ปรับสีเว็บเป็นปกติ

คณะ ประมงเกษตร รับตรง 120 คน!!!!!!!! No 1166919

guest
sfjhjj

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

คณะประมง ม.เกษตรฯ รับต่อป.ตรี 120 คน

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการรับนิสิต (โดยวิธีรับตรง) คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552

         คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) จำนวน 120 คน

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) จะต้องมี

คุณสมบัติดังนี้


2.2 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

2.3 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ - คณิต

2.4 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จนสิ้นสุดภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ

2.5 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จนสิ้นสุดภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 2.25 และต้องเคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน3 กิจกรรม

3. หลักฐานการสมัคร

3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนตามความเป็นจริงพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด และแนบรูปถ่ายอีก 1 รูป โดยเขียนชื่อนามสกุล และโรงเรียนไว้ด้านหลังรูปถ่ายด้วย

3.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ตลอด 5 ภาคการศึกษา (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงสิ้นสุดภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ) พร้อมกับระบุแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งประทับตราโรงเรียนและลงนามกำกับด้วย

3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด โดยผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง

3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด โดยผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง

3.5 สำเนาหลักฐานใบรับรองหรือประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉพาะผู้ที่ใช้คุณสมบัติ ข้อ 2.4 โดยผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง

3.6 ส่งหลักฐานใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาทโดยให้ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี โครงการรับนิสิต(โดยวิธีรับตรง) คณะประมง มก. เลขที่บัญชี 374-0-00712-9 ประเภทกระแสรายวัน ตามแบบ บส.ปม.2ที่แนบมาด้วยแล้วหรือใบนำฝากเงินค่าธรรมเนียมส่งมาพร้อมใบสมัคร

4. วิธีการสมัคร

4.1 ผู้สนใจสามารถ download ใบสมัครได้จาก http://www.fish.ku.ac.th. หรือถ่ายเอกสารใบสมัครที่แนบมาพร้อมกับประกาศคณะประมง

4.2 ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมให้อาจารย์ประจำชั้นและผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่รับรอง และจัดเตรียมหลักฐานการสมัครให้ครบตามที่ระบุในข้อ 3 โดยส่งเอกสารการสมัครได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงโครงการรับนิสิต (โดยวิธีรับตรง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ทั้งนี้คณะประมงจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นวันที่สมัคร

4.3 รายละเอียดในการเลือกสาขาวิชาในคณะประมง สามารถดูได้ที่ http://www.fish.ku.ac.th.

5. วันรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551

6. กำหนดการคัดเลือก

จันทร์ที่ 20 ตุลาคม – ศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ช่วงการรับสมัคร

ศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 วันสุดท้ายของการรับสมัคร (ถือวันที่ไปรษณีย์ ต้นทาง

ประทับตราเป็นสำคัญ)

ดูรายละเอียดที่คณะประมง และทาง website ของ

คณะประมง http://www.fish.ku.ac.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8200-45 ต่อ 4076-4077,0-2942-8364 กด 0 และ 0-2942-8936

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 19:48 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

3 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  อยากเข้าว่ะ
  อยากเข้าว่ะ 125.24.206.113
  9 ต.ค. 51 09:03 น.
  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ - คณิต


  แม่งเอ๊ย เด็กซิ่วสอบไม่ได้อีกล่ะ T__________T
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  ^____^
  9 ต.ค. 51 12:42 น.
  ถึง คุณเด็กซิ่ว

  คุณก็แอดมิชชันเข้ามาสิคะ

  ถ้าคุณตั้งใจ สู้ ๆ อีกนิด ... ไม่เกินความสามารถของคุณหรอกค่ะ

  คณะประมง ... ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ

  ^^ หวังว่าคงจะได้เจอกันนะคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  kook
  kook 202.3.68.132
  22 ต.ค. 53 19:48 น.
  แล้วเจอกันคร้าบบบบ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1166919
ชื่อกระทู้ : คณะ ประมงเกษตร รับตรง 120 คน!!!!!!!!

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: