ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ค่าเทอม !! มหาวิทยาลัยต่างๆ No 1468102


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยต่างๆ !!
แถบสีเขียวแสดง 20 มหาลัยที่มีค่าเล่าเรียนถูกที่สุดตามลำดับ และสีแดง 20อันดับที่แพงที่สุด


เครดิต http://studyinthailand.org

***ความหมายของคำย่อ ตามชื่อคณะ

B.A. Bachelor of Arts  

B.Acc. Bachelor of Accounting  
B.Arch. Bachelor of Architecture  
B.B.A. Bachelor of Business Administration  
B.Econ. Bachelor of Economics  
B.Eng. Bachelor of Engineering  
B.English Bachelor of English  
B.F.A. Bachelor of Fine Arts  
B.N.S. Bachelor of Nursing Science  
B.Sc. Bachelor of Science  
LL.B. Bachelor of LawsUniversity Undergraduate Program*** Average Fee
per Semester
Total
Program Fee
Textbooks  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ B.A.
17,000
136,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ B.A., B.B.A.
19,600
159,200
ไม่ใช่
email
มหาวิทยาลัยรามคำแหง B.B.A. (Chinese Program)
25,000
200,000
ใช่
Source
มหาวิทยาลัยสยาม B.B.A.
25,000
200,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยสยาม B.B.A.
25,038
200,300
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยสยาม B.A. English
27,150
217,200
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยสยาม B.A. Chinese  
27,150
217,200
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต B.B.A.
30,000
240,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยรามคำแหง B.A.
30,000
240,000
ใช่
Source
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา B.A., B.B.A.
30,000
240,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม B.A. Thai as a foreign language
30,000
240,000
ไม่ใช
email
มหาวิทยาลัยหาดใหญ B.A.
31,250
250,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย B.Acc., B.B.A.
33,750
270,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยศรีปทุม B.A., B.B.A.
34,200
273,600
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยรามคำแหง B.B.A.
35,000
280,000
ใช่
Source
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม B.B.A.
37,500
300,000
ไม่ใช
email
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ B.Sc. Information Technology
40,000
320,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ B.A. English
43,000
344,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ B.A. Interactive Design & Game Dev.
43,000
344,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยขอนแก่น B.A., B.B.A.
43,313
346,500
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น B.A., B.B.A., B.N.S.
43,750
350,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย B.N.S. 
43,838
350,700
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.A. British and American Studies
44,975
359,800
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ B.B.A.
45,000
360,000
ถาม
email
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.A. Business English Communication
45,150
361,200
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ B.A. Hospitality and Tourism Management
45,500
364,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Business English
45,942
367,535
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.B.A.
47,036
376,285
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยพายัพ B.B.A. Int'l Business Management
47,088
376,700
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Advertising
47,261
380,485
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.Econ.
47,267
378,135
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ B.B.A.
47,500
380,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Business French
48,317
386,585
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ LL.B.
48,317
368,535
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ B.A.
49,500
396,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยพายัพ B.A. English Communication
49,725
397,800
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Chinese for Economy &Trade
49,731
397,845
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Business Chinese
49,767
398,135
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Business Japanese
49,767
398,135
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยพายัพ B.B.A. Int'l Hospitality Management
50,250
402,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Communication Arts
50,904
407,235
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยคริสเตียน B.A.
51,787
414,300
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B.N.S.
51,908
415,266
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.Arch. (10 semester)
51,984
519,835
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Double degree B.A./B.B.A., 10 semester
52,000
520,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.Sc. Biotechnology
52,273
418,185
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยพายัพ B.Sc. Computer Information Systems
52,538
420,300
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.N.S. 
52,767
422,135
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยคริสเตียน B.A.
53,537
428,300
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ B.B.A. Computer Graphics and Multimedia
55,000
440,000
ถาม
email
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B.Eng. 
55,901
447,207
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.Eng. 
56,267
450,135
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.Sc. Engineering, Technology, Mgt.
56,735
453,880
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยคริสเตียน B.N.S.
59,162
473,300
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.Sc. Science and Technology
59,167
473,335
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.Econ.
59,500
476,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม B.A. English for International Communication
60,000
480,000
ไม่ใช
email
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.A. Mass Media Studies
60,375
483,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Music Business
60,892
487,135
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยบูรพา B.A., B.B.A.
61,250
490,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.Eng. TEPE
63,000
504,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.B.A.
64,750
518,000
ถาม
Source
Asia-Pacific International U. B.A., B.B.A.
64,844
518,755
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Music Performance
65,767
526,135
ถาม
Source
KMITL B.Eng. (Software Engineering)
67,000
536.000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยบูรพา B.Sc.
67,500
540,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยศิลปากร B.B.A. Hotel Management
68,188
545,500
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.A. Social Science
73,000
584,000
ถาม
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.A. Economics
74,500
596,000
ถาม
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.A. Language and Culture
74,500
596,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Environment
75,000
600,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Food Science and Technology
77,500
620,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Physics
78,000
624,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.B.A.
80,000
640,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.A. Travel Industry Mgt, B.Sc. Appl. Math.
80,000
640,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Chemistry, Computer Science
80,000
640,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยรังสิต B.B.A. Int's Hospitality Mgt (double degree)
80,000
640,000
ถาม
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Eng. Architectural Design
81,000
648,000
ถาม
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Sc. Applied Chemistry
86,000
688,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Biological Science
86,500
692,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Nursing Science
87,000
696,000
ถาม
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Eng. Nano Engineering
88,000
704,000
ถาม
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Eng. Automotive Des. & Manuf. Engineering
88,000
704,000
ถาม
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Eng. Information & Communication Engineering
88,000
704,000
ถาม
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Eng. Aerospace Engineering
88,000
704,000
ถาม
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.B.A.
89,000
712,000
ถาม
Source
Shinawatra University B.B.A., B.Sc.
95,392
763,135
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยศิลปากร B.F.A. Multimedia Design
122,438
979,500
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยเอเชีย B.A., B.B.A., B.Eng., B.Sc.
150,000
1,200,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.A. Entertainment Media Production
164,850
1,318,800
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร B.A., B.Sc.
202,120
1,617,120
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.Eng. double degree (NU)
203,438
1,627,500
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.Eng. double degree (NSWU)
229,688
1,837,500
ถาม
Source
โรงเรียนการจัดการกรุงเทพ Certificate, Bachelor degrees by parnter unis
no
email
วิทยาลัยดุสิตธานี B.B.A. Kitchen, Restaurant, Hotel Mgt.
?
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร B.Arch., B.F.A., B.Eng., B.Sc.
?
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง B.A., B.B.A., B.Eng., B.Sc., B.T.M.
?
?
ถาม
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม B.A., B.B.A., B.Eng., B.Ed.
?
?
ถาม
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย B.A.
?
?
ถาม
 
หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. B.A.
?
?
ถาม
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร LL.B., B.B.A., B.N.S.
35,000 (?)
?
ถาม
email
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ B.A., B.B.A.
?
?
ถาม
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา B.B.A.
?
?
ถาม
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร B.B.A.
?
ถาม
 
St. Theresa INTI College B.A., B.B.A., B.Sc.
?
?
ถาม
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี B.A.
?
?
ถาม
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี B.B.A.
?
?
ถาม
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย B.B.A.
?
?
ถาม
 
มหาวิทยาลัยโยนก B.B.A.
?
?
ถาม
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 23:02 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

56 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  ant
  12 ต.ค. 52 18:04 น.
  BBA กับ BA เยอะจัง... ข้อมูลมีแค่นี้เหรอ นี่ยังครอบคลุมไม่หมดเลยนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  ant
  12 ต.ค. 52 18:17 น.
  จขกท ลืมบอกไปด้วยนะว่ารวมแค่เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  utcc
  12 ต.ค. 52 18:38 น.
  หลุกสูตรนานาชาติหอกาค้าแพงกว่าที่บอกมานะ
  เพราะขนาดภาคปกติหอการค้าก้อตกอยุ่ที่สามหมื่นถึงสี่หมื่นบาท
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  คนนึง
  คนนึง 125.25.157.205
  12 ต.ค. 52 18:38 น.
  มั่วและ BBA ที่ MUIC 3หมื่นกว่า ก็พอ !

  ไม่ถึง8หมื่น นะ

  เพราะเรากำลังจะเข้าที่นี่แหละ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  muic
  12 ต.ค. 52 19:26 น.
  ถึงความเห็น 4
  BBA MUIC เทอมละ 3 หมื่นกว่าก็จริงแต่มันมี 4 เทอมไง ปีนึงก็ประมาณ 150000-160000 อะ แต่ข้อดีคือเค้าเปิดรับ 4 รอบต่อปี สะดวกเข้ารอบไหนเลือกได้สบาย แถมถ้าไม่ติดยังไงก้ติด pre-college ชัวร์
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  สวย
  สวย 125.25.34.172
  12 ต.ค. 52 19:58 น.
  อยากเรียนอินเตอร์ธรรมศาสตร์ แต่เงินไม่พออ่ะ ขาดอีก ล้านเดียวเอง เฮ้ออออ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เอแบค 47,036 บาท

  ถ้าเทียบกับหลาย ๆ ที่ เราว่าถูกกว่าเยอะเลยนะ

  ไม่เข้าใจ ทำไมบางคนชอบมองว่าเอแบคแพง

  หรือเอาไปเทียบกับภาคปกติก็ไม่รู้ 

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เเ พง มากอ่ะ ขนาดเกษตร ที่เป็น รัฐยังเเพงอ่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  sum-sam
  14 ต.ค. 52 20:09 น.
   แพงเน๊อะ ม.แพงๆ คนรวยๆเค้าคงเรียนกัน
  เรามันจน ยังไงๆจบจากคณะที่ใช่ก็โอแล้วล่ะ^^
  <ABAC น่าเรียนมาก แบบว่า...โรงเรียนหรูเวอร์อ่ะ^^>
   
  PS.  ซุ่มซ่ามมาก_เลยตกหลุมรักไปทั่วเยย อิอิ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราเห็นทุกอันเราก็ว่ามันแพงหมดเลยอะ T_T

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  รินนี่
  รินนี่ 124.121.208.12
  29 เม.ย. 53 21:58 น.
  ค่าเทอมแพ๊งแพง
  ม.รามดีที่สุด
  ฮิฮิ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  Bua
  10 พ.ค. 53 17:59 น.
  เราเรียนนิเทศ จุฬา อินเตอร์ เราว่าค่าเทอมไม่แพงนะยังสู้มหาลัยที่นิวยอร์คไม่ได้เลย อิอิ พอดีไปเที่ยวบ่อย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  ไอซ์
  ไอซ์ 110.164.240.115
  16 ส.ค. 53 09:18 น.
  เเพงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเเพงมากมายไปเรียนบ้านนอกดีกว่า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  proudly MUIC
  proudly MUIC 180.183.132.223
  24 ส.ค. 53 15:53 น.
  MUICมี3เทอมนะคะไม่ใช่ 4 เทอม เป็นระบบtrimetser ค่ะ แต่เปิดรับ4รอบต่อปีค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  Ammee
  Ammee 124.157.141.88
  6 ก.ย. 53 14:00 น.
  อุ๊ย  !!!  ทัมมัยค่าเทอมทีนี้ถูกจังเร๊ย ย ยย  ~
  เราเรียนอยุ๊ว์ Horkword แบบว่า  ค่าเทอม ไม่ค่อยแพงน๊ะ แค่ 400000 ต่อเทอมเอง ...

  -- ก้อเพิ่งไปเรียนมา พอดีแบบเรียนจบแล้ว อารัยประมาณนี้   55555555555555555+
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  รุ่งอรุณ
  รุ่งอรุณ 124.157.141.88
  6 ก.ย. 53 14:04 น.
  อารัยอ๊ะ  ??

  ลูกคุณหนูรึงัย  แมงโม้เย๊อะเกิ๊น นน น น  ....

  เว่อร์ปาย แหม๋ เรียนจบสูงปาย ++ 555555555555555+
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  รุ่งอรุณ
  รุ่งอรุณ 124.157.141.88
  6 ก.ย. 53 14:08 น.
  จบสูงเกิ๊นปายยยยยยยยยยย

  อายุเท่าไหร่และเนี้ยยย แก่ละดิ เอิ๊กกกกกกกกก

  ---------------------------------------  รุ่งอรุณ   สดใส   จาก เสาวภา บ้านอยู่วัดรางบัว  --------------------------------------------------

  555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  mama
  13 ก.ย. 53 11:34 น.
  ม.ราม
  กับราชพัด
  ถูกชัวร์
  ไม่โม้
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  เหมี่ยว
  เหมี่ยว 202.143.152.152
  1 พ.ย. 53 08:43 น.
  จะเรียนที่ไหนก้อจบเหมือนกันนั่นแหละจริงป่ะถ้ามั่นใจว่าเก่งจิง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  เน่
  เน่ 58.11.25.20
  2 พ.ย. 53 21:13 น.
  เรียนที่ อินเตอร์ สวนสุนันทา อาจารย์น่ารักดีค่ะ มีืปรับพื้นฐานให้ระหว่างเรียน ก็ดีไปอีกแบบ เก็บหน่วยกิตไปด้วย ฝึกภาษาเสริมไปด้วย ค่าเทอมก็ไม่แพง แต่ก็แล้วแต่คนคิดสำหรับเราคุ้มที่สุดค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1468102
ชื่อกระทู้ : ค่าเทอม !! มหาวิทยาลัยต่างๆ

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: