ปรับสีเว็บเป็นปกติ

คนดังเมืองไทย จากรั้วสงขลานครินทร์(ม.อ.)*********************** No 2120600


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 
PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
"ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง"
มหิดลอดุลยเดชฯ (ม.อ.)
*
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย

(ศิษย์เก่ามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


*
พรทิวา นาคาศัย

(ศิษย์เก่ามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์


*
วันมูหะมัดนอร์ มะทา

อดีตรองนายกรัฐมนตรี


*
สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ

(ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์) พิธีกร , โปรดิวเซอร์ , ผู้ก่อตั้ง บริษัททีวีบูรพาจำกัด


*
วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

(ศิษย์เก่ามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ผู้ก่อตั้ง นิตยสารอะเดย์


*
กำพล ลีลาภรณ์

(ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์) ผู้ออกแบบตัวละครเกมเดอะซิมส์


*
ศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ

(ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์) อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก


*
จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์

(ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์) คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง


*
ฐปณีย์ เอียดสีไชย

(ศิษย์เก่าวิทยาการจัดการ) ผู้สื่อข่าวรายการ ข่าว 3 มิติ ทางช่อง 3


*
ปฐมา จันทรักษ์

(ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด


*
ปราโมทย์  วิทยาสุข

(ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


*
แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ

(ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์) แพทย์ชนบทดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2551


*
ดร.รอยล จิตรดอน

(ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์) ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


*
จงรัก พลาศัย

(ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


*
จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

(ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์)  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


*
ดร.นพวรรณ ตันพิพัฒน์

(ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์) รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


*
บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ

(ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิชาการ.คอม


*
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์

(อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์) ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร


*
จารุวรรณ จันทิมาพงษ์

(ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์) รองอธิบดีกรมธนารักษ์


*
อนีส นาคเสวี

(ศิษย์เก่าศิลปกรรมศาสตร์) ผู้ได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ จากการประกวดศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวง 101 ประจำปี 2551


*
ศิริชัย พุ่มมาก

(ศิษย์เก่าศิลปกรรมศาสตร์) ผู้ได้รับรางวัลจิตรกรรมยอดเยี่ยม "รางวัลพู่กันทอง" การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา


*
เภสัชกรหญิง ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์

(อดีตหัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์) ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ พ.ศ. 2552 เภสัชกรยิปซีผู้วิจัยยาต้านไวรัสเอดส์ในแอฟริกา


*
นพ.ไกร  ดาบธรรม

(ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา


*
ฉัตรชัย พะลัง

(ศิษย์คณะวิทยาการจัดการ) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร


*
ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง

(ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์) ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี ประจำปี พ.ศ. 2547


*
ผศ.ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา

(อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]]ระบบส่วน กลุ่มที่ 8 พรรคประชาธิปัตย์


*
มานพ ปัตนวงศ์

(ศิลปศาสตรบัณฑิต)สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบส่วน กลุ่มที่ 8 พรรคเพื่อแผ่นดิน


*
รังสิมา รอดรัศมี

(ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงครามพรรคประชาธิปัตย์


*
แวมาฮาดี แวดาโอะ

(ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคเพื่อแผ่นดิน


*
ศิริโชค โสภา

(ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์


*
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน

(อดีตคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร


*
สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์

(ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์


*
อสิ มะหะมัดยังกี

(ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลพรรคประชาธิปัตย์


*
อาทิตยา พรหมคุณ

(ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์) นางสาวไทยจักรวาลประจำปี พ.ศ. 2523


*
เนตรนภา  ผลากิจ

(ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Rising Star ดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ล 2005


*
ภาคภูมิ ประทุมเจริญ

(ศิษย์เก่ามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) พิธีกรรายการ คนค้นฅน


*
กมลาสน์ เอียดศรีชาย

(ศิษย์เก่าวิทยาการสื่อสาร) ผู้ประกาศข่าว ช่อง 7


*
กนกวรรณ บุรานนท์

(ศิษย์เก่ามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) นักแสดง


*
ปาจารีย์ ณ นคร

(ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์) ดารา  พิธีกร


*
ปานชนก พาทีทิน

(ศิษย์เก่าวิทยาการจัดการ) ผู้ประกาศข่าว ททบ.5


*
พุทธชาติ พงศ์สุชาติ

(ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์) ดารา พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ


*
แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

(ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์) แพทย์ชนบทดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2529 ผู้ริเริ่มการนำสมุนไพรมามาใช้ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน


*
รัชนก ศรีโลพันธุ์

(ศิษย์เก่าเทคโนโลยีและการจัดการ) นักร้อง


*
วีรนันต์ กัณหา

(ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์)  ผู้ประกาศข่าววอยซ์ทีวี


*
อัครพล ทองธราดล

(ศิษย์เก่าวิทยาการจัดการ) หนุ่มแพรว ปี 2003 พิธีกร นักแสดง และผู้ประกาศข่าว ทีวีไทย

 

ฯลฯแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 9 เมษายน 2554 / 02:24
แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 9 เมษายน 2554 / 02:35
แก้ไขครั้งที่ 3 เมื่อ 9 เมษายน 2554 / 02:39
แก้ไขครั้งที่ 4 เมื่อ 9 เมษายน 2554 / 03:18
แก้ไขครั้งที่ 5 เมื่อ 9 เมษายน 2554 / 03:58

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 12 มีนาคม 2555 เวลา 00:11 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

11 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   เราภูมิใจในความเป็นลูกพระราชบิดาสงขลานครินทร์

  ขอทำตามพระปณิธานของท่าน

  เป็นคนดี คิดดี ทำดี ตลอดไป

  เพื่อคนไทยทุกคน


  (ขออย่าคนไทยแตกแยกกันเองเถอะครับ)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สุดยอดแต่เอ๊ะ.....ทำไมบางcomment ถูกลบล่ะ
  PS.  เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โย่วๆ ลูกพระบิดา สงขลานครินทร์
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  Mapza
  11 เม.ย. 54 11:58 น.
  555 น่าภูมใจมากครับ
  เพราะเดี๋ยวผมก็จะไปเป็นศิษย์ที่มอ.แล้วครับ
  น้องเฟรชชี่ ปี1
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  dew
  dew 202.12.73.204
  5 ก.พ. 55 16:24 น.
  ผูกพันมั่นเกลียว ร่วมสายเลือดเดียวสงขลานครินทร์
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  เนิร์ด
  เนิร์ด 202.12.73.1
  5 ก.พ. 55 21:25 น.
  ><  

  ลูกพระบิดา ข้าภูมิใจ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  MGT36
  12 มี.ค. 55 00:11 น.
  โอ้ศรีสถาบันที่เราทั่วกันพลันได้มาศึกษา
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  Richy
  13 มี.ค. 58 01:28 น.
  พุดเดิ้น - ปาจรีย์ ณ นคร และ ตุ๊ยตุ่ย - พุทธชาติ พงศ์สุชาติ จบมัธยมปลายจากโรงเรียนสาธิต มอ.ปัตตานี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2120600
ชื่อกระทู้ : คนดังเมืองไทย จากรั้วสงขลานครินทร์(ม.อ.)***********************

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: