ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ระเบียบการเกณฑ์ทหาร No 1669035

โชคดีมีชัย 949 30 มี.ค. 53 19:22 น.
guest
โชคดีมีชัย

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

การตรวจเลือกทหารฯ หรือ เกณฑ์ทหาร ทำกันอย่างไร

  
      ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 11 เมษายน ทางกองทัพบก   จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกิน   เข้ากองประจำการ พร้อมกันทุกเขต หรือ
  
อำเภอ ทั่วประเทศผู้ที่เข้าเกณฑ์ทหาร   ต้องมีอายุ 21 ปี คือ   พ.ศ.เกิด บวก 21   ผลลัพธ์จะเป็นปีที่เกณฑ์ทหาร เช่น เกิดพ.ศ.2526 + 21 = 2547  
  
หมายความว่า ผู้ที่เกิด พ.ศ.2526 จะต้องเข้าเกณฑ์ทหาร ในเดือนเมษายน 2547 หรืออีกพวกหนึ่ง คือ ผู้ที่มีอายุ 22 ถึง 29 ปี ที่ยังไม่เคยเกณฑ์ทหาร
  
มาก่อน สำหรับปี 2547 คือ ผู้ที่เกิด พ.ศ.2525 ถึง พ.ศ.2518 ท่านลองตรวจดูซิว่า ในหมายเรียกของท่าน วันเกณฑ์ทหารตรงกับวันใด สถานที่ใด
  
ก่อนวันตรวจเลือก ถ้าท่านไปอยู่ที่ห่างไกลบ้าน ก็ต้องรีบกลับบ้าน อย่าคิดว่าเดินทางกลางคืน วันรุ่งขึ้นเป็นวันเกณฑ์ ที่จริงมันก็ทำได้ แต่เพื่อความ
  
ปลอดภัย ควรจะกลับถึงบ้านก่อน 1 วัน และ เตรียมเอกสาร ให้พร้อมคือ
  
                            1. ใบสำคัญ สด.9
  
                            2. บัตรประจำตัวประชาชน
  
                            3. หมายเรียก สด.35
  
                            4. สำหรับผู้ที่เรียนจบ ม.6 หรือ ปวช. และต้องการสมัครเป็นทหาร (ร้องขอเป็นทหาร) ให้นำใบประกาศ หรือระเบียนการศึกษา  
  
ไปด้วย เพื่อยื่นคำร้องขอสิทธิลดวันเป็นทหาร (ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดต่อไป)
  
      ถ้าไม่ต้องการสมัครก็ไม่ต้องเอาไป ส่วนผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีขึ้นไป ต้องนำใบประกาศ หรือระเบียนการศึกษาไปให้ได้ ไม่ว่าท่านจะสมัคร
  
หรือไม่สมัครเป็นทหารก็ตาม สำเนาทะเบียนบ้านไม่ต้องเอาไป  หลักฐานสำคัญมีเพียง 4 อย่าง สำคัญที่สุด คือ บัตรประชาชน อย่าลืมเป็นอันขาด
  
      เมื่อเตรียมพร้อมเสร็จแล้ว ก็รวมใส่ไว้ในถุง หรือแฟ้มไว้ให้เรียบร้อยทำใจ ให้สบาย อย่ากังวลเรื่องเป็น หรือไม่เป็นทหารให้มากนัก หรือถ้า เพื่อ
  
ความ สบายใจก็บนบานศาลกล่าว หรือเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตนเองนับถือ หรือศาสนาที่ตนเองนับถือก็ได้ ทำไปเถอะไม่มีใครว่าอะไร ต้องตื่นนอนกะ
  
ว่าให้ ไปถึงสถานที่ตรวจเลือกทหาร อย่างช้าไม่เกิน 7 โมงเช้า แต่งตัวง่ายๆ ใส่กางเกงขาสั้น เสื้อคอกลม รองเท้าแตะคู่เก่าๆ ดีที่สุด (เพราะว่าเจ้า
  
หน้าที่ จะให้พับขากางเกงขึ้นเหนือเข่า ถ้าใส่กางเกงยีนส์ฟิตๆ จะพับขากางเกงลำบาก)  
  
      เมื่อไปถึงสถานที่ตรวจเลือกทหารแล้ว ก็หากินข้าวเช้าให้เรียบร้อย เมื่อถึงเวลาประมาณ 7 โมงเช้า เจ้าหน้าที่จะประกาศ ให้เข้าแถว
  
ตรงป้ายชื่อตำบล ของตนเอง เคารพเพลงชาติจบ ประธานกรรมการตรวจเลือกทหาร (มียศพันโท) ก็จะอ่านสารของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และกล่าว
  
ให้โอวาทต่อทหารกองเกิน (ทหารกองเกิน หมายถึง ผู้ที่มาเข้าเกณฑ์ทหาร)  
  
      หลังจากนั้น กรรมการสัสดีจังหวัด ก็จะชี้แจงขั้นตอน การตรวจเลือก และชี้แจงสิทธิต่างๆ เช่น การขอสิทธิลดวันรับราชการ เป็นต้น
  
หลังจากกรรมการสัสดีจังหวัด พูดจบ ก็แยกย้ายกันไป อยู่ตามร่มไม้ คอยฟังเรียกชื่อเจ้าหน้าที่จะเรียกชื่อผู้ที่มีอายุ 18 ปี ถึง 20 ปี ที่สมัครไว้แล้ว
  
ก่อน หลังจากนั้นก็เรียกเป็นตำบล หรือแขวง จนครบทุกตำบล หรือแขวง ถ้าใครไม่มาในรอบแรก เจ้าหน้าที่จะเรียกรอบที่สอง ถ้าไม่มาในรอบที่สอง
  
อีก เจ้าหน้าที่จะแทงว่า "ขาด" หรือ "ไม่มารับหมายตามมาตรา 25" แล้วแต่กรณี ซึ่งจะทำให้ยุ่งยากต้องฟ้องร้องต่อศาล เสียค่าปรับ หรือถูกจำคุก  
  
แล้วแต่ศาลจะตัดสิน สำหรับผู้ที่ถูกแทงว่า "ขาด" เมื่อศาลตัดสินแล้ว ในปีต่อไป จะถูกจับเป็นทหารโดยไม่ต้องจับสลาก ใบดำใบแดง เพราะอย่างนี้จึง
  
ควรมาให้ทันเขาเรียกชื่อในรอบที่สองเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกรอบสองเสร็จแล้ว จึงเรียกคนผ่อนผัน สำหรับคนผ่อนผัน ที่ต้องการสละสิทธิ์ผ่อนผันเข้าตรวจ  
  
เลือก หรือว่า อยากเข้าจับสลากใบดำใบแดง ก็ให้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ บอกเขาว่า "ผมขอสละสิทธิ์" เจ้าหน้าที่ก็จะให้เขียนคำร้อง เสร็จแล้วก็รอฟัง
  
เรียกชื่อ
  
      ย้อนกลับมาถึงเจ้าหน้าที่เรียกชื่อท่าน ท่านก็เตรียมถอดรองเท้า ถุงเท้า พับขากางเกงขึ้นเหนือเข่า ถอดเสื้อ แล้ววิ่งไปที่โต๊ะเรียกชื่อ เจ้าหน้าที่ที่
  
โต๊ะเรียกชื่อ (โต๊ะที่ 1) จะตรวจสอบบัตรประชาชน เขียนเลขประจำตัวประชาชน ลงในสด.43 ให้ท่านพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา ลงในต้นขั้ว สด.43 เขียน
  
เลข สด.43 ลงในแขน หรือหน้าอกของท่าน ไว้ป้องกันการผิดตัว หลังจากนั้น เขาจะบอกให้ท่านไปยังโต๊ะ 2 ซึ่งเป็นโต๊ะที่หมอ(กรรมการแพทย์)
  
และกรรมการสัสดีจังหวัด นั่งอยู่ หมอจะตรวจร่างกาย โดยให้ยืนขึ้น ยื่นแขนทั้งสองออกมาข้างหน้า เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยของหมอ ก็จะถามว่า "ใครเป็น
  
โรค หรือพิการอะไรให้บอกหมอ" หลังจากนั้นหมอจะตรวจท่าน และพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการ แบ่งท่านว่าจัดอยู่ในจำพวกใด ซึ่ง
  
กรรมการจะแบ่งคนออกเป็น 4 จำพวก
  
      ถ้าท่านเป็นจำพวกที่ 1 หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "ดี 1" เจ้าหน้าที่จะให้ท่านไปยังโต๊ะที่3 ซึ่งเป็นโต๊ะวัดส่วนสูง และรอบอก ถ้าท่านได้ส่วนสูง ตั้งแต่  
  
160 ซม. และ รอบอก 76/79 ซม.ขึ้นไป ท่านจะอยู่ใน กลุ่มที่ต้องจับสลาก ถ้าท่านสูง 146 ซม.ถึง 159 ซม. และ รอบอก 76/79 ซม.ขึ้นไป จัดอยู่ใน  
  
กลุ่มต้องปล่อย ถ้าสูงตั้งแต่ 145 ซม.ลงมา รอบอกจะใหญ่ขนาด ใดก็ตาม หรือ รอบอกตั้งแต่ 75 ซม.ลงมา ไม่ว่าจะสูงเท่าใดก็ตาม จัดอยู่ใน กลุ่มไม่  
  
ได้ขนาดถ้าท่านเป็นคนจำพวกที่ 2, 3 และ 4 เจ้าหน้าที่จะให้ไปรอที่โต๊ะ ประธานกรรมการตรวจเลือกทหาร รอปล่อยตัวได้โปรดจำไว้ว่า ในการเกณฑ์
  
ทหารครั้งนี้ ท่านจะต้องได้รับ "ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ" หรือ ที่เรียกสั้นๆ ว่า "ใบสด.43" ถ้าได้รับ ใบสด.43 แล้ว
  
ท่านจึงจะกลับบ้านได้ ถือว่า การเกณฑ์ทหารของท่าน ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ถ้ายังไม่ได้รับ ใบสด.43 อย่าเพิ่งกลับบ้านเป็นอันขาด เพราะถือว่า การ
  
เกณฑ์ทหารของท่านยังไม่สมบูรณ์ ขอให้โชคดี

เครดิต http://www.oknation.net/blog/print.php?id=133278

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 14:07 น.
โอ้โหเด็ด

เค้าว่ากระทู้นี้ "โอ้โหเด็ด"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


2 โหวต จากทั้งหมด 2 โหวตเลือก โอ้โหเด็ด

31 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชอบตอนไปเชียร์อ่ะ  สนุกดี

  ปล.พี่ชายเราเตี้ย  รอดไป55+


  PS.  อาจไม่ใช่คนดีมากมาย อาจทำให้ใครไม่พอใจ ไม่ขอโอกาสแก้ตัวจากใครขอเปลี่ยนแปลงด้วยโอกาสของตัวเอง ........ตื่นจากฝันร้ายซะที.......
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   นี่ผมไม่ไ่ด้ฝันไปใช่ป่ะครับ....กระทู้นี้ตรงบอร์ดบอยมากๆๆๆ !!! *O*
  PS.  ~o.ผมไม่ได้เจ้าชู้ แค่ชอบหาเด็กๆไว้ดูเล่น~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  - -  เข้าเกณฑ์หมดทุกอย่าง....แต่พอดีเป็นผู้หญิง แหะๆๆๆ 


  PS.  •—Do Re Mi Fa Sol La Ti Do ~ —•
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  memo
  30 มี.ค. 53 19:34 น.
  ไปเกณฑ์มาปีที่แล้ว เซงได้ ใบดำ มา ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  จขกท.เองครับ
  จขกท.เองครับ 124.121.102.93
  30 มี.ค. 53 19:41 น.
  อันนี้อธิบายละเอียดมากครับขอแนะนำให้อ่านดูผมคิดว่าน่าจะไขข้อข้องใจได้ทั้งหมด

  http://www.defence.thaigov.net/inform/soldier4.htm  เอาลงไม่ไหวเยอะเกิน แหะๆ

            วิธีคัดเลือกนั้น ผู้ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะส่งเข้าเป็นทหารได้ คือคนจำพวกที่ ๑ , คนจำพวกที่ ๒ และคนผ่อนผัน ที่มีขนาดสูงตั้งแต่ ๑ เมตร ๔๖ เซนติเมตร และมีขนาดรอบตัว ๗๖ เซนติเมตรขึ้นไป โดยมีวิธีคัดเลือกดังนี้
               ก. เลือกคนพวกที่ ๑ ซี่งมีขนาดสูงตั้งแต่ ๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตรขึ้นไปก่อน ถ้ามีจำนวนมากกว่าที่ทางราชการต้องการ ก็ให้จับสลาก
               ข. ถ้าคนจำพวกที่ ๑ ซึ่งมีขนาดสูงตั้งแต่ ๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป มีไม่พอกับจำนวนที่ทางราชการต้องการ ก็ให้เลือกคนที่มีขนาดสูงถัดรองลงมา (๑๕๙ ซม., ๑๕๘ ซม. ฯลฯ) ตามลำดับ จนพอกับจำนวนที่ต้องการ
               ค. ถ้าคนจำพวกที่ ๑ (คนที่มีขนาดสูง ๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป และคนขนาดถัดรอง) มีไม่พอกับจำนวนที่ต้องการ ก็ให้เลือกคนจำพวกที่ ๒ ถ้ายังไม่พออีก ก็ให้เลือกจากคนที่จะได้รับการผ่อนผัน
        ๒.๑.๔ โต๊ะประธานกรรมการ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนปล่อยตัวคนจำพวกที่ ๔ , ๓ คนไม่ได้ขนาด , คนผ่อนผัน , คนจำพวกที่ ๒ คนขนาดถัดรอง (ถ้ามีคนได้ขนาดพอ) และคนได้ขนาด (กรณีที่มีคนร้องขอ หรือสมัครเป็นทหารพอกับจำนวนที่ต้องการแล้ว ไม่ต้องจับสลาก) พร้อมกับมอบใบรับรอง ผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓ ให้รับไปในวันตรวจเลือก)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   ชีวิตนี้ไม่มีโอกาสไปนั่งลุ้นระทึกกับเขาแล้ว
  เพราะเรียน รักษาดินแดน  จบปี3 แล้ว
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  จขกท.เองครับ
  จขกท.เองครับ 124.121.102.93
  30 มี.ค. 53 19:45 น.
  จขกทรอบอกไม่ถึง แต่มีกล้ามท้องและสมบูรณ์ดีไม่รู้เขาจะรับเปล่านะ (ไม่ถึง60)แต่ตามระเบียบแล้วถือว่าไม่ถูกเกณฑ์--->    ๒.๑.๓.๓ กลุ่มที่ ๓ เรียกว่า คนไม่ได้ขนาด คือ มีขนาดสูงไม่ถึง ๑ เมตร ๔๖ เซนติเมตร หรือขนาดรอบตัวไม่ถึง ๗๖ เซนติเมตร อย่างใดอย่างหนึ่ง คนไม่ได้ขนาดนี้ คณะกรรมการตรวจเลือกจะคัดออก ปล่อยตัวไปโดยไม่ต้องจับสลากแต่อย่างใด

  ลิงค์นี้ละเอียด http://www.defence.thaigov.net/inform/soldier4.htm
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้  หาสาระได้แล้วๆๆๆ

  เอิ้กๆๆ


  ยาวมากๆๆ

  กว่าจาอ่านจบ

  อิอิ

  ว่างๆไปเชียเค้าเกนดีกว่าอิอิ

  พึ่งรุเรื่องก้อวันนิแหละคับบ บ บ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   ถ้าเป็นพวกโรค ต่างๆ นี่เค้ารับพิจรณราไหมครับ

  เช่น ลูคีเมีย ธารัสซีเมีย

  อะไรแบบนี้อ่ะครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  หกฟฟฟ
  หกฟฟฟ 118.172.74.70
  30 มี.ค. 53 21:24 น.
  ผ่อนผันคืออะไรหรอครับ

  แล้วถ้าไม่อยากเป็นต้องทำยังไงหรอครับ  
  (ที่ไม่ใช่เรียน ร.ด.)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   ผ่อนผันก็คือ ถึงอายุครบที่ต้องเกณฑ์แล้ว แต่ยังไม่่พร้อม
  เนื่องจากติดเรียนอ่ะ จะทำเรื่องผ่อนผันก่อนได้ แต่ต้องไม่เกินกี่ปีไม่รู้
  ส่วนทำไงไม่ให้เป็น ไปแก้กฏหมายไทยครับ คุณทำได้มั้ย?? ถ้าไมไ่ด้ ก้ใช้วิธี...ไม่ดีครับ...

  PS.  ~o.คือกระผมจะทำอะไร จะตอบอะไรก็เรื่องของกระผม กรุุณาอย่าเ_ือกให้มากครับ~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีนะที่เรียน รด
  PS.  ~ † † † ~ ไม่มีใครจะทำให้เราเจ็บได้ นอกจากตัวเราเอง ~ † † † ~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รอบอกไม่ถึงครับ
  PS.  NTS TP Email : nont_nitisit@hotmail.com Hi5 : nont-nitisit.hi5.com
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  จขกท.เองครับ
  จขกท.เองครับ 124.122.11.215
  31 มี.ค. 53 10:45 น.
  เพิ่มเติมครับลิงค์นี้มีบอกเรื่องการผ่อนผัน http://www.mod.go.th/misc/officer1.htm


  โรคที่ได้รับการยกเว้นครับ>>>topicstock.pantip.com/social/topicstock/.../U5273943.html

  มันยาวลงข้อมูลไม่ได้เลยต้องใช้ลิงค์ครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ปีหน้าก็ขึ้นเขียงแล้วละ ครับ

  แต่กระผมยังไม่พร้อม

  ผ่อนผันก่อนดีกว่า  ห้าๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  พลทหาร
  พลทหาร 110.49.26.168
  2 เม.ย. 53 17:27 น.
  เเย่เเล้วๆๆ  โดน ทบ 1 ซะงั้น   ยื่นวุฒิ(ปริญญาตรี)ทีหลังได้  เเต่วุฒิยังไม่ออกนี้ดิ  ใช้ รบ. และ ใบรับรอง เเทนก่อนได้รึป่าว คับ    เเล้วจะต้องเป็นทหาร 6 เดือน หรือ 1 ปี  หลายคนพูดไม่เหมือนกัน1
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  อาร์ม
  อาร์ม 125.26.94.200
  14 ต.ค. 53 10:53 น.
  แล้วผมมีน้ำหนัก 122 สูง 173  ผมมีสิทธิ์ที่จาเข้าคัดเลือกไหมครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  767
  18 ต.ค. 53 01:52 น.
  ลองดูซะก่อน ประเทศมหาอำนาจ มันเรียนกันที่ไหน รด. เกนทหาร เ้ยๆ นี่ก้อไม่มี แล้วประเทศไทยมันจะเจริญชาดไหน แทนที่จะเอาเวลามาพัดทนาเทคโนโลยี ควายจิงๆ   กูอยากเปลี่ยนสันชาดมาก ไม่ภูมิใจเลยสักนิดที่เกิดมาเปนคนไทย เหอะๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  Arkz Zero
  Arkz Zero 58.9.104.230
  22 มิ.ย. 54 00:39 น.
  เช้นกันคับไม่ภูมิใจเลยคับเปลี่ยนได้เปลี่ยนนานละคับ
  ความมากคับแทนที่จะให้เด็กเอาเวลาไปเรียน
  แล้วมาบอกไม่ต้องการให้เด็กเป็นหลักความรู้เคลื่อนที่อยากให้มีคุณธรรม
  แล้วถ้าเป็นแบบที่พูดจริงผู้ชายเท่านั้นที่มีคุณธรรมหรอคับ
  รด = เสียเวลาปล่าวๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  Gry
  2 ต.ค. 54 18:22 น.
  เอ้อแล้วสมมุตว่าผมทำผ่อนผันจนเรียนจบแล้ว ต้องไปลุ้นจับใบดำ-แดง หรือเค้าให้เป็นทหารเรยครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

คอลัมน์ NUGIRL

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1669035
ชื่อกระทู้ : ระเบียบการเกณฑ์ทหาร

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: