ซ่อน
แสดง

เรื่องน่ารู้ของม.รามคำแหง [ไม่ระบุให้แชร์]

วิว
ตอนนี้ที่รามคำแหงเปิดสมัครอยู่นะคับใครสนใจไปเรียนได้นะคับใครไม่สนใจไม่จำเป็นต้องออกความเห็นคับ ปัจจุบันรามคำแหงไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคับเพราะปัจจุบันกำลังพัฒนาไปสู่สากล เพื่อจะได้พอๆกับมหาวิทยมีชื่อต่างๆในประเทศไทยเรา เพราะที่มหาลัยชื่อดังที่อื่นเขารับพระราชทานปริญญาบัตรกับสมเด็จพระเทพที่รามคำแหงก็รับเช่นเดียวกันคับ ถ้าใครสนใจนะคับมีหลายคณะเลยคับอาจจะมากกว่ามหาลัยอื่นด้วยก็ได้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์
        นิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
        การบริหารทั่วไป
        การเงินและการธนาคาร
        การตลาด
        การบัญชี
        การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
        อุตสาหกรรมการบริการ
        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
        การประกันภัย
        ธุรกิจระหว่างประเทศ
        การท่องเที่ยว
        การบริหารจัดการกอล์ฟ
คณะมนุษยศาสตร์
        ภาษาอังกฤษ
        ภาษาไทย
        ประวัติศาสตร์
        ภาษาฝรั่งเศส
        ภาษาเยอรมัน
        ปรัชญา
        สื่อสารมวลชน
        สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
        สารสนเทศศึกษา
        ภาษาสเปน
        ภาษารัสเซีย
        จีนศึกษา
        วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
คณะศึกษาศาสตร์
        ภาษาไทย
        ภาษาอังกฤษ
        ประวัติศาสตร์
        ภูมิศาสตร์
        สังคมศึกษา
        คณิตศาสตร์
        วิทยาศาสตร์
        วัดผลการศึกษา
        เทคโนโลยีการศึกษา
        พลศึกษา  (สายเดียว)
        พลศึกษา  (วิชาโทอื่นๆ)
        สุขศึกษา
        ธุรกิจศึกษา
        ภาษาฝรั่งเศส
        ภาษาจีน
        ศิลปศึกษา
        การปฐมวัยศึกษา
        การประถมศึกษา
        คหกรรมศาสตร์
        จิตวิทยาสังคม
        จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว
        จิตวิทยาคลินิกและชุมชน
        จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
        แผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
        ภูมิศาสตร์มนุษย์
        ภูมิศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์
        คณิตศาสตร์
        สถิติศาสตร์
        เคมี
        ฟิสิกส์
        ชีววิทยา
        วิทยาการคอมพิวเตอร์
        วิทยาการคอมพิวเตอร์  (ต่อเนื่อง  2  ปี)
       รังสีเทคนิค  (ต่อเนื่อง  2  ปี)
        การวิจัยดำเนินงาน
        เทคโนโลยีวัสดุ
        เทคโนโลยีอาหาร
        คณิตศาสตร์ทางด้านวิธีจัดหมู่และการหาค่าเหมาะที่สุด
        เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
        เทคโนโลยีชีวภาพ
        วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        เทคโนโลยีการเกษตร
        แพทย์แผนไทย
        ทัศนมาตรศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
        รัฐศาสตร์
        สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
คณะเศรษฐศาสตร์
        ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
        เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
        เศรษฐศาสตร์การเงิน
        เศรษฐศาสตร์การคลัง
        เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
        เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
       เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
        เศรษฐศาสตร์การเกษตร
        ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
        เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้สอบเข้า
        วิศวกรรมโยธา
        วิศวกรรมอุตสาหการ
        วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
        วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
        วิศวกรรมการจัดการ
        วิศวกรรมพลังงาน
คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
        การสื่อสารบูรณาการ
        วารสารศาสตร์สื่อประสม
        วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

สถาบันการศึกษานานาชาติ ( รามอินเตอร์) ใช้สอบข้อเขียนเข้า ค่าเทอมประมาณ 3หมื่นบาทขึ้นไป

  บริหารธุรกิจบัณฑิต
     การบริหารทั่วไป
      การตลาด
       การเงินและการธนาคาร
      ธุรกิจระหว่างประเทศ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
       สื่อสารบูรณาการ
       วารสารศาสตร์สื่อประสม
      วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        ภาษาอังกฤษ
ศิลปกรรมศาสตร์
นาฎกรรมไทย
ดนตรีไทย
ดนตรีไทยร่วมสมัย (ดนตรีลูกกรุง)
ดนตรีไทยร่วมสมัย (ดนตรีลูกทุ่ง)
นอกจากนี้รามคำแหงยังมีศูนย์สอบในต่างประเทศที่กงสุลใหญ่และสถนเอกอัคราชทูตที่ต่างประเทศอีก29ประเทศ เช่น
อเมริกา อังกฤษ แคนาดา เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี ไอซ์แลนด์ ฮังการี เนเธอร์แลนด์
โปแลนด์ โปรตุเกส สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน บาห์เรน สหรับอาหรับอมีเรต
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ กัมพูชา เวียดนาม จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
แล้วปัจจุบัน รามคำแหงรณรงค์ให้นักศึกษาใส่ชุดนักศึกษาอย่างถูกระเบียบมาเรียนเพราะบางวิชาอาจารย์จะไม่ให้เข้าเรียน ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูในเว็บ www.ru.ac.th โดยนักศึกษาปีที่1จะไปเรียนที่ราม2 ที่บางนา มีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ ปี 234 มาเรียนที่ราม1 ที่หัวหมาก มีเนื้อที่ประมาณ300ไร่ เรียนที่ไหนก็ต้องใช้ความพยายามทั้งนั้นหละคับถ้าขยันตั้งใจและรักที่จะเรียนมันก็จะจบได้ ไม่ว่าที่ไหนสถาบันไหนก็ตาม ผู้ที่มีความพยายามสามารถประสบความสำเร็จได้ทุกด้าน
ศิษย์เก่าที่จบมหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
บรรหาร ศิลปอาชา
ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
อ.ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช
อ.วันชัย สอนศิริ
ไตรภพ ลิมปพัทธ์
แอนดรูว์ บิกส์
ศรราม เทพพิทักษ์
ต่าย อรทัย

แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 23 พฤษภาคม 2552 / 16:47
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

11 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป