/>

เพลง สวดมนต์ มหากรุณาธารณีสูตร (ภาษาไทย) [ไม่ระบุให้แชร์]

วิว
คลิกฟัง (เนื้อเพลงด้านล่าง)มหากรุณาจิตธารณีสูตรคาถา


 
๐ ขอนอบน้อมพระรัตนตรัย ปวงข้าไซร้ขอเป็นที่พึ่ง

ซึ่งพร้อมมี พระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร

มหากรุณาจิตธารณี ประทานความสมบูรณ์สุข

ไกลอวิชชา พลังบุญผู้มีธรรม พาโลกอันสว่าง

ด้วยแสงธรรม ค้ำโลกา

๐ ขอนอบน้อม องค์พระผู้เลิศปัญญา

ทรงนำพา ให้รู้เท่าทันบุญบาป กิเลสทุกข์ทั้งปวง

ความโลภ ความโง่เขลา หลงโกรธ

จงมลาย จางหาย เป็นความบริสุทธิ์

ดั่งเช่นดอกบัว ของพระโพธิสัตว์

ทรงนำพา สัตว์โลกหาย โง่งมงาย

ซึ่งล้วนเป็นพระมหากรุณา ธรรมอันใด

ธรรมทรงดำรง ขอพระองค์ ทรงบรรลุธรรม

นำพระนิพพาน สู่แดน พระพุทธภูมิฯผลบุญ และ กุศล จากการสวดภาวนาบทนี้

1.ล้างเวรล้างกรรมได้หมดจด ตัดวิบากกรรมได้ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

2.ชีวิตมีแต่ความประสบสุข ไม่มีใครมาเบียดเบียน มีอายุยืนยาว

3.ประสบความสำเร็จด้านการเงิน ไม่ยากจน มีแต่ความร่ำรวย
 มากมายด้วยสมบัติ พัสสถาน

4.เป็นการเสริมสร้างบารมีมากมาย

5.เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม

6.เมื่อกำลังจะเสียชีวิต จะเห็นพระ อมิตตาภพุทธ มาปรากฏ และ ทันทีที่ตาย ลงนั้น พระอมิตตาภพุทธ พร้อมด้วย พระโพธิสัตว์ 2 คือ พระอวโลกิตเตศวร โพธิสัตว์  และ พระมหาสถามปราปถ์ โพธิสัตว์ พระองค์ จะมารับด้วยพระองค์เอง ไปยัง สุขาวดี พุทธเกษตร
(เข้าเฝ้า พระอมิตตาภพุทธ)
แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 11 มีนาคม 2554 / 10:35

PS.  เยี่ยมชมเว็บบล็อก ของ ผมได้ ที่ http://buddhajak.wordpress.com/ เพื่องานฟื้นฟู และ ปกป้องพระพุทธศาสนา
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

5 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป