ซ่อน
แสดง

มหาวิทยาลัยมหิดล . . . รูปคณะต่างๆและบรรยากาศ ( เยอะมากๆ) [ไม่ระบุให้แชร์]

วิว  WISDOM OF THE LAND 
 ปัญญาของแผ่นดิน 
อักษรย่อ MU
ชื่อภาษาอังกฤษ Mahidol University
อธิการบดี ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
เพลงสถาบัน เทิดพระนามมหิดล และ มหิดลฉลองชัย
สีประจำสถาบัน      น้ำเงินแก่
ต้นไม้ กันภัยมหิดล
เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th
วันสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ต้นราชสกุล "มหิดล"
วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ตรงกับวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระนาม "มหิดล" ให้เป็นชื่อมหาวิทยาลัย แทนชื่อ "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" เดิม
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนนกป้ายมหาวิทยาลัยมหิดล


ลาน มหิดล (ลาน มอ) สถานที่ที่ปี 1 ทุกคนต้องเข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน
สำนักงานอธิการบดี


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล (สถาบันสมทบ)คณะทันตแพทยศาสตร์

อาคารใหม่ของคณะทันตแพทย์ บริการงานทันตกรรมทุกสาขา มีทั้งหมด 20 ชั้น
คณะเภสัชศาสตร์


คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบำบัดคณะพยาบาลศาสตร์


   

อาคารคณะพยาบาล หลังใหม่ สร้างที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท


คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะศิลปศาสตร์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
เปิดสอนในระดับปริญญาโทขึ้นไป


คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยการจัดการ

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยศาสนศึกษาวิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์


สถาบันโภชนาการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย

หอ 11
เรือนไทยสนามกีฬา


องค์พระ ( อยู่บริเวณหอพักนักศึกษา )

ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ ( อยู่ใกล้ๆ เรือนไทย )
หอสมุดและคลังความรู้

หอประชุมใหญ่ ( กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้า่ง )

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ( MU CENTER )
กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  อยู่บริเวณตรงข้ามหอพักนักศึกษา


รถรางบริการฟรี

  
L ( Lecture Room )
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 29 เมษายน 2554 / 04:25
แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 29 เมษายน 2554 / 11:25
แก้ไขครั้งที่ 3 เมื่อ 29 เมษายน 2554 / 11:27
แก้ไขครั้งที่ 4 เมื่อ 30 เมษายน 2554 / 18:07
แก้ไขครั้งที่ 5 เมื่อ 2 พฤษภาคม 2554 / 17:11
แก้ไขครั้งที่ 6 เมื่อ 2 พฤษภาคม 2554 / 22:47
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

134 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป