เฉลย>>ข้อสอบ PAT 2 กค. เฉพาะ "เคมี" No 1449521


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ช่วยกันกดโหวตนะครับ แล้วจะค่อยๆนำมาลง จนครบ 32 ข้อครับ 

เฉลย 

ข้อ

คำตอบ

41

4

42

2

43

1*

44

4*

45

4

46

2

47

2

48

3

49

4

50

2

51

1

52

2

53

3

54

4

55

2

56

3

57

4

58

2

59

2

60

3

61

4

62

3

63

4

64

4

65

4

66

1

67

3

68

3

69

4

70

4

71

2

72

3


ข้อ 41 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างธาตุในคาบที่ 2 แกน y น่าจะแสดงถึงค่าใด


ดูกราฟ จะเห็นว่าบอกเลขอะตอมของธาตุมา ตั้งแต่ 3-10 เพื่อทำให้ดูง่ายขึ้น มันคือหมู่ 1-8 คาบ 2 นั่นเอง 
เพราะฉะนั้น ตัด ข้อ 1 ทิ้งทันที เพราะ หมู่ 8 ไม่มี EN เหลือ 3 ตัวเลือก
มาดูสิ่งที่คุ้นเคยดีกว่าครับ 
ข้อ 3 IE1 กราฟของ IE 1 จะเป็นรูปสายฟ้าคือ ในคาบเดียวกันจะเรียงคร่าวๆได้ดังนี้ 
หมู่ 8>หมู่ 7>หมู่ 5>หมู่ 6>หมู่ 4>หมู่ 2>หมู่ 3>หมู่ 1 เพราะฉะนั้นกราฟนี้ไม่ใช่ IE1 
ข้อ 4 IE2 เห็นว่าเลขอะตอม 3 นั่นคือ Li มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น 2 1 การจะดึงอิเล็กตรอนออก 2 ตัว มันต้องเข้าไปดึงชั้นข้างใน จึงทำให้ต้องใช้พลังงานสูง เพราะฉะนั้นจึงตอบ ข้อ 4 42. เฉลย 2(ขอบคุณความคิดเห็นที่ 6 นะครับ)
เหตุผล เพราะ ทั้งสองต่างมีประจุบวก จึงต้องเคลื่อนที่ไปแนวเดียวกัน ตัดข้อ 1 ทิ้งเลย 
แต่ He มีมวลน้อยกว่า Ne จึงสามารถเลี้ยวเบนแล้วมีรัศมีการเลี้ยวเบนที่สั้นกว่า (นึกไม่ออกลองวาดรูปดูนะครับ)


43.  ตอบ ไม่มีคำตอบ หากพิจรณาตามข้อมูลในความเป็นจริงจะตอบข้อ 1
เหตุผล 
ธาตุ X เลขอะตอม 29 รู้ทันทีว่าคือ Cu เป็นธาตุทรานซิชั่นแถวแรกตัวที่ 9  เป็นของแข็ง และ E0 เป็นลบ จริงๆ อันนี้ขัดจากความจริงเพราะ Cu มีค่า E0 เป็นบวก
ธาตุ Y โมเลกุลอะตอมคู่ มี 7 ธาตุ คือ ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจน ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน ไอโอดีน แต่โจทย์บอกว่า มีร้อยละ 20 ในอากาศ มันคือ ก๊าซออกซิเจนนั่นเองครับ 
ธาตุ Z เป็นแก๊สสีเขียว เป็นโมเลกุลอะตอมคู่แบบ Y 
ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจน ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน ไอโอดีน มี 5 ธาตุ ที่เป็นก๊าซคือ ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจน ฟลูออรีน คลอรีน 
ส่วนโบรมีนเป็นของเหลว ไอโอดีนเป็นของแข็ง แต่โจทย์บอกมีสีเขียว  ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจน ฟลูออรีน เป็นก๊าซไม่มีสี ดังนั้นจึงเป็นก๊าซคลอรีน 
ดูทีละตัวเลือกนะครับ 
1.Cu+HCl----->ไฮโดรเจน ถูกต้องตามโจทย์ครับ เพราะ จะเกิดปฏิกิริยาได้จะต้องมีค่า E0 มากกว่าไฮโดรเจน(ซึ่งเท่ากับ0) แต่ในความเป็นจริง Cu E0 มันเป็นบวกครับ ข้อนี้จึงผิด 
2.Cu เกิดปฏิกิริยากับ Cl เป็นสารประกอบไอออนิก ถูกชัวร์ๆ เพราะ โลหะ+อโลหะ =พันธะไออนิก 
3.สารประกอบ X Y นั่นคือ Cl กับ O สภาพเป็นกรดเมื่อละลายน้ำ ข้อนี้ก็ถูกครับ คลอไรด์ของอโลหะ หรือออกไซด์ของอโลหะที่ละลายน้ำสมบัติเป็นกรด
4.ธาตุ X เกิดเป็นสารประกอบ

XBr2 ได้ ถูกครับ X คือ Cu มีเลขออกซิเดชั่นได้หลายค่า เกิดได้แน่นอนครับ 

ข้อ 44 ตอบ ไม่มีคำตอบ แต่หากใช้ข้อมูลตามความเป็นจริงจะตอบ 4.ไอโซอิเล็กทรอนิก

พิจรณา Ar เลขมวล 40 เลขอะตอม=20 เพราะฉะนั้น โปรตอน=20 นิวตรอน=40-20 อิเล็กตรอน=20  (ในความเป็นจริง Ar เลขอะตอมเท่ากับ 18)

พิจรณา Sc เลขมวล 45 เลขอะตอม=21 ประจุ=+3   เพราะฉะนั้น โปรตอน=21 นิวตรอน=45-21=24 อิเล็กตรอน=21-3=18

ไอโซโทป คือ โปรตอนเท่ากัน

ไอโซโทน คือ นิวตรอนเท่ากัน

ไอโซบาร์ คือ เลขมวลเท่ากัน

ไอโซอิเล็กทรอนิก คือ อิเล็กตรอนเท่ากัน   <<<<<< จึงตอบ ข้อ 4

 

ข้อ 45 ตอบ 4.Li+

เหตุผล ไอออนหรือธาตุจะมีความเสถียรเมื่อมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบก๊าซเฉื่อย

1.H+ 

2.He+

3.He2+    

4.Li+        จัดเรียงได้เป็น 2 ซึ่งเหมือนกับ He 

ข้อ 53 54 และ 58 เป็นเรื่องของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 

ข้อ 53 ตอบ ข้อ 2 
ข้อนี้จริงๆง่าย แต่ คิดเลขถึกไปหน่อยครับ 
โจทย์บอกผสมกันโดยไม่เกิดปฏิกิริยา อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง
แทนสูตร PV=nRT ได้เลย
หา n ก่อนครับ จะได้ไม่งง n=g/m=(0.10/2)+(0.11/44) 
(P)(0.4+0.2)=(0.05+0.0025)(0.082)(27+273) 
ย้ายข้างสมการหา P = 2.152 atm 
ข้อควรระวัง การแทนสูตร PV=nRT ต้องระวังหน่วย
P หน่วย atm หรือ บรรยากาศ
V หน่วย ลิตร 
T หน่วย เคลวิน 

ข้อ 54 ตอบ 4 
ข้อนี้แจกคะแนนเลยครับ 
เหตุผล การแพร่ของก๊าซ ขึ้นกับมวลโมเลกุล มวลโมเลกุลมากแพร่ช้า มวลโมเลกุลน้อยแพร่เร็ว 
(ลองไปรวมมวลโมเลกุลเองนะครับ)ข้อนี้ก็ง่ายครับ แต่เลขมันดูโหดๆ พอจิ้มเครื่องคิดเลข จะง่ายทันที 
เป็นการเปรียบเทียบแก๊ส 2 สภาวะ
จากสูตร PV/mT=PV/mT 
แทนค่า สูตรนี้ P V ไม่บังคับหน่วยแต่ต้องเป็นหน่วยเดียวกัน 
T ในเรื่องนี้คิดเคลวินตลอดนะครับ 
1 บรรยากาศ=760 มิลลิเมตรปรอท 
เปลี่ยนองศาเซลเซียสเป็นเคลวินทำได้โดย +273
(760)(2)/(1)(285)=(608)(V)/(342)(2)
V= 6 ลิตร

ข้อ 56 และ 57 เรื่อง สมดุลเคมี 


เราจะรู้ว่า สมดุลเลื่อนไปทางไหนนั้น เราต้องพิจรณาดังนี้ครับ
กรณีความดัน เพิ่มความดัน สมดุลเลื่อนไปทางโมลที่น้อยกว่า (นับโมลแก๊สเท่านั้น) ระวังถ้าโจทย์ไม่ดุลสมการมาให้ แต่ข้อนี้ใจดี ดุลสมการให้แล้ว
ดังนั้น 
1.ไปทางขวา
2.ไม่มีผล
3.ไปทางซ้าย
4.ไปทางซ้าย
กรณีอุณหภูมิ ต้องรู้ว่า สมดุลนั้นเป็นดูดหรือคายความร้อน ถ้าเป็นระบบดูดความร้อนการเพิ่มอุณหภูมิ สมดุลจะเลื่อนไปข้างหน้า(ทางขวา)
ดังนั้น
1.เอนทัลปี<0 แสดงว่า เป็นระบบคายความร้อน สมดุลจะเลื่อนไปทางซ้าย 
2.เอนทัลปี>0 แสดงว่า เป็นระบบดูดความร้อน   สมดุลจะเลื่อนไปทางขวา
3.+พลังงานไปด้านผลิตภัณฑ์ เป็น ระบบคายความร้อน สมดุลจะเลื่อนไปทางซ้าย
4..+พลังงานไปด้านสารตั้งต้น เป็น ระบบดูดความร้อน สมดุลจะเลื่อนไปทางขวา

โจทย์ถามเลื่อนไปทางเดียวกัน จึงตอบ ข้อ 3 ทางซ้ายทั้งคู่ 

ข้อ 59-61 เรื่องกรด-เบส

กรด pH=3 นำมาเจือจางด้วยน้ำ pH มันต้องเพิ่มขึ้น ตัดข้อ 1 ทิ้งไปเลย 
การเจือจางสารละลาย สูตร CV=CV 
(0.1)(100)=(C)(100+900)
C=0.01 
หาความเข้มข้นของ [H+]=10^-3.5
Take log หา pH=3.5 
 
เฉลยละเอียดทีละข้อจะค่อยๆนำมาลงนะครับ 

ปล.พิมพ์ยากมากมาย

ปล. ผู้เฉลย ก็ทำไม่ได้ทุข้อหรอกครับ ฮาๆๆๆ บางข้อก็หาข้อมูลเพิ่มมา 
พิมพ์ผิดตรงไหนท้วงด้วยนะครับ เบลอๆแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 30 กันยายน 2552 / 14:21

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 13 มกราคม 2555 เวลา 21:35 น.
โอ้โหเด็ด

เค้าว่ากระทู้นี้ "โอ้โหเด็ด"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


3 โหวต จากทั้งหมด 3 โหวตเลือก โอ้โหเด็ด

36 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แหล่มคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  KaNa
  KaNa 58.9.102.155
  26 ก.ย. 52 00:47 น.
  ขอบคุนมากๆค่ะ >.<
  ถ้าไม่รบกวนเกินไป
  ช่วยส่งมาที่เมลล์หน่อยได้มั๊ยค่ะ

  หรือไม่ก้ออย่าเพิ่งลบกระทู้นี้นะค่ะ

  ขอบคุณอีกรอบค่ะ
  sumi_zol@hotmail.com
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  007
  007 125.26.219.122
  26 ก.ย. 52 15:52 น.
  ขอบคุณขอให้ได้คะแนนเยอะๆๆน๊ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เจ้าของกระทู้อยู่มหิดลวิทยานุสรณ์หรือเปล่า?

  สุโค่ย !!! ถ้าเข้าใจผิดก็ขอโทษล่วงหน้าด้วย - -
  PS.  ABSS47 & YB74 & MEDCU66 !!!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  เมพขิงๆ
  เมพขิงๆ 113.53.206.120
  27 ก.ย. 52 17:51 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  TuiChemBAS
  TuiChemBAS 58.8.7.238
  27 ก.ย. 52 22:45 น.
  ข้อ 42 เฉลยผิดนะครับ

  จริงๆต้องตอบข้อ 2
  เพราะ He มีมวลน้อยกว่า เลี้ยวเบนได้เร็วกว่า (ตรงนี้คุณถูก)

  แต่

  เลี้ยวเบนได้เร็ว หมายถึงรัศมีการเลี้ยวเบน"สั้น"นะครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แก้คำผิดนิดนึงนะคะ (เพราะถ้าไม่แก้เนื้อหาเพี้ยนแน่ๆ)

  ข้อ 56 อ่ะค่ะ choice 4 มันจะไม่มีผลได้ยังไง
  ก็เห็นๆ อยู่ โมลแก๊สฝั่งซ้ายคือ 2 ส่วนฝั่งขวาคือ 3 ซึ่งมาจาก 2+1
  เพราะฉะนั้นสมดุลมันจะต้องไปทางซ้ายค่ะ 
  แล้วก็มันบ่งบอกว่าเป็นระบบดูด เพราะฉะนั้นสมดุลจะเลื่อนไปทางขวา
  ส่วนคำตอบ ถูกแล้วค่ะ ตอบข้อ 3

  ส่วนข้อ 59 คำที่พี่พูดว่า กรด pH=3 นำมาเจือจางด้วยน้ำ pH มันต้อง"ลดลง" ตัดข้อ 1 ทิ้งไปเลย
  พิมพ์ผิดหรือเปล่าคะ pH มันจะต้อง"เพิ่มขึ้น"สิคะ เพราะฉะนั้นตัดข้อ 1 ทิ้งเพราะมันเป็นกรดเกินไป
  คือถ้าเกิดเราเพิ่มน้ำลงในกรด ค่า pH จะต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว เพราะ กรดมันมี pH ต่ำกว่า 7
  ส่วนน้ำบริสุทธิ์ pH คือ 7.0 เวลาผสมกันสารละลายมันจะเจือจางเพื่อให้ใกล้ค่า pH น้ำบริสุทธิ์มากที่สุดค่ะ

  แก้คำผิดด้วยนะคะ ส่วนคำตอบถูกต้องแล้วล่ะค่ะ

  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 3 ตุลาคม 2552 / 15:10

  PS.  ABSS47 & YB74 & MEDCU66 !!!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณ ความคิดเห็นที่ 6 กับ 7 นะครับ 

  ส่วนมาก จะลืมดูดีๆ หรือไม่ก็พิมผิด 
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบพระคุณอย่างแรงกล้าเรยค่ะ

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รออยู่นะค่ะ เอามาลงไวๆๆน้า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  HERMES
  6 ต.ค. 52 01:32 น.
  ขอบคุณมากๆเลยนะคะ :)
  รอเฉลยอยู่นะคะ ^^ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  gnw
  6 ต.ค. 52 15:16 น.
  ขอบคุนมากครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอคุณมากๆค่ะ
  PS.  สิ่งที่ทำให้เราพูดได้ไม่ใช่ปาก...แต่เป็นสมอง ถ้าไม่มีสมอง...ก็เหมือนส-หมา จริงไหมคะ...ท่านสมัคร
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ข้อ 43 ตอบ 4 ไม่ใช่หรอคะ
  จากข้อมูลที่โจทย์ให้มา ที่ว่ามีค่า E0r เป็น - นั่นหมายถึง Cu +1 แต่หากE0r เป็น + อื่น ๆ ก็จะเป็นตัวอื่น
  เพราะฉะนั้น ข้อ 4 จึงผิด เพราะ เมื่อ Cu+1 รวมกับ Br แล้ว ก็กลายเป็น CuBr

  ไม่รู้นะอันนี้ครูเราเฉลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  baba
  8 ต.ค. 52 20:50 น.
  ไม่เข้าใจข้อ 59 อ่า

  10^-3.5 หาไงเนี่ย1
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  มาย
  10 ต.ค. 52 22:09 น.
  ขอบคุนมากค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  may
  may 118.172.226.47
  16 ธ.ค. 52 14:32 น.
  ข้อที่60-72หายไปไหน9
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  น้องฝ้ายสากเหล็ก
  น้องฝ้ายสากเหล็ก 118.172.226.47
  16 ธ.ค. 52 14:34 น.

         ให้รีบนำมาลงได้ไหมครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  เธ„เธฃเธนเน€เธ„เธกเธต
  เธ„เธฃเธนเน€เธ„เธกเธต 203.118.124.107
  18 ม.ค. 53 20:33 น.
  เธ‚เน‰เธญ 71 เธ•เน‰เธญเธ‡เธ•เธญเธšเธ‚เน‰เธญ 1 เน€เธžเธฃเธฒเธฐเธˆเธฒเธเน‚เธ„เธฃเธ‡เธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เธ—เธตเนˆเน‚เธˆเธ—เธขเนŒเนƒเธซเน‰เธกเธฒเธ”เธนเธˆเธฐเธŠเธฑเธ”เน€เธˆเธ™เธกเธฒเธ เนเธ•เนˆเนƒเธ™เธ„เธงเธฒเธกเน€เธ›เน‡เธ™เธˆเธฃเธดเธ‡เนเธฅเน‰เธงเน€เธกเธฅเธฒเธกเธตเธ™เน„เธกเนˆเน„เธ”เน‰เน€เธเธดเธ”เธžเธฑเธ™เธ˜เธฐเน„เธฎเน‚เธ”เธฃเน€เธˆเธ™เธเธฑเธšเธ•เธฑเธงเธกเธฑเธ™เน€เธญเธ‡ เนเธ•เนˆเน€เธเธดเธ”เธžเธฑเธ™เธ˜เธฐเน„เธฎเน‚เธ”เธฃเน€เธˆเธ™เธเธฑเธš
  เธเธฃเธ”เน„เธ‹เธขเธฒเธ™เธนเธฃเธดเธ (cyanuric acid) เธ‹เธถเนˆเธ‡เน€เธ›เน‡เธ™metaboliteเธ‚เธญเธ‡เน€เธกเธฅเธฒเธกเธตเธ™เธซเธฃเธทเธญเธšเธฒเธ‡เธชเนˆเธงเธ™เธญเธฒเธˆเธ›เธ™เน€เธ›เธทเน‰เธญเธ™เธกเธฒเนƒเธ™เธญเธฒเธซเธฒเธฃเธšเธฒเธ‡เธŠเธ™เธดเธ” เน€เธกเธทเนˆเธญเธชเธฒเธฃเธ—เธฑเน‰เธ‡2เธŠเธ™เธดเธ”เน€เธเธดเธ”เธžเธฑเธ™เธ˜เธฐเน„เธฎเน‚เธ”เธฃเน€เธˆเธ™เธเธฑเธ™เธˆเธฐเน€เธเธดเธ”เน€เธ›เน‡เธ™
  เธ•เธฐเธเธญเธ™เธ‚เธญเธ‡ Melamine cyanurate เธ•เธเธ•เธฐเธเธญเธ™เธ—เธตเนˆเน„เธ•เธ—เธณเนƒเธซเน‰เธเธฒเธฃเธ—เธณเธ‡เธฒเธ™เธ‚เธญเธ‡เน„เธ•เธกเธตเธ›เธฑเธเธซเธฒเธ•เธฒเธกเธกเธฒ เธ‹เธถเนˆเธ‡เธ›เธเธดเธเธดเธฃเธดเธขเธฒเธ—เธตเนˆเน€เธเธดเธ”เธ‚เธถเน‰เธ™เธˆเธฒเธเธชเธฒเธฃเธ—เธฑเน‰เธ‡2เธŠเธ™เธดเธ”เธ™เธตเน‰ เน„เธกเนˆเธˆเธฑเธ”เน€เธ›เน‡เธ™เธ›เธเธดเธเธดเธฃเธดเธขเธฒเธเธฃเธ”-เน€เธšเธชเน€เธ™เธทเนˆเธญเธ‡เธˆเธฒเธเธœเธฅเธดเธ•เธ�เธฑเธ‘เธ“เนŒ
  เธ—เธตเนˆเน€เธเธดเธ”เธ‚เธถเน‰เธ™เน„เธกเนˆเธˆเธฑเธ”เน€เธ›เน‡เธ™เน€เธเธฅเธทเธญ เธ™เธฑเธเน€เธฃเธตเธขเธ™เธฅเธญเธ‡เธ”เธนเธฃเธนเธ›เธ‚เธญเธ‡เธชเธฒเธฃเธ—เธฑเน‰เธ‡ 2 เธŠเธ™เธดเธ”เนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธšเธเธฑเธšเน„เธ”เน‰เนƒเธ™ wikipedia
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  แจม
  แจม 125.26.41.151
  19 ก.พ. 53 12:10 น.
  อยากได้ข้อสอบม.4เยอะเยอะเพราะอยากสอบเข้าได้ช่วยหาไห้หน่อยน่ะค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1449521
ชื่อกระทู้ : เฉลย>>ข้อสอบ PAT 2 กค. เฉพาะ "เคมี"

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: