ปรับสีเว็บเป็นปกติ

Pix !!!! 40 ดาวโรงเรียนจร้า No 1315633


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

มาแร้วจร้า 40 ดาวโรงเรียน
น่ารักๆทั้งนั่นเรย

ชื่อเล่น : น้องเอ้ค่ะ,

ชื่อจริง : ภัทรพจี อดุลย์ศักดิ์ศรี

โรงเรียน : สตรีวัดอัปสรสวรรค์
ชื่อเล่น : น้องเอ้ค่ะ, ชื่อจริง : ภัทรพจี อดุลย์ศักดิ์ศรี โรงเรียน : สตรีวัดอัปสรสวรรค์
ชื่อเล่น : ออมค่ะ, 

ชื่อจริง : สริตา เอี่ยมวสันต์

โรงเรียน : สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ชื่อเล่น : ออมค่ะ, ชื่อจริง : สริตา เอี่ยมวสันต์ โรงเรียน : สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ชื่อเล่น : ใบปอค่ะ, 

ชื่อจริง : ศิณี พงษ์ศิริ

โรงเรียน : เซนต์ฟรัง ซิสซาเวียร์
ชื่อเล่น : ใบปอค่ะ, ชื่อจริง : ศิณี พงษ์ศิริ โรงเรียน : เซนต์ฟรัง ซิสซาเวียร์
ชื่อเล่น : น้องบีค่ะ, 

ชื่อจริง : วนิดา พรนำโชคชัย

โรงเรียน : ซางตาครู้สคอนเเวนต์
ชื่อเล่น : น้องบีค่ะ, ชื่อจริง : วนิดา พรนำโชคชัย โรงเรียน : ซางตาครู้สคอนเเวนต์
ชื่อเล่น : บุ๊คค่ะ, เบสค่ะ 

ชื่อจริง : ณัชชารีย์ กิจวิริยะ,ณิชชารีย์ กิจวิริยะ

โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา
ชื่อเล่น : บุ๊คค่ะ, เบสค่ะ ชื่อจริง : ณัชชารีย์ กิจวิริยะ,ณิชชารีย์ กิจวิริยะ โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา
ชื่อเล่น : น้องบูมค่ะ, 

ชื่อจริง : สิริกร ประเสริฐสิทธิกุล

โรงเรียน : อัสสัมชัญศึกษา
ชื่อเล่น : น้องบูมค่ะ, ชื่อจริง : สิริกร ประเสริฐสิทธิกุล โรงเรียน : อัสสัมชัญศึกษา
ชื่อเล่น : บัวจ้า, 

ชื่อจริง : อาภาภัทร กัญจนพฤกษ์

โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา
ชื่อเล่น : บัวจ้า, ชื่อจริง : อาภาภัทร กัญจนพฤกษ์ โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา
ชื่อเล่น : ดั๊กกี้ค่ะ, 

ชื่อจริง : ศรัณย์พร วิสุทธิธาดา

โรงเรียน : International School of Bangkok
ชื่อเล่น : ดั๊กกี้ค่ะ, ชื่อจริง : ศรัณย์พร วิสุทธิธาดา โรงเรียน : International School of Bangkok
ชื่อเล่น : เอินค่ะ, 

ชื่อจริง : ณัฐชยา ไกรฤกษ์

โรงเรียน : มาเเตร์เอดีวิทยาลัย
ชื่อเล่น : เอินค่ะ, ชื่อจริง : ณัฐชยา ไกรฤกษ์ โรงเรียน : มาเเตร์เอดีวิทยาลัย
ชื่อเล่น : ฟ้าค่ะ, 

ชื่อจริง : ดุลยา พิณเมืองงาม

โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา
ชื่อเล่น : ฟ้าค่ะ, ชื่อจริง : ดุลยา พิณเมืองงาม โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา
ชื่อเล่น : กรุ๊ปค่ะ,

ชื่อจริง : ภัทราพรรณ โชติธรรมวัฒนา

โรงเรียน : หอวัง
ชื่อเล่น : กรุ๊ปค่ะ, ชื่อจริง : ภัทราพรรณ โชติธรรมวัฒนา โรงเรียน : หอวัง
ชื่อเล่น : จีนค่ะ,

ชื่อจริง : เกล้าเเก้ว สินเทพดล

โรงเรียน : มัธยมวัดนายโรง อินเตอร์
ชื่อเล่น : จีนค่ะ, ชื่อจริง : เกล้าเเก้ว สินเทพดล โรงเรียน : มัธยมวัดนายโรง อินเตอร์
ชื่อเล่น : จุ๊ค่ะ,

ชื่อจริง : จุฑามาศ ปลั่งสุชน

โรงเรียน : ฐานปัญญา
ชื่อเล่น : จุ๊ค่ะ, ชื่อจริง : จุฑามาศ ปลั่งสุชน โรงเรียน : ฐานปัญญา
ชื่อเล่น : มายด์ค่ะ,

ชื่อจริง : ณภศศิ สุรวรรณ 

โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา
ชื่อเล่น : มายด์ค่ะ, ชื่อจริง : ณภศศิ สุรวรรณ โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา
ชื่อเล่น : น้องมดค่ะ,

ชื่อจริง : คุณัชญา ชัยรัตน์

โรงเรียน : โยธินบูรณะ ( English Program )
ชื่อเล่น : น้องมดค่ะ, ชื่อจริง : คุณัชญา ชัยรัตน์ โรงเรียน : โยธินบูรณะ ( English Program )
ชื่อเล่น : น้ำค่ะ,

ชื่อจริง : ชลนที อักษรสิงห์ชัย

โรงเรียน : พระหฤทัยคอนเวนต์
ชื่อเล่น : น้ำค่ะ, ชื่อจริง : ชลนที อักษรสิงห์ชัย โรงเรียน : พระหฤทัยคอนเวนต์
ชื่อเล่น : นนค่ะ,

ชื่อจริง : เเพรอร สุดเเสวง

โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : นนค่ะ, ชื่อจริง : เเพรอร สุดเเสวง โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : เเพทตี้ค่ะ,

ชื่อจริง : อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา

โรงเรียน : Convent of the Infant Jesus
ชื่อเล่น : เเพทตี้ค่ะ, ชื่อจริง : อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา โรงเรียน : Convent of the Infant Jesus
ชื่อเล่น : น้องพลายจ๋าค่ะ,

ชื่อจริง : สิรีธร อมรรัตน์กุล

โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : น้องพลายจ๋าค่ะ, ชื่อจริง : สิรีธร อมรรัตน์กุล โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : เเท๊ปค่ะ,

ชื่อจริง : สุทิชา ภาษีผล

โรงเรียน : ประภามนตรี 2
ชื่อเล่น : เเท๊ปค่ะ, ชื่อจริง : สุทิชา ภาษีผล โรงเรียน : ประภามนตรี 2
ชื่อเล่น : น้องฟางค่ะ,

ชื่อจริง : ธันนต์ธรญ์ นีระสิงห์

โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : น้องฟางค่ะ, ชื่อจริง : ธันนต์ธรญ์ นีระสิงห์ โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : น้องเฟย์ค่ะ,

ชื่อจริง : พรปวัณ์  นีระสิงห์

โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : น้องเฟย์ค่ะ, ชื่อจริง : พรปวัณ์ นีระสิงห์ โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : กัส ค่ะ,

ชื่อจริง : โฟกัส จีระกุล

โรงเรียน : เบญจมราชาลัยฯ
ชื่อเล่น : กัส ค่ะ, ชื่อจริง : โฟกัส จีระกุล โรงเรียน : เบญจมราชาลัยฯ
ชื่อเล่น : น้องอิ๊งค์ค่ะ,

ชื่อจริง : วรันธร เปานิล

โรงเรียน : สาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ชื่อเล่น : น้องอิ๊งค์ค่ะ, ชื่อจริง : วรันธร เปานิล โรงเรียน : สาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ชื่อเล่น : น้องเเจมค่ะ,

ชื่อจริง : ชลธร ปรัชญารุ่งโรจน์

โรงเรียน : เขมะสิริอนุสสรณ์
ชื่อเล่น : น้องเเจมค่ะ, ชื่อจริง : ชลธร ปรัชญารุ่งโรจน์ โรงเรียน : เขมะสิริอนุสสรณ์
ชื่อเล่น : เเก้วค่ะ,

ชื่อจริง : จริญญา ศิริมงคลสกุล

โรงเรียน : Trinity International School
ชื่อเล่น : เเก้วค่ะ, ชื่อจริง : จริญญา ศิริมงคลสกุล โรงเรียน : Trinity International School
ชื่อเล่น : น้องมีนค่ะ,

ชื่อจริง : มีนาพร วงศ์โฆษวรรณ

โรงเรียน : สารสาสน์วิเทศศึกษา
ชื่อเล่น : น้องมีนค่ะ, ชื่อจริง : มีนาพร วงศ์โฆษวรรณ โรงเรียน : สารสาสน์วิเทศศึกษา
ชื่อเล่น : น้องมิ้นต์ค่ะ,

ชื่อจริง : ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง

โรงเรียน : เเม่พระฟาติมา
ชื่อเล่น : น้องมิ้นต์ค่ะ, ชื่อจริง : ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง โรงเรียน : เเม่พระฟาติมา
ชื่อเล่น : น้องเเนนค่ะ,

ชื่อจริง : ภิญญาดา จันทร์เเจ่มจรูญ

โรงเรียน : สารสาสน์วิเทศบางบอน
ชื่อเล่น : น้องเเนนค่ะ, ชื่อจริง : ภิญญาดา จันทร์เเจ่มจรูญ โรงเรียน : สารสาสน์วิเทศบางบอน
ชื่อเล่น : น้องนิ้งค่ะ,

ชื่อจริง : กัญญาวีร์ ศรศักดากร

โรงเรียน : สตรีวิทยา
ชื่อเล่น : น้องนิ้งค่ะ, ชื่อจริง : กัญญาวีร์ ศรศักดากร โรงเรียน : สตรีวิทยา
ชื่อเล่น : น้องหนูนาค่ะ,

ชื่อจริง : หนึ่งธิดา โสภณ

โรงเรียน : สตรีวิทยา
ชื่อเล่น : น้องหนูนาค่ะ, ชื่อจริง : หนึ่งธิดา โสภณ โรงเรียน : สตรีวิทยา
ชื่อเล่น : น้องเเป๋มค่ะ,

ชื่อจริง : นพิน พุทธารี

โรงเรียน : สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : น้องเเป๋มค่ะ, ชื่อจริง : นพิน พุทธารี โรงเรียน : สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : น้อง Party ค่ะ,

ชื่อจริง : ลัคนาพร เดชะพหุล

โรงเรียน : อัสสัมชัญศึกษา
ชื่อเล่น : น้อง Party ค่ะ, ชื่อจริง : ลัคนาพร เดชะพหุล โรงเรียน : อัสสัมชัญศึกษา
ชื่อเล่น : น้องเเพร์ค่ะ,

ชื่อจริง : พิมพิศา จิราธิวัฒน์

โรงเรียน : สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : น้องเเพร์ค่ะ, ชื่อจริง : พิมพิศา จิราธิวัฒน์ โรงเรียน : สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : พลอย ค่ะ,

ชื่อจริง : อรพินท์ นาคสมบูรณ์

โรงเรียน : สายน้ำผึ้ง
ชื่อเล่น : พลอย ค่ะ, ชื่อจริง : อรพินท์ นาคสมบูรณ์ โรงเรียน : สายน้ำผึ้ง
ชื่อเล่น : น้องเเพรวค่ะ,

ชื่อจริง : ธันยทิพย์ วัลยะเสวี

โรงเรียน : สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : น้องเเพรวค่ะ, ชื่อจริง : ธันยทิพย์ วัลยะเสวี โรงเรียน : สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : หวาย !! ค่ะ,

ชื่อจริง : ปัญญริสา เทียรประสิทธิ์

โรงเรียน : ISR (International School of the Regents)
ชื่อเล่น : หวาย !! ค่ะ, ชื่อจริง : ปัญญริสา เทียรประสิทธิ์ โรงเรียน : ISR (International School of the Regents)
ชื่อเล่น : ยูริค่ะ,

ชื่อจริง : อารียา สุนพิชัย

โรงเรียน : อัสสัมชัญศึกษา
ชื่อเล่น : ยูริค่ะ, ชื่อจริง : อารียา สุนพิชัย โรงเรียน : อัสสัมชัญศึกษา
ชื่อเล่น : นัต

ชื่อจริง : อรจิรา แตงทอง

โรงเรียน : มาแตร์เดอีวิทยาลัย
ชื่อเล่น : นัต ชื่อจริง : อรจิรา แตงทอง โรงเรียน : มาแตร์เดอีวิทยาลัย
ชื่อเล่น : นิ้ง

ชื่อจริง : พัทธิดา ตุรงคกุล

โรงเรียน : เซนโยเซฟคอนเวนต์
ชื่อเล่น : นิ้ง ชื่อจริง : พัทธิดา ตุรงคกุล โรงเรียน : เซนโยเซฟคอนเวนต์


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 21:01 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

182 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  เบญญาภา
  เบญญาภา 124.120.185.87
  1 พ.ค. 52 10:18 น.
  ••• รับสมัครบุคคลทั่วไป รับ-ส่ง E-mail รายได้เฉลี่ย 500 บาทต่อวัน •••
  คุณสมบัติผู้สมัคร
     - สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
  - มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมาให้สำเร็จลุล่วง
  ลักษณะงาน
  - งานเป็นลักษณะการรับส่งอีเมลล์ ทางเราจะมีรายชื่ออีเมลล์ไว้ให้พร้อมข้อความงาน        
  - รายได้วันละประมาณ 500 บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณของงาน บางวันอาจได้มากกว่านี้
  เอกสารการสมัคร
  - สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  - สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก 1 ใบ ( ยกเว้น ธกส. ออมสิน ธนชาติ )
  - รูปถ่าย 1-2 นิ้ว (ถ้ามีนำมาด้วย)
  สนใจติดต่อ ( คุณเบญญาภา )   089-9661779 , 084-6550679 , 089-6882262            
  ช่วงเวลาติดต่อ     9:00 – 24:00 น.
  •กรุณาจดหมายเลขนี้ไว้เพื่อเข้ามารับเอกสารการสมัครด้วย 48340 •
  ที่อยู่ ตึกเมืองไทย – ภัทรคอมเพล็ก  ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น้ำ น่ารัก

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  MEZ
  1 พ.ค. 52 10:42 น.
  พี่แจมน่ารักสุดๆ

  ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  ชิวๆ
  ชิวๆ 117.47.174.121
  1 พ.ค. 52 10:47 น.
  เก่ามากกกกกก..ขอบอก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  ชะพรู่ว
  ชะพรู่ว 124.120.76.63
  1 พ.ค. 52 11:15 น.
  มันนานแล้วนะ

  เห็นจนเบื่อแล้ว

  แต่ก็...น่ารัก(เกือบ)ทุกคนค่ะ

  ชอบฟาง   = w =
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  รีรี
  รีรี 124.121.49.233
  1 พ.ค. 52 11:21 น.
  โยธิน คนที่ชื่อลูกปลาไม่ใช่เหรอ

  มดเป็นดาวโรงเรียน เหอะๆ= =
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราว่ามีแต่คนในกามิอ่ะ แค่คนดังหรือเปล่า
  หวายเนี่ยนะจะเป็นดาวโรงเรียนอ่ะ
  ไม่รุสิ แต่ไม่ค่อยเชื่อ

  คห.ส่วนตัวนะ


  เก่ามากๆเลยอันนี้ เห็นบ่อยมากๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  บุ๊คกับเบส
   
  ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องอ่ะ- -


  PS.  ทั ก ท า ย - * !!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  นานโขแล้วเธอ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  บัวเลิศศศศศศศศศศศศศศศศ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ่อ เห็นบ่อยแว้ว แต่ก้ขอบคุณนะคะ ^^

  แบบว่าอันท้ายๆนี่ โรงเรียนเค้าคัดมาไง รึตั้งกันเอง ??

  PS.  Je t'aime, c'est tout...
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  lala
  1 พ.ค. 52 12:34 น.
  บางอันมันดาว ร.ร. หรือดารา ร.ร. นั้นอะ - -"
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น่ารักทกุคน

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แท๊ป แฟนเก่า เลโอ ป่ะ??
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  กุ๊กกิ๊กอะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  หวายติดหร่อ ?
  หน้าอย่างงี้อ่ะ ????

  เหอๆ

  PS.  วีไอพี : ) รัก LIVERPOOL
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  รู้อะไม
  รู้อะไม 124.121.104.124
  1 พ.ค. 52 13:30 น.
  มันไม่ใช่ดาวววว


  อย่างใบปอก็ไม่ใช่ดาว

  เราว่าเจอก็ตั้งกันเองมากกว่า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  5555
  1 พ.ค. 52 13:32 น.
  โฟกัสน่ารักก >w<
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คนดังก็เป็นอย่างนี้ ใครๆก็อยากชู ว่าโรงเรียนกูก็มีดารา/นักร้องเรียนอยู่ด้วยโว๊ย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  xoxo
  1 พ.ค. 52 14:51 น.
  โรงเรียนไหน มีดารานักร้อง จับมาเป็นดาวหมดเลยรึงัย
  เอาคนที่ไม่ใช่สิ่ -*-!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1315633
ชื่อกระทู้ : Pix !!!! 40 ดาวโรงเรียนจร้า

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: