ปรับสีเว็บเป็นปกติ

10 อันดับวัดที่สวยที่สุดในโลก No 1589546


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

10 อันดับวัดที่สวยที่สุดในโลก

อันดับ10  Ankor Wat : the largest temple in history
ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) เป็นเทวสถานฮินดูลัทธิไวษณพนิกาย
ที่นับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุด สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 
เมื่อช่วงครึ่งแรกคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่ออุทิศถวาย
แด่องค์พระวิษณุที่พระองค์เชื่อว่า เป็นร่างของพระองค์เอง
ในขณะที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ และหลังจากสิ้นพระชนม์ไปแล้ว 
ศาสนสถานแห่งนี้ ก็จะเป็นพระราชสุสานที่พระองค์
จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระวิษณุ
 
อันดับ 9
The Temple of Srirangam ( Sri Ranganathaswamy Temple)
วัดนี้อยู่ในประเทศอินเดีย เมือง Tiruchirapalli 
หรือ Trichy เป็นวัดของศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับ 8 The Harmandir Sahib : the Golden Temple in Punjab

วิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ หรือ วิหารทองคำ เป็นวิหารที่สำคัญที่สุด
ในศาสนาซิก ตั้งอยู่ที่เมืองอัมริตสาร์ เมืองหลวงของ
แคว้นปัญจาบ ทางภาคเหนือของประเทศอินเดีย
อันดับ 7 Borobudur, Indonesia

บุโรพุทโธ ( Borobudur ) พุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์
ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8-9 โดยกษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร 
ตั้งอยู่บนเนินสูงของเกาะชวาภาคกลาง ห่างจากเมือง
ยอกยากาตาร์ ( Yogyakata ) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ประมาณ 40 กิโลเมตร ถือเป็นโบราณสถาานขนาดใหญ่ 
และเป็นศูนย์รวมแห่งความภาคภูมิใจของชาวอินโดนิเซีย 
และชาวพุทธทุกคน ซึ่งหวังจะไปแสวงบุญสักครั้งในชีวิต
เจดีย์บุโรพุทโธรูปทรงดอกบัวนี้ก่อสร้างตามแบบศิลปะฮินดู-ชวา 
หรือศิลปะชวาภาคกลางที่ผสมผสาานระหว่างอินเดียและอินโดนีเซีย
ได้อย่างกลมกลืนที่สุด บุโรพุทโธเปรียบเป็นศูนย์กลางของจักรวาล
อันดับ 6 Chion-in Temple : Kyoto, Japan
วัดจิออนอิน (Chion-in temple) พื้นที่ของวัดนั้ใหญ่โตอลังการ 
แทรกตัวอยู่ในเขาเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นมาก 
วัดนี้สร้างในปี ค.ศ. 1234 เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ก่อตั้ง
ศาสนาพุทธนิกายโจโด เป็นนักบวช ชื่อว่า Honen
อันดับ 5 Temple of Heaven : a Taoist temple in Beijing
หอฟ้าเทียนถานเป็นสถานบวงสรวงเทพยดาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ซึ่งยังคงรักษาไว้ในจีน ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอี่ 
และลานหยวนชิว เป็นต้น เทียนถานตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง 
มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๗๓ เฮกต้าร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง 
และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาว
ถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบ
พระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม
อันดับ 4 The Shwedagon Paya (or Pagoda), Myanmar
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ 
เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น
ตามตำนาน เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อง 2,500 ปีที่แล้ว 
แต่นักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 
สร้างโดยชาวมอญ ตามตำนานนั้นเริ่มจากว่า มีสองพี่น้อง
พ่อค้า 2 คน ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามา พระองค์จึง
ประทานพระเกศามา 8 เส้น พระเจดีย์ได้ถูกทิ้งร้าง
จนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14 รัชสมัยพระเจ้าพินยาอู 
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์ใหม่สูง 18 เมตร 
พระเจดีย์ได้ถูกซ่อมแซมมาเรื่อยมา จนมามีความสูง 98 เมตรในปัจจุบัน
บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะ
ชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด
อันดับ 3 rambanan : Hindu temple, Indonesia
วัดฮินดูพรัมบานัน : Prambanan Temple
พรัมบานันเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียหรือจะเรียกว่า
ใหญ่ที่สุดในเอเซียอาคเนย์เลยก็ได้ ตั้งอยู่ที่เมืองพรัมบานัน 
ตอนกลางของเกาะชวา และอยู่ไม่ไกลจากยอกยากาตาร์มากนัก
วัดถูกสร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 1340 โดยสันนิษฐานว่า
น่าจะสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ Rakai Pikatan 
จากราชวงศ์ Mataram ที่ 2 หรืออาจะสร้างในสมัยกษัตริย์ 
Balitung Maha Samba จากราชวงศ์ Sanjaya 
ได้รับความเสียหายมากในช่วงปี 2006 เพราะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่นี่
อันดับ 2 Wat Rong Khun in Chiang Rai
วัดร่องขุน (Wat Rong Khun) ออกแบบและก่อสร้างโดย
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัด
ให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540 
จากเดิมมีเนื้อที่ 3 ไร่ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มและมีผู้บริจาคคือ
คุณวันชัย วิชญชาคร จนปัจจุบันมีเนื้อที่ 9 ไร่ 
อันดับ 1 Tiger's Nest Monastery, Phutan
ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด ของภูฏาน ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 700 เมตร
จากพื้นล่างในหุบเขาปาโร และด้วยระดับความสูง 3,120 เมตร 
จากระดับน้ำทะเล ฉายาว่า "รังเสือ" ของวัดนี้ ได้มาจากตำนานเก่า 
ที่เล่าว่า พระรินโปเช (Padmasambhava - Guru Rinpoche) 
ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่นิกายมหายานในภูฐาน ได้เหาะมาที่นี่บนหลังเสือ 
และได้เข้าไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถ้ำ เป็นเวลาถึง 3 เดือน 
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2227 จึงเริ่มมีการสร้างวัดขึ้น

ขอฝากบอร์ดด้วยนะค่ะ แล้วก็ขอบคุณมากๆนะค่ะที่ทำให้กระทู้นี้ติดท็อป5ค่ะ

ตะลึง!! อาหารกระป๋องแบบนี้......ก็มีด้วย

ป้ายรถเมล์.....ที่ทำให้คนไม่อยากขึ้นรถเมล์... .


ครั้งแรกของโลกที่มีการจับภาพ "เสือดาวขย้ำจระเข้"
แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2553 / 17:57

PS.  มนุษย์ถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วย่อมทำงานชิ้นนั้นเสร็จเสมอ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 21:45 น.
โอ้โหเด็ด

เค้าว่ากระทู้นี้ "โอ้โหเด็ด"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


1 โหวต จากทั้งหมด 1 โหวตเลือก โอ้โหเด็ด

195 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ว้าว ! สวย ๆ 
  แต่ประเทศไทยก็ติดด้วย ^O^


  PS.  ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับ !* born will be<< 555~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ประเทศไทยก็มีดีนะ !!!

  วะฮาฮ่า !! ตั้งอันดับ 2 แหนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แต่ละที่สวยจริงๆ
  PS.  TVXQ No.1 ~~ Je suis fier d'etre Cassiopeia!! [“As long as CASSIOPEIA will stay together and have faith on us, TVXQ will keep our promise to stay together and never leave!!!” Credit: SYC]
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  Beatles
  Beatles 118.172.126.168
  7 ก.พ. 53 20:12 น.
  วัดล่องขุ่น!

  สุดยอดคับผมว่าถ้าอ.เค้าสร้างเสร็จนะ จะสวยมากๆเลยล่ะ ขนาดตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จก็สวยละ

  ปล. ห้องน้ำที่วัดสะอาดมากๆ หอมด้วย 555+
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   อันดับ 1 ลึกลับสุด ๆ
  : ) อย่างกะในหนังเลย *
  PS.  http://nookerbie.hi5.com ! :))* Hi5 Me ~ Thx ..
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  แม่ปลื้ม
  แม่ปลื้ม 125.24.35.237
  7 ก.พ. 53 20:33 น.
  ไทยติด!! ช่างภูมิใจเหลือเกิน ฮือๆๆๆๆ ( ร้องไห้เพราะปลื้มมาก )1
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  นึกว่าจะไม่มีของไทยซะแล้ว
  PS.  "มนุษย์เกิดมาในโลกอย่างมีความหมาย ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่าหรือเกิดมาเพื่อจะถูกลืม ยกเว้นคนที่พยายามจะทำให้คนอื่นลืมตนเอง"
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยังไงของไทยเราก็ต้องติดอยู่แล้วเน้อะ 

  ปล.วัดของภูฏานดูน่ากลัวจังง แหะๆ

  PS.  ยิ้มเข้าไว้ โลกสดใสเน้อะๆ :))
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  Khmer เงียบไปเลย อยู่ตั้ง rank 10
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อาจารย์เฉลิมชัย เป็นปลื้ม!! 
  :))

  PS.  ปิดทองหลังพระ ~ ฉันทำอะไรไม่เคยได้สิ่งตอบแทน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  khoa
  7 ก.พ. 53 21:07 น.
  วัดพระแก้วล่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แล้วจะขึ้นไปวัดอันดับ 1 ยังไงล่ะเนี่ย --"
  PS.  IF U CAN'T HANDLE ME AT MY FIRST, THEN U SURE AS HELL DON'T DESERVE ME AT MY BEST
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  Aof
  Aof 202.44.135.243
  8 ก.พ. 53 07:19 น.
  งานOnline ทำอยู่กับบ้านเท่านั้น ไม่ต้องออกไปไหนครับ

  เดี๋ยวนี้มีธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจมาก เป็นธุรกิจต่างประเทศ ที่เค้าเปิดให้คนทำได้ทั่วโลกครับ ทำงานหน้าคอมครับ รับเงินผ่าน Paypal ครับ (รับเป็นดอลล่าร์) มีเวปภาษาไทยแปลแล้วครับ สามารถทำเงิน $105 (ประมาณ 3700 บาท) ใน 7 วัน ได้ง่ายๆ อ่านรายละเอียดที่นี่เลยครับ http:/www.good-investor.ws (ลองดูก่อน ไม่ชอบค่อยปิดไป ก็ไม่เสียหายอะไรนี่ครับ) *ไม่ใช่ธุรกิจโกงคลิก, ธุรกิจอ่านเมลล์, ไม่ใช่งานขายสินค้า, ทำงานผ่านเนต 100%

  ถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือสงสัยก็เมลมาถามผมได้นะครับ  aof_investor@hotmail.com

  หรือโทรมาถามได้นะครับ 0859737217

  ผมขอคนที่ต้องการจริงๆนะครับ ไม่ต้องการคนเยอะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  zal
  8 ก.พ. 53 07:26 น.
  เห็นวัดของภูฎานแล้ว

  นึกถึงกังฟูแพนด้า

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

                    สุดยอด ~~!!    

                  หรูหราจัง  อยากไปเที่ยววว

  PS.  사랑해요•슈퍼주니어• 영원히
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  วัดร่องขุน ตอนเราไปนะที่ห้องน้ำสวยมากเลยอ่ะ สะอาดมากๆ


  PS.  อนาคตคือสิ่งที่มองไม่เห็นฉะนั้น ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  k★jil3
  8 ก.พ. 53 09:54 น.

  เราว่านะ
  วัด "พระแก้ว" สวยที่สุดในโลกแล้ว

  ภูมิใจที่เกิดในแผ่นดินไทย
  ดีใจที่มีในหลวงที่ทรงห่วงใยประชาชน


  PS.  สุ ข ห รื อ ทุ ก ข์ อ ยู่ ที่ ตั ว เ ร า ( เ ที่ ย ว ไ ท ย ช่ ว ย ไ ท ย น ะ ค ะ )
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ใช้ใจมองสิ วัดในไทย สวยยย ทุกวัด จ้ะ โฮะ ๆ
  ไทย ติดตั้ง อันดับ 2 แหน่ะ
  สุดยอดดด
  ปล. อันดับ 7 อลังมาก อยากไปซะครั้งในชีวิต  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  code-blue
  8 ก.พ. 53 10:44 น.

  WE LuV THAILAND


  PS.  
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อันดับ 3 สวยอ่ะ

  นึกว่าภาพในความฝันนะเนี๊ยะ


  PS.  ♥ ㋡ คิ ด ถึ ง ฉั u ไ X ม l ว ล า ที่ เ ธ อ . . . ♥ ㋡
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1589546
ชื่อกระทู้ : 10 อันดับวัดที่สวยที่สุดในโลก

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: