เปิดสัดส่วน368โรงเรียนดัง-รับ"ม.1-ม.4"ปีนี้ No 1583522

Quiescent 1,994 1 ก.พ. 53 13:57 น.

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

สพฐ.เปิดส่วนรับเด็ก ม.1 -ม.4 ของ 368 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ

  สพฐ.เปิดส่วนรับเด็ก ม.1 -ม.4 ของ 368 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ เร่งสพท.แต่ละพื้น ที่ประชาสัมพันธ์ส่วนรับเด็กโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูงประจำปี 2553 ให้ผู้ปกครองรับทราบ สำหรับปีหน้าชั้นม.1 บดินทร์ 552 คน เตรียมฯน้อมฯ 472 คน เตรียมฯพัฒฯ 556 คน สุรศักดิ์ 400 คน สามเสน 372 คน สตรีวิทยา 400 คน สวนกุหลาบฯ 384 คน

          วันที่ 18 ม.ค. รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ทำหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ให้ประชาสัมพันธ์แผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2553 ในภาพรวมและรายโรงเรียน โดยในส่วนโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2553 ได้แก่ สพท.กระบี่ ร.ร.เมืองกระบี่ ม.1 รับ 500 คน ม.4 รับ 250 คน, ร.ร.อ่าวลึกประชาสรรค์ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 280 คน, ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 รับ 460 คน ม.4 รับ 400 คน

          สพท.กทม. เขต 1 ร.ร.ไตรมิตรวิทยาลัย ม.1 รับ 236 คน ม.4 รับ 200 คน, ร.ร.เทพศิรินทร์ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 480 คน, ร.ร.นนทรีวิทยา ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.เบญจมราชาลัย ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 316 คน, ร.ร.ปทุมคงคา ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 316 คน, ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 360 คน, ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 280 คน, ร.ร.ยานนาเวศวิทยาคม ม.1 480 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.โยธินบูรณะ ม.1 รับ 425 คน ม.4 รับ 560 คน, ร.ร.ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 280 คน, ร.ร.ราชวินิต มัธยม ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 360 คน, ร.ร.วชิรธรรมสาธิต ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.วัดราชบพิธ ม.1 รับ 392 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.วัดสุทธิวราราม ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 480 คน, ร.ร.ศรีอยุธยา ม.1 รับ 464 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินู ปถัมภ์ ม.1 รับ 308 คน ม.4 รับ 392 คน, ร.ร.สตรีวิทยา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 560 คน, ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ม.1 รับ 346 คน 320 คน, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 รับ 384 คน ม.4 รับ 452 คน, ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 360 คน, ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ม.1 รับ 372 คน ม.4 รับ 522 คน, ร.ร.สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 รับ 460 คน ม.4 รับ 480 คน, ร.ร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.สิริรัตนาธร ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 280 คน, ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 560 คน

          สพท.กทม.เขต 2 ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 200 คน, ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ม.1 รับ 600 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 476 คน, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 รับ 556 คน ม.4 รับ 720 คน, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ม.1 รับ 430 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.เทพลีลา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 280 คน, ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 รับ 596 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 รับ 530 คน ม.4 รับ 420 คน, ร.ร. นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.1 รับ 460 คน ม.4 รับ 390 คน, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ม.1 รับ 556 คน ม.4 รับ 316 คน, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2 ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 320 คน, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 รับ 552 คน ม.4 รับ 630 คน, ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ม.1 รับ 612 คน ม.4 รับ 560 คน, ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.บางกะปิ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 480 คน, ร.ร.พรตพิทยพยัต ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 360 คน, ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 280 คน, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 280 คน, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.ราชดำริ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.ราชวินิตบางเขน ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 360 คน, ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 รับ 596 คน ม.4 รับ 596 คน, ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย 2 ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 280 คน, ร.ร.ศรีพฤฒา ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ม.1 รับ 680 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.สตรีวิทยา 2 ม.1 รับ 460 คน ม.4 รับ 720 คน, ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.สารวิทยา ม.1 รับ 582 คน ม.4 รับ 480 คน, ร.ร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.หอวัง ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 630 คน

          สพท.กทม.เขต 3 ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 รับ 556 คน ม.4 รับ 360 คน, ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย ม.1 รับ 396 คน ม.4 รับ 392 คน, ร.ร.ทวีธาภิเศก ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 390 คน, ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 160 คน, ร.ร.นวมิน ทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ม.1 รับ 312 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม ม.1 รับ 392 คน ม.4 รับ 440 คน, ร.ร.บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมป์" ม.1 รับ 240 คน ม.4 รับ 160 คน, ร.ร.ปัญญาวรคุณ ม.1 รับ 512 คน ม.4 รับ 276 คน, ร.ร.โพธิสารพิทยากร ม.1 รับ 300 คน ม.4 รับ 380 คน, ร.ร.มหรรณพาราม ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 160 คน, ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม ม.1 รับ 392 คน ม.4 รับ 316 คน, ร.ร.มัธยมวัดนายโรง ม.1 รับ 200 คน ม.4 รับ 200 คน, ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ ม.1 รับ 532 คน ม.4 รับ 386 คน, ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 396 คน, ร.ร.รัตนโกสินทร์ สมโภชบางขุนเทียน ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 200 คน, ร.ร.ฤทธิณรงค์รอน ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 120 คน, ร.ร.วัดนวลนรดิศ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.วัดพุทธบูชาม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 280 คน, ร.ร.วัดราชโอรส ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.วัดอินทาราม ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 160 คน, ร.ร.ศึกษานารี ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 440 คน, ร.ร.ศึกษานารีวิทยา ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.สตรีวัดระฆัง ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ม.1 รับ 392 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 รับ 160 คน ไม่มีม.ปลาย, ร.ร.สุวรรณา รามวิทยาคมม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 240 คน ร.ร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 280 คน

          สพท.กาญจนบุรี เขต 1 ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ ม.1 รับ 570 คน ม.4 รับ 510 คน, ร.ร.วิสุทธรังษี ม.1 รับ 508 คน ม.4 รับ 506 คน

          สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 รับ 540 คน ม.4 รับ 625 คน, ร.ร.อนุกูลนารี ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 480 คน เขต 2 ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 571 คน เขต 3 ร.ร.สมเด็จพิทยาคม ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน

          สพท.กำแพงเพชร เขต 1 ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 430 คน, ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.วัชรวิทยา ม.1 รับ 366 คน ม.4 รับ 192 คน

          สพท.ขอนแก่น เขต 1 ร.ร.กัลยาณวัตร ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 560 คน, ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 560 คน, ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 720 คน, ร.ร.ขามแก่นนคร ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 360 คน, ร.ร.นครขอนแก่น ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 240 คน เขต 2 ร.ร.บ้านไผ่ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 480 คน, ร.ร.มัญจาศึกษา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 320 คน เขต 4 ร.ร.น้ำพองศึกษา ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 480 คน เขต 5 ร.ร.ชุมแพศึกษา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 480 คน, ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 480 คน, ร.ร.หนองเรือวิทยา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 400 คน

          สพท.จันทบุรี เขต 1 ร.ร.เบญจมราชูทิศ ม.1 รับ 340 คน ม.4 รับ 510 คน, ร.ร.ศรียานุสรณ์ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 600 คน

          สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ร.ร.ดัดดรุณี ม.1 รับ 436 คน ม.4 รับ 386 คน, ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 รับ 432 คน ม.4 รับ 702 คน, ร.ร. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.1 รับ 510 คน   ม. 4 รับ 210 คน, ร.ร.พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) ม.1 รับ 550 คน ม.4 รับ 270 คน

          สพท.ชลบุรี เขต 1 ร.ร.ชลกันยานุกูล ม.1 รับ 725 คน ม.4 รับ 560 คน, โรงรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 รับ 556 คน ม.4 รับ 556 คน, ร.ร.บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.พนัสพิทยาคาร ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 480 คน เขต 3 ร.ร.บางละมุง ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.ศรีราชา ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 400 คน ร.ร.สัตบวิทยาคม ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 200 คน

          สพท.ชัยนาท ร.ร. ชัยนาทพิทยาคม ม.1 รับ 470 คน ม.4 รับ 390 คน

          สพท.ชัยภูมิ เขต 1 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 รับ 495 คน ม.4 รับ 540 คน, ร.ร.สตรีชัยภูมิ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 480 คน เขต 2 ร.ร.แก้งคร้อวิทยา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.ภูเขียว ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 480 คน

          สพท.ชุมพร เขต 1 ร.ร.ศรียาภัย ม.1 รับ 600 คน ม.4 รับ 560 คน, ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน เขต 2 ร.ร.สวนศรีวิทยา ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.สวีวิทยา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 320 คน

          สพท.เชียงราย เขต 1 ร.ร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 520 คน, ร.ร.สามัคคีวิทยาคม ม.1 รับ 460 คน ม.4 รับ 600 คน เขต 2 ร.ร.พานพิทยาคม ม.1 รับ 200 คน ม.4 รับ 200 คน เขต 3 ร.ร.แม่จันวิทยาคม ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 480 คน เขต 4 ร.ร.เทิงวิทยาคม ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 360 คน

          สพท.เชียงใหม่ เขต 1 ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 640 คน, ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 400 คน เขต 2 ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 400 คน เขต 4 ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 400 คน เขต 6 ร.ร.จอมทอง ม.1 รับ 400 คน ม.4 280 คน

          สพท.ตรัง เขต 1 ร.ร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ม.1 รับ 500 คน ม.4 รับ 335 คน, ร.ร.วิเชียรมาตุ ม.1 รับ 430 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.สภาราชินี ม.1 รับ 460 คน ม.4 รับ 480 คน เขต 2 ร.ร.ห้วยยอด ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 360

          สพท.ตราด ร.ร.ตราษตระการคุณ ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 350 คน, ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์ ม.1 รับ 350 คน ม.4 รับ 320 คน

          สพท.ตาก เขต 1 ร.ร.ตากพิทยาคม ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 390 คน, ร.ร.ผดุงปัญญา ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 450 คน เขต 2 ร.ร.สรรพวิทยาคม ม.1 รับ 240 คน ม.4 รับ 480 คน

          สพท.นครนายก ร.ร.นครนายกวิทยาคม ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 480 คน, ร.ร.บ้านนา (นายกพิทยากร) ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 240 คน

          สพท.นครปฐม เขต 1 ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 560 คน, ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.ราชินีบูรณะ ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.ศรีวิชัยวิทยา ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 400 คน เขต 2 ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา ม.1 รับ 600 คน ม.4 รับ 400 คน

          สพท.นครพนม เขต 1 ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 400 คน

          สพท.นครราชสีมา เขต 1 ร.ร.โนนสูงศรีธานี ม.1 รับ 591 คน ม.4 รับ 406 คน, ร.ร.บุญวัฒนา ม.1 รับ 600 คน ม.4 รับ 630 คน, ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย ม.1 รับ 837 คน ม.4 รับ 696 คน, ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 280 คน, ร.ร.สุรธรรมพิทักษ์ ม.1 รับ 500 คน ม.4 รับ 350 คน, ร.ร.สุรนารีวิทยา ม.1 รับ 540 คน ม.4 รับ 630 คน เขต 2 ร.ร.โชคชัยสามัคคี ม.1 รับ 640 คน ม.4 รับ 480 คน เขต 3 ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 640 คน เขต 4 ร.ร.ปากช่อง ม.1 รับ 510 คน ม.4 รับ 520 คน เขต 7 ร.ร.ชุมพวงศึกษา ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.พิมายวิทยา ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 560 คน

          สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.เบญจมราชูทิศ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 480 คน เขต 2 ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 200 คน, ร.ร.ทุ่งสง ม.1 รับ 649 คน ม.4 รับ 369 คน, ร.ร.สตรีทุ่งสง ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 320 คน เขต 3 ร.ร.ปากพนัง ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 240 คน เขต 4 ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.1 รับ 500 คน ม.4 รับ 280 คน

          สพท.นครสวรรค์ เขต 1 ร.ร.นครสวรรค์ ม.1 รับ 640 คน ม.4 รับ 720 คน ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม ม.1 รับ 600 คน ม.4 รับ 300 คน, ร.ร.สตรีนครสวรรค์ ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 600 คน, เขต 3 ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์ ม.1 รับ 650 คน ม.4 รับ 400 คน

          สพท.นนทบุรี เขต 1 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ ม.1 รับ 552 คน ม.4 รับ 369 คน, ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.รัตนาธิเบศร์ ม.1 รับ 395 คน ม.4 รับ 275 คน, ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม ม.1 รับ 710 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.ศรีบุณยานนท์ ม.1 รับ 470 คน ม.4 รับ 316 คน, ร.ร.สตรีนนทบุรี ม.1 รับ 380 คน ม.4 รับ 450 คน เขต 2 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ม.1 รับ 240 คน ม.4 รับ 80 คน, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ม.1 รับ 625 คน ม.4 รับ 470 คน, ร.ร.บางบัวทอง ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.ปากเกร็ด ม.1 รับ 660 คน ม.4 รับ 450 คน, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ม.1 รับ 616 คน ม.4 รับ 600 คน

          สพท.นราธิวาส เขต 1 ร.ร.นราธิวาส ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 440 คน, ร.ร.นราสิกขาลัย ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 320 คน

          สพท.น่าน เขต 1 ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 440 คน, ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 400 คน เขต 2 ร.ร.เชียงกลางประชาพัฒนา ม.1 รับ 160 คน ม.4 รับ 160 คน, ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.ปัว ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 374 คน

          สพท.บุรีรัมย์ เขต 1 ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 รับ 470 คน ม.4 รับ 630 คน, ร.ร.ลำปลายมาศ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 600 คน เขต 2 ร.ร.กระสังพิทยาคม ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม ม.1 รับ 476 คน ม.4 รับ 476 คน เขต 3 ร.ร.นางรอง ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 480 คน

          สพท.ปทุมธานี เขต 1 ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ม.1 รับ 346 คน ม.4 รับ 350 คน, ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 480 คน, ร.ร.ปทุมวิไล ม.1 รับ 680 คน ม.4 รับ 430 คน, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ม.1 รับ 466 คน ม.4 รับ466 คน เขต 2 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 200 คน, ร.ร.ธัญบุรี ม.1 รับ 545 คน ม.4 รับ 390 คน, ร.ร.ธัญรัตน์ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 440 คน, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.สายปัญญารังสิต ม.1 รับ 370 คน ม.4 รับ 270 คน, ร.ร.หนองเสือวิทยาคม ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน

          สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร.ร.บางสะ พานวิทยา ม.1 รับ 350 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.ประจวบวิทยาลัย ม.1 รับ 430 คน ม.4 รับ 400 คน เขต 2 ร.ร.หัวหิน ม.1 รับ 470 คน ม.4 รับ 310 คน

          สพท.ปราจีนบุรี เขต 1 ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 รับ 540 คน ม.4 รับ 622 คน

          สพท.ปัตตานี เขต 1 ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.เบญจมราชูทิศ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน

          สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 รับ 420 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.อยุธยานุสรณ์ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย ม.1 รับ 800 คน ม.4 รับ 560 คน, เขต 2 ร.ร.บางปะอิน (ราชานุเคราะห์ 1) ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 280 คน, ร.ร.เสนา(เสนาประสิทธิ์) ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 320 คน

          สพท.พะเยา เขต 1 ร.ร.พะเยาพิทยาคม ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 510 คน

          สพท.พังงา ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 280 คน

          สพท.พัทลุง เขต 1 ร.ร.พัทลุง ม.1 รับ 476 คน ม.4 รับ 516 คน, ร.ร.สตรีพัทลุง ม.1 รับ 476 คน ม.4 รับ 516 คน

          สพท.พิจิตร เขต 1 ร.ร.พิจิตรพิทยาคม ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 435 คน เขต 2 ร.ร.ตะ พานหิน ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 360 คน

          สพท.พิษณุโลก เขต 1 ร.ร.จ่านกร้อง ม.1 480 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 560 คน, ร.ร.พุทธชินราชพิทยา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน

          สพท.เพชรบุรี เขต 1 ร.ร.คงคาราม ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 รับ 452 คน ม.4 รับ 458 คน, ร.ร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 รับ 392 คน ม.4 รับ 458 คน, ร.ร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์) ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 200 คน

          สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร.ร.เพชรพิทยาคม ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 480 คน, ร.ร.วิทยานุกูลนารี ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 440 คน, เขต 2 ร.ร.หล่มสักวิทยาคม ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 480 คน, เขต 3 ร.ร.หนองไผ่ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน

          สพท.แพร่ เขต 1 ร.ร.นารีรัตน์ ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 560

          สพท.ภูเก็ต ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 470 คน, ร.ร.สตรีภูเก็ต ม.1 รับ 460 คน ม.4 รับ 460 คน

          สพท.มหาสารคาม เขต 1 ร.ร.ผดุงนารี ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 430 คน, ร.ร.สารคามพิทยาคม ม.1 รับ 540 คน ม.4 รับ 560 คน, เขต 2 ร.ร.วาปีปทุม ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 430 คน

          สพท.มุกดาหาร ร.ร.มุกดาหาร ม.1 รับ 376 คน ม.4 รับ 386 คน

          สพท.ยโสธร เขต 1 ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนู ปถัมภ์ ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 360 คน, ร.ร.ยโสธรพิทยาคม ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 390 คน

          สพท.ยะลา เขต 1 ร.ร.คณะราษฎรบำรุง ม.1 รับ 470 คน ม.4 รับ 470 คน, ร.ร.สตรียะลา ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 240 คน

          สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 รับ 425 คน ม.4 รับ 760 คน, ร.ร.สตรีศึกษา ม.1 รับ 460 คน ม.4 รับ 720 คน, เขต 2 ร.ร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน

          สพท.ระนอง ร.ร.พิชัยรัตนาคาร ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.สตรีระนอง ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน

          สพท.ระยอง เขต 1 ร.ร.บ้านค่าย ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 200 คน, ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 160 คน, ร.ร.ระยองวิทยาคม ม.1 รับ 536 คน ม.4 รับ 592 คน, ร.ร.วัดป่าประดู่ ม.1 รับ 545 คน ม.4 รับ 305 คน เขต 2 ร.ร.แกลง(วิทยสถาวร) ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 280 คน

          สพท.ราชบุรี เขต 1 ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 280 คน, ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 รับ 588 คน ม.4 480 คน, ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ ม.1 รับ 572 คน ม.4 รับ 684 คน, เขต 2 ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี ม.1 รับ 516 คน ม.4 รับ 280 คน, ร.ร.รัตนราษฏร์บำรุง ม.1 รับ 590 คน ม.4 รับ 445 คน, ร.ร.สายธรรมจันทร์ ม.1 รับ 450 คน ม.4 รับ 320 คน

          สพท.ลพบุรี เขต 1 ร.ร.พระนารายณ์ ม.1 รับ 600 คน ม.4 รับ 360 คน, ร.ร.เมืองใหม่     (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.1 รับ 160 คน เขต 2 ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน

          สพท.ลำปาง เขต 1 ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 รับ 670 คน ม.4 รับ 560 คน, ร.ร.ลำปางกัลยาณี ม.1 รับ 460 คน ม.4 รับ 490

          สพท.ลำพูน เขต 1 ร.ร.จักรคำคณาทร ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 480 คน, ร.ร.ส่วนบุญโญ ปถัมภ์ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 520 คน

          สพท.เลย เขต 2 ร.ร.ศรีสงครามวิทยา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 400 คน

          สพท.ศรีสะเกษ เขต 1 ร.ร.กันทรารมณ์ ม.1 รับ 630 คน ม.4 รับ 600 คน, ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 รับ 540 คน ม.4 รับ 560 คน, ร.ร.สตรีสิริเกศ ม.1 รับ 430 คน ม.4 รับ 560 คน เขต 3 ร.ร.ขุขันธ์ ม.1 รับ 600 คน ม.4 รับ 600 คน เขต 4 ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา ม.1 รับ 705 คน ม.4 รับ 600 คน

          สพท.สกลนคร เขต 1 ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล ม.1 รับ 600 คน ม.4 รับ 672 คน

          สพท.สงขลา เขต 1 ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ม.1 รับ 556 คน ม.4 รับ 450 คน, ร.ร.มหาวชิราวุธ ม.1 รับ 414 คน ม.4 รับ 574 คน, ร.ร.วรนารีเฉลิม ม.1 รับ 490 คน ม.4 รับ 540 คน, เขต 2 ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ม.1 รับ 640 คน ม.4 รับ 480 คน, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 รับ 460 คน ม.4 รับ 710 คน, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 ม.1 รับ 675 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน

          สพท.สตูล ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ ม.1 รับ 450 คน ม.4 รับ 300 คน

          สพท.สมุทรปราการ เขต 1 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ม.1 รับ 590 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 280 คน, ร.ร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 200 คน, ร.ร.มัธยมด่านสำโรง ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 160 คน, ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.วัดทรงธรรม ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 360 คน, ร.ร.สตรีสมุทรปราการ ม.1 รับ 400 คน ม. 4 รับ 480 คน, ร.ร.สมุทร ปราการ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 480 คน เขต 2 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.บางพลีราษฏร์บำรุง ม.1 รับ 720 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 560 คน

          สพท.สมุทรสงคราม ร.ร.ถาวรานุกูล ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 270 คน, ร.ร.ศรัทธาสมุทร ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 310 คน

          สพท.สมุทรสาคร ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 380 คน, ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 360 คน

          สพท.สระแก้ว เขต 1 ร.ร.วังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 280 คน, ร.ร.สระแก้ว ม.1 รับ 480 คน ม. 4 รับ 360 คน

          สพท.สระบุรี เขต 1 ร.ร.เทพศิรินทร์ พุแค ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 200 คน, ร.ร.สระบุรีวิทยาคม ม.1 รับ 540 คน ม.4 รับ 480 คน, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน, ร.ร.เสาไห้ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน เขต 2 ร.ร. แก่งคอย ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 280 คน

          สพท.สิงห์บุรี ร.ร.สิงห์บุรี ม.1 รับ 460 คน ม.4 รับ 470 คน

          สพท.สุโขทัย เขต 1 ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 470 คน, ร.ร.อุดมดรุณี ม.1 รับ 420 คน ม.4 รับ 260 คน เขต 2 ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 400 คน

          สพท.สุพรรณบุรี เขต 1 ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 390 คน, ร.ร.สงวนหญิง ม.1 รับ 410 คน ม.4 รับ 380 คน เขต 2 ร.ร.อู่ทอง ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน เขต 3 ร.ร.ธรรมโชติศึกษาลัย ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา3 ม.1 รับ 392 คน ม.4 รับ 276 คน, ร.ร.สามชุกรัตนโภคาราม ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 400 คน

          สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร.ร.เมืองสุราษฏร์ธานี ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.สุราษฎร์ธานี ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 480 คน, ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2 ม.1 รับ 422 คน ม.4 รับ 270 คน, ร.ร.สุราษฏร์พิทยา ม.1 รับ 532 คน ม.4 รับ 572 คน เขต 2 ร.ร.ไชยาวิทยา ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 200 คน, ร.ร.พุนพินพิทยาคม ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 400 คน เขต 3 ร.ร.บ้านนาสาร ม.1 รับ 380 คน ม.4 รับ 270 คน, ร.ร.พระแสงวิทยา ม.1 รับ 350 คน ม.4 รับ 270 คน, ร.ร.เวียงสระ ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 250 คน

          สพท.สุรินทร์ เขต 1 ร.ร.สิรินธร ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 640 คน, ร.ร.สุรวิทยาคาร ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 546 คน เขต 2 ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.รัตนบุรี ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน เขต 3 ร.ร.ประสาทวิทยาคาร ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 400 คน, ร.ร.สังขะ ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 440 คน

          สพท.หนองคาย เขต 1 ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 รับ 545 คน ม.4 รับ 545 คน

          สพท.อ่างทอง ร.ร.สตรีอ่างทอง ม.1 รับ 622 คน ม.4 รับ 422 คน, ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน

          สพท.อำนาจเจริญ ร.ร.อำนาจเจริญ ม.1 รับ 600 คน ม.4 รับ 590 คน,

          สพท.อุดรธานี เขต 1 ร.ร.สตรีราชินูทิศ ม.1 รับ 700 คน ม.4 รับ 630 คน, ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล ม.1 รับ 870 คน ม.4 รับ 760 คน เขต 2 ร.ร.กุมภวาปี ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน

          สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร.ร.พิชัย ม.1 รับ 495 คน ม.4 รับ 270 คน, ร.ร.อุตรดิตถ์ ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 440 คน, ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน

          สพท.อุทัยธานี เขต 2 ร.ร.หนองฉางวิทยา ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน

          สพท.อุบลราชธานี เขต 1 ร.ร.นารีนุกูล ม.1 รับ 550 คน ม.4 รับ 620 คน, ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช ม.1 รับ 640 คน ม.4 รับ 720 คน เขต 3 ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 400 คน เขต 4 ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 480 คน

          หน้า 1--จบ--

 

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod


PS.  ฝากนิยายด้วยนะครับ ҉ʚ₯₰ เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่นมัธยมปลาย₰₯ʚ҉ http://writer.dek-d.com/phakphumi/writer/view.php?id=579456 ฝากด้วยนะคับ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 17:31 น.
โอ้โหเด็ด

เค้าว่ากระทู้นี้ "โอ้โหเด็ด"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


2 โหวต จากทั้งหมด 2 โหวตเลือก โอ้โหเด็ด

48 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แบบว่า

  ขอได้มั้ย

  บางโรงเรียน จะรับเด็กไว้เยอะๆเพื่อ???
  ไม่ได้ดูศักยภาพของตัวเองเลย

  คงหวังจะกินเงินหลวง จากการที่มีนักเรียนเยอะล่ะซิ
  เพราะนักเรียนยิ่งเยอะ ก้อจะได้รับงบประมาณมาก

  มัวแต่คิดจะหาเงินใส่กระเป๋า
  ไม่เคยคิดจะปรับปรุงอะไรเลย

  โรงเรียนสร้างชื่อเสียงมมานานเกือบศตวรรษ
  แต่กลับมาโดนโรงเรียนอายุเพียงทศวรรษ แซงหน้าไปอย่างไม่เห็นฝุ่น

  ปล ขอระบายหน่อยเหอะ กับผู้บริหารโรงเรียน...
  PS.  ๕๒ ดินแดนแห่งนี้ นามเขียวมะกอก บ่งบอกว่าเราล้วนต่าง"ผูกพัน" >>> ๕๓ เพื่อ"แพทยศาสตร์" พวกเราสู้ตาย >>> Because I'm stupid , stand by Me
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  เบื่อค่ะ เรื่องเด็กฝาก
  เบื่อค่ะ เรื่องเด็กฝาก 124.121.106.55
  1 ก.พ. 53 14:14 น.
  เอาให้แน่นะคะ...
  ไม่ใช่เห็นเงินแล้วร้อนอยากจะได้

  บอกจะรับเท่าไหน  เอาเท่านั้นนะคะ
  เห็นฝากทุกปี
  เข้ามาแล้วก็มาทำลายสถาบัน
  อาทิเช่นแต่งตัวแรดๆ
  ร่านผู้ชาย
  ปากแดง
  กระโปงสั้น
  ฯลฯ

  ปล.เพราะฝาก ประเทศชาติถึงยังไม่เจริญ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมว่า สพท. เค้าจัดเองไม่ใช่หรอครับว่า โรงเรียนไหนจะรับเท่าไหร่ยังไง สพท. กำหนดให้

  หรือผมเข้าใจผิด - -

  เพราะเห็นเค้าบอกว่า สพท. เค้าจัดให้อ่ะ

  อ้อใครหาไม่เจอก็ใช้ ctrl+f หาชื่อเอานะครับ
  PS.  ฝากนิยายด้วยนะครับ ҉ʚ₯₰ เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่นมัธยมปลาย₰₯ʚ҉ http://writer.dek-d.com/phakphumi/writer/view.php?id=579456 ฝากด้วยนะคับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รู้สึกจะโพสผิดบอร์ดแหะ จะโพสในมีสาระ มาอยู่บอร์ดบอยเฉยเลย 555+
  PS.  ฝากนิยายด้วยนะครับ ҉ʚ₯₰ เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่นมัธยมปลาย₰₯ʚ҉ http://writer.dek-d.com/phakphumi/writer/view.php?id=579456 ฝากด้วยนะคับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คือขอบอกคห.1นะว่า
  ถ้าเป็นม.4น่ะ เค้ารวมเด็กเก่าด้วยค่ะ
  ที่บอกว่า รับเป็นร้อยๆ น่ะ
  PS.  SARANGHEYO !! : ) รัก ๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ่านไม่จบ

  ตาลาย


  (@^@ )


  ปก...   ต้นหลิวบนสวนปลิว


  PS.  ใครบ้างคน ได้แค่เพียงแต่รอ...........
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โรงเรียนเราเอาเข้ามา700-800ก็ใช่ว่าจะอยู่ตลอดรอดฝั่งหมดนะเออ


  O_o


  PS.  รักเซีย~เมียแจ~แคร์มิ๊ก~กิ๊กยุน~ลุ้นแม็กส์ / ตอนนี้รัก ต่อไปรัก และจะรักตลอดไป
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จะสอบเข้า สุรศักดิ์ครับ
  จะติด1ใน560 ไหม ?
  55555555555555


  PS.   i ♥ Nichkhun 2PM.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ร.ร.โยธินบูรณะ ม.1 รับ 425 คน น้อยจังปีที่แล้วรับตั้ง600คน
  แล้วเราจะเข้าได้มั้ยเนี่ย???T^T
  แล้วข้อสอบก็โคตรยากเลย (วันอาทิตย์ที่ผ่านมา
  ไปสอบPretest T^T) แค่Pretestก็โคตรยากเลยอ่ะ
  แต่ก็อยากเรียน - -* แต่มันยากรับคนน้อย
  มีคนอยากเรียนเยอะT^T

  PS.  ใครเห็นคห.นี้แล้วก็มาเป็นเพื่อนกันนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  บางโรงเรียนก็ไม่อยากรับเด็กม.4
  เหมือนมีอคติยังไงไม่รู้
  PS.  ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รร.เรารับน้อยจัง  ><
  แต่ดีแล้วๆ  ที่มีอยู่ตอนนี้ก็แบบ  เอิ่ม ... -*-


  ช้ำใจตอนม.1  เรามันเด็กฝาก
  แต่พอม.2 - 3 (ตอนนี้)  เราก็อยู่ห้องคิงนะ  พอบอกเป็นเด็กฝาก โดนด่าทุกที -*-

  ยังมีเด็กฝากดีๆอยู่นะคะ  ... ถึงจะน้อย

  คห.ส่วนตัว


  PS.  I Believe... It's true >>--» U ARE ... •♥.• «--<<
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 280 คน

  รับน้อยจัง แต่อยากได้รุ่นน้อง น่ารักๆอ้ะ 


  ไงๆถ้ามาแล้ว ใครอยุ่แถวปากเกร็ด กลับด้วยกันนะคั๊บ  บบ ๕๕๕๕๕ + !!

  PS.  http://lovecartoon.freeforums.org/ <--- คลิกเสะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โรงเรียนเก่าผมนะ  บอกจะรับ 480 คน

  แต่พอเปิดเทอม ไหงมาซะ 600 กว่าคนก็ไม่รู้

  เหอะๆ


  PS.  หากได้ลง ได้ลอง ได้รักใคร...เทให้เลยหมดทั้งหัวใจ...และพร้อมตายแทนให้เลยเธอรู้ไหม ?
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  glory glory debsirin romklao 
  พี่จาบอกไรให้ เทพร่ม เป้น รร รัฐบาลที่อยุ่นอกเมืองแต่ติดแอร์ หายากนะน้อง รร รัฐบาลติดแอร์ส่วนใหย่ต้องอยุ่ในเมืองนี่ไม่ แต่อยู่นอกเมือง บรรยากาสดี แต่โดดเรียนยากหน่อย มันถูก ทุ่งนาล้อมไว้
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  ออย
  6 ก.พ. 53 19:37 น.
  อยากเข้า ราชวินิตมัธยม  มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อือๆ น้อยจังงงง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  chaplay
  chaplay 118.174.21.11
  18 มี.ค. 53 10:22 น.
  ร.ร.กาญจนาเห็นเพื่อนบอกว่าถ้าสอบไม่เข้า จับฉลากไม่ได้ก็จ่ายให้เขา 10000 บาทอ่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  เบย
  เบย 110.49.8.36
  13 พ.ย. 53 16:44 น.
  ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ความคิดเห็นทุกชอบบบบบบบบบบบบ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  ณภาพร
  ณภาพร 125.25.198.253
  19 พ.ย. 54 20:22 น.
  จะสอบโรงเรียนสารคามพิทยาคม เข้าไหมเนี่ย
  แล้วจะสอบติด 1 ใน 540 หรือป่าวววววเนี่ยยยยยยย เข้าเทอมหน้าซะด้วยสิ โรงเรียนก็กว้างดีน่ะ อยากเข้า การเรียนก็ดี เห็นเขาบอกมาอย่างเงี้ย  จะต้องอ่านๆอย่างเดียว
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  fon
  fon 110.49.248.37
  23 พ.ย. 54 20:03 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

คอลัมน์ NUGIRL

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1583522
ชื่อกระทู้ : เปิดสัดส่วน368โรงเรียนดัง-รับ"ม.1-ม.4"ปีนี้

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: