ปรับสีเว็บเป็นปกติ

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ - มช. คณะสังคมศาสตร์ จบมาได้ วทบ. No 1223639


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

Department of Geography, Faculty of Social Sciences , Chiang Mai University.
ภาควิชา
ภูมิศาสตร์


เป็น หนึ่งในสามภาควิชา ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2507 พร้อมกับการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"เป็นภาควิชาภูมิศาสตร์แห่งแรกของประเทศไืทย"
ปัจจุบันภาควิชามีคณาจารย์ 18 ท่าน
้มีการเปิดสอนหลักสูตรใน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
โดยหลักสูตรปริญญาโทเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2525

ที่ตั้ง

ชั้น 3  อาคาร 1  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239  ถนนห้วยแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   50200

ประวัติความเป็นมา
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทำการสอนสาขาภูมิศาสตร์เป็นวิชาเอก ตั้งแต่ พ
. ศ.2507
ซึ่งเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดทำการสอน
และผลิตบัณฑิตสาขาภูมิศาสตร์โดยตรงเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ผู้ที่เรียนจบได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ภูมิศาสตร์)  วทบ.

นอกจากการสอนระดับปริญญาตรีแล้ว 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ยังได้เปิดสอนระดับปริญญาโทอีกด้วย 
นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 เป็นต้นมา  ผู้ที่เรียนจบได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)   
และตั้งแต่ปีการศึกษา 2547  มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทภูมิสารสนเทศ 
และหลักสูตรปริญญาดุษฎี บัณฑิตสังคมศาสตร์ (ภูมิศาสตร์)

ปรัชญา
ทำ การสอนและเผยแพร่ความรู้ทางภูมิศาสตร์
การจัดการทางพื้นที่ทั้งทางกายภาพและมนุษย์
การค้นคว้าวิจัยทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ โขง
 
เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างเหมาะสม  ภายใต้ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ปณิธาน
เชื่อม โยงความหลากหลายขององค์ประกอบทางธรรมชาติ  
และกิจกรรมของมนุษย์สู่การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสาเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ และเป็นแนวทางของการพัฒนา การจัดการ ตลอดจนการอนุรักษ์ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

วิสัยทัศน์
ภาค วิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มุ่งเป็นสถาบันการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านภูมิศาสตร์ 
การจัดการทางพื้นที่  สิ่งแวดล้อม   ทั้งในระดับท้องถิ่น 
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนานาชาติ


หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ในภาควิชาภูมิศาสตร์ เน้นเกี่ยวกับ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่
โดยเฉพาะการให้ความรู้ที่หลากหลายในเชิงหลักการ ทฤษฏี รวมถึงการใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพในการอธิบาย
และวิเคราะห์ความหลากหลายในการเกิดของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ในกรอบวิธีการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตรนี้ยังรวมไปถึง การประยุกต์ การนำไปใช้ของเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เทคนิควิธีการทางด้านคอมพิวเตอร์ ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูล การออกแบบและการเขียนแผนที่
และยังรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลจากการศึกษาในหลักสูตรจะช่วยให้นักศึกษามีความสามารถที่จะนำความรู้ความ เข้าใจไปประยุกต์ใช้กับงานด้านสำรวจ
ด้านวางแผน การแก้ปัญหา และการพัฒนาการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ในแต่ละลักษณะพื้นที่
เพื่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่จะนำไปสู่การพัฒนาการจำลองเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาต่างๆ และยังสามารถที่จะนำผลที่ได้ไปใช้ร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ

บัณฑิตที่จบสาขาภูมิศาสตร์แล้ว
จะสามารถหางานทำได้ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการทางพื้นที่
สิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงเมืองและชนบทโดยใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์เป็น
เครื่องมือ ตลอดจนการวิเคราะห์และวางแผนภูมิภาคและสามารถเป็นนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากพื้นฐานความรู้ที่ได้รับนั้น ครอบคลุมทั้งระบบธรรมชาติและระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น

     
มหาบัณฑิตที่จบสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการทางพื้นที่ สิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนา การพัฒนาเมืองและชนบท
ตลอดจนวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาภูมิภาค และการจัดสร้างและประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
อีกทั้งยังสามารถเป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาและเป็นนักวิจัยที่มี ประสิทธิภาพ
มีความชำนาญในการทำงานแบบผสมผสานองค์ความรู้ทั้งด้านระบบธรรมชาติ ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น
ร่วมกับความชำนาญทางเทคนิคในการปฏิบัติงานทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม


เว็ปบอร์ด ของ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิ๊กก!!มาร่วมเป็น  ลูก หยาด น้ำ ฟ้า  กัน นะคะะ


จบมาได้ วทบ. วิทยาศาสตร์บัฒฑิต
นะคะ


http://www.soc.cmu.ac.th/~geo/index.html  เว็ปไซต์ ภาควิชา ภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนี้ น่าสนใจมากก   รุ่นพี่ที่นี่น่ารัก  ดูแลน้องๆดีมาก
ใครสนใจก็ลองพิจารณา เลือก เข้ามาเรียนได้นะจ้าาา
หุหุ^^

PS.   ดีจังค่ะค้ะ ว่างๆก้อเข้ามาเยี่ยมเยียนกันได้นะจ้า

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 29 มกราคม 2555 เวลา 10:05 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

14 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  แอแอแอ
  แอแอแอ 202.28.21.4
  19 ม.ค. 52 16:13 น.
  ไม่อยากเรียน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไม่มีอะไรมากนะคะ


  ไม่อยากเรียนก็ ไม่ต้องเลือกคะ


  ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้

  ตามความชอบและก็ความสามารถของแต่ละคนค่ะ


  PS.   ดีจังค่ะค้ะ ว่างๆก้อเข้ามาเยี่ยมเยียนกันได้นะจ้า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  จีออสู้ๆ
  จีออสู้ๆ 118.172.111.149
  6 มี.ค. 52 18:11 น.
  อีก 3 เดือนจะได้เรียนภูมิศาสตร์แล้ว
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  แพท
  8 พ.ค. 52 21:02 น.
  ติดคณะนี้แว้ว^^

  ว่าแต่เรียนยากไหมค่ะ?

  คณะนี้เปงของสายวิทย์รึป่าว

  กลัวเรียนไม่ได้อ่าค่ะ

  ไงก้อสู้ๆ สู้ตาย^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  nack
  nack 202.28.27.3
  17 ส.ค. 52 17:19 น.
  เราก้อเรียนอยู่น่ะ..
  อยากน่ะเนี้ย แต่ก้อสู้ขาดจัยอยู่แล้ว3
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  ไอติมร้อน
  ไอติมร้อน 125.26.189.100
  10 พ.ค. 53 17:42 น.
  ได้แล้วแต่ไม่ได้เรียน

  ทำไมถึงเปนแบบนี้

  ไม่เข้าจายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  ไอติมร้อน
  ไอติมร้อน 125.26.189.100
  10 พ.ค. 53 17:45 น.
  ใครก้อได้ช่วยหนูทีหนูอยากเรียน

  แต่ทำไมแม่ไม่ให้เรียน

  แม่ไม่เข้าใจหนูเลย

  0879442363

  ใครช่วยหนูได้โทรหาหนูหน่อย

  วันนี้นะคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  นิด
  นิด 202.28.78.175
  3 มิ.ย. 54 01:04 น.
  อยากเข้าเรียนสาขาวิชาภูมิศาสตร์จังค่ะ
  ทำไงดี
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  ชั้นเอง
  ชั้นเอง 182.53.22.105
  11 พ.ย. 54 11:04 น.
  ทำไงถึงจะเข้าคณะนี้ สาขานี้ได้อ่ะ อยากเรียนมากๆเลยอ่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  555ไอซ์
  555ไอซ์ 118.175.80.132
  29 ม.ค. 55 10:05 น.
  ได้ วทบ.จริงๆครับ อาจารย์พึ่งบอกในค่าย GI Youth camp #4  2012   อิอิ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  Puias
  Puias 49.230.111.1
  29 ต.ค. 57 20:10 น.
  อยากเรียนมาก แต่ไม่รู้ว่าจะติดกะเขามั้ยTTเศร้าจัง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  พิมวดี
  พิมวดี 49.230.115.12
  8 ม.ค. 58 22:39 น.
  หนูพึ่งติดคณะนี้ค่ะ อยากรู้ว่าเรียนยากไหม เพราะ หนูโคตรไม่เก่งคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ มากๆเลย ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
  **ช่วยตอบกลับมาที่อีเมลล์ nooearnii.pm@gmail.com หน่อยนะคะพอดีไม่ค่อยได้เปิดเว็บนี้น่ะค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  พิมวดี
  พิมวดี 49.230.115.12
  8 ม.ค. 58 22:42 น.
  หรือที่เฟสบุ๊ค pimwadee Mobai รบกวนหน่อยนะคะ อยากทราบจริงๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1223639
ชื่อกระทู้ : สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ - มช. คณะสังคมศาสตร์ จบมาได้ วทบ.

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: