ปรับสีเว็บเป็นปกติ

!!!!!~ อันดับผู้ติดเชื่อเอดส์ที่ีมากที่สุด ไม่น่าเชื่อไทยอยู่อันดับที่............ ( กระทู้ 1+ ) No 2145735

Toxic 20,300 25 เม.ย. 54 15:49 น.

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 40 อันดับประเทศที่มีผู้ป่วยโรคเอดส์มากที่สุดในโลก   

  
1  แอฟริกาใต้
2  อินเดีย
3  ไนจีเรีย
4  ซิมบับเว
5  แทนซาเนีย
6  เอธิโอเปีย
7  โมซัมบิก 
8  เคนยา
9  สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
10  สหรัฐอเมริกา
11  แซมเบีย
12  มาลาวี
13  รัสเซีย
14  จีน
15  บราซิล
16  โกตดิวัวร์
17  ยูเครน
18  แคเมอรูน
19  ยูกันดา
20  ซูดาน 
21  ไทย
22  บอตสวานา
23  กานา
24  พม่า
25  เลโซโท
26  บูร์กินาฟาโซ
27  เฮติ
28  สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
29  บุรุนดี
30  รวันดา
31  แองโกลา
32  เวียดนาม
33  สวาซิแลนด์ 
34  นามิเบีย
35  ชาด
36  โคลอมเบีย
37  กัมพูชา
38  เซียร์ราลีโอน
39  เม็กซิโก
40  กินี

*ในทวีปเอเชีย เราเป็นรองแค่อินเดียและจีน ที่ประชากรมากกว่าเรา 20 เท่า

ถ้าเทียบเป็นอัตราร้อยละ ของคนเป็นเอดส์ต่อประชากรทั้งหมด

เราน่าจะเป็นที่หนึ่ง...

ที่หนึ่งที่ไม่มีใครอยากเป็น

เพราะอะไร...

ทั้งเอดส์

ทั้งถูกล่าวหาว่าเป็นเมืองหลวงโสเภณี

ทั้งศพเด็ก 2,002 ศพ จากการทำแท้งเถื่อน

สังคมไทย..เป็นอะไร ไปแล้ว..."


สถานการณ์โรคเอดส์ในปัจจุบัน

โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์  ภานุภาค
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

 
 
            มีรายงานโรคเอดส์ครั้งแรกในโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2524 ประเทศไทยค้นพบผู้ป่วยเอดส์รายแรกของประเทศไทยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2528 นับจนถึงขณะนี้ได้ 25 ปีแล้ว
 
            ในช่วง 3 ปีแรก เอดส์ระบาดส่วนใหญ่ในกลุ่มชายรักชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายรักชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ  ในปี พ.ศ. 2531 มีการระบาดหนักในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดโดยการฉีด ปีต่อมาเริ่มระบาดในกลุ่มหญิงขายบริการทางเพศ  ปี พ.ศ. 2533 พบมากในชายนักเที่ยวที่ติดกามโรคจากหญิงขายบริการ และปีถัดมา (พ.ศ. 2534) พบการระบาดในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งเป็นภรรยาของชายนักเที่ยว และการระบาดในทารกแรกคลอด โดยสรุป ภายใน 6 ปีที่โรคเอดส์เข้ามาถึงเมืองไทยก็ระบาดเข้าไปถึงสถาบันครอบครัวของคนไทยทุก คน
 
            ช่วงปี 2534-2539 เป็นช่วงที่เอดส์แพร่ระบาดรุนแรงที่สุดในประเทศไทย คาดประมาณมีผู้ติดเชื้อใหม่ในช่วงนั้นประมาณปีละ แสนถึงแสนห้าหมื่นคน และมีคนที่เสียชีวิตจากเอดส์ปีละกว่า 6 หมื่นคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือตอนบน  ต่อมาการระบาดลดความรุนแรงลง ส่วนหนึ่งเกิดจากการรณรงค์อย่างจริงจังในรัฐบาลสมัยคุณอานันท์ ปันยารชุน และต่อเนื่องมาในรัฐบาลคุณชวน หลีกภัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอดส์ ของคุณมีชัย วีระไวทยะ  (“โครงการถุงยางอนามัย 100%”)  ทำให้คนไทยติดเอดส์ใหม่ลดลงเหลือต่ำกว่าปีละสองหมื่นคน  และความชุกของการติดเอดส์ในหญิงบริการ และในทหารเกณฑ์ลดลงอย่างน่าพอใจ  เป็นที่สรรเสริญของนานาชาติ
 
สถานการณ์เอดส์ในปัจจุบัน
 
            จาก 2528 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 25 ปี มีการคาดประมาณว่ามีคนไทยติดเชื้อเอดส์ตั้งแต่ต้นทั้งสิ้นหนึ่งล้านสองแสนคน เสียชีวิตไปแล้วครึ่งหนึ่ง คาดประมาณว่ามีคนไทยที่ติดเชื้อเอดส์ซึ่งมีชีวิตอยู่ขณะนี้ประมาณ 6 แสนคน  มีคนไทยติดเชื้อใหม่ขณะนี้ประมาณปีละ 16,000 คน และเสียชีวิตจากเอดส์ประมาณปีละน้อยกว่า 10,000 คน ซึ่งแนวโน้มการเสียชีวิตจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากรัฐจัดบริการดูแลรักษาทั่วถึงมากขึ้น พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตรวจเอดส์กันมากขึ้น ก่อนที่จะป่วยขึ้นมา
 
            อย่างไรก็ตาม ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา มีตัวชี้บ่งหลายตัวที่ส่งสัญญาณว่าเอดส์กำลังจะกลับมาระบาดหนักอีกระลอก หนึ่งในบ้านเรา  สัญญาณแรกคือความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี  (HIV prevalence) ในกลุ่มชายรักชายตามเมืองใหญ่ๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ  เช่น เมื่อปี 2546 ชายรักชายที่เป็นนักเที่ยวในกรุงเทพมหานครติดเอดส์ร้อยละ 18   เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  27 ในปี  2548  และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  32 ในการสำรวจเมื่อปี 2550 ในขณะที่ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ทั่วไปใน ประเทศไทยมีเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น  การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชายเป็นปรากฎการณ์ที่ เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนา หรือกำลังพัฒนา หรือไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรทั้งสิ้น  แต่สถานการณ์เอดส์ในกลุ่มชายรักชายในไทยรุนแรงกว่าทุกประเทศทั่วโลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชายรักชายที่อายุน้อยกว่า 25 ปี นอกจากนี้ หนึ่งในสามของชายรักชายไทยเที่ยวหญิงบริการ หรือมีภรรยา ซึ่งแตกต่างจากชายรักชายในประเทศตะวันตก จึงเป็นห่วงว่าอัตราการติดเชื้อในกลุ่มหญิงบริการ และหญิงตั้งครรภ์จะกลับสูงขึ้นอีก  ซึ่งก็เป็นความจริงที่สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าอัตราการติดเชื้อใหม่ในหญิงบริการมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา  กามโรคในหญิงและชายก็พบสูงขึ้นอย่างผิดสังเกต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชายรักชายและวัยรุ่น  การสำรวจทางพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นโดยหลายฝ่ายก็พบว่าวัยรุ่นเริ่มมีเพศ สัมพันธ์ครั้งแรกเร็วขึ้น เฉลี่ยเด็กชายไทยเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุ 13 เด็กหญิงที่อายุ 14 ส่วนใหญ่กับเพื่อน และส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในประชาชนทั่วไปก็ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับสมัย ก่อน ทั้งกับหญิงบริการและหญิงที่ไม่ใช่ภรรยา   ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีมารับคำปรึกษาและตรวจเอดส์ที่คลีนิคนิรนาม ของสภากาชาดไทยเพิ่มมากขึ้น พบความชุกของการติดเชื้อเอดส์ประมาณร้อยละ 12  ส่วนการติดเชื้อในกลุ่มติดยาเสพติดโดยการฉีดยังคงอัตราสูงมาตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือประมาณร้อยละ 40 ของผู้ติดยาเสพติดโดยการฉีดจะติดเชื้อเอดส์
 
          สถิติการตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวีในผู้มาใช้บริการของคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทยในปี 2552 พบว่ามีอัตราการติดเชื้อสูงสุดในกลุ่มชายรักชาย (26%) รองลงมาเป็นกลุ่มผู้หญิง  (14%) ตามด้วยกลุ่มชายแท้ (12%)  และในบรรดาผู้หญิงด้วยกัน หญิงที่มีสามีแล้วมีอัตราการติดเชื้อสูงกว่าหญิงโสดมาก  ทั้งนี้เกิดจากการติดจากสามี เพราะมีโอกาสจะหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ หรือต่อรองให้คู่นอนใช้ถุงยางอนามัยได้ไม่ดีเท่าหญิงโสด

เครดิต  http://www.oknation.net/blog/localbetong/2010/11/30/entry-1
ปล.  ข้อมูลตามปีที่บอกนะครับ


//      ข้อใช้กระทู้นี้ประกาศนิดส์หนึ่ง  ถึงเพื่อน พี่ ๆ น้อง ๆ ปู่ ๆ หลาน ๆ ( ป้า กับ ลุง ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นนะ )   คือผมไม่ได้เล่น id น๊านนานมาก  เลยไม่ได้ตอบคอมเมนท์หลายเมนท์เลย  ไม่ว่าจะทักทายมาหรือ ส่งข้อความลับมา (อันแน่ !! )  ไงตอนนี้เคลียร์ย์ให้หมดแล้วนะครับ รับเพื่อนแล้วด้วย  โห  สะสมไว้เยอะเลย  ตอนนี้กำลังปรับปรุงไอดีอยู่  ไงเสร็จแล้วจะบอกให้แวะไปเยี่ยมอีกที่นะครับ  ^ ^ ~ปก...         ต้นหลิวบนสวนปลิว
PS.  Play me , iF you'r FirE...

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 14:06 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

93 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  Makun
  25 เม.ย. 54 15:52 น.
   เง้ออออออออออออออ TT

  (แอบโล่งนึกว่าไทยติดที่1)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   เมื่อไรอาชีพแบบนี้จะหมดไปสักที
  PS.  สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก มาพร้อมสิ่งน่ารักๆที่เรียกว่า...เธอ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คนไทยไม่รู้จัก ถุงยาง รู้จักแต่ ถุงก็อบแก็ป !  
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  ฟหกไ
  ฟหกไ 223.206.220.84
  25 เม.ย. 54 16:05 น.
  เฟซบุ๊คไทยก็เล่นเยอะเป็นอันดับที่ 21 อ่ะข่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  555 ตะลึงตั้งแต่ข่าว ศพเด็กที่ถูกทำแท้งสองพันกว่าศพแล้ว
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  นี่ขนาดว่ามีโรคเอดส์ ที่เป็นแล้วรักษาไม่หาย ตายอย่างเดียว

  ยังขนาดนี้

  ถ้าไม่มีโรคนี้ คนไทยคงอันดับ 1 ในเรื่องปัญหาทางเพศมากที่สุดในโลก ?  ชาร้อนสักจอกไหม หลาน ๆ ? ซู้ด !

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราต้องรณรงค์


  PS.  ความลับไม่มีในหรอกใช่ไหมครับ คุณคนสวย: )
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  แมว
  25 เม.ย. 54 16:28 น.
  คนเรานี่ก็แปลก คู่ตัวเองมีไม่ชอบ ชอบมักมาก ทั้งหมดมันก็เกิดจากกิเลสทั้งนั้น

  ทำไม ทำอะไรไม่รู้จักคิดเลย

  ผู้ชายทำไมมักมากจัง ตัวเองเลวแค่นี้ยังไม่พอ ยังจะเอาเชื้อไปให้ภรรยาตัวเอง

  เฮ้อออ มนุษย์เรานี่ก็แปลก

  อยู่ดีๆไม่ชอบ ชอบหาเรื่องใส่ตัว

  สงสารผู้หญิงตาดำๆบ้างเถอะค่ะ เค้าไม่รู้เรื่องอะไร
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  VIZE
  25 เม.ย. 54 16:39 น.
   คนไทยน้ิอยคนที่จะรู้จักป้องกัน 

  เพราะคำว่าคงไม่เป็นไรจิ้นไป2ทีคงไม่ท้อง ไม่ติดเอดส์

  โดยเฉพาะวัยรุ่นมันเลยเกิดปัญหาเยอะเเยะไปหมด


  PS.  ความรัก ความเเค้น ความรู้สึกต่างกัน เเต่สุดท้าตอนจบก็เหมือนกัน คือนำตา
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทำไมต้องเปลี่ยนคู่ ทำไมไม่ใส่ถุง ทำไมไม่รู้จักป้องกันตัวเอง
  ต้องให้เป็นเอดส์ตายก่อนใช่ไหมถึงรุ้สึก
  ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา


  PS.  เหงา.... นายกลัวอะไร?..กลัวอะไรกันแน่
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  MELMEL
  25 เม.ย. 54 17:10 น.
  ไม่รู้ว่ามันจะอึดอัดอะไรมากมาย แค่ป้องกันแค่เนี้ย

  PS.  บั่นทอนวันละนิด จิตแจ่มใส : D
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คนที่มั่ว เจ้าชู้ ก็ต้องเจอแบบนี้ มีคนเดียวไม่พอ อยากได้อีก ทำให้คนที่รักเสียใจไม่พอยังไปมั่วอีกคนประเภทนี้ก็น่าจะโดนแบบนี้ บางคนไม่ตั้งใจเป็นเขาเอามาติดอย่างเงี้ยก็น่าสงสาร โอ้ยมนุษย์-*-

  PS.  แ ป้ ง รั ก โ ล แ ก น
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  lelouchz
  25 เม.ย. 54 18:07 น.
  ไม่มี "ญี่ปุ่น" ของเค้าดีจริงๆน้า-.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แปลกดี พอไทยติดงี้ ไม่มีคนมาเขียนว่า
  'ประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก'

  มันเกี่ยวใช่มั้ย เอ่อ ช่างมันเถอะ = =;;


  PS.  ผมชอบพูดจาทำร้ายจิตใจภายใต้เซนเซอร์ แฮ่ ~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนไทยมีเพศสัมพันธ์มากน้อยเท่าใหร่

  เพราะว่าที่อเมริกา ยุโรป คนเป็นแฟนกันก็มีอะไรกันตั้งแต่ 14-15 แล้วก็มีกันบ่อยมาก (ทุกอาทิตย์ว่าได้) แต่เค้ามีแล้วเค้าไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ

  ดูอย่างญี่ปุ่น วัยรุ่นเอากันปีละเป็นร้อยครั้ง แต่ไม่ท่้อง ไม่ติดเชื้อ...

  เพราะอะไร??? เพราะเค้าได้รับการศึกษาที่ดี ที่โรงเรียนสอนเรื่องเพศศึกษาและวิธีป้องกันทั้งหมดทั้งมวล

  ส่วนประเทศไทย... คนเป็นแฟนกัน มีอะไรกันครั้งแรก ถุงยางก็ใช้ไม่เป็น(หรือไม่ใช้ซะด้วยซ้ำ) ยาคุมก็ไม่เซื้อ... มีกันครั้งเดียวก็ท้อง ก็ติดเอดส์กันไปหมดเลย... โดยเฉพาะจังหวัดนอก กทม. บางจังหวัด ที่ไม่มีการสอนเรื่องแม้แต่น้อย พอคนสองคนเป็นแฟนกัน มันก็เลยโง่ไม่รู้เรื่องการป้องกันทั้งคู่ สุดท้ายก็ทั้งทองทั้งติดเชื้อ... แย่เลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  iiiii
  26 เม.ย. 54 12:00 น.
  รู้สึกว่า แถบผิวดำ นี่ติดอันดับต้น ๆเลยนะ

  แปลว่าเค้าคึก แอนด์ ซาดิส น่าดูเลยอ่า =.,=
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  ดหก
  26 เม.ย. 54 18:28 น.
  เพราะยังงี้ไงเลยไม่กล้ามีไรกับใคร
  เพื่อนยังเคยแซวเลยนะแบบว่าเมิงตายด้านเหรอวะ  เกิดมา20ปี แล้วยังไม่เคยมีไรกับใคร
  ในใจคิดไม่ใช้ไม่อยากมีหรอกเว้ย ยังเป็นวัยรุ่นยังมีอารมณ์อยู่แต่ที่ไม่มีอะไรก็กลัวเอดส์นี่ละ
  ลองให้โลกนี้ไม่มีโรคเอดส์นะ  เหอๆ เที่ยวทุกวันเปลี่ยนมันทุกคืน มั่วไปทั่วแว้ว
  เพราะโรคนี้เป็นทีอนาคตดับเลยเพราะสมัครงานบางที่เขาจับตรวจ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  Lujitear
  26 เม.ย. 54 18:55 น.
  ไม่มีญี่ปุ่น.......  สุดยอด...
  PS.  เราเป็นโอตาคุ!!!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   เฮือกก 55555
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มันไม่ขึ้นอยู่กับว่าจะมี***บ่อยเท่าไหร่ กับใคร อายุขนาดไหน

  เมืองไทยได้แต่โฟกัสไปเื่รื่องอายุ กับ ศีลธรรมอันดีของไทย "มากเกินไป"
  ทำไมไม่โฟกัสไปที่ "การป้องกันที่ถูกต้อง"

  เด็กใน กทม ไม่ค่อยจะมีปัญหาพวกนี้เท่าไหร่หรอก แต่นอก กทม ล่ะ??

  ปัญหาเพศศึกษาในไทย แก้ไขได้ ถ้าผู้ใหญ่เลิก"ซึน"
  (จาก twitter *ขอไม่บอกว่าเป็นใครนะจ๊ะ*)

  PS.  กันพลาคือชีวิต แต่ชีวิตไม่ได้มีแต่กันพลา (เพราะมีกันดั้มด้วย 5555)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

คอลัมน์ NUGIRL

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2145735
ชื่อกระทู้ : !!!!!~ อันดับผู้ติดเชื่อเอดส์ที่ีมากที่สุด ไม่น่าเชื่อไทยอยู่อันดับที่............ ( กระทู้ 1+ )

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: