โห! ค่าเทอม มหาวิทยาลัยรังสิต No 1766233


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ตารางประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาตรี


ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (เหมาจ่าย)
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
2,100,000
คณะทันตแพทยศาสตร์ *
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000 4,200,000
คณะเภสัชศาสตร์
-สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
99,400
127,900
164,500
229,500
197,000
252,000
1,070,300
คณะพยาบาลศาสตร์
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
99,200
140,400
139,700
105,800
-
-
485,100
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(สองภาษาl)
180,000
180,000
180,000
180,000
-
-
720,000
คณะเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
83,300
111,700
150,000
100,100
-
-
445,100
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์(พนักงานวิทย์ฯ)
คณะการแพทย์แผน ตะวันออก
- สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
112,800
133,500
118,600
96,000
-
-
460,900
คณะกายภาพบำบัด
- สาขาวิชากายภาพบำบัด
107,600
152,700
149,600
80,000
-
-
489,900
คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
80,500
105,600
115,000
64,000
-
-
365,100
- สาขาวิชาอุปกรณ์์ชีวการแพทย์
85,400
104,100
101,100
60,300
-
-
350,900
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์
76,600
81,500
90,300
49,900
-
-
298,300
คณะทัศนศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา
87,400
143,700
151,500
58,000
-
-
440,600
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
66,000
73,100
83,500
61,500
-
-
284,100
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
74,100
84,100
74,500
58,500
-
-
291,200
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
69,700
68,800
74,400
67,600
-
-
280,500
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
69,200
74,200
77,000
61,500
-
-
281,900
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย
92,500
94,100
69,600
46,500
-
-
302,700
- สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
67,200
67,100
63,500
46,500
-
-
244,300
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการบริการ
71,500
78,600
47,500
85,000
-
-
282,600
- สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
87,800
89,700
84,600
47,400
-
-
309,500
วิทยาลัยวิศวกรรม ศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
82,200
85,500
86,200
93,500
-
-
347,400
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
81,800
91,800
83,200
72,500
-
-
329,300
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
84,700
87,100
91,500
84,000
-
-
347,300
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
73,800
88,700
89,000
81,000
-
-
332,500
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
84,700
76,600
80,500
95,500
-
-
337,300
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
86,600
96,000
83,500
82,500
-
-
348,600
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
71,900
93,700
88,300
75,000
-
-
328,900
- สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 
77,600
85,500
92,200
84,000
-
-
339,300
- สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
90,800
107,200
105,000
124,500
-
-
427,500


PS.  มาเป็นเพื่อนกันนะครับ หน้าตาพอดีและอร่อยครับ อิอิ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 00:03 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

30 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สถาบันการบิน
  - สาขาวิชานักบินพาณิชย์
  76,800
  439,600
  1,531,500
  415,500
  -
  -
  2,463,400
  คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์
  - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  88,200
  89,900
  77,600
  102,200
  53,400
  -
  411,300
  - สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
  82,000
  87,900
  80,500
  56,400
  -
  -
  306,800
  คณะศิลปและการออกแบบ
  - สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
  75,700
  93,600
  85,900
  69,500
  -
  -
  324,700
  - สาขาวิชาออกแบบภายใน
  71,100
  82,800
  85,600
  56,200
  -
  -
  295,700
  - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
  80,900
  78,100
  80,300
  57,000
  -
  -
  296,300
  - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
  84,400
  88,200
  73,300
  54,200
  -
  -
  300,100
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
  81,500
  97,200
  88,200
  63,000
  -
  -
  329,900
  - สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์
  78,700
  98,000
  79,100
  60,000
  -
  -
  315,800
  คณะอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ
  - สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  57,900
  78,100
  73,500
  37,200
  -
  -
  246,700
  - สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
  59,600
  75,700
  69,900
  35,700
  -
  -
  240,900
  - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
  58,600
  74,800
  74,500
  35,700
  -
  -
  243,600
  คณะบริหารธุรกิจ
  - สาขาวิชาการจัดการ
  57,200
  53,600
  55,200
  46,800
  -
  -
  212,800
  - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  52,200
  58,600
  57,200
  46,800
  -
  -
  214,800
  - สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  55,800
  58,200
  55,200
  47,800
  -
  -
  217,000
  - สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
  48,000
  59,200
  55,200
  50,400
  -
  -
  212,800
  - สาขาวิชาการตลาด
  57,200
  57,200
  55,200
  43,200
  -
  -
  212,800
  - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  57,200
  57,200
  55,200
  43,200
  -
  -
  212,800
  - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  56,200
  58,400
  56,100
  43,200
  -
  -
  213,900
  - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  55,800
  57,300
  59,400
  56,700
  -
  -
  229,200

  PS.  มาเป็นเพื่อนกันนะครับ หน้าตาพอดีและอร่อยครับ อิอิ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คณะบัญช
  - สาขาวิชาบัญชี
  59,800
  55,400
  57,200
  46,200
  -
  -
  218,600
  คณะเศรษฐศาสตร์
  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  60,500
  53,400
  55,200
  46,200
  -
  -
  215,300
  คณะ ศิลปศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  53,400
  54,000
  54,000
  47,400
  -
  -
  208,800
  - สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  52,200
  52,800
  54,600
  42,000
  -
  -
  201,600
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  52,400
  56,600
  63,500
  40,800
  -
  -
  213,300
  - สาขาวิชาภาษาจีน
  54,000
  46,200
  54,000
  51,600
  -
  -
  205,800
  - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  54,000
  56,400
  56,800
  41,400
  -
  -
  208,600
  - สาขาวิชาอิสลามศึกษา
  56,700
  63,000
  64,500
  54,000
  -
  -
  238,200
  คณะนิเทศศาสตร์
  - สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  70,100
  74,300
  79,300
  35,500
  -
  -
  259,200
  - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  69,800
  76,900
  71,100
  24,500
  -
  -
  242,300
  - สาขาวิชาการโฆษณา
  69,100
  68,900
  65,500
  41,000
  -
  -
  244,500
  - สาขาวิชาการภาพยนต์และวีดิทัศน์
  66,300
  72,800
  84,500
  41,000
  -
  -
  264,600
  - สาขาวิชาวารสารศาสตร์
  60,300
  60,900
  67,700
  63,000
  -
  -
  251,900
  - สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
  72,200
  63,000
  65,100
  44,500
  -
  -
  244,800
  - สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
  65,700
  68,000
  68,000
  47,000
  -
  -
  248,700
  - สาขาวิชามัลติมีเดีย
  71,600
  71,000
  75,000
  56,500
  -
  -
  274,200
  คณะนิติศาสตร์
  - สาขาวิชานิติศาสตร์
  52,200
  54,300
  60,000
  51,600
  -
  -
  218,100
  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
  - สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
  49,200
  53,400
  54,900
  39,600
  -
  -
  197,100
  วิทยาลัยนดนตรี  
  132,000
  116,800
  109,000
  75,000
  -
  -
  432,800
  International College
  - Philosophy,Politics and Economics
  121,000
  124,000
  124,000
  106,000
  -
  -
  475,000
  - International Business
  121,000
  124,000
  124,000
  106,000
  -
  -
  475,000
  - Tourism and Hospitality Management
  124,000
  121,000
  124,000
  106,000
  -
  -
  475,000
  - Information and Communication Technology
  126,500
  126,500
  129,000
  113,500
  -
  -
  495,500
  - Communication Arts
  121,000
  126,000
  128,000
  106,000
  -
  -
  481,000
  - International Relations and Development
  121,000
  124,000
  124,000
  106,000
  -
  -
  475,000
  - International Hospitality Management
  193,500
  150,000
  150,000
  150,000
  -
  -
  643,500

  PS.  มาเป็นเพื่อนกันนะครับ หน้าตาพอดีและอร่อยครับ อิอิ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  * คณะทันตแพทยศาสตร์ จะมีค่าอุปกรณ์สำหรับศึกษาอีกประมาณ 650,000 บาท

  คู่มือนักศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2553

  ติดต่อผู้พัฒนา : admission_rsu@hotmail.com สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

  ตาราง ประมาณค่าใช้จ่่ายสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.
  อาคาร 1 ตึกอาทิตย์อุไรรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 301  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา เวลา 08.30 - 16.30 โทร. 02-997-2200 ต่อ 5500-5510
  Email: info@rsu.ac.th

  เส้นทางมา มหาวิทยาลัยรังสิต


  PS.  มาเป็นเพื่อนกันนะครับ หน้าตาพอดีและอร่อยครับ อิอิ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   ของเรา

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการบริการ
  71,500
  78,600
  47,500
  85,000
  -
  -
  282,600
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ่านะ ลองมาดูนี่ ดิ
  PS.  มาเป็นเพื่อนกันนะครับ หน้าตาพอดีและอร่อยครับ อิอิ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  มายมะม๊าง
  มายมะม๊าง 61.90.251.83
  11 พ.ค. 53 01:51 น.
  จขกท.ก็กล้าพูดเนอะ อร่อยยยยยย ฮ่าๆๆๆ

  แต่เราแอบชอบแนวคิดโฆษณาเค้าแหล่ะ เจ๋งดีแฮะ ^ ^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเรียน แต่ตัง...
  ห้าๆ
  PS.  เรื่อยเปื่อย ย .. * :)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ภูมิใจจจจจจจจจจจจจจจ


  พักข้างมอ

  แม้ไม่หรู

  แต่อบอุ่น  มอรังสิต อบอุ่นมากๆ


  PS.  จำหน่ายกลูต้า vitatical ทั้งแบบกินและแบบเม็ด และตัวยาอื่นอีกมากมาย ราคาถูกจ้าๆ ปรึกษาได้นะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  ป่าน
  ป่าน 183.89.77.61
  11 พ.ค. 53 08:54 น.
  ค่าเทอมมันก้อแพงเป็นบางคณะหนิ เฉพาะพวกสาขาแพทย์ บลาๆ ที่มันเป็นวิทย์ๆๆ แพงอยู่แล้ว

  แต่พวก นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหาร มันก้อพอๆกะพวก ม.กรุงเทพ หอการค้าอ่ะแหละ ไม่ได้แพงเวอร์ทุกคณะ

  ถ้าแพงเวอร์ๆต้องไปเอแบค รายนั้น 50000อัพทุกคณะจ๊ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ภูมิใจจจจจจจจจจจจจจจ


  พักข้างมอ

  แม้ไม่หรู

  แต่อบอุ่น  มอรังสิต อบอุ่นมากๆ

  --------------------------------------------

  เห็นด้วยนะ

  เราเองก้รู้สึกว่าคณะเราดูแลกันอบอุ่นมากอ่ะ

  อาจารที่ปรึกษา จน คณะบดีเลยอ่ะ
  PS.  U R My Everything TVXQ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  ปาริตชาติ
  ปาริตชาติ 117.47.84.231
  11 พ.ค. 53 10:56 น.
  มหาวิทยาลัยรังสิต ก็เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ใครจะเข้าเรียนที่นี่ก็ต้องทราบอยู่แล้วว่า ค่าเทอมมันแพง จะมาตกใจอะไรกัน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ช่ายครับ ค่าเทอมม.รังสิต สูงจริง แต่ที่ม.รังสิตนี่ก็แพงไปด้วยคุณภาพนะครับ อิอิ

  PS.  มาเป็นเพื่อนกันนะครับ หน้าตาพอดีและอร่อยครับ อิอิ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  มาเอแบคกันนะ
  มาเอแบคกันนะ 124.120.1.116
  12 พ.ค. 53 09:11 น.
  ไม่ใช่แล้วจร้า เอแบคไม่ได 50,000 อัพทุกเทอมนะน้อ

                      เอแบคจะจ่ายหนักสุด ปี1เทอม1 เพราะค่าเทอม1 5หมื่นรวมอินเทนซีฟ
                        แต่เทอมต่อไปอยู่ที่น้องจะลงว่ากี่ตัวซึ่งราคา จะราวๆ 4หมื่อนต้นๆถึงปลาย แต่ไม่เกิน5หมื่ยชัวถ้าไม่ใช่วิศวะ
                      เช็คราคาดูก่อนดิน้องอย่าง law เทอมท้ายๆจะถูกมาก ไม่ถึง 4 หมื่นเลย
                      ราคาหนังจริงแต่จะหนัก ปีแรกๆเท่านั้น คณะlaw ถูกสุดในเอแบค
  เชิญน้องที่สนใจมา AU เยอะนะ ค่าเทอมเอแบค ถูกกว่า ม.รังสิตอินเตอร์ และ BUIC อีก เนื่องจากคนเรียนเยอะ จะแพงไปเพื่อ..???
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  กอด
  12 พ.ค. 53 11:56 น.
  ขอเราขายไร้ขายนาที่เชียงใหม่ก่อน
  TT^TT
  อยากเรียนแต่ไม่มีสะตาง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (เหมาจ่าย)
  350,000
  350,000
  350,000
  350,000
  350,000
  350,000
  2,100,000
  - ของเรา สงสารพ่อแม่จริง ๆ*
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แพงสุดลูกหูลูกตาา O.o
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ฮ่าๆๆ   ขายบ้านเรียนน


  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2553 / 15:07

  PS.  โรงเรียนจ๋า,,,คิดถึงเธอจัง จุ๊บบ -3-'
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ้าก!!

  PS.  ..+*+..Don't be shy..+*+..
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  0MM0
  0MM0 124.120.88.150
  14 พ.ค. 53 11:27 น.
  อยากเรียน

  แพทย์รังสิต
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ใครที่ได้มาเรียนแล้ว รู้ว่าค่าเทอมมันแพงก็ตั้งใจเรียนนะครับ

  ม.รังสิตที่แพงเราก็รู้ ๆ กันอยู่ว่าเพราะอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นทันสมัย และครบจริง

  เด็กม.รัฐบาลหลายที่ยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์อย่างทั่วถึงเท่าม.รังสิตเลย

  อย่างนั้นแล้ว ตั้งใจเรียนให้มาก ๆ นะครับ

  อย่าให้พ่อ แม่ คนที่ค่อยดูความสำเร็จของเราต้องเสียใจนะครับ

  เป้นกำลังใจให้ทุกคนฝ่าฟันเพื่อนจุดหมายที่เลือกเองนะครับ


  PS.  มาเป็นเพื่อนกันนะครับ หน้าตาพอดีและอร่อยครับ อิอิ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1766233
ชื่อกระทู้ : โห! ค่าเทอม มหาวิทยาลัยรังสิต

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: