สามัคคีประเทศไทย No 1589159

สามัคคีประเทศไทย 193 7 ก.พ. 53 13:45 น.
guest
สามัคคีประเทศไทย
 • สามัคคีประเทศไทย 58.9.196.132
 • harrydrivehotmail.com

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

สามัคคีประเทศไทย
หน้าต่างศาสนา  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงมีพระราชดำรัสเรื่องรู้รักสามัคคี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๓๔ ความว่า

“คนไทยนี้ ความจริงรู้รักสามัคคี ถึงอยู่ได้จนทุกวันนี้ ถ้าไม่รู้รักสามัคคี อยู่ไม่ได้ แต่ก่อนนี้เมื่อ ๔๐ หรือ ๕๐ ปีก่อน ประชากรประเทศไทยมีประมาณ ๑๘ ล้านคน เดี๋ยวนี้มีมากขึ้น  สามเท่า มีมากกว่า ๕๔ ล้านคน จวนจะ ๖๐ ล้าน การที่จะรู้จักสามัคคี ก็ลำบากมาก เพราะคนมาก ๆ รู้จักกันทั่วถึงไม่ค่อยได้ แต่รู้รักสามัคคีควรจะใช้ได้ เพราะหมายความว่า ทุกคนถือว่าตนเป็นคนไทย  มีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม ทุกคนรู้ว่าต้องมีความสามัคคี  ‘รู้’ ก็คือ  ‘ทราบ’ ทราบความหมายของสามัคคี ‘รัก’ คือ ‘นิยม’ นิยมความสามัคคี....”

เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม ทรงมีพระราชดำรัสเรื่องคุณธรรม ๔ ประการ พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย ดังนี้

“ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม พร้อมพรั่งด้วยบุคคลจากทุกสถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคำอวยพร และการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่  ที่ทุกคนตั้งใจจัดให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศษทั้งรัฐบาลที่ได้จัดงานครั้งนี้ได้เรียบร้อยงดงาม น้ำใจไมตรีของประชาชนชาวไทย ที่ร่วมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พร้อมเพรียงกันมาในวันนี้ น่าปลาบปลื้มใจมาก เพราะแต่ละคนได้แสดงออกและตั้งใจมาด้วยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุก ๆ  คนที่มีจิตใจเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝ่ายนี้ทำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกำลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง สืบต่อกันมาได้ตลอดรอดฝั่ง คุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก  คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน
ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผลทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และแก่ประเทศชาติ
ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยู่ในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน
ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุในผล

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพร้อมมูลอยู่ในภายในใจของคนไทย ก็มั่นใจได้ว่า ประเทศชาติไทยจะดำรงมั่งคงอยู่ตลอดไปได้

จึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่น และถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสาย เพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้า...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ด้วยพระราชหฤทัยกอปรด้วย พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ จึงทรงเป็นที่เคารพสักการะเทิดทูนของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศไทย มีการแตกแยกแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ ยากที่จะเยียวยาแก้ไขให้ยุติได้โดยเร็ว สมควรอย่างสูงยิ่งที่ประชาชนชาวไทยที่เป็นพสกนิกรของพระองค์ จงปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสรู้รักสามัคคี และคุณธรรม ๔ ประการ ที่ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เพื่อความรัก ความสามัคคีปรองดอง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนทุกฝ่ายในประเทศไทย ตามนัยของเพลงสามัคคีชุมนุม ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล ณ อยุธยา) ซึ่งเนื้อร้องของเพลงอธิบายความหมายของความสามัคคีอย่างดียิ่ง สุดที่จะพรรณนา ดังนี้

          พวกเราเหล่ามาชุมนุม          ต่างกุมใจรักสมัครสมาน
          ล้วนมิตรจิตชื่นบาน             สราญเริงอยู่ทุกผู้ทุกนาม
          อันความกลมเกลียว (สร้อย)  นั่นเป็นใจเดียวประเสริฐศรี
          ทุกสิ่งประสงค์จงใจ            จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี..
          ..กิจใด ธ ประสงค์มี            ร่วมใจภักดีต่อพระจอมสยาม
          พร้อมพรึบ ดังมือเดียว          ยามยากเห็นง่าย บ่หน่าย บ่วาง
                 (สร้อย)
          ที่หนักก็จักเบาคลาย           ที่อันตรายก็ขจัดขัดขวาง
          สนองพระเดชบ่จางกตเวทิคุณพระกรุณา
                 (สร้อย)
          สามัคคีนี่แหละล้ำเลิศ          จักชูชาติเชิดพระศาสนา
          สยามรัฐจักวัฒนาปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่องกระเดื่องแดนดิน
          อันความกลมเกลียว (สร้อย)  นั่นเป็นใจเดียวประเสริฐศรี
          ทุกสิ่งประสงค์จงใจ            จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี..
          ขออาราธนาคุณพุทธานุภาพ  ธรรมานุภาพ   สังฆานุภาพ เทวดานุภาพ

ขอความสุขสวัสดีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
จงปรากฏแก่ประเทศไทยโดยฉับพลันด้วยเทอญ

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

0 ความคิดเห็น

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1589159
ชื่อกระทู้ : สามัคคีประเทศไทย

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: