวท หรือ ไตรเพท ต่อมารับอถรรพเวทหรืออาถรรพเวท
   เข้ามารวมเป็นสี่คัมภีร์เรียกว่า จตุรเวท หรือ จตุรเพท, เรียกยุคแรก
   ของศาสนาพราหมณ์จนถึงประมาณสมัยพุทธกาลว่า ยุคพระเวท
   มีวรรณกรรมหลักประกอบด้วยคัมภีร์พระเวท คัมภีร์พราหมณะ
   คัมภีร์อารัณยกะและคัมภีร์อุปนิษัทรุ่นแรก. (ป., ส.).

   ส่วนคำว่า เวทย์

   เวทย์ว. พึงรู้, ควรรู้. (ส.).
   PS.  I don't need anyone
   I don't love anyone
   Embrace the art of letting go

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #9
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   คำว่ามนต์กับมนตร์เป็นคำเดียวกันคะ

   มนต์, มนตร์น. คําศักดิ์สิทธิ์, คําสําหรับสวดเพื่อเป็นสิริมงคล เช่น สวดมนต์,
   คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เช่น ร่ายมนตร์ เวทมนตร์.
   (ป. มนฺต; ส. มนฺตฺร).
   PS.  I don't need anyone
   I don't love anyone
   Embrace the art of letting go

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #10
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   ...เหมือนถูก Repeat ยังไงไม่รู้แฮะ


   PS.  -: วิทยาศาสตร์ คือมนตร์ดำที่ชั่วร้า่ยและน่ากลัวที่สุด :-
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #11
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   เราใช้ "เวท" "เวทมนตร์" "มนต์"

   จำได้ว่าเคยเปิดๆหาอยู่เหมือนกันแต่จำไม่ได้แล้วว่าทำไมถึงตัดสินใจใช้แบบนี้
   PS.  มียาอะไรที่กินแล้วฉลาดบ้างมั้ย~ จะไปเหมามาสักโหล
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   #12
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   หุหุ ผมอ่อนภาษาไทยครับ...


   PS.  ความเข้าใจ...ยิ่งใหญ่กว่าความรู้
   เพราะถ้ารู้ แล้วไม่เข้าใจ อย่างมากก็ได้แค่รู้...

   ตอบกลับ
เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป