โค้ดเม้าส์น่ารักๆ 1 No 2107750


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

Hello Kitty
Animated Hello Kitty Wink<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/anime/ani-10/ani975.ani), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2009/11/11/animated-hello-kitty-wink.html" target="_blank" title="Animated Hello Kitty Wink"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Animated Hello Kitty Wink" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Animated Hello Kitty<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/anime/ani-10/ani974.ani), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2009/11/11/animated-hello-kitty.html" target="_blank" title="Animated Hello Kitty"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Animated Hello Kitty" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
My Melody Is Cute<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/anime/ani-10/ani968.ani), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2009/11/11/my-melody-is-cute.html" target="_blank" title="My Melody Is Cute"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="My Melody Is Cute" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Blinking Hello Kitty Angel<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/anime/ani-1/ani196.ani), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2008/11/07/blinking-hello-kitty-5.html" target="_blank" title="Blinking Hello Kitty Angel"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Blinking Hello Kitty Angel" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Blinking Hello Kitty<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/anime/ani-1/ani198.ani), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2008/11/07/blinking-hello-kitty-6.html" target="_blank" title="Blinking Hello Kitty"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Blinking Hello Kitty" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Blinking Hello Kitty<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/anime/ani-1/ani195.ani), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2008/11/07/blinking-hello-kitty-4.html" target="_blank" title="Blinking Hello Kitty"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Blinking Hello Kitty" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Blinking Hello Kitty<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/anime/ani-1/ani194.ani), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2008/11/07/blinking-hello-kitty-3.html" target="_blank" title="Blinking Hello Kitty"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Blinking Hello Kitty" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Blinking Hello Kitty<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/anime/ani-1/ani191.ani), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2008/11/07/blinking-hello-kitty-2.html" target="_blank" title="Blinking Hello Kitty"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Blinking Hello Kitty" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Blinking Hello Kitty<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/anime/ani-1/ani192.ani), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2008/11/07/blinking-hello-kitty-77.html" target="_blank" title="Blinking Hello Kitty"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Blinking Hello Kitty" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Cute Hello Kitty 11<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/anime/ani-1/ani186.cur), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2008/11/07/ani186.html" target="_blank" title="Cute Hello Kitty 11"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Cute Hello Kitty 11" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Hello Kitty Waving<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/nature/nat-1/nat65.ani), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2005/09/01/nat65.html" target="_blank" title="Hello Kitty Waving"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Hello Kitty Waving" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Hello Kitty, Bad Badtz-Maru<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/anime/ani-1/ani188.cur), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2008/11/07/ani188.html" target="_blank" title="Hello Kitty, Bad Badtz-Maru"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Hello Kitty, Bad Badtz-Maru" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Keroppi Walking Sanrio Frog<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-1/too38.ani), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2005/09/21/too38-11.html" target="_blank" title="Keroppi Walking Sanrio Frog"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Keroppi Walking Sanrio Frog" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Tsunayoshi Tsuna Sawada - Katekyo Hitman Reborn 4<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/anime/ani-10/ani965.cur), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2009/05/15/tsunayoshi-tsuna-sawada-katekyo-hitman-reborn-4.html" target="_blank" title="Tsunayoshi Tsuna Sawada - Katekyo Hitman Reborn 4"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Tsunayoshi Tsuna Sawada - Katekyo Hitman Reborn 4" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

Pool
Winnie The Pooh Glitter<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-8/too748.ani), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2009/02/01/winnie-the-pooh-glitter.html" target="_blank" title="Winnie The Pooh Glitter"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Winnie The Pooh Glitter" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Winnie The Pooh Bear Christmas Heart<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-8/too715.ani), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2009/02/01/winnie-the-pooh-bear-christmas-heart.html" target="_blank" title="Winnie The Pooh Bear Christmas Heart"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Winnie The Pooh Bear Christmas Heart" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Winnie The Pooh - Piglet<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-5/too447.cur), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2006/04/28/too447.html" target="_blank" title="Winnie The Pooh - Piglet"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Winnie The Pooh - Piglet" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Tigger<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-4/too397.cur), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2006/04/18/too397.html" target="_blank" title="Tigger"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Tigger" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Winnie The Pooh - Eeyore<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-4/too349.cur), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2006/03/23/too349.html" target="_blank" title="Winnie The Pooh - Eeyore"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Winnie The Pooh - Eeyore" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Winnie The Pooh Eeyore<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/special/spe-1/spe3.cur), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2005/08/27/spe3-11.html" target="_blank" title="Winnie The Pooh Eeyore"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Winnie The Pooh Eeyore" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Winnie The Pooh Kanga<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/special/spe-1/spe1.cur), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2005/08/27/spe1-75.html" target="_blank" title="Winnie The Pooh Kanga"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Winnie The Pooh Kanga" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Winnie The Pooh Eeyore<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/special/spe-1/spe2.cur), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2005/08/27/spe2-10.html" target="_blank" title="Winnie The Pooh Eeyore"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Winnie The Pooh Eeyore" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

FT Island

FT (Five Treasure) Island<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/people/peo-8/peo915.ani), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/03/04/ft-five-treasure-island.html" target="_blank" title="FT (Five Treasure) Island"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="FT (Five Treasure) Island" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Choi Jong Hoon - FT Island<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/people/peo-8/peo914.cur), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/03/04/choi-jong-hoon-ft-island.html" target="_blank" title="Choi Jong Hoon - FT Island"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Choi Jong Hoon - FT Island" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Lee Jae Jin - FT Island<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/people/peo-8/peo913.cur), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/03/04/lee-jae-jin-ft-island.html" target="_blank" title="Lee Jae Jin - FT Island"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Lee Jae Jin - FT Island" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Lee Hong Ki - FT Island<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/people/peo-8/peo912.cur), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/03/04/lee-hong-ki-ft-island.html" target="_blank" title="Lee Hong Ki - FT Island"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Lee Hong Ki - FT Island" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Choi Min Hwan - FT Island<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/people/peo-8/peo911.cur), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/03/04/choi-min-hwan-ft-island.html" target="_blank" title="Choi Min Hwan - FT Island"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Choi Min Hwan - FT Island" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
Song Seung Hyun - FT Island<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/people/peo-8/peo910.cur), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/03/04/song-seung-hyun-ft-island.html" target="_blank" title="Song Seung Hyun - FT Island"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Song Seung Hyun - FT Island" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

หวังว่าทุกๆคนจะชอบกันนะค่ะ

อ่านต่อ : http://my.dek-d.com/north1438/myboard/view.php?id=694#ixzz1IDINTtPM

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 12:07 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

29 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณจ้า ^^ น่ารักหมดทุกอันเล้ยย

  PS.  Ps. จิตเพลียกับติ่งต่ำตม <เกอิชา>
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มันใช้ยังไงอ่าคะ
  PS.  ยินดีต้อนรับนะ คอมเมนต์ให้ด้วยนะ โชคดีจร้า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  นี่ คห.2 ก็ไปที่ WHAT's up แล้วก็แทรกโค้ดHTML << ถ้าใช้ในไอดีนะ
  ส่วนบทความก็เหมือนกัน่ะแหละ


  สวยมากๆ ขอบคุณค่ะ


  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 1 เมษายน 2554 / 12:45

  PS.  สวัสดี เราเพิ่งเล่นนะ เข้าไปทักทายหน่อย อ่านิยายบ้างนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   ชอบค่ะๆๆ ขอบคุณมากๆๆ จขกท. *--------------------------*

  PS.  Thx~! ที่อุตส่าห์อ่านตรงนี้ด้วย :)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  candy<333งดวิบัติแล้วคร่ะ คริคริ
  candy<333งดวิบัติแล้วคร่ะ คริคริ 223.206.140.247
  1 เม.ย. 54 15:36 น.
  แล้วถ้าใช้ปกติทั่วไปอ่า...ใช้ในคอม บลาๆๆๆ

  (จะตั้งอ่ะไร ยังไงช่วยบอกทีร)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอจิ๊กไปใช้แล้วนะคะ อิอิ ขอบคุณมากๆคะ น่ารักทุกอันเลย

  PS.  ตะโกนดังๆ บอกว่า "ช้าน ร๊ากกกกกกกกซุปเปอร์จูเนียร์ที่สุดเลย" "จิ้นคยูมินสุดติ่ง ร๊ากกคยูมิน ไม่ไหวจะทน ร๊ากมากมายก่ายกอง" รักฮีชอลแต่ชอบให้คยูฮยอนกับซองมินรักกัน ดิสอีสอะ ความรู้สึกในใจ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณนะค่ะ
  PS.  -SJ ONLY 13! MEMBER FOREVER! -
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   แทรกโค้ดตรงไหน?!

  PS.  ความรักนั้นพวกคุณนิยามมันว่ายังไงกัน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณค่า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณค่ะ

  PS.  เรามาเป็นเพื่อนกันนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณจ้า

  PS.   love Yaoi
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แท้งกิ้วเวรี่มัช :;; >^^

  PS.  t's : `ต้ะลิ๊กติ่กแต้ก ต๊องต๊องแต้กแต้ก. ! tp'y
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณตัวโตๆ คิ้กคิ้ก :'DDD
  PS.  thirsty♥ ; give meonemore change,to make it right...
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   ขอบคุณจ้าา
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   ขอบคุณค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  ink
  12 เม.ย. 54 13:03 น.
    เอาไปใส่ใน what'up ใช่มั้ยค้ะ ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากๆค่า น่ารักดีๆ
  PS.  Anti
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   ขอบคุณคะ ^^~
  PS.  "เพื่อน" คำๆนี้ ใครๆก็พูดได้ แต่! จะมีสักกี่คนที่รู้ความหมายที่แท้จริง?
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณนะเจ้าคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น่ารักจัง^O^

  ขอไปใช้หน่อยนะ^U^  PS.  การที่เราจะก้าวผ่านคำว่าเจ็บปวด มันช่างยากเย็นจริงๆสินะ *ฝากนิยายของเราด้วยนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2107750
ชื่อกระทู้ : โค้ดเม้าส์น่ารักๆ 1

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: