ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ตะลึง! 10 อันดับเมืองที่มีตีกระฟ้า เยอะที่สุดในเอเชีย มีไทยติดด้วย! เเบบว่าสวยเวอร์ ถาพยามคํ่าคืนกลางเมือง ! No 1810671

เเมวน้อย ^_^ 1,273 4 มิ.ย. 53 01:21 น.

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

อ่อ ลืมบอกไป ในเอเชียจ้า ไม่ใช้ในโลก
เครดิต โพสจัง


อันดับ 1 Tokyo
Tokyo เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และอันดับต้นๆ ของโลก โตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีประชากร ตามสัมโนครัวประมาณ 13 ล้านคน
แต่หากนักรวมในจังหวัดโตเเกีัยว และเขตปกครองพิเศษที่เกี่ยวข้อง จะมีประชากร ถึง 25 ล้านคน
ไม่แปลก ที่เมืองนี้จะเป็นศูนย์รวมต่างๆ ของญี่ปุ่น และของโลก


อันดับ 2 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงฮ่องกงมีจำนวน ประชากรกว่า 6.99 ล้านคน ในปี 2549 ความหนาแน่นของประชากร 6,300 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนมากป็นชาวจีน มีร้อยละ 3 เป็นชาวต่างชาติ อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอเมริกัน ฯลฯ ภาษากวางตุ้งซึ่ง เป็นภาษาที่มีถิ่นพูนตั้งแต่มณฑลกวางตุ้งของจีนเรื่อยมาจนถึงฮ่องกงได้กลาย มาเป็นภาษาราชการของฮ่องกง ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นของภาษาของเจ้าอาณานิคมก็ยังคงเป็นภาษาราชการร่วมซึ่งถูก ใช้พูดมากกว่า 38 เปอร์เซ็นของประชากร ก็เป็นภาษาที่ใช้แพร่หลาย ส่วนภาษาจีนท้องถิ่นอื่นเช่นแต้จิ๋ว หรือจีนแคะฯลฯ ก็มีไม่น้อยเช่นกัน และตั้งแต่ฮ่องกงกลับสู่ใต้การปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่ การใช้ภาษาจีนกลางใน การติดต่อก็เริ่มเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเข้ามาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่และการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ถึงแม้ว่าการใช้อักษรจีนนั้นยังนิยมใช้อักษรจีนตัวเต็มอยู่ก็ตาม นอกจากนั้นทางรัฐบาลฮ่องกงได้มีโครงการ "สองแบบอักษร สามภาษา" เพื่อสนับสนุนให้ชาวฮ่องกงใช้ภาษาทั้ง 3 ภาษาร่วมกัน คือภาษากวางตุ้ง จีนกลาง และอังกฤษ


อันดับ 3 เซี่ยงไฮ้ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้กลาย เป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุด ในจีน เต็มไปด้วยร้านค้า สิ่งก่อสร้าง ถนนเต็มไปด้วยรถ จักรยาน และผู้คน สิ่งที่พบเห็นได้มากในเมืองนี้ จนอาจถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ คือต้นเมเปิลที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งปลูกโดยในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเซี่ยงไฮ้ มีประชากร ในเขตเมือง ประมาณ 13 ล้านคน ปริมณทน ประมาณ 20 ล้านคน


อันดับ 4 ดูไบ

ดูไบ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีพื้นที่มากกว่า 4,000 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1,674,527 คน ดูไบ ถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งบนโลก


อันดับ 5 ฉงชิ่ง
http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2009/05/X7814400/X7814400-30.jpg

ฉงชิ่ง หรือ จุงกิง เป็นเขตเทศบาลนคร ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเป่ย์ หูหนัน กุ้ยโจว ซื่อชวนและฉ่านซี ภายในตัวเมืองมีแม่น้ำไหลพาดผ่านหลายสายเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ 8 ของจีน มีเนื้อที่ 82,300 ก.ม.² มีประชากร (พ.ศ. 2548) 31,442,300 คน ความหนาแน่น 379/ก.ม.² จีดีพี (2005) (310) พันล้านเหรินหมินปี้ รวมต่อประชากร 8,540 พันล้านเหรินหมินปี้ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่น


อันดับ 6 กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย[3] รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกอีกด้วย มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ทำให้แบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี (เดิมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเป็นที่ตั้งของกรุงธนบุรี ซึ่งต่อมาภายหลังได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร) โดยกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียนบ้าน ประมาณ 9 ล้านคน และประชากรแฝง และเขตปริมณฑณ ประมาณ อีก 5 ล้านคน


อันดับ 7 ปักกิ่ง
http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2009/05/X7814400/X7814400-38.jpg


ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิง (Beijing) (ภาษาจีน: 北京 (ข้อมูล), พินอิน: Běijīng) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชากร ราวๆ 27 ล้านคน ทั้งในเมืองและปริมณฑณ


อันดับ 8 เมือง Guangzhou (กว่างโจว )

http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2009/05/X7814400/X7814400-44.jpg


กว่าง โจว กวางโจว หรือ กวางเจา (จีนตัวเต็ม: 廣州, จีนตัวย่อ: 广州 Guǎngzhōu หรือ Gwong2 zau1 ในภาษาจีนกวางตุ้ง) เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง กว่างโจวเป็นเมืองใหญ่สุดทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นมณฑลซึ่ง เป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่งของจีน คือ เซินเจิ้น จูไห่ และ ซัวเถา นอกจากนั้นเมืองกว่างโจวยังมีสำเนียงเฉพาะถิ่นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานของ ฮ่องกง และมาเก๊า เรียกว่า สำเนียงกว่างโจวอีกด้วย


อันดับ 9 เมือง Singapore
สิงคโปร์ (อังกฤษ: Singapore) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (อังกฤษ: Republic of Singapore) เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประชากร ประมาณ 4,839,400 คน


อันดับ 10 เมือง Istanbul
http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2009/05/X7814400/X7814400-48.jpg

อิส ตันบูล (ตุรกี: İstanbul) เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย)

แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 4 มิถุนายน 2553 / 01:25
แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 6 มิถุนายน 2553 / 02:17

PS.  My-id i is not locked you can go to if you want เข้าไปลูบหัวสัตว์,ให้อาหารสัตว์ได้ เอดเพื่อนได้

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 16:13 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

10 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไม่ทราบว่าจขกท ต้องการอะไร
  ตั้งชื่อหัวกระทู้เวอร์ๆเกินจริง
  เพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนคลิกเข้ามา

  ที่แน่ๆเดี๊ยนรู้ว่าหร่อนต้องการมาปั่นแต้ม

  หัวกระทู้เรื่องนึง
  พอเข้ามาในกระทู้เป็นอีกเรื่อง

  หัวกระทู้บอกที่สุดในโลก
  เข้ามาในกระทู้ เข้ามาบอกที่สุดในเอเชีย


  ดังนั้นกรุณา แก้ไขหัวชื่อกระทู้ด้วย

  และอีกอย่าง ข้อมูลที่หร่อนนำมาตั้งกระทู้
  เป็นข้อมูลเก่าแล้วคร่ะ  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 4 มิถุนายน 2553 / 01:53
  แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 4 มิถุนายน 2553 / 02:02

  PS.  QueenB
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตึกสูงใน ฮ่องกง กับ สิงค์โปร์
  สองเมืองนี้เจริญได้

  เพราะ ฮ่องกง กับ สิงค์โปร์  ฝรั่งอังกฤษ เป็นผู้สร้าง สองเมืองนี้ขึ้นมา

  ฮ่องกง กับ สิงค์โปร์ เป็นเมืองขึ้น ของ ยุโรป อังกฤษ มาตั้งแต่ยุคแรก

  ร้อยละั 80% ของ ตึกสูง และ บริษัท ธุรกิจต่าง ในฮ่องกง และ สิงค์โปร์
  เป็นของฝรั่งยุโรปแทบทั้งนั้น
  เพราะฝรั่งเข้ามาลงทุนทำธุรกิจตั้งแต่ยุคสมัยแรก ในฮ่องกง , สิงค์โปร์
  จวบจนทุกวันนี้ ถือว่า่สองเมืองนี้ เป็นเมืองท่าธุรกิจของยุโรป ในแถบเอเชีย


  ********************************


  ส่วนเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
  ตึกสวยๆ ตึกสูง ในเซี่ยงไฮ้
  ก็เป็นฝีมือของวิศวกรฝรั่ง ยุโรป เป็นผู้สร้างผู้ออกแบบ
  แทบทั้งนั้น  PS.  QueenB
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แต่ละอันดับส่วนใหญ่
  ตึกสูงๆที่เห็นในแต่ละเมือง
  ร้อยละ 90% ออกแบบโดยวิศวกรฝรั่ง ยุโรป

  สังเกตุได้ว่าทุกเมือง ไม่มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรม
  สถาปัตย์กรรมเก่าๆทำลาย เพื่อสร้างอาคารสูง ตึกสูง แบบยุโรป
  หาความเป็นตัวเองไม่ได้

  PS.  QueenB
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชอบตึกในประเทศจีนนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  ยิ้ม
  ยิ้ม 124.122.197.133
  4 มิ.ย. 53 12:33 น.
  คห. 1 คิดมากไปมั้ย
  คือจะต้องมางจับผิดอะไรขนาดนี้

  เห็นแล้วเบื่อ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น่าจะลงรูปในนี้เลย

  ไม่ต้องคลิกลิ้ง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  บอมบ์เบอร์บอย*
  บอมบ์เบอร์บอย* 58.9.199.149
  4 มิ.ย. 53 16:28 น.
  แล้วทำไมไม่แก้ชื่อกระทู้ที่สุดในเอเซีย แก้ไม่ได้หรอกหรือ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โตเกียวสวยมากอ่ะ  โคตรน่ากลัว 555
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  ฐาธิปัตย์
  ฐาธิปัตย์ 180.180.51.153
  4 เม.ย. 54 16:13 น.
  กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ไม่ติดอับดับเลยตึกกระฟ้าเยอะเหมือนโตเกียวนั้นแหละ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

คอลัมน์ NUGIRL

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1810671
ชื่อกระทู้ : ตะลึง! 10 อันดับเมืองที่มีตีกระฟ้า เยอะที่สุดในเอเชีย มีไทยติดด้วย! เเบบว่าสวยเวอร์ ถาพยามคํ่าคืนกลางเมือง !

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: