เกร็ดความรู้ เรื่องฟาโรห์ No 1321954


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ฟาโรห์
ฟาโรห์ (Pharaoh แปลว่า บ้านใหญ่) คือคำที่ใช้เรียกพระมหากษัตริย์แห่งอียิปต์ในสมัยอียิปต์โบราณ ซึ่งถือเสมอเหมือนพระเจ้าบนดิน
ชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อว่าฟาโรห์และพระราชโอรสและพระราชธิดาต่างเป็นเทพเจ้าหรือเทพีแห่งโลกทั้งสิ้นและถือว่าต่างเป็นคู่อภิเษกสมรสกัน พระราชโอรสที่ได้รับราชบัลลังก์ก็ทรงมีสิทธิที่จะเลือกอภิเษกสมรสกับพระเชษฐภคินี(พี่สาว) หรือพระกนิษฐา(น้องสาว)คนใดก็ได้  
 
โดยในสมัยแรกนะครับ อียิปต์จะถูกแบ่งเป็นอียิปต์ล่างและอีกยิปต์บน คืออียิปต์ที่อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน(อียิปต์เหนือ) จะเรียกว่าอียิปต์ร่าง ส่วนที่อยู่บริเวณตอนใต้ จะเรียกว่าอียิปต์บน

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ต่อมาฟาโรห์ นาร์เมอร์ ก็รวมอียิปต์บนกับล่างเป็นหนึ่งเดียวและถือว่านี้เป็นยุคราชวงศ์แรก
 
ราชวงศ์ที่หนึ่ง
นาร์เมอร์
เมเนส
เจอร์
เจต
เดน
อเนดจิบ
เซเมอร์เคต
กาอา
ราชวงศ์ที่สอง
โฮเตปเซเคมวี
เรเนบ
นินเอทเจอร์
เพริบเซน
เซเคมอิบ
คาเซเคมวี
ราชวงศ์ที่สาม
โจเซอร์
เนบกาที่หนึ่ง
คาบา
ฮูนิ
ราชอาณาจักรเก่า ราว 2575-2510 ปีก่อน ค.ศ.
ราชวงศ์ที่สี่
สเนฟรู
คูฟู
เจดีเฟร
คาเฟร
เนบกาที่สอง
เมนเคอเร
เชปซีสกาฟ
ราชวงศ์ที่ห้า
ยูเซอร์คาฟ
ซาฮูเร
เนเฟออิร์คาเร
เชปเซสคาเร
เนเฟเรเฟร
นูเซอร์เร
เมนเคาฮอร์
เจดคาเร
อูนาส
ราชวงศ์ที่หก
เตติ
เปปิที่หนึ่ง
เมเรนเรที่หนึ่ง
เปปิที่สอง
เมเรนเรที่สอง
ราชวงศ์ที่เจ็ดและแปด
กาคาเร
เนเฟอร์เคาเร
เนเฟอร์เคาฮอร์
เนเฟออิร์คาเรที่สอง
ช่วงต่อที่หนึ่ง ราว 2125-1975 ปีก่อน ค.ศ.
ราชวงศ์ที่เก้าและสิบ เมืองหลวงอยู่ที่ เฮเรคลีโอโพลิส
เมริอิบเร
เคติ
เมริคาเร
ไอติ
ราชวงศ์ที่สิบเอ็ด เมืองหลวงอยู่ที่ ธีบส์
เมนทูโฮเตปที่หนึ่ง
อินโยเตฟที่หนึ่ง
อินโยเตฟที่สอง
อินโยเตฟที่สาม
ราชอาณาจักรกลาง ราว 1975-1640 ปีก่อน ค.ศ.
เมนทูโฮเตปที่สอง (เนปเฮเพเตร)
เมนทูโฮเตปที่สาม
เมนทูโฮเตปที่สี่
ราชวงศ์ที่สิบสอง
อเมเนมเฮตที่หนึ่ง
เซนุสเรตที่หนึ่ง
อเมเนมเฮตที่สอง
เซนุสเรตที่สอง
เซนุสเรตที่สาม
อเมเนมเฮตที่สาม
อเมเนมเฮตที่สี่
ราชินีโซเบคเนฟรู
ราชวงศ์ที่สิบสาม
เวกาฟ
อเมเนมเฮตที่ห้า
ฮาร์เนดจ์เฮริโอเทฟ
อเมนีกีเมา
เซเบคโฮเตปที่หนึ่ง
ฮอร์
อเมเนมเฮตที่เจ็ด
เซเบคโฮเตปที่สอง
เคนด์เจอร์
เซเบคโฮเตปที่สาม
เนเฟอร์โฮเตปที่หนึ่ง
เซเบคโฮเตปที่สี่
เซเบคโฮเตปที่ห้า
อัยย์ (ราชวงส์ที่สิบสาม)
เมนทูเอมซาฟ
เดดูโมสที่สอง
เนเฟอร์โฮเตปที่สาม
ช่วงต่อที่สอง ราว 1630-1520 ปีก่อน ค.ศ.
ราชวงศ์ที่สิบสี่
เนเฮซี
ราชวงศ์ที่สิบห้าและสิบหก (ฟาโรห์เป็นชาวฮิกซอส)
เชชิ
คยาน
อเปปิ
คามูดิ
ราชวงศ์ที่สิบเจ็ด เมืองหลวงอยู่ที่ ธีบส์
อินโยเตฟที่ห้า
เซเบคเอมซาฟที่หนึ่ง
เนบิเรเยรอว์
เซเบคเอมซาฟที่สอง
ตาโอที่หนึ่ง
ตาโอที่สอง
คาโมส
ราชอาณาจักรใหม่ ราว 1539-1075 ปีก่อน ค.ศ.
ราชวงศ์ที่สิบแปด
อาโมส
อเมนโฮเตปที่หนึ่ง
ทุตโมสที่หนึ่ง
ทุตโมสที่สอง
ราชินีฮัตเชปซุต
ทุตโมเสสที่สาม
อเมนโฮเตปที่สอง
ทุตโมสที่สี่
อเมนโฮเตปที่สาม
อเคนาเตน (อเมนโฮเตปที่สี่)
สเมงคาเร
ราชินีอันเคตเคปรูเร
ตุตันคามุน
อัยย์
โฮเรมเฮบ
ราชวงศ์ที่สิบเก้า
รามเสสที่หนึ่ง
เซติที่หนึ่ง
รามเสสที่สอง
เมเรนพตาห์
เซติที่สอง
ซิพตาห์
ราชินีทาวอสเรต
ราชวงศ์ที่ยี่สิบ
เซทนัคห์เต
รามเสสที่สาม
รามเสสที่สี่
รามเสสที่ห้า
รามเสสที่หก
รามเสสที่เจ็ด
รามเสสที่แปด
รามเสสที่เก้า
รามเสสที่สิบ
รามเสสที่สิบเอ็ด
ช่วงต่อที่สาม ราว 1075-715 ปีก่อน ค.ศ.
ราชวงศ์ที่ยี่สิบเอ็ด
ทานิส
สเมนเดสที่หนึ่ง
อเมเนมนิซู
ซูเซนเนสที่หนึ่ง
อเมเนมโอเป
โอซอร์คอนที่หนึ่ง
ซิอามุน
ซูเซนเนสที่สอง
(ปกครองโดยหัวหน้าพระ เมืองหลวงอยู่ที่ ธีบส์)
เฮริฮอร์
พิอังคห์
พิเนดเจมที่หนึ่ง
มาซาเฮอร์ตา
เมนเคเปอร์เร
สเมนเดสที่สอง
พิเนดเจมที่สอง
ซูเซนเนสที่สาม
ราชวงศ์ที่ยี่สิบสอง (ฟาโรห์เป็นชาวลิเบีย)
โชเชงค์ที่หนึ่ง
โอซอร์คอนที่สอง
ทาเคลอตที่หนึ่ง
โชเชงค์ที่สอง
โอซอร์คอนที่สาม
ทาเคลอตที่สอง
โชเชงค์ที่สาม
ปามิ
โชเชงค์ที่ห้า
โอซอร์คอนที่ห้า
ย้ายเมืองหลวงไปธีบส์
ฮาร์เซียเซ
ราชวงศ์ที่ยี่สิบสาม (ฟาโรห์เป็นชาวลิเบีย เมืองหลวงอยู่ที่ ลีออนโทโพลิส)
เปดิบาสเทต
โชเชงค์ที่สี่
โอซอร์คอนที่สี่
ทาเคลอตที่สาม
รูดามอน
อิยูพุด
(เมืองหลวงอยู่ที่ เฮอร์โมโพลิส)
นิมลอต
(เมืองหลวงอยู่ที่ เฮเรคลีโอโพลิส)
เพฟต์เจาอวิบาสต์
ราชวงศ์ที่ยี่สิบสี่ (เมืองหลวงอยู่ที่ ซาอิส)
เทฟนัคห์เต
บาเคนเรเนฟ
ราชวงศ์ที่ยี่สิบห้า (ฟาโรห์เป็นชาวนูเบีย เมืองหลวงอยู่ที่ ธีบส์)
คาชทา
ปิเย
ยุคปลาย ราว 715-332 ปีก่อน ค.ศ.
(ฟาโรห์เป็นชาวนูเบีย)
ชาบากา
เชบอิทกู
ทาฮาร์กา
ทันทามานิ
ราชวงศ์ที่ยี่สิบหก (เมืองหลวงอยู่ที่ ซาอิส)
พซัมเตกที่หนึ่ง
เนโคที่สอง
พซัมเตกที่สอง
อพริส
อมาซิส
พซัมเตกที่สาม
ราชวงศ์ที่ยี่สิบเจ็ด (ฟาโรห์เป็นชาวเปอร์เซีย)
แคมไบซีส
ดาไรอัสที่หนึ่ง
เซอร์ซีส
อาตาเซอร์ซีสที่หนึ่ง
ดาริอุสที่สอง
ราชวงศ์ที่ยี่สิบแปด (ชาวเปอร์เซียถูกขับออกไป)
อไมร์เตอุส
ราชวงศ์ที่ยี่สิบเก้า
เนเฟอริเตสที่หนึ่ง
ซัมมูธิส
ฮาคอร์
เนเฟอริเตสที่สอง
ราชวงศ์ที่สามสิบ
เนคทาเนโบที่หนึ่ง
เจดฮอร์
เนคทาเนโบที่สอง
ราชวงศ์ที่สามสิบเอ็ด (ฟาโรห์เป็นชาวเปอร์เซีย)
อาตาเซอร์ซีสที่สาม
อาซีส
ดาริอุสที่สาม
ยุคกรีก-โรมัน ราว 332 ปีก่อน ค.ศ. ถึง ค.ศ. 395
ราชวงศ์มาซิโดเนีย ราว 332-305 ปีก่อนคริสตกาล
อเล็กซานเดอร์มหาราช
ฟิลิป อาร์นิเดอุส(ฟิลิป ที่ 3 แห่งมาเซดอน)
อเล็กซานเดอร์ที่ 4
ราชวงศ์ที่ปโตเลมี ราว 305-30 ปีก่อนคริสตกาล
ปโตเลมีที่ 1
ปโตเลมีที่ 2
ปโตเลมีที่ 3
ปโตเลมีที่ 4
ปโตเลมีที่ 5
ปโตเลมีที่ 6
ปโตเลมีที่ 7
ปโตเลมีที่ 8
ปโตเลมีที่ 9
ปโตเลมีที่ 10
ปโตเลมีที่ 11
ปโตเลมีที่ 12
คลีโอพัตราที่ 7
ปโตเลมีที่ 13*
ปโตเลมีที่ 14*
ปโตเลมีที่ 15*
กษัตริย์หุ่น *
ยุคโรมันตั้งแต่ 30 ปีก่อนคริสตกาลจนกระทั่งกรุงโรมแตก
 
สรุปคือ มีประมาณ 33 ราชวงศ์ มีทั้งของอียิปต์และของต่างชาติที่ยึดครอง สักเกตได้ว่าช่วงหลัง อาณาจักรรอบข้างจะมายึด และเป็นฟาโรห์บ่อยครั้ง กษัตริย์ที่เห็นอยู่มากมาย ตลอดระยะเวลา เกือบสามพันปี บางพระองค์ยังไม่ถูกค้นพบ บ้างพระองค์เป็นองค์เดียวกันหรือบ้าง พระองค์เป็นกษัตริย์หุ่นภายใต้การควรคุมของขุนนางบ้าง หรือแม้แต่ราชินี ผู้เป็นแม่ก็ยังมี
 
เอาละครับ วันหลังเราจะหาความรู้เกี่ยวกับฟาโรห์และอัยิปต์มาฝากอีกนะ อิอิ บาย

PS.  OJค์ ชๅe Reem ฝากนิยายเรื่อง อลเวงโรงเรียนพระราชาคาลอฟ ด้วยนะ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2552 เวลา 22:31 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

4 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณค่ะ ^^+ สุดยอดมาก
  PS.  The HyukJae : เยี่ยมไปเลย I fall in love with you ฮยอกเเจโอป้า สุดใจ E.L.F
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไม่เหงมีเมมฟิสเร - -* แหะๆ

  จากเรื่องคำสาปฟาโรห์

  (มานจะมีมั๊ย เพราะมันเป็นการ์ตูน ^^)

  แต่ก็ชอบเรื่องนี้มากๆๆๆ

  เมื่อไหร่เรื่องนี้จะจบบริบูรณ์สักที - -

  ตั้งแต่คุณแม่ยังสาวและ จนแก่ไม่จบสักที
  PS.  There aer 3 steps to happiness 1 YoU , 2 Me , 3 OuR hEaRt
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณค่ะ ชอบๆ
  PS.  รักออกัสสุดสุด
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชอบรามเสสที่สุด!!

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1321954
ชื่อกระทู้ : เกร็ดความรู้ เรื่องฟาโรห์

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: