โครงงานสำรวจ No 1832370


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

คิอว่าโรงเรียนผมครูสั่งให้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์อะคับ

ผมคิดว่าจะทำโครงงานสำรวจอะคับ

แต่ไม่มีเนื้อหา

ช่วยหน่อยนะคับ ใครมีวิธีการทำโครงงานสำรวจช่วยบอกหน่อยนะคับ

หรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ ระดับ ม.4

บอกๆกันหน่อยนะคับ

ขอร้องละคับ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 18:05 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

24 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  เป้
  เป้ 110.164.162.233
  29 ส.ค. 53 13:40 น.
  รายงาน
  เรื่อง   ดินผสม
  จัดทำโดย
  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    
  6.    
  เสนอ
  อ. จรัสศรี   ปานรังสี
  รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา   งานเกษตร
  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2553
  โรงเรียน เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  กรุงเทพมหานคร เขต 2

  คำนำ

          โครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนี่งของวิชาเกษตร  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้
  เกี่ยวกับการทำดินผสมในท้องถิ่นมีนบุรี  เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจ

  ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  โครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการทำดินผสมไม่มากก็น้อย


                                                                                           คณะผู้จัดทำ                                  


  สารบัญ
  หน้า
  คำนำ                                                                                                                                                             ก.          
  ชื่อโครงงาน                                                                                                                                                  1.
  ความสำคัญ                                                                                                                                                   1.
  จุดมุ่งหมาย                                                                                                                                                   1.
  คุณสมบัติของดินผสมที่ดี                                                                                                                             2.
  วัสดุที่ใช้ผสมดินปลูก                                                                                                                                   2.
  วิธีการผสมดินปลูก                                                                                                                                       2.
  ตัวอย่างสูตรดินผสม                                                                                                                                     3.
  ดินผสมปุ๋ยหมักชีวภาพ                                                                                                                                4.
  การดำเนินการ                                                                                                                                               6.
  ผลที่คาดหวังที่จะได้รับ                                                                                                                                6.
  เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                               7.
  ภาคผนวก
  ชื่อโครงงาน        การทำดินผสม

  ชื่อผู้ทำโครงงาน
  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    
  6.    

  อาจารย์ที่ปรึกษา
      อาจารย์จรัสศรี    ปานรังศรี

  ความสำคัญของโครงงาน
      ในปัจจุบันดินที่มีความอุดมสมบูรณ์จะมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  โดยธรรมชาติหาได้ยาก  การปลูกพืชให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นจึงต้องปรับปรุงดินให้ดีขึ้น  ดังนั้นการปรับปรุงดินนั้นต้องให้เหมาะกับชนิดของพืชและจะต้องคำนึงถึงวัสดุที่จะมาปรับปรุงดิน หรือนำมาผสม เพื่อปลูกพืชต่างๆตามความต้องการ  ซึ่งการผสมดินปลูกพืชนั้นสามารถสร้างอาชีพและทำรายได้ให้แก่คนท้องถิ่นอีกด้วย

  จุดมุ่งหมาย
  1.    เพื่อศึกษาสำรวจข้อมูลการดินผสมในท้องถิ่น
  2.    เพื่อศึกษาคุณสมบัติของดินที่ใช้ผสม
  3.    เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับดินผสมในท้องถิ่น
  4.    เพื่อให้ได้ดินผสมที่มีประสิทธิภาพกว่าสูตรเดิม
  5.    เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต  คุณสมบัติของดินผสมที่ดี
  1.    มีน้ำหนักเบาโปร่งรวนซุย
  2.    ระบายน้ำและอากาศได้ดี
  3.    อุ้มน้ำได้ดีพอสมควร
  4.    มีธาตุอาหารพืชเพียงพอ และเหมาะสมกับพืช
  5.    มีค่าความเป็น กรด-ด่าง ประมาณ 6.5-7
  6.    มีปริมาณเกลือแร่ต่ำ และไม่มีสารพิษ
  7.    ไม่มีโรคและแมลง
  8.    หาง่ายราคาถูก
  9.    มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างที่เหมาะสมกับพืช

  วัสดุที่ใช้ผสมดินปลูก
  1.    อินทรีย์วัตถุ        ได้แก่    ปุ๋ยคอก  ขี้เถ้าแกลบ  แกลบ  เปลือกถั่ว  ขุยมะพร้าว  
  เศษชานอ้อย  ซังข้าวโพด ลำนารายณ์
  2.    อนินทรีย์วัตถุ    ได้แก่    ทรายหยาบ  ปุ๋ยวิทยาศาตร์

  วิธีการผสมดินปลูก
      เมื่อสามารถกำหนดส่วน ของวัสดุที่จะนำมาผสมดินปลูก หรือ หาสูตรดินผสมตรงกับความต้องการและความเหมาะสมกับชนิดของพืชที่จะปลูกได้แล้ว  นำวัสดุที่จะปลูกเหล่านั้นมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน  
  คล้ายกับการผสมปูน (ไม่ต้องผสมน้ำ)    หากมีปริมาณมาก  อาจใช้เครื่องจักรเช่นเดียวกับการ ผสมปูน
  แต่ถ้าปริมาณน้อยให้ใช้พลั่ว หรือ จอบ    ผสมดินก็เพียงพอ  หรืจะผสมอย่างง่ายๆ อาจทำได้โดย นำดิน ปุ๋ยคอก และวัสดุช่วยให้ดินโปร่ง กองเป็น 3 กอง  แล้วตักสาดทับกันทีละพลั่ว  ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกที
  ก็สามารถนำไปใช้ได้


  ตัวอย่างสูตรดินผสม
  1.    สูตรดินผสมทั่วไป
          สูตรที่   1        สำหรับตอนกิ่ง  กิ่งชำ  ต้นอ่อนที่เพาะกล้า  และย้ายปลูก
                                 -  ทรายหยาบ    1      ส่วน
                                 -  ดินร่วน       1-2     ส่วน
                                                  -  ขี้เถ้าแกลบ     1      ส่วน
                                                  -  ขุยมะพร้าวหรือใบไม้แห้ง      1      ส่วน
                                                  -  ปุ๋ยคอก        ½-1    ส่วน
    สูตรที่   2        สำหรับพืชที่ปลูกในภาชนะตั้งแต่  3  เดือนขึ้นไป
                           -  ดินร่วน          2      ส่วน
                                                   -  ทรายหยาบ    1      ส่วน
                                                   -  ใบไม้แห้งหรือขุยมะพร้าว      1      ส่วน
                                                   -  ปุ๋ยคอก          1       ส่วน
  2.    สูตรดินผสมพืชสวน
                                  -  ดินร่วน          1      ส่วน
                                  -  เปลือกถั่ว       1      ส่วน
                                  -  ปุ๋ยคอก          1       ส่วน
                                  -  ทราย              1      ส่วน
  3.    สูตรดินผสมสำหรับปลูกไม้หัวบางชนิด
                                   -  ขุยมะพร้าว     1      ส่วน
                                   -  ใบไม้แห้ง      1      ส่วน
                                   -   ทราย             1      ส่วน
                                   -  ปุ๋ยคอก           1      ส่วน
  4.    สูตรดินผสมสำหรับปลูกกุหลาบ
                                    -  แกลบ            3      ส่วน
                                    -  ปุ๋ยคอก          1      ส่วน
                                    -  ทราย             1      ส่วน
                                    -  ดินร่วน          1      ส่วน
  ดินผสมปุ๋ยหมักชีวภาพ
  ดินผสมปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นดินผสมตามกรรมวิธีทางชีวภาพ  ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหาร  N, P, K  และจุลินทรีย์อย่างครบถ้วน  เหมาะแก่การนำไปเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง  รองพื้นสวนหญ้า  สวนหย่อม  ปูรองพื้นไม้ผล  หรือพืชผักทุกชนิด  โดยไม่ต้องผสมดินและปุ๋ยอื่นๆ  ดินจะไม่แข็งตัว  ออกซิเจนถ่ายเทได้สะดวก  ช่วยในการย่อยสลาย  และทำให้ต้นไม้เจริญงอกงาม  ทนทานอยู่ได้นาน

  1.    สูตรดินผสมเพาะกล้า
  -  ปุ๋ยหมัก       1      ส่วน
  -  ขุยมะพร้าว  1      ส่วน
  -  แกลบเผา     1      ส่วน
  -  ปุ๋ยคอก        1      ส่วน
    สูตรผสมดินต่างๆ  เราสามารถหาวัสดุอื่นๆมาทดแทนได้  ถ้ามีคุณสมบัติไกล้เคียงกัน  และทดลองหาสูตรดินผสมเพื่อปรับปรุงดินให้ดียิ่งขึ้นได้  หากมีการปฏิบัติด้วยตนเอง  และปลูกพืชได้ประสบผลสำเร็จมนดินผสมนั้น
  2.    สูตรดินผสมสำหรับปลูกต้นไม้ในกระถาง
  -  ขุยมะพร้าว   2      ส่วน
  -  เปลือกมะพร้าวสับ      2      ส่วน
  -  ดินร่วน         2      ส่วน
  -  ปุ๋ยคอก         2      ส่วน
  -  น้ำและยาป้องกันเชื้อรา

  วิธีการผสม
  1.    นำดินร่วนผสมกับปุ๋ยมะพร้าว  และเปลือกมะพร้าวสับผสมให้เข้ากัน
  2.    เติมปุ๋ยคอกลงไป  คลุกเคล้าให้เข้ากัน
  3.    เอาน้ำผสมยาป้องกันเชื้อรา  ส่วน  1  ช้อนแกง/น้ำ  20  ลิตร  โดยใช้ลาดลงในกองดินที่
         ผสม  และให้มีความชื้นประมาณ  50  % (กำดินผสมแล้วดินผสมเป็นก้อน)
  4.    นำดินผสมเก็บไว้ในที่ร่ม  ประมาณ  7  วัน  จึงสามารถนำไปใช้ได้

  หมายเหตุ :  การผสมดินคุณต้องรู้วัตถุประสงค์ของวัสดุที่ใส่ลงไปด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าไม่มีปุ๋ย
                      คอกก็จะใส่ปุ๋ยเคมีลงไปแทนไม่ได้  เพราะวัตถุประสงค์ของการใช้นั้นแตกต่างกัน
                      โดยสิ้นเชิง  เพราะปุ๋ยเคมีนั้นมีคุณสมบัติของธาตุอาหารที่สูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ถึง  10  
                      เท่า  หากใส่มากต้นไม้ก็อาจตายได้

  การดำเนินการ
  1.    ระยะเวลา
         เริ่มทำโครงงานวันที่   21   สิงหาคม   พ.ศ. 2553
  สิ้นสุดโครงงานวันที่   11   กันยายน   พ.ศ. 2553
  รวมระยะเวลาการดำเนินการ   3   สัปดาห์

  2.    สถานที่
  36  หมู่ 7  ต.ลำลูกกา  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี

  3.    การเตรียมงาน
  3.1    ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต
  3.2    ปรึกษาและขอคำแนะนำจากอาจารย์
  3.3    เขียนโครงงานและนำเสนออาจารย์
  3.4    ถ้าอาจารย์เห็นชอบก็เตรียมอุปกรณ์ เช่น ดิน  มูลสัตว์ ฯลฯ

  4.    การประเมินผลและรายงาน
      สังเกตว่ามีข้อผิดพลาดหรือต้องแก้ไขปรับปรุงตรงไหน
      การรายงาน
      สังเกตการทำงานของสมาชิกในกลุ่ม  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1.    ได้รับความรู้จากการทำดินผสม ทำให้มีทักษะและประสบการณ์ในทำดินผสม
  2.    ได้ความภูมิใจกับผลงานที่ได้สร้างขึ้นมา
  3.    สามารถนำไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าได้
  4.    ได้ดินผสมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  5.    ทำให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากการทดลองสูตรต่างๆ
  6.    ทำให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ

  เอกสารอ้างอิง

      ทางอินเตอร์เน็ต  www.google.co.th
  36  หมู่ 7  ต.ลำลูกกา  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  (ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์นะครับ)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
  1. 1-1
   guest
   emily
   emily 180.183.84.15
   26 มิ.ย. 59 14:24 น.
   อะไรหรอโครงงานเกษตร
   ถูกใจ ตอบความเห็น
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  111252
  111252 202.29.93.134
  29 พ.ย. 53 09:36 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณความเห็นที่2มากนะคะ

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  หนิง
  หนิง 182.232.153.48
  4 ม.ค. 54 11:49 น.
  ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  เนย
  เนย 1.47.221.138
  7 ก.พ. 54 17:30 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  ส้ม
  ส้ม 203.113.102.213
  15 ก.พ. 54 16:28 น.
  ดีมากคับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  natthakit
  natthakit 101.108.230.39
  16 ก.พ. 54 17:48 น.
  ทีหลังก้อตั้งใจเรียนหน่อยน่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  วู้ดดี้
  วู้ดดี้ 58.11.46.180
  20 มิ.ย. 54 17:19 น.
  อยากได้ตัวอย่างโครงงานสำรวจอ่ะค่ะ[
  y-002]
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  แนน
  แนน 110.77.236.97
  19 ก.ค. 54 15:59 น.
  แนนค่
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  แก้ม
  แก้ม 110.77.236.245
  21 ก.ค. 54 14:45 น.
  แก้ม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  สวย
  สวย 103.1.165.199
  11 ส.ค. 54 09:59 น.
  แอ๋มนะสวยมากด้วย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  นูบ
  นูบ 182.52.159.101
  5 ก.ย. 54 20:19 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  นิธิภัริก์
  นิธิภัริก์ 58.9.110.222
  21 ธ.ค. 54 17:19 น.
  ครูสั้งไห้หาต้องขอบคุณมากเลยคับเวป เด๊กดี มีทุกอย่างสุดยอดคับ  
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  แพรว
  แพรว 101.108.189.160
  5 ก.พ. 55 12:01 น.
  โครงงานไม่สมบูรณ์อ่าไม่ค่อยเข้าใจ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  0330
  14 ก.พ. 55 19:14 น.
  อยากทำเว็บเปนอ่ะค่ะบอกหน่อยสิคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  ymai
  27 ก.พ. 55 18:49 น.
   ขอโครงงานวิทยาศาสตร์น้ำยาล้างจานมะกรูดหน่อย
  PS.  สวัสดีค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีจัง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  หนูนา
  หนูนา 118.173.200.162
  12 ธ.ค. 55 18:05 น.
  ได้ทำเหมือนกันอ่ะ...ตอนนี้ยัง งง อยู่เลย ทำยังไงหรอ??
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  kran
  kran 171.96.173.54
  16 ก.พ. 58 20:37 น.
  รักเลย


  แค่นี้หรอ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  ธวัช
  ธวัช 58.11.153.237
  10 ธ.ค. 58 22:21 น.
  บรรณานุกรม ไปไนละครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1832370
ชื่อกระทู้ : โครงงานสำรวจ

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: