รายชื่อผู้ที่ผ่านข้อเขียน คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา No 1970601

guest
เด็กบวม

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

๑ ๐๐๐๐๓๔ นายนภัส รอดประเสริฐ          โรงเรียนระยองวิทยาคม
๒ ๐๐๐๐๖๖ นายปภาณ มนูญศิลป์             โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
๓ ๐๐๐๐๘๐ นายณัฐภัทร นิตินัย             โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
๔ ๐๐๐๐๙๔ นายธีรวุฒิ วงศ์จีรภัทร              โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
๕ ๐๐๐๑๐๔ นายธัญฤทธิ์ วัฒนะ             โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
๖ ๐๐๐๑๒๘ นายศิวกร จิรหฤหัย             โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
๗ ๐๐๐๑๔๑ นายพงศกร ตันติโกวิทย์          โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
๘ ๐๐๐๑๗๘ นางสาวอารยา แก้วเพชรสงวน     โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
๙ ๐๐๐๒๒๒ นายอภิชาติ เศรษฐจิตต์         โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี
๑๐ ๐๐๐๒๗๔ นายฐิติพงศ์ เกรียงทวีกิจ        โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
๑๑ ๐๐๐๓๔๔ นายกฤษฎา ชนูแก้ว             โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
๑๒ ๐๐๐๓๔๗ นายบุณยภัทร มนต์สัตตา         โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
๑๓ ๙๐๐๐๑๒ นายภูวณัฐ ศรีสุข             โรงเรียนสิงห์สมุทร  
๑๔ ๙๐๐๐๒๕ นายธัญญ์ พัสดุ             โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
๑๕ ๙๐๐๐๒๙ นางสาวธนวันต์ สุขสวัสดิ์         โรงเรียนชลกันยานุกูล
๑๖ ๙๐๐๐๗๒ นายกฤติน พันธ์ไพศาล         โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
๑๗ ๙๐๐๐๘๑ นางสาวธนัชพร เพิ่มวัฒนชัย       โรงเรียนศรียานุสรณ ์
๑๘ ๙๐๐๑๐๔ นางสาวกรองทอง เนียมศิริ        โรงเรียนระยองวิทยาคม
๑๙ ๙๐๐๑๒๔ นายศิรชัช เนื่องจำนงค์        โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
๒๐ ๙๐๐๑๓๔ นายรติ แก้วสนธิ            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๒๑ ๙๐๐๑๔๑ นางสาวสิริยาภรณ์ กีรติสุนทร    โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
๒๒ ๙๐๐๑๔๔ นายวนากร สิทธิปาน            โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
๒๓ ๙๐๐๑๔๗ นางสาววราลี ยมหา            
๒๔ ๙๐๐๑๔๙ นายชยธร การุณวรรธนะ        โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
๒๕ ๙๐๐๒๐๖ นายสรวิชญ์ จันทรสูต            โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี
๒๖ ๙๐๐๒๕๕ นางสาวสุวพิชญ์ จึงประเสริฐ            
๒๗ ๙๐๐๒๙๐ นางสาววิสุตา รวมเกียรติขจร    โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
๒๘ ๙๐๐๓๒๓ นายปรมินทร์ เมธีกุล            โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์   จ.ฉะเชิงเทรา
๒๙ ๙๐๐๓๓๓ นางสาวอธิตยา บูรณะศรีศักดิ์    โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
๓๐ ๙๐๐๓๔๔ นางสาวปุณิกา บุญกระพือ        โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี
๓๑ ๙๐๐๓๕๓ นายธนดล สลักเพชร             โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
๓๒ ๙๐๐๔๐๔ นายณัฐพงษ์ พิณทุกานนท์        โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๓๓ ๙๐๐๔๑๐ นายสายวรุณ หงษ์พนัส        โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
๓๔ ๙๐๐๔๑๙ นางสาวอนัญญา หนองคาย        โรงเรียนระยองวิทยาคม
๓๕ ๙๐๐๔๗๑ นายอัศนี สรวมศิริ            โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
๓๖ ๙๐๐๕๑๘ นายเตชัส ผลเพิ่ม            โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
๓๗ ๙๐๐๕๔๘ นายณัฐชัย สถาวร            โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
๓๘ ๙๐๐๕๗๘ นางสาวณัฏฐา ทวีทรัพย์        โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓๙ ๙๐๐๖๐๑ นายปัณณ์ณธีร์ ลิ้มพาณิชชัย        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
๔๐ ๙๐๐๖๑๓ นางสาวกัญจนพร สนธิพิจิตร        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
๔๑ ๙๐๐๖๔๙ นายวรเมธ แสงสุพรรณ        โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
๔๒ ๙๐๐๗๓๐ นางสาวศิรดา วงศ์วานวัฒนา        โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
๔๓ ๙๐๐๗๔๒ นายนที ธนุภาพรังสรรค์        โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
๔๔ ๙๐๐๗๗๗ นายวัชระ วีระพรพงษ์กุล        โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
๔๕ ๙๐๐๘๒๒ นางสาววิรากร เลิศพนาสรรค์    โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
๔๖ ๙๐๐๘๓๒ นางสาวชฎาธร ห่อทองคำ        โรงเรียนชลกันยานุกูล        
๔๗ ๙๐๑๐๘๑ นางสาวกันยารัตน์ ฉัตรวิเชียร    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๔๘ ๙๐๑๒๖๓ นายอภิสิทธิ์ พรหมศรี            โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

อาจไม่ถูก 100เปอร์เซ็นสำหรับโรงเรียน ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ปล.ชลชายนี่เก่งไปไหนครับ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 13:30 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

12 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  บาส
  บาส 182.52.0.85
  2 พ.ย. 53 19:23 น.
  รุ้ รร ได้ไงอ่า 5555
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โหสุดยอดรู้ได้ไงเนี่ย ผมชลชายสำรอง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทำไมรหัสมันมี 6 ตัว อ่า    ในใบมันมีแค่ 5 ตัวหนิื

  PS.  http://writer.dek-d.com/blessemblet/writer/view.php?id=508516 เรื่องราวการเตรียมพร้อมการเอนท์
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เบญจมฯ ติดตัวจริง 2 สำรอง 1 หรูแล้ววววววว ววว ><
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  เง้อ
  เง้อ 182.52.64.67
  2 พ.ย. 53 19:44 น.
  คห. 4 แรง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  1234
  2 พ.ย. 53 20:33 น.
  ชลชายที่ติดก็มีแต่ห้องกิ๊ฟอ่ะครับ เปนพวกเข้าค่าย สอวน.ทั้งนั้นอ่ะ สำหรับผมคนธรรมดา อด T-T
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  กกกก
  กกกก 58.64.108.70
  2 พ.ย. 53 21:38 น.
  มีเตรียมติด2คนเอง สงสัยสละสิทธิอะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  sayaka_vivi
  sayaka_vivi 125.27.10.245
  3 พ.ย. 53 12:36 น.
  แก้ให้ๆ

  วราลี ยมหา --- รร. สาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
  อัศนี สรวมศิริ --- รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
  วิรากร เลิศพนาสรรค์ --- รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

  จ่ะ ...
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  เด็กบวม
  เด็กบวม 202.28.78.172
  3 พ.ย. 53 14:03 น.
  ขอบคุณ คห.8มากครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ปรมมือๆๆ

  แปะๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  เด็กส้มฟ้า
  เด็กส้มฟ้า 223.204.122.144
  19 ม.ค. 54 23:02 น.
  ชลชายสุโค่ย!!!!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  นมสด
  นมสด 202.28.62.245
  7 ม.ค. 56 13:30 น.
  น้องบาสเก่งจังครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1970601
ชื่อกระทู้ : รายชื่อผู้ที่ผ่านข้อเขียน คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: