ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ม.ทักษิณ No 1503600

guest
นิสิต

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ตรามหาวิทยาลัยทักษิณ
    มงกุฏ แทน ปีกาญจนาภิเษก ครบรอบ 50 ปี
    ตำราการศึกษา แทน ปัญญา จริยธรรม การพัฒนา
    ชื่อมหาวิทยาลัย สื่อถึงมหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้  

มหาวิทยาลัยทักษิณ นั้น เดิมคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ดอกปาริชาต หรือ ดอก ทองหลาง
(ดอกจะบานสะพรั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการพระราชทานปริญญาบัตร)
สีประจำมหาวทิยาลัย คือ ฟ้า - เทา
ม.ทักษิณ มี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ม.ทักษิณ คือ 1 ใน 5 มศว.เดิม
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในเครือ มศว.  มี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.นเรศวร ม.บูรพา ม.มหาสารคาม และม.ทักษิณ
ม.ทักษิณ ใช้ชื่อเรียกนักศึกษาว่า นิสิต ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
คณะใน ม.ทักษิณ
คณะศึกษาศาสตร์                                    สีฟ้า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     สีม่วง
คณะศิลปกรรมศาสตร์                            สีแดง
คณะนิติศาสตร์                                        สีขาว
คณะวิทยาศาสตร์                                     สีเหลือง
คณะเศษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ         สีส้ม
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา         สีชมพูบาน
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน     สีเขียว
สาขาในคณะต่างๆ
คณะศึกษาศาสตร์                                   : เทคโนโลยีการศึกษา / การวัดผลและประเมินผลการศึกษา / สังคมศึกษา /
                                                                  ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / จิตวิทยาการแนะแนว / คณิตศาสตร์ /  
                                                                  วิทยาศาสตร์ - เคมี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    : ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / ภาษามลายู / ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาจีน /
                                                                  การพัฒนาชุมชน / ประวัติศาสตร์ / การจัดการทรัพยกรมนุษย์ /  
                                                                  บรรณารักษ์สารสนเทศ / ภูมิศาสตร์ / รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์                           :  ทัศนศิลป์ / ดุริยางคศาสตร์ไทย / และสาขาวิชาดนตรีนานาชาติ
                                                                   (ดุริยางคศาสตร์สากล)
คณะนิติศาสตร์        
คณะวิทยาศาสตร์                                    :  สถิติ / ฟิสิกส์ประยุกต์ - พลังงาน / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม /
                                                                  วิทย์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / ชีววิทยา /
                                                                   คณิตศาสตร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เคมี / ฟิสิกส์ / สาธารณสุขศาสตร์
คณะเศษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ        :  บัญชี / การตลาด / การประกอบการจัดการ / การจัดการการค้าปลีก /
                                                                   เศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา       :  สาธารณสุข / สุขศาสตร์อุตสาหกรรม / วิทยาศาสตร์การกีฬา /
                                                                   คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน : เทคโนโลยีการเกษตร /
                                                                   วิทย์เทคโนโลยีอาหาร
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา        : เรียนที่ สงขลา สุราษฏร์ธานี ชลบุรี สุวรรณภูมิ นครราชสีมา เชียงใหม่
                                                                  (กรุงเทพ) สาขาธุรการบิน / รัฐประศาสนศาสตร์ / ทรัพยกรมนุษย์
                                                                  การจัดการ / บริหารงานท้องถิ่น /  บริหารงานตำรวจและ
                                                                  กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น...

ม.ทักษิณ มีหอพัก 3 หอพัก คือ หอพักปาริชาต 1 (หอชาย) หอพักปาริชาต 2-3 (หอหญิง) และหอพักทองหลาง 1-2
ม.ทักษิณ มี หอสมุดกลาง มี 4 ชั้น
ชั้นที่ 1 - 3 ชั้นหนังสือประเภทต่างๆ
ชั้นที่ 4 ศูนย์สารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสต ห้องโทรทัศน์ ห้องตัดต่อ ศูนย์พิพิธภัณฑ์
ชั้นที่ 5 โรงเรียนนานาชาติ Fairview internation School Thaksin University
นิสิตชาย จะใส่เนกไท สีเทา
ม.ทักษิณ มีชุดพิธีการ คือ นิสิตชาย เนกไทเทา กางเกงเทา เสื้อขาว  / นิสิตหญิง เสื้อขาว กระโปรงเทา
ม.ทักษิณ มีสิ่งศักดิ์ที่เหล่านิสิตเคารพ คือ ปู่เลียบ พระพุทธรูปองค์ดำ
การแก้บนของ ปู่เลียบ คือ การแก้บนด้วย ยาคูล
ม.ทักษิณ มีโรงเรียนนานาชาติ คือ  Fairview internation School Thaksin University
ม.ทักษิณ หน้าม.ติดกับถนนหลวง ข้างซ้าย ม.ราชภัฏสงขลา ข้างขวา หอพักภายนอก ข้างหลัง คือ ภูเขา เขารูปช้าง
สถานที่ต่างๆ ที่อยู่ใกล้ ม.ทักษิณ คือ สวนสัตว์สงขลา หาดสมิหลา
การเดินทางจาก ม.ทักษิณ ไปหาดใหญ่ ประมาณ 15 -20 นาที
การเดินทางมายัง ม.ทักษิณ มีทั้ง รถเมย์ รถตู้ รถไฟ(จากหาดใหญ่) สนามบิน(จากหาดใหญ่) รถตุ๊กๆ รถสองแถว
อาคารสถานที่ภายใน ม.ทักษิณ มีโรงยิม ห้องฟิตเนต สนามฟุตบอล ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด
โรงอาหารใหม่ โรงอาหารริมบึง ลานกิจกรรม ฮวงจุ๋ยจีน!
หอพัก จ.-พฤ และ อา. จะเปิด 06.00น. ปิด 22.00น. ศ.-ส. ปิด 24.00น.
หอพักปาริชาต 1 มี 4 ชั้น หอพักปาริชาต 2 มี 4  ชั้น และ หอพักปาริชาต 3 มี 9 ชั้น
ม.ทักษิณ มีตู้ ATM ของไทยพาณิชย์ หน้าโรงอาหารริมบึง  กรุงศรีอยุธยา ที่โรงอาหารใหม่  ธ.กรุงเทพ
ที่หอสมุดกลาง
ตึกมนุษย์และสังคม จะตั้งอยู่เชิงเขารูปช้าง
หลังม.ทักษิณ จะมีบึงใหญ่ บนเชิงเขา
ตึกที่อยู่หน้ามหาลัย คือ ตึกศึกษาศาสตร์
สถานที่นิสิต ม.ทักษิณ นิยมไปมากที่สุด คือ ห้างลีวิวัฒน์ ชายทะเล  ตลาดวชิรา เซเว่น อิอิ
ในม.ทักษิณ จะมี กระรอก ลิง วิ่งตาม สายไฟฟ้า
คณะนิติศาสตร์จะเเต่งกายเรียบร้อยที่สุด
คณะเศษฐศาสตร์และบริหาร เป็นคณะที่เลิกเรียนช้าที่สุด
คณะที่นิสิตดูไฮโซ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะที่มีความสนุกสนามมากที่สุด คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ม.ทักษิณ จะมีงานลอยกระทง งานทักษิณวิชาการ
วันพุธ บ่าย จะไม่มีการเรียนการสอน เพราะเป็นวันฟรีเดย์
ในม.ทักษิณ จะมีเครื่องซักผ้า หยอดเหรียญให้บริการ
ม.ทักษิณ พัทลุง จะมีพิ้นที่กว้างมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
รถมอเตอร์ไซด์ เป็นรถที่ใช้กันมากที่สุด ในมหาลัย
ม.ทักษิณ มีหอประชุมใหม่ ที่สวยงามมาก
ริมบึง เป็นสถานที่นิสิต ไปนั่งเล่น นั่งทานอาหาร ให้อาหารปลา
ริมบึงจะมีนิสิตมาก ในตอนเย็นๆ
จะมีการเต้นแอร์โรบิก ที่ลานกิจกรรม ตอนเย็นๆ
สนามบอลจะมีการแบ่งสนามเล่นบอล ในตอนเย็นๆ เพราะมีคนเล่นเยอะมาก
มีการเล่นฟุตบอล ที่หน้าตึกศิลปกรรม ถนนหน้าหอพักทองหลาง ถนนข้างโรมอาหารใหม่
บริเวณหน้าหอสมุดกลาง และแอบไปเล่นสนามของม.ราชภัฏสงขลา
ร้านขายของชำ จะมีอยู่ที่ หอพักชาย และใต้ตึกวิทย์ ตึกศึกษาศาสตร์
บรรณยากาศในม.ทักษิณ จะร่มรื่น เพราะมีต้นไม้เยอะ เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณภูเขา
ห้างเซ็นทรัล หาดใหญ่ จะเป็นห้างที่ให้นิสิตไปฝึกงานมากที่สุด
ในช่วงต้นเทอมแรก จะมีกีฬาปาริชาต
คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ และ มอ.ปัตตานี จะมีการแข่งขันลีดย์
คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ และ มอ.หาดใหญ่ จะมีการแข่งขันฟุตบอล
ม.ทักษิณ มีสถาบันทักษิณคดี แต่เกาะยอ จ.สงขลา
ใคร! ที่ไม่เคยไปสถาบันทักษิณคดี จะไม่จบ..
สถาบันทักษิณคดี จะอยู่บนภูเขา ติดกับสะพานเปรม
มีเรื่องเล่าว่า ห้ามใส่ชุดนอนสีแดง เวลาอยู่หอใน
ห้ามร้องเพลง "แต่ปางก่อน" ในมหาลัย ไม่งั้นจะเรียนไม่จบ
คณะที่สอบเสร็จช้าที่สุด คือ คณะนิติศาสตร์
คณะที่ได้รับความนิยม คือ คณะนิติศาสตร์
คณะที่โด่งดังที่สุด คือ คณะศึกษาศาสตร์
คณะที่สนุกสนานมากที่สุด คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะที่ไฮโซสุด จะเป็นคู่แข่งกันคือ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ VS คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะที่มีผู้ชายหน้าดีสุดๆ คือ คณะเศษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะที่มีผู้หญิงน่ารักที่สุดคือ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาตร์
คณะที่มีตึกใหญ่ที่สุด คือ คณะวิทยาศาตร์
กิจกรรมสุดHip คือ รับน้อง และงานFreshy night
กิจกรรมสุดHot คือ big music
กิจกรรมสุดHop คือ กีฬาปาริชาตเกมส์
กิจกรรมสุดฮ่า คือ งานหอปริชาต
ก่อนสอบ นิสิตส่วนใหญ่ จะไปบนและขอพร จากปู่เลียบ
จังหวัดที่มีเด็กมาเรียนม.ทักษิณ มากที่สุดคือ จ.พัทลุง และ จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัดที่มีเด็กมาเรียนไกลที่สุดคือ จ.เชียงใหม่
ม.ทักษิณ มศว. ม.บูรพา ม.นเรศวร ม.มหาสารคาม จะมีกิจกรรมร่วมกันทุกๆปี
เปิดเทอม กิจกรรมแรก คือ งานรับน้อง
งานรับปริญญา จะมีการล่วงครุย
งานรับปริญญา จะอยู่ในช่วง เดือนมกรา - กุมภา
สถานที่ในม.ทักษิณสุดHot คือ ริมบึง
สถานที่สุดHitของเด็กม.ทักษิณ คือ ทะเล
สถานที่สุดHipของเด็กม.ทักษิณ คือ เปิดท้าย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะมีละครเวทีให้ดู
นิสิตชาย-หญิง ปี1 ต้องใส่ชุดนิสิตสีเทา ทุกวันพฤหัสบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แบ่งเป็น2วิทยาเขต
1.สงขลา    2.พัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา
ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัช มหาลัยเราเป็นมหาลัยเล็กๆ ที่มากด้วยรวยยิ้มและมิตรภาพ มหาวิทยาลัยเรามีคณะที่น่าสนใจ
-    ศิลปกรรม  ตลอดปีการศึกษาไม่ว่าปีการศึกษาไหน  มหาลัยเราถือว่ามีการจัดคอนเสิร์ตเล็กๆบ่อยมากที่สุดในภาคใต้ เนื่องจากคณะศิลปกรรมเรามีภาควิชา ดุริยางค์ ซึ่งล้วนแล้วผลิตนักดนตรีที่เล่นตามผับ(กลางคืน)ในภาคใต้ เด็กคณะนี้ถือว่าเป็นตัวของตัวเองสูง  ใจถึง แต่บ้าเป็นบางครั้ง เคยได้วงดนตรีอันดับ1ของประเทศนะ (แต่นานแล้ว อิอิ)
-    คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจคณะนี้มีภาควิชาเอกเศรษฐศาสตร์ที่เป็นที่1ของภาคใต้และ ติดอันดับ4ของประเทศ (ตึกคณะนสุดๆ)  คณะนี้เป็นคณะที่ไม่มีป้ายคณะที่ถาวร  ( กำลังสร้าง )  คณะนี้ถือว่าเป็นคณะที่ไฮโซ ผู้หญิงน่ารักรองจากคณะมนุษย์ ส่วนผู้ชายคณะนี้หน้าตาดีที่สุด ในมหาลัย
-    มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนี้มีความโดดเด่นที่เอกภาษา จีน ญี่ปุ่น ซึ่ง เป็นหน้าตาของคณะนี้  เป็นคณะที่ใหญ่อันดับ2 รองจากศึกษาศาสตร์ เป็นคณะที่ไฮโซผู้หญิงถือว่าหน้าตาดีที่สุด
-    ศึกษาศาสตร์ เป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดของวิทยาเขตนี้ มีภาควิชา เทคโนฯ ที่ได้รางวัลจากรายการเรื่องจริงผ่านจอเป็นประจำ (ในปีการศึกษา2551 นักศึกษาจากภาควิชาเทคโนได้แชมป์ จากรายการเรื่องจริงผ่านจอและได้ไปเที่ยวญี่ปุ่น)  มีเอกคณิตศาสตร์  ที่ยากโคตรๆๆ ติดอันดับด้วยนะจ๊ะ เอกพละที่ผลิตนักกีฬาของมหาลัยมากที่สุด
-    นิติศาสตร์  ในขณะนี้ คณะนิติศาสตร์มีความภูมิใจ มากๆ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการว่าความจากรุ่นพี่ของเรา  (ติดอันอันดับเหมือนกันนะจ๊ะ)ขณะนี้เปิดมาเป็นรุ่นที่5ของคณะนี้ ผลิตบุคลากรที่สำคัญมามาก ๆ เพิ่งมีตึกเป็นของตนเองในปี2552

คณะที่แนะนำ
นิติศาสตร์
เอกเศรษฐศาสตร์
เอกคณิตศาสตร์
เอกดุริยางค์อัพเดท ปีการศึกษา 2553
    มีหอพักใน ชื่อปาริชาติ ปา 1 ของผู้ชาย และ 2 3 ของผู้หญิง
    หอในปิด4ทุ่มนะจ๊ะ
    ริมบึง ที่อยู่ทางเข้ามหาวิทยาลัยทักษิณจะมีร้านขายของกินเล่น ในเวลาเย็น
    มีสิ่งศักดิ์สิทของมหาลัย คืนต้นเรียบ (ปู่เรียบ)
    คณะเศรษ ผู้ชายหล่อสุด
    คณะมนุษ ผู้หญิงน่ารักสุด
    คณะศิลปกรรม มีงานที่ใหญ่คือ บิ๊กมิวสิค
    คณะศึกษา หรีดคณะนี้เก่งที่สุด
    คณะนิติ ใหม่สุดๆ (ตึกก็ใหม่ ตรงไหน อิอิ)
    รับน้องน่ารัก เป็นกันเอง
    เป็นมหาลัยเล็กๆที่เรารู้จักกันหมดทุกคน

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 20:04 น.
โอ้โหเด็ด

เค้าว่ากระทู้นี้ "โอ้โหเด็ด"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


1 โหวต จากทั้งหมด 1 โหวตเลือก โอ้โหเด็ด

13 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  บิวต์
  บิวต์ 118.173.142.220
  4 ธ.ค. 52 22:46 น.
  อัฟเดฟจ้า
  ***เด็กวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ตอนนี้คณะได้สร้างป้ายเสร็จแล้วคับ ขอบคุณคับ9
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  ice
  4 ม.ค. 53 21:47 น.
  ศึกษาศาสตร์ลีดเดอร์เก่งที่สุด อันนี้ของจริงคับ

  ส่วนวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้รับรางวัลอีกแล้วครับ ใน๒ปีที่ผ่านมา

  ปี๕๑-ใครหาว่าผมบ้า

  และปี๕๒-แสงเทียนปลายด้ามขวาน

  สุดยอดครับบบพี่น้องง


  ภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างคณะศึกษาศาสตร์

  เรียนดี กิจกรรมเด่น

  อิอิ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  nana
  9 พ.ค. 53 12:17 น.
  นิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว ปี 4 (ปีการศึกษา 2553นี่ไง)น่ารักและสวยทุกคน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  นิ้วนาง
  นิ้วนาง 114.128.79.72
  16 ส.ค. 53 22:58 น.
  คณะศึกษา ผู้หญิงสวยๆ น่ารักก้เยอะนะ

  เอกไทยก็มี สวยๆไม่จำเป็นต้องมนุษหรือเศรษศาสตร์ เสมอไป

  ส่วยใหญ่พอเหนว่าสวย น่ารัก ก้เหมารวมไปเองว่ามนุษหรือเศรษศาสตร์
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คณะมนุษย์ฯ เอกภาษาจีน จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมั้ยค่ะ

  หรือว่าเมื่อเข้าเรียนแล้วจะปรับพื้นฐานให้ใหม่หมดเลย

  (ปล.พอดีว่าอยากเรียนภาษาจีนมากๆๆเลยค่ะ แต่ไม่มีพื้นฐาน อยากรู้มากๆ)
  PS.  เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย ยิ่งม.6ก้อยิ่งเหนื่อยแต่ต้องสู้ เพื่ออนาคตที่สดใสดั่งฝัน สู้โว้ย ยย ย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผม ไอซ์ วรัญญู นิสิตใหม่ปี 2554 รายงานตัวคับ

  คณะนิติศาสตร์
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเป็นนักฟุตบอล ของ คณะก็ได้ มหาลัยก็ดี

  ต้องทำไงบ้างอ่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  เเงงงง
  เเงงงง 183.89.76.202
  5 พ.ค. 54 15:06 น.
  เเอดติด ที่นี่เเต่ เเย่ตรงที่ไม่รู้ว่าอยึ่ตรงไหน? ไม่เคยลงใต้ เพราะเป็นคนกรุงเทพฯ วันที่ 11 นี้เเล้ว ย๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  นัทนน
  นัทนน 49.49.122.62
  8 พ.ค. 54 12:25 น.
  คห.8 เราอยู่กาญจนบุรี ไม่มีเพื่อนเหมือนเหมือนกัน

  เราคณะนิติศาสตร์ นะ 5 55
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  ดิ่ง
  ดิ่ง 110.49.242.164
  25 พ.ค. 55 17:26 น.
  นิสิตวิทยาเขตสงขลาสวนมากจะดูถูกว่าวิทยาเขตพัทลุงว่ากันดาร ไม่ใช้เฉพาะนิสิต อาจารย์ด้วยกันเองก็เหมือนกันสวนมากจะไม่อยากมาสอนที่พัทลุง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  qwerty
  qwerty 113.53.95.86
  17 พ.ค. 56 20:04 น.
  ภูมิศาสตร์ ม.ทักษิณ

  ผมว่าอาจารย์ที่สอบสัมภาษณ์ปีนี้แย่นะครับ พูดจาไม่เหมาะสมกับการเป็นอาจารย์เลยครับ

  "ภาควิชาน่าเรียน แต่อาจารย์ผู้สอนคงไม่น่าเรียนเหมือนภาควิชา"
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  kkhh
  11 ก.ค. 56 14:50 น.
  เอกคณิตยากเว่อจริงๆ ยากกว่าหลายๆม.ที่มีชื่อเสยีงอะ เวลาสอบห้ามอ่านหนังสือของม.เกษตรไปสอบนะ เพราะมันเป็นแค่พื้นฐาน เวลาเรียนหรือสอบยากกว่านี้เยอะ TT
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  Ishimaru Kumiko
  Ishimaru Kumiko 64.233.173.160
  12 พ.ย. 58 00:34 น.
  อยากรู้ว่าคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น ต้องมีพื้นฐานไหมคะ ? (พอดีเราไม่มีอ่าTT)
  แล้วสาขาวิชานี้มีทุนหรือการรับตรงที่ไม่ต้องใช้พวก GAT PAT หรือเปล่าค้ะ ช่วยตอบหน่อยค่ะ เราอยากลงเรียนคณะนี้แต่ยังปูทางไปไม่ถูกน่ะค่ะ เลยอยากรู้^_____^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1503600
ชื่อกระทู้ : ม.ทักษิณ

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: