Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

@ จัดอันดับคุณภาพคณะแพทย์ เภสัช ทันตะ สาสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ สัตวแพทย์ [ไม่ระบุให้แชร์]

วิวจัดระดับ .ไทย - นายภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา แถลงผลการจัดระดับ (Ranking) มหาวิทยาลัยไทย 5 กลุ่ม และจัดอันดับ 50 คณะในสาขาต่างๆ 7 สาขา ตามโครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยไทย ที่โรงแรมแอบาสซาเดอร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา


หมายเหตุ - ข้อมูลการจัดระดับมหาวิทยาลัยไทยด้านการวิจัย (Research Ranking Indicators) และด้านการเรียนการสอน (Teaching Ranking Indicators) และข้อมูลการจัด 50 อันดับของคณะในสาขาต่างๆ 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี สาขาชีวการแพทย์ สาขามานุษยวิทยาและศิลปกรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเกษตร และสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ภายใต้ "โครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย" ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา "มติชน" เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป จึงนำเสนอ

50 อันดับคณะในสาขาชีวการแพทย์

ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน

1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี .มหิดล

2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล .มหิดล

3 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน .มหิดล

4 คณะแพทยศาสตร์ .ขอนแก่น

5 คณะแพทยศาสตร์ .เชียงใหม่

6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ .มหิดล

8 คณะทันตแพทยศาสตร์ .มหิดล

9 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

10 คณะแพทยศาสตร์ .ธรรมศาสตร์

11 คณะทันตแพทยศาสตร์ .สงขลานครินทร์

12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ .เชียงใหม่

13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ .เกษตรศาสตร์

15 คณะทันตแพทยศาสตร์ .เชียงใหม่

16 คณะทันตแพทยศาสตร์ .ขอนแก่น

17 คณะทันตแพทยศาสตร์ .นเรศวร

18 คณะทันตแพทยศาสตร์ .ธรรมศาสตร์

19 คณะเทคนิคการแพทย์ .ขอนแก่น

20 คณะพยาบาลศาสตร์ .ธรรมศาสตร์

21 คณะพยาบาลศาสตร์ .มหิดล

22 คณะสหเวชศาสตร์ .ธรรมศาสตร์

23 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

24 คณะเทคนิคการแพทย์ .เชียงใหม่

25 คณะเภสัชศาสตร์ .มหิดล

26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ .ขอนแก่น

27 คณะพยาบาลศาสตร์ .เชียงใหม่

28 คณะพยาบาลศาสตร์ .สงขลานครินทร์

29 คณะเภสัชศาสตร์ .ศิลปากร

30 คณะเภสัชศาสตร์ .มหาสารคาม

31 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม นเรศวร

32 คณะเทคนิคการแพทย์ .มหิดล

33 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ

34 คณะเภสัชศาสตร์ .ขอนแก่น

35 คณะสาธารณสุขศาสตร์ .มหิดล

36 คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร

37 คณะพยาบาลศาสตร์ .มหาสารคาม

38 คณะพยาบาลศาสตร์ .ขอนแก่น

39 คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ .มหิดล

40 คณะเภสัชศาสตร์ .สงขลานครินทร์

41 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

42 คณะเภสัชศาสตร์ .เชียงใหม่

43 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

44 คณะเภสัชศาสตร์ .อุบลราชธานี

45 คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

46 คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

47 คณะสาธารณสุขศาสตร์ .บูรพา

48 คณะสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

49 คณะสาธารณสุขศาสตร์ .ขอนแก่น

50 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา .ทักษิณ 
แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 18 เมษายน 2552 / 01:42
แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 18 เมษายน 2552 / 01:42
แก้ไขครั้งที่ 3 เมื่อ 18 เมษายน 2552 / 01:44
แก้ไขครั้งที่ 4 เมื่อ 19 เมษายน 2552 / 00:45
แก้ไขครั้งที่ 5 เมื่อ 19 เมษายน 2552 / 19:27
แก้ไขครั้งที่ 6 เมื่อ 21 เมษายน 2552 / 00:50
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

127 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป