รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น No 1531034


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://e-learning.kku.ac.th/kku53/แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 02:54 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

7 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณครับ
  PS.  ยิ่งรัก...นิ่งเจ็บบ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  Server      Server1      Server2       Server3      Server4

  PS.  
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  ดกดด
  ดกดด 58.64.55.30
  10 ธ.ค. 52 16:05 น.
  ขอประกาศผล มข ต่อ ลิงค์ก่อน ส่งไม่ได้
  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์

      ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553

      (แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2227/2552 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552)

      

      คณะ/สาขาวิชา     045: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

      ลำดับที่     
      เลขที่นั่งสอบ     ชื่อ-สกุล     โรงเรียน     จังหวัด

      1     30080030     
      นางสาวจิตรลดา รุ่งเรือง     สุรนารีวิทยา     นครราชสีมา

      2     31080089     
      นางสาวดลพร เพ็ญไพบูลย์เสถียร     บุรีรัมย์พิทยาคม     บุรีรัมย์

      3     31080211     
      นายชญาวัต สอิ้งรัมย์     ลำปลายมาศ     บุรีรัมย์

      4     32080037     
      นางสาวปวีณา สีหบุตร     สิรินธร     สุรินทร์

      5     32080222     
      นายสุรดิษ สุวรรณลา     สุรวิทยาคาร     สุรินทร์

      6     33080158     
      นางสาวกนกวรรณ รองเมือง     สตรีสิริเกศ     ศรีสะเกษ

      7     33080203     
      นางสาวรุ่งทิวา ดัดถุยวัตร     ศรีสะเกษวิทยาลัย     ศรีสะเกษ

      8     34080113     
      นางสาวขวัญฤดี ใจตรง     ศรีปทุมพิทยาคาร     อุบลราชธานี

      9     35080157     
      นางสาวนิภาพร ศรีสุวรรณ์     ยโสธรพิทยาสรรค์     ยโสธร

      10     36080076     
      นางสาวกาญจนา ฦาชา     เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม     ชัยภูมิ

      11     36080253     
      นางสาวนิอร สิงห์นอก     บำเหน็จณรงค์วิทยาคม     ชัยภูมิ

      12     40080406     
      นางสาวเจษราภรณ์ ตรีศาสตร์     ศรีกระนวนวิทยาคม     ขอนแก่น

      13     40080429     
      นางสาวลีลาวดี กล้ารอด     ศรีกระนวนวิทยาคม     ขอนแก่น

      14     40080467     
      นางสาวรัศมี ดรชานนท์     กัลยาณวัตร     ขอนแก่น

      15     40080802     
      นายชาญชัยณรงค์ แหลมคม     ชนบทศึกษา     ขอนแก่น

      16     40080843     
      นางสาวยุภาพร ชุมพล     ขอนแก่นวิทยายน     ขอนแก่น

      17     41080249     
      นางสาวยุพาวี สาริโส     อุดรพิทยานุกูล     อุดรธานี

      18     42080047     
      นายณัฐดนัย สุวรรณสถิตย์     เลยพิทยาคม     เลย

      19     44080061     
      นางสาวเมริษา หิตายะ     บรบือ     มหาสารคาม

      20     44080085     
      นายพรภัสดา จำปาบุญ     สารคามพิทยาคม     มหาสารคาม

      21     46080239     
      นางสาววัชรี พิกุลทอง     เขาวงพิทยาคาร     กาฬสินธุ์

      22     46080294     
      นางสาวสุมนทิพย์ ใจศิริ     กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์     กาฬสินธุ์

      23     47080014     
      นางสาววิชุดา เชื้อตาอ่อน     เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สกลนคร

      24     47080024     
      นางสาวปาริชาติ พันธุ์ศิริ     สกลราชวิทยานุกูล     สกลนคร

      25     47080127     
      นางสาวศิริลักษณ์ คำอุดม     เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สกลนคร

      26     47080216     
      นางสาวพัชรี คำหา     สกลราชวิทยานุกูล     สกลนคร

      27     49080079     
      นายธีรวัฒน์ รูปเหลี่ยม     มุกดาหาร     มุกดาหาร

      28     49080118     
      นางสาวขอขวัญ ภูธนาทรัพย์     จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร     มุกดาหาร

      29     50080033     
      นายพงษ์สิน มาตย์นอก     หนองสองห้องวิทยา     ขอนแก่น

      30     51080054     
      นายกิตติศักดิ์ ศรีคำเบ้า     ชุมแพศึกษา     ขอนแก่น
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรียงตามลำดับการสอบสัมภาษณ์

  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์  

  ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553

  (แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2227/2552 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552)

    

  คณะ/สาขาวิชา 010: สัตวแพทยศาสตร์

  ลำดับที่
  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด

  1 30010145
  นายชานนท์ จิตโรภาส ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

  2 30010378
  นายนภัส ภักดีบรรณดิษฐ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

  3 30010798
  นางสาวพรนภา ทูลกลาง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

  4 30011553
  นางสาวศุภาวดี อิทธิเดชพงศ์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา

  5 30011558
  นายสุพฤกษ์ ตรีธารทิพย์วิกุล บุญวัฒนา นครราชสีมา

  6 30011639
  นายกฤษฎา ฝากเซียงซา มารีย์วิทยา นครราชสีมา

  7 30011698
  นางสาวอินทุกานต์ รักบำเหน็จ มัธยมด่านขุนทด นครราชสีมา

  8 30011754
  นางสาวภวรัญชน์ ปลอดกระโทก มารีย์วิทยา นครราชสีมา

  9 30011770
  นางสาวตฤณทรี อุดมศิลป์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

  10 30011904
  นายวิจักษณ์ ลักคนสุวรรณ์ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

  11 30012156
  นายพงศ์พิชญ์ชา พิมเสน พิมายวิทยา นครราชสีมา

  12 31010483
  นายอานันท์ สิงห์สถิตย์ นางรอง บุรีรัมย์

  13 31010731
  นายธฤต กิจสหวงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

  14 31010906
  นางสาวอพัชชา จันทวงษ์วาณิชย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

  15 32010358
  นางสาวณัฐฐา สุขสิน สิรินธร สุรินทร์

  16 32010446
  นางสาวนิศาชล วิบูลย์เพ็ง สิรินธร สุรินทร์

  17 32010617
  นายนราธร สายแก้ว สุรวิทยาคาร สุรินทร์

  18 33010547
  นางสาวอิสราภรณ์ งามศิริ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

  19 34010932
  นางสาวปารณีย์ มั่นจิต พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

  20 34011315
  นายบุญฤทธิ์ สุ่มมาตย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

  21 37010139
  นางสาวดุษฎี ผ่องอรัญ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ

  22 37010351
  นายอติชาติ อรุณวงศ์ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ

  23 40010165
  นายวรากร ติยวัฒนาโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น

  24 40010547
  นายเฉลิมพล อรรคฮาต สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น

  25 40010623
  นายพชร สุขแสงรัตน์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

  26 40010634
  นายจิตติวัฒน์ ศิริมา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น

  27 40011198
  นางสาวขวัญชนก เมืองเก่า แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น

  28 40012363
  นางสาวนิศาชล เจริญครบุรี แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น

  29 40012388
  นางสาวมนัสวี ไขขุนทด สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น

  30 40012457
  นายพลกฤษณ์ อุทรักษ์ นาไคร้พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์

  31 41011657
  นางสาวธันยพร อ่อนชาติ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

  32 44010362
  นางสาวชลหทัย ไชยบัง สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

  33 44010694
  นายนภกานต์ วงศ์พาณิชย์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรียงตามลำดับการสอบสัมภาษณ์
  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์
  ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553
  (แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2227/2552 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
  คณะ/สาขาวิชา010: สัตวแพทยศาสตร์
  ลำดับที่เลขที่นั่งสอบชื่อ-สกุลโรงเรียนจังหวัด
  3449010130นายฐากูร อัญฤาชัยจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารมุกดาหาร
  3549010329นางสาวสุรางคนาง พัฒนกิจดำรงค์มุกดาหารมุกดาหาร
  3651010003นายฐิติพงศ์ ลีลาชุมแพศึกษาขอนแก่น
  หน้า 2/2
  First Previous Next Last
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  ไม่ติดค่ะ !!*

  (เซ็งเลยยยยยยย) - - ''


  PS.  I ♥ BE BEAR ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ติดครับ แต่ไม่ได้เรียนเซงที่สุด
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1531034
ชื่อกระทู้ : รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: