ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่น จิตวิทยา มศว "ค่ายปล่อยจิต" No 1649921


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่น จิตวิทยา มศว

"ค่ายปล่อยจิต"

 

ช่วงปิดเทอมใหญ่นี้ พี่เชื่อว่าน้องๆส่วนใหญ่อยากใช้เวลาว่างนี้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเอง โดยเพิ่มประสบการณ์ให้กับชีวิตของน้องๆ เช่น ไปเรียนพิเศษเพื่อเพิ่มความรู้ ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ พักผ่อนอยู่บ้านช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อและคุณแม่ หรือหากน้องๆอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ เพราะน้องๆอาจจะเริ่มเบื่อกับปิดเทอมใหญ่ที่แสนยาวนานนี้ พี่ๆชาวจิตวิทยา มศว จึงอยากเชิญชวนน้องๆมาสมัครเข้าร่วมค่ายจิตวิทยา โดยมีกิจกรรมในเชิงจิตวิทยากำลังรอน้องๆอยู่ ซึ่งน้องๆที่สามารถเข้าสมัครได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะ

1.       น้องๆที่กำลังขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในปีการศึกษา 2553

2.       มีเวลา แรงกายและแรงใจ พร้อมที่จะทุ่มเทในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น

3.       สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ (เป็นค่ายพักค้างคืน) โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์และรุ่นพี่ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.       ต้องการนำสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมค่ายครั้งนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง และใช้ศักยภาพในการช่วยเหลือสังคมต่อไป

 

 

                มาเข้าร่วม "ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่น" ภายใต้โครงการ "บูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" ซึ่งจัดโดย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 เมษายน และ1-2 พฤษภาคม 2553 ซึ่งมีรูปแบบค่ายเป็นแบบพักค้างคืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆ ที่มาเข้าร่วมโครงการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของวัยรุ่น เข้าใจสาเหตุของพฤติกรรม และเป้าหมายของชีวิต มีการสำรวจวิเคราะห์ประเมินตนเองในมิติต่างๆ เพื่อให้เข้าใจแนวทางพื้นฐานของพฤติกรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต

 

 ตอนนี้ปิดการรับสมัครแล้วนะค่ะ

 

 

โดยจะเปิดรับสมัครน้องๆ ภายในช่วงวันที่ 31 มีนาคม - 10 เมษายน 2553 นี้  จะประกาศน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 24 เมษายน 2553 โดยจะมีพี่ๆติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันสิทธิ์นะคะ ซึ่งค่ายนี้ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นตลอดโครงการ อ่อ... เกือบลืมบอกว่าก็รับจำนวนจำกัดเพียงแค่ 50 คนเท่านั้นนะ! ถ้าเข้าร่วมไม่ได้แต่พอรู้จักคนที่สนใจ ก็รบกวนช่วยกันส่งต่อด้วยก็ดีนะคะ หรือถ้าน้องๆสนใจเกี่ยวกับการเรียนจิตวิทยา ที่ มศว  ก็อาจสามารถแวะไปเยี่ยมชมได้ที่บทความจากเวบ  http://my.dek-d.com/writer/story/view.php?id=126807 ได้เลย

 

สามารถสอบถามข้อมูลค่ายเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : ploijit_swu@hotmail.com (ส่งมาเป็น e-mail ไม่ต้องaddในmsnนะคะ)
หรือ ติดต่อโดยตรงทางโทรศัพท์ พี่แพรว
0861426003 พี่กิ๊ก 0851455927 

 

 

 

***มีประกาศนียบัตรหลังจากผ่านการอบรมค่ายนี้ด้วย นะค่ะ***

 

 

รายชื่อน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่น (ค่ายปล่อยจิต)

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ,1-2 พฤษภาคม 2553

1. นางสาวไพลิน พัดชากุล

2. นางสาวตวงพร อำไพพร

3. นางสาวพิณยาภรณ์ เตชะกฤตธีรนันท์

4. นางสาวฉัตรแก้ว สุขราช

5. นางสาวปิยธิดา คินธร

6. นางสาวนิภาพร อินดีสี

7. นางสาวพจนีย์ เอี่ยมเขียว

8. นายณรงค์เดช เวียงวุธ

9. นายศุภกฤต หอมประไพ

10. นายชาคริต วรสูตร

11. นางสาวกมลพร ชัยนิวัฒนา

12. นางสาวคณิตา ประสาทศิลป์

13. นางสาวสิริวิภา ประกอบพานิช

14. นางสาวกัตติกา สาสุข

15. นางสาวนราพร ตามคุณ

16. นางสาวดรัลพร สุขหนองบึง

17. นางสาวเสาวรัตน์ หวังเจริญ

18. นายคุณานนท์ มีอาสา

19. นายสุรสิทธิ์ พฤกษวานิช

20. นายรักไทย ใจแพร่

21. นางสาวนวพร แซ่อุ่ย

22. นางสาวสิรีธร ไชยมหาพฤกษ์

23. นางสาววิไลลักษณ์ โพธิ์เงิน

24. นางสาวนินนาท พรหมจินดา

25. นางสาวปิยดา ชื่นด้วง

26. นางสาวณัฐนิช นิตยาพร

27. นายนพกิตต์ กิจศิริลาภ

28. นายศิลา วานิชพงษ์พันธุ์

29. นายปณิธิ วิจิตรไกรวิน

30. นายเบญจรงค์ ชูรัตน์

31. นางสาวสุกัญญา วั่นเล่ง

32. นางสาวพุทธชาด มายามาส

33. นางสาวกันต์ฤทัย กิ่งเงิน

34. นางสาวปาริสุทธิ์ สัมมา

35. นางสาวพรกมล สุขสวัสดิ์

36. นางสาวกุณฑิกา เกตุแก่นจันทร์

37. นายณัฐวุฒิ ปิยะวงศ์วัฒนา

38. นายกานต์ จันทร์เลื่อน

39. นายพิชัญญะ หลำสะอาด

40. นายวีรภัทร หม่า

41. นางสาวพชร อัครเพชร

42. นางสาวสุภาวิดา พิมพิสาร

43. นางสาวสุทธิดา นรสาร

44. นางสาวกฤตยา บูระผลิต

45. นางสาวนายิกา วงศ์เวียน

46. นางสาวจีรดา จันทคาม

47. นายฉัตรมงคล สังข์เขียว

48. นายปฐมพัฒน์ อรรถพิทย์

49. นายชาคร ชีวาเกียรติยิ่งยง

50. นายอนุสรณ์ น้อยสำลี

น้องๆที่มีรายชื่อข้างต้น ขอให้น้องๆโทรมายืนยันได้ที่

พี่แพรว 086-1426003

พี่กิ๊ก 085-1455927

พี่กล้วย 085-0308703

พี่แยมมี่ 087-7099257

พี่กิ๊บ 085-6983392

พี่ซาย 085-6984117

ภายในวันที่ 24 – 25 เมษายน

น้องๆสามารถดาว์นโหลดกำหนดการค่ายได้ที่

http://www.uploadfile.biz/file/?i=MXEWMEIEIVIMEH

หรือ http://www.tempf.com/getfile.php?id=496062&key=4bd1934493a07

แผนที่และการเดินทาง

http://www.uploadfile.biz/file/?i=MXEWMEIEIVXXWI

หรือ http://www.tempf.com/getfile.php?id=496069&key=4bd193a3e2355แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 23 เมษายน 2553 / 18:01

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 27 มิถุนายน 2553 เวลา 20:58 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

25 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไป ๆๆ ๆ ๆ

  หนูรออยู่ค่า~ ^O^ //

  จะพยายาม ๆ


  PS.  ♥ToNo [*49986 โทรออก]♥ ZeN [*49985 โทรออก]สุดใ จ~!♥
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  jiiki
  23 มี.ค. 53 22:12 น.
  ปีที่แล้ว ค่ายสนุกมาก รุ่นพี่เปนกันเองสุดๆ อาจานน่ารักมากครับ

  อยากไปอีกกกกก > <  มีสันสนุก ได้อะไรเยอะแยะครับ

  ชอบเกมแบบปีที่แล้วมากกกกก สนุกได้อีก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  อุมิจัง SWU
  อุมิจัง SWU 112.142.150.105
  23 มี.ค. 53 22:27 น.
  ปีนี้พี่รับรองได้ว่าสนุกแน่นอนค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  armmuar
  23 มี.ค. 53 22:35 น.
  สมัครมากันเยอะๆ นะคับ

  พี่พยาบาลน่ารักมาก

  จะคอยรักษาปัญหาทั้งร่างกาย & จิตใจให้น้องนะคับ

  แล้วพี่สันทนาการก็อย่างฮา สมัครมาแล้วมีมุขแป๊กให้พี่สันไปเป็นของแถมเลยคับ

  แล้วอย่าลืมบอกต่อเยอะๆนะคับ เพื่อนๆจะได้สมัครทัน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  หยุมหยิม
  หยุมหยิม 125.25.80.69
  23 มี.ค. 53 22:45 น.
  เป็นค่ายที่น่าสนใจมากค่ะ     ไม่ไปไม่ได้แล้ววววววว


  อยากเรียนจิตวิทยาที่นี่มากๆเลย  จะสมัครแน่นอนค่ะ  : )  * อยากให้เพื่อนๆที่สนใจมากสมัครกันเยอะๆ  สาธุ ขอให้ได้ไปค่ายนี่ด้วยเถอะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  น้องเปา
  น้องเปา 125.24.3.55
  24 มี.ค. 53 21:01 น.
  ว๊าววววว

  น่าสนใจอ่า

  แล้วจาสมัครแน่ๆคั๊บ

  ขอให้ติด สาธุ

  **อยากเรียนจิตวิทยาที่นี่มากมาย

  ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  bZ*
  bZ* 124.122.203.92
  24 มี.ค. 53 21:09 น.
  มาสมัครกันเยอะๆนะ

  พี่ๆรออยู่จ้า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  อยากไปมั่
  อยากไปมั่ 124.122.222.88
  24 มี.ค. 53 23:13 น.
  อ๊ายยยยยยยยยยย น่าไปๆๆๆๆๆ
  อยากไปมั่งอ่ะ
  เห็นเพื่อนๆบอกว่าปีที่แล้วสนุกมากกกกก
  เสียดายที่ไม่ได้ไป ยังไง....ปีนี้จะไปให้ได้เลยยยยย
  1
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จะไปปปปปปปปปปปปปปป อยากไปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป
  ถ้าไม่ติดคงเสียใจ
  PS.  ถ้าลมมันพาให้เจอะกัน ก็คงมีวันที่ได้พบกันใหม่
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  im mv
  7 เม.ย. 53 16:51 น.
  อยากไปจัง ขอติดด้วยเหอะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  นัด
  นัด 124.120.54.104
  23 เม.ย. 53 21:16 น.
  ไม่ได้ไป เสียดายจัง1
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  25.นางสาวปิยดา ชื่นด้วง

  =[]=!!!! ..

  หนูติดค่า~~~~~~~~ กี๊สสส~!!

  ใครติดก็ :teddy-k@hotmail.com ,, http://www.facebook.com/KimKim.Loylalong ,, http://cat-kk.hi5.com

  เจอกันน้า .. เราชื่อคิม ๆ 55+  PS.  ♥ToNo [*49986 โทรออก]♥ ZeN [*49985 โทรออก]สุดใ จ~!♥
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ฮือๆๆๆๆ  เศร้าอ่ะ  อดอีกแล้ว  เมื่อไหร่จะได้เข้าค่ายกะเค้าบ้างน้อ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  ณัฏฐนิช
  ณัฏฐนิช 125.24.115.18
  24 เม.ย. 53 16:20 น.
  เศร้าจังมีคนชื่อเหมือนกาน แต่คนละนามสกุล    พี่ค่าๆแล้วไม่มีตัวสำรองบ้างหรอค่ะ10
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  Jann
  24 เม.ย. 53 19:00 น.
  ไม่ติดอ่ะไม่มีตัวสำรองบ้างหรอคะพี่
  อยากไปปปป T^T
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เย้ๆๆ ได้เข้าค่ายปล่อยจิตเเล้ว

  ปีที่เเล้วส่งไม่ผ่าน
  อิอิ เเก้ตัวจนได้

  PS.  มาย เนม'ส เกด จ่า อิอิ ไน ทู มิท ยู เอเวอริ บอ ดิ 5 555+
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  ตตตต
  ตตตต 124.157.216.101
  25 เม.ย. 53 09:16 น.
  ดีใจโว้ยยยยย ขำขำขำ สะใจจจจ
  ดีใจที่สุดดดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 555555555555555555555555 ขำดังๆๆๆๆๆๆๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  นัด
  25 เม.ย. 53 12:36 น.
  แง
  ปีหน้าไม่ได้ส่งแล้ว1
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  ์NiP
  26 เม.ย. 53 15:54 น.
  ย๊าาาฮู้ววววววววววววววววววววววววววววววว  ติดคราบบบบบบบบบบบบบบ(วิบัติเพื่อเสียงที่สะใจ)  ดีใจมากๆๆๆๆ


  Nippon นะ อยากรู้จักก็

  http://nipponpcd.hi5.com


  แอตมาคุยกันได้นะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  นัทเอง
  นัทเอง 124.120.60.138
  2 พ.ค. 53 22:03 น.
  น้องนัท เอง 555555555+

  ของเค้าดีจริง

  รักทุกคน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1649921
ชื่อกระทู้ : ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่น จิตวิทยา มศว "ค่ายปล่อยจิต"

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: