บันทึกประวัติศาสตร์ !! กับการเสียดินแดนของไทย 14 ครั้งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ No 1288995


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

http://www.sameskybooks.org/board/index.php?act=attach&type=post&id=4411

ภาพที่แนบมา

"เสียครั้งแรกเกาะหมากจากแผนผัง
เขาเปลี่ยนเป็นปีนังจำได้ไหม
นั่นแหละจากขวานทองเล่มของไทย
หนึ่งร้อยกว่าตารางไมล์หลักฐานมี  "


ครั้งที่ 1 เกาะหมาก(ปีนัง) เสียให้กับประเทศอังกฤษ เมื่อ 11 สิงหาคม 2329 พื้นที่ 375 ตร.กม. ในสมัย ร.1 เกิดจาก พระยาไทรบุรี ให้อังกฤษเช่าเกาะหมากเพื่อหวังจะขอให้อังกฤษคุ้มครองเกาะหมากจากกองทัพ ของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ซึ่งยกทัพมาจัดระเบียบหัวเมืองปักษ์ใต้ ในที่สุดอังกฤษก็ยึดเอาไป"ครั้งที่สองเสียซ้ำยังจำได้
เสียมะริดและทวายตะนาวศรี
ปีสองพันสามร้อยยี่สิบหกโชคไม่ดี
เสียเนื้อที่กว่าสองหมื่นตารางไมล์ "


ครั้งที่ 2 มะริด ทวาย ตะนาวศรี ให้กับพม่า เมื่อ 16 มกราคม 2336 พื้นที่ 55,000 ตร.กม. ในสมัย ร.1 แต่เดิมเป็นของไทยครั้งสมัยสุโขทัย มังสัจจา เจ้าเมืองทวายเป็นไส้ศึกให้พม่า รัชกาลที่ 1 ไม่สามารถตีคืนจากพม่าได้ ประกอบกับชาวเมืองทวายไม่พอใจกองทัพไทยที่เข้ายึดครอง จึงตกเป็นของพม่าไป"ครั้งที่สามบันทายมาศถูกตัดเฉือน
แล้วเปลี่ยนเป็นฮาเตียนตั้งชื่อใหม่
ปีสองพันสามร้อยหกสิบสามแสนช้ำใจ
เสียเนื้อที่เท่าไรไม่ปรากฎในบทความ "        ครั้งที่ 3 บันทายมาศ(ฮาเตียน) ให้กับฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ.2336 ในสมัยรัชกาลที่ 2"ครั้งที่สี่เจ็บแค้นเสียแสนหวี
กินเนื้อที่ถึงเชียงตุงเหนือกรุงสยาม
ตั้งหกหมื่นตารางกิโลโถมันทำ
ใครสร้างกรรมเดี๋ยวนี้เห็นดีกัน"


  ครั้งที่ 4 แสนหวี เมืองพง เชียงตุง ให้กับพม่าเมื่อ พ.ศ.2368 พื้นที่ 62,000 ตร.กม.ในสมัย รัชกาลที่ 3    แต่เดิมเราได้ดินแดนนี้มาในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยพระเจ้ากาวิละ ยกทัพไปตีมาขึ้นอยู่กับไทยได้ 20 ปี เนื่องจากเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลประกอบกับเกิดกบฏเจ้าอนุเวียงจันทร์และ เกิดกบฏทางหัวเมืองปักษ์ใต้(กลันตัน ไทรบุรี) ไทยจึงห่วงหน้าพะวงหลัง ไม่มีกำลังใจจะยึดครอง หลังจากนั้นพม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เชียงตุงก็เป็นของอังกฤษโดยสิ้นเชิง
"ครั้งที่ห้ามาเสียรัฐเปรัค
เขาหาญหักผลักล้มเชือดคมขวาน
ปีสองพันสามร้อยหกสิบเก้าแสนร้าวราน
ต่างหยิบขวานขึ้นถือกู้ชื่อไทย "


  ครั้งที่ 5 รัฐเปรัค ให้กับอังกฤษเมื่อ พ.ศ.2369 ในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นการสูญเสียที่ทำร้ายจิตใจ คนไทยทั้งชาติ เพราะเป็นการสูญที่ห่างจากครั้งก่อนไม่ถึง 1 ปี"ครั้งที่หกอกตรมเดินก้มหน้า
เสียสิบสองพันนาน้ำตาไหล
ตั้งเก้าหมื่นกิโลโถทำได้
แทบขาดใจต่อสู้ศัตรูมา"ครั้งที่ 6 สิบสองปันนา ให้กับจีนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2397 พื้นที่ 90,000 ตร.กม. ในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นดินแดนในยูนานตอนใต้ของประเทศจีน เมืองเชียงรุ้งเป็นเมืองหลวงของไทยสมัยรัชกาลที่ 1 ต่อมาเกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันเอง แสนหวีฟ้า มหาอุปราชหนีลงมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้เกณฑ์ทัพเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ไปตีเมืองเชียงตุง (ต้องตีเมืองเชียงตุงให้ได้ก่อนจึงจะได้เชียงรุ้ง) แต่ไม่สำเร็จเพราะไม่พร้อมเพรียงกัน  มาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ให้กรมหลวงลวษาธิราชสนิท (ต้นตระกูลสนิทวงศ์) ยกทัพไปตีเชียงตุงเป็นครั้งที่ 2 แต่ไม่สำเร็จจึงต้องเสียให้จีนไป


"ครั้งที่เจ็ดเสียดินแดนแคว้นเขมร
เกิดพิเรนเพราะฝรั่งกำลังบ้า
เที่ยวออกล่าเมืองขึ้นชื่นอุรา
เสียอีกหนึ่งแสนกว่าตารางกิโล"ครั้งที่ 7 เขมรและเกาะ 6 เกาะ ให้กับฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2410 พื้นที่ 124,000 ตร.กม. ในสมัย ร.4 ฝรั่งเศส บังคับให้เขมรทำสัญญารับความคุ้มครองจากฝรั่งเศส หลังจากนั้นได้ดำเนินการทางการฑูตกับไทย ขอให้มีการปักปันเขตแดนเขมรกับญวน แต่กลับตกลงกันไม่ได้ ขณะนั้นพระปิ่นเกล้า แม่ทัพเรือสวรรคต ไทยจึงอ่อนแอ ฝรั่งเศสจึงฉวยโอกาสบังคับทำสัญญารับรองความอารักขาจากฝรั่งเศสต่อเขมร ในช่วงนี้เอง อังกฤษกับฝรั่งเศสได้ทำสัญญากันเมื่อ 15 มกราคม 2438 โดยตกลงกันให้ไทยเป็นรัฐกันชน ประกอบกับ การดำเนินนโยบายของ ร.5 ที่ไปประพาสยุโรปถึง 2 ครั้ง ทำให้อังกฤษ เยอรมัน รัสเซียเห็นใจไทย ฝรังเศสจึงยึดดินแดนไป


"ครั้งที่แปดเสียแคว้นดินแดนใหม่
ชื่อสิบสองจุไทยก็ใหญ่โข
เป็นเนื้อที่อีกแปดหมื่นตารางกิโล
ต้องร้องโฮใจระเ่ยเพราะเสียดาย"

 
 
ครั้งที่ 8 สิบสองจุไทย (เมืองไล เมืองเชียงค้อ) ให้กับฝรั่งเศส เมื่อ  22 ธันวาคม 2431 พื้นที่ 87,000 ตร.กม. ในสมัย รัชกาลที่ 5 พวกฮ่อ ก่อกบฏ ไทยจัดกำลังไปปราบ 2 กองทัพ แต่ปฏิบัติเป็นอิสระแก่กัน อีกทั้งแม่ทัพทั้งสองไม่ถูกกัน จึงเป็นโอกาสให้ฝรั่งเศสส่งทหารเข้าเมืองไล โดยอ้างว่า มาช่วยไทยปราบฮ่อ แต่หลังจากปราบได้แล้ว ก็ไม่ยอมยกทัพกลับ อีกทั้งไทยก็ไม่ได้จัดกำลังไว้ยึดครองอีกด้วย จนในที่สุด ไทยกับฝรั่งเศสได้ทำสัญญากันที่เมืองแถง(เบียนฟู) ยอมให้ฝรั่งเศสรักษาเมืองไลและเมืองเชียงค้อ
"ครั้งที่เก้าเศร้าแสนแค้นไม่สิ้น
เสียลุ่มน้ำสาละวินด้านฝั่งซ้าย
สิบสามหัวเมืองต้องจำเหมาให้เขาไป
ใครที่ทำช้ำใจไทยต้องจำ "


 
ครั้งที่ 9 ฝั่งซ้ายแม่น้ำสาละวิน ให้กับประเทศอังกฤษในสมัย รัชกาลที่ 5 ในห้วงปี 2433 เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทางด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจและทรัพยากร อันอุดมด้วยดินแดนผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ยิ่ง
"ครั้งที่สิบเลียบลำแม่น้ำโขง
ถูกเขาโกงฝั่งซ้ายเพราะไทยถลำ"

 
ครั้งที่ 10 ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง (อาณาจักรล้านช้าง หรือประเทศลาว) ให้กับฝรั่งเศส เมื่อ 3 ตุลาคม 2436 พื้นที่ 143,000 ตร.กม. ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นของไทยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวร ต้องเสียให้กับฝรั่งเศสตามสัญญาไทยกับฝรั่งเศส เท่านั้นยังไม่พอ ฝรั่งเศสเรียกเงินจากไทย 1 ล้านบาท เป็นค่าเสียหายที่ต้องรบกับไทย เสียค่าประกันว่าไทยต้องปฏิบัติตามสัญญาอีก 3 ล้านบาท และยังไม่พอฝรั่งเศสได้ส่งทหารมายึดเมืองจันทบุรีและตราด ไว้ถึง 15 ปี นับว่าเป็นความเจ็บปวดที่สุดของไทยถึงขนาดที่เจ้านายฝ่ายในต้องขายเครื่อง แต่งกายเพื่อนำเงินมาถวาย ร.5  เป็นค่าปรับ ร.5 ต้องนำถุงแดง(เงินพระคลังข้างที่) ออกมาใช้"ครั้งที่สิบเอ็ดเสียฝั่งขวานั่งหน้าดำ
มันเจ็บช้ำฝังจำอยู่กลางใจ"


ครั้งที่ 11 ฝั่งขวาแม่น้ำโขง(ตรงข้ามเมืองหลวงพระบาง ดินแดนในทิศตะวันออกของน่าน,จำปาศักดิ์   ,มโนไพร)ให้กับฝรั่งเศสเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2446 พื้นที่ 25,500 ตร.กม. ในสมัย.ร.5ไทยทำสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อขอให้ฝรั่งเศสคืนจันทบุรีให้ไทย แต่ฝรั่งเศสถอนไปแต่จันทบุรีแล้วไปยึดเมืองตราดแทนอีก 5 ปี แล้วเมื่อฝรั่งเศสได้หลวงพระบางแล้วยังลุกล้ำบ้านนาดี,ด่านซ้าย จ.เลย และยังได้เอาศิลาจารึกที่พระเจดีย์ศรีสองรักษ์ไปด้วย
"ครั้งที่สิบสองใจรันทดเพราะหมดท่า
เสียมณฑลบูรพาอีกจนได้
เขามาพรากจากแหลมทองถิ่นของไทย
อีกสองหมื่นตารางไมล์โดยประมาณ "


ครั้งที่ 12 มลฑลบูรพา(พระตะบอง,เสียมราฐ,ศรีโสภณ) ให้กับฝรั่งเศส เมื่อ 23 2449 พื้นที่ 51,000 ตร.กม. ในสมัย ร.5 ไทยได้ทำสัญญากับฝรังเศส เพื่อแลกกับ ตราด,เกาะกง,ด่านซ้าย ตลอดจนอำนาจศาลไทยที่จะบังคับต่อคนในบังคับของฝรั่งเศสในประเทศไทย เพราะขณะนั้นมีคนจีนญวนไปพึ่งธงฝรั่งเศสกันมากเพื่อสิทธิการค้าขาย ฝรั่งเศสก็เพียงแต่ถอนทหารออกจากตราดเมื่อ 6 กรกฎาคม 2450 กับด่านซ้าย คงเหลือแต่เกาะกงไม่คืนให้ไทย

"ครั้งที่สิบสามเสียตรังกานูไทรบุรี
ในแผนที่มองเห็นเป็นหลักฐาน
ไปถึงปะลิสติดรัฐกลันตัน
อีกสามหมื่นโดยประมาณตารางไมล์"ครั้งที่ 13 ในสมัยรัชกาลที่ เสียหัวเมืองมลายู 
(รัฐกลันตัน ตรังกานู ปะลิส และไทรบุรี) เมื่อ พ.ศ. 2451 ให้กับอังกฤษ 
จำนวนพื้นที่ 80,000 ตารางกิโลเมตร
เพื่อแลกกับอังกฤษยกเลิกสิทธิภาพนอกอาณาเขต 
และให้ไทยกู้เงินเพื่อสร้างทางรถไฟสายใต้
ปัจจุบันเป็นของมาเลเซีย

"ครั้งที่สิบสี่เสียเขาพระวิหาร
ปัจจุบันเป็นของเขมรท่านเห็นไหม"ครั้งที่ 14 เขาพระวิหาร ให้กับเขมรเมื่อ 15 มิถุนายน 2505 พื้นที่ 2 ตร.กม. ในสมัย ร.9 ตามคำพิพากษาของศาลโลก ให้เขาพระวิหารตกเป็นของเขมร เนื่องมาจากหลักฐานสำคัญของเขมร   ในสมัยที่เป็นของฝรั่งเศส เมื่อรู้ว่ากรมพระยาดำรงราชานุภาพจะเสด็จเขาพระวิหาร จึงไปก่อนแล้วชักธงชาติฝรั่งเศสรับเสด็จ แล้วจึงถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน จึงนำมาใช้เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงต่อศาลโลก


รวมพื้นที่ที่เสียไป 782,877 ตร.กม. 
จากพื้นที่ 1,294,992 ตร.กม. ในอดีต 
ปัจจุบันเรามีพื้นที่ให้เหยียบกันอยู่เพียง
512,115 ตร.กม.
เหลือน้อยกว่าที่เราเสียไปซะอีก
แล้วเราจะยอมเสียดินแดนครั้งที่ 15 กันหรือไม่ ?

กระทู้นี้ไม่ต้อนรับพวกภาษาวิบัติแอ๊บแบ๊วทั้งหลายแหล่ เพราะบรรพบุรุษเราไม่เคยสั่งสอนให้ใช้ภาษาแบบนี้แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 11 เมษายน 2552 / 02:30

PS.  *หากความรักเปรียบเปรยได้แค่สีชมพู สีอื่นๆก็คงดูไม่มีความหมายและไร้คุณค่า แต่ถ้าเราเปรียบความรักได้กับทุกสี สีๆนั้นก็จะดูมีคุณค่า...ในตัวของมันเอง...~

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 10:46 น.
โกรธ

เค้าว่ากระทู้นี้ "โกรธ"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


2 โหวต จากทั้งหมด 3 โหวตเลือก โกรธ

246 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้  ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
  เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
  อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
  ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
  ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
  เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
  สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
  เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

  PS.  *หากความรักเปรียบเปรยได้แค่สีชมพู สีอื่นๆก็คงดูไม่มีความหมายและไร้คุณค่า แต่ถ้าเราเปรียบความรักได้กับทุกสี สีๆนั้นก็จะดูมีคุณค่า...ในตัวของมันเอง...~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เพลง รักกันไว้เถิด - รวมศิลปิน RS (ร็อกรักชาติ)


  * รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย
  จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน
  เชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกั้น
  เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย

  ท้องถิ่นแหลมทอง เหมือนท้องของแม่
  เกิดถิ่นเดียวกันแท้เหมือนแม่เดียวกันใช่ไหม
  ยามฉันมองตาคุณ อบอุ่นดวงใจเห็นสายเลือดไทย
  ในสายตาบอกสายสัมพันธ์ (*)

  ทะเลแสนงาม ในน้ำมีปลา
  พืชพันธุ์เกลื่อนตาตามไร่นารวงทองไสว
  สินทรัพย์มีเกลื่อนกล่น
  บรรพชนให้ไว้เราลูกหลานไทยจงร่วมใจรักษาให้มั่น (*)
  รักกันไว้เถิด รักกันไว้เถิด รักกันไว้เถิด
  แหลมทองโสภาด้วยบารมี
  ปกเกล้าเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใส
  ใครคิดบังอาจหมิ่นถิ่นทององค์ไธ้
  เราพร้อมพลีใจป้องหมู่ไทยและองค์ราชันย์ (*)

  จะเกิดชาติไหนก็ไทยด้วยกัน
  เชื้อสายประเพณณีไม่มีกัดกั้น
  เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย

  PS.  *หากความรักเปรียบเปรยได้แค่สีชมพู สีอื่นๆก็คงดูไม่มีความหมายและไร้คุณค่า แต่ถ้าเราเปรียบความรักได้กับทุกสี สีๆนั้นก็จะดูมีคุณค่า...ในตัวของมันเอง...~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  เหงา
  เหงา 118.175.146.17
  30 พ.ค. 52 18:12 น.
  ดี ครับ ที่ มี ความ รู้ ให้ ส่ง ครู และ เรา จะไม่ เสีย อีกต่อไป เรา ต้อง เอา คืน มา ให้ ได้
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  ริป
  31 พ.ค. 52 12:44 น.
  ขอบคุนมากนะกำลังจะทัมรายงานไปฟังที่กรุงเทพคริสเตียนมาส่งม.สมหมาย พลายเมือง อยู่รร.อ.ส.ค.สีลมป.6/4 เลขที่40ขอบไจนะ
  ขอบคุนนน10
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  เด็กอิสาน
  เด็กอิสาน 125.24.135.66
  1 ก.ค. 52 21:20 น.
  อ่านแล้วรู้สึกรักชาติขึ้นมาเลย

  สู้ๆ คนไทย

  อย่าทะเลาะกันเลยนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  ๋ีเด็กน้อย
  ๋ีเด็กน้อย 114.128.222.123
  1 ก.ค. 52 22:03 น.
  เราเสียเยอะจังเลยค่ะ


  ดูแล้วน่าหดหู่นะคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  คนรักชาติยิ่งชีพ
  คนรักชาติยิ่งชีพ 119.31.109.209
  11 ส.ค. 52 07:42 น.
  ในอนาคตข้างหน้า เราจะต้องเอาคืน เกลียดนักพวกล่าอาณานิคม101
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  LeG€ndBlue
  LeG€ndBlue 58.8.155.91
  22 ส.ค. 52 19:31 น.
  ""ไม่มีแผ่นดินใดสุข ใจเท่าผืนแผ่นดินไทย""
  เราจะไม่ยอมสูญเสียดินแดนไทยสักตร.ม.เดียวให้ชนชาติใด เพราะบรรพบุรุษได้ยอมเสียสละดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้ให้กับเราแล้ว เราจะยอมเสียไปอีกหรือนอกเสียจาก ปัญหาความแตกแยกของคนใชติ จะเป็นบ่อเกิดแห่งการสูญเสียแผ่นดินไทยอีกครั้ง แต่ในการสูญเสียครั้งนี้เราคงจะไม่เสียแผ่นดินหรือเลือดเนื้อให้กับชาติใด

  แต่เราจะเสีย เลือดเสียเนื้อหยดรดลงบนผืนแผ่นดินไทยของเราเอง หากคนไทยยังขาดความสามัคคีกันอยู่เช่นนี้""
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  BokaMerozo
  BokaMerozo 58.8.109.70
  23 ส.ค. 52 16:33 น.
  ดันครับ
  กระทู้ดีๆแบบนี้ทำไมคนไทยถึงไม่เข้ามาอ่านให้มีสติบ้างนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  รักชาติยิ่งชีพ
  รักชาติยิ่งชีพ 118.173.244.221
  3 ก.ย. 52 12:25 น.
  เสียดินแดนเยอะจังค่ะ ฮือ ออออออ109
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  วีรบุรุษ
  วีรบุรุษ 125.26.232.254
  7 ก.ย. 52 21:46 น.
  ซักวันผมจะเอาทุกที่ที่เสียไปคืนมา   เพื่อประเทศไทยต่อให้เหลือคนสุดท้าย!ก็จะสู้!10
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  ปลาทู
  ปลาทู 117.47.41.195
  11 ก.ย. 52 07:44 น.
  ขอบใจครับ ช่วยรายงานได้มาก.
  .....- -
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  หัน
  หัน 124.120.140.4
  21 ก.ย. 52 14:54 น.
  บรรพบุรุษเรายอมเสียแขนเสียข้าบางส่วนก็เพื่อไม่ให้คนไทยอย่างพวกเราต้องตกอยู่ในอำนาจของฝรั่งและเพื่อพวกเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรี แต่ตอนนี้คนไทยยังมาขัดแย้งกันอีก เมื่อไรจะสงบสุขเสียที101
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  โดนัท
  โดนัท 125.26.174.255
  21 ก.ย. 52 17:50 น.
  จะไม่ยอมเสียอีกแล้วเราจะสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ101
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  โชติกา
  โชติกา 118.174.19.81
  28 ก.ย. 52 18:00 น.
  อ่ า น แ ล้ ว น้ำ ต า จ ะ ไ ห ล

  ไ ม่ รู้ เ ล ย ว่ า เ ร า  จ ะ เ สี ย ดิ น แ ด น ม า ก ข น า ด นี้

  เ ร า เ กิ ด ม า เ ป็ น ค น ไ ท ย น ะ ดี ข น า ด ไ ห น แ ล้ว

  รั ก กั น ไ ว้ น ะ ค น ไ ท ย อ ย่ า ท ะ เ ล า ะ กั น เ ล ย

        บอกได้คำเดียวว่า " รักประเทศไทยมาก มากกว่าชีวิตของตนเองชาตินี้ชาติหน้าก็ขอเป็นคนไทย "
      
        " และจะไม่ยอมเสียครั้งที่ 15 "
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  ต้นข้าว
  ต้นข้าว 124.157.230.64
  5 พ.ย. 52 16:17 น.
  ดีคะ  ถ้ามีคนไทยคิดเเบบนี้อยู่มากๆ  ก็คงดีคะ  เพลงชาติไทยจะได้มีความหมายตลอดกาล8
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  รักชาต
  รักชาต 118.175.23.131
  13 พ.ย. 52 12:33 น.
  อยากจะเอาคืนมาจัง พวก  ปาริเชียง  ฝรั่งเศส กินหอยทาก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  มิ้ง
  มิ้ง 112.142.85.212
  15 พ.ย. 52 13:39 น.
  เราจะรักกันเเละจะไม่ให้เมืองอื่นมาเอาพื้นที่ของบ้านเราไปอิก
  จากเด็กป.6101
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  mot
  mot 125.26.128.70
  26 พ.ย. 52 16:26 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  หอย
  27 พ.ย. 52 10:57 น.
  น่าหดหู่ใจมากๆๆเลย  ก้อพอเข้าใจในสมัยก่อนที่ยอมเสียนิดหน่อยเพื่อรักษาดินแดนส่วนใหญ่ไว้  แต่ปัจจุบันมันเลวมากที่เอาดินแดนไทยไปแลกเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง  เลวมากๆตายไปอยากหวังว่าจะได้แผ่นดินไทยกลบร่างอันสกปรกน่าขยะแขยงเลยพวกเห็นแก่ตัว ตัวก่อความวุ่นวาย สาธุ!ชาตินี้ ชาติหน้า ขอให้พวกที่กินบ้านกินเมืองล่มจม หาความสุขไม่ได้101
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1288995
ชื่อกระทู้ : บันทึกประวัติศาสตร์ !! กับการเสียดินแดนของไทย 14 ครั้งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: