ปรับสีเว็บเป็นปกติ

:: สอบตรงเกษตร !!! :: No 2198672

guest
กฟกหฟ

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

สอบตรงเกษตรแต่ละที่ที่มันมีเกษตรบางเขน เกษตรกำแพงแสนอะไรงี้อะ
เวลาสอบตรงต้องสมัครแยกมั้ยหรือว่ายังไง เวบไหนหรอค้ะ ช่วยหนอยน้า T^T
ไม่รุ้เลยจริงๆ แล้วเขารับตรงคณะอะไรบ้างยังไง ?


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 19:10 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

30 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการรับตรงดังนี้ครับ

  -  การรับสมัครและการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 ( ทุกคณะ ) ( ทุกวิทยาเขต )

  - โครงการเพชรนนทรี  คณะวิทยาศาสตร์

  การรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพืเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 ( คณะมนุษยศาสตร์ )

  -  โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 ( วิทยาเขตบางเขน )

  -  การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

  -  โครงการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โดยวิธีการรับตรง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  -  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

  - โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวรรณคดีไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

  -  โครงการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  -  โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ)

  -  โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล)

  -  โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  -  โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ) ภาคพิเศษ

  -  โครงการรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางฯ (สอวน.)

  -  โครงการรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ (สสวท.)

  -  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการรับนิสิต (โดยวิธีรับตรง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
   
  -  โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์สำหรับบุตรศิษย์เก่า คณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
   
  -  โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเกษตร

  -  โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

  -  โครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิธีรับตรง
   
  -  โครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร

  -  โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อสำหรับบุตรป่าไม้และบุตรราษฎรที่อาศัยโดยรอบสถานีฝึกนิสิต คณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

  -  โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ( คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ วิทยาเขตกำแพงแสน )

  -  โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  -  โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์สำหรับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โควตาบุตรเกษตรกร

  -  โครงการบุตรเกษตรกร คณะเกษตร กำแพงแสน

  -  โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรง)

  -  การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

  -  โครงการรับตรง ภาคปกติ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

  -  โครงการนิสิตโควตาพิเศาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ผ่านชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

  -  การคัดเลือกบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

  -  โครงการ IUP (International Undergraduate Program) ( คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

  -  โครงการรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์

  -  โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  -  โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

  -  โครงการรับผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี) เข้าศึกษาต่อในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ)

  -  รับสมัครนิสิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  -  รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2555

  -  โครงการปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์

  -  การรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

  -  การรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2555

  -  รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

  -  รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2555  ประมาณนี้นะครับ
  และน้องๆสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บ
  http://www.registrar.ku.ac.th  นี้นะครับ
  ปล.ขอให้น้องๆโชคดีครับ


  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 / 22:58
  แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 12 มิถุนายน 2554 / 22:15
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  zebane
  10 มิ.ย. 54 13:48 น.
  พี่คะ แล้วถ้าเป็นรับตรงแบบปกติ ทุกคณะ มีมั้ยคะ 


  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  เด็กหญิงตังเม
  เด็กหญิงตังเม 180.180.210.45
  10 มิ.ย. 54 18:24 น.
  คห 2

  สำหรับปีที่ผ่านๆมานะคะ
  บางคณะไม่มีรับตรงค่ะ*

  แต่ปีนี้ระบบเปลี่ยนไปแล้ว
  เราคิดว่าคงจะไม่มีรับตรงเองแล้วอ่าค่ะ
  คงเอาจากรับตรงกลางอ่าค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  ไอซ์
  ไอซ์ 1.47.178.43
  10 มิ.ย. 54 19:29 น.
  ไอซ์เป็นนักกรีฑาอะ
  จะสมัคโครงการแรกได้มั้ยค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  เด็กหญิงตังเม
  เด็กหญิงตังเม 180.180.210.45
  10 มิ.ย. 54 21:20 น.
  คห 4

  ต้องเปนนักกีฬาทีมชาติ ไม่ก้อเยาวชนทีมชาติ อ่าค่ะ
  ถ้าเปนก้อมีสิทธิ์สมัครได้
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  lop
  lop 115.87.232.187
  11 มิ.ย. 54 07:26 น.
  อยากเปลี่ยนแปลงตนเองหรือว่าหาอะไรทำเพิ่มเติมลองศึกษาจากเว็บนี้ดูนะคะ >>>>>> http://thefirst.igetweb.com/
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเข้าม.เกษตรมากๆ

  แต่ไม่เห็นข่าวการรับตรงอะไรเลยค่ะ

  หรือหนูหาไม่เจอ

  PS.  เราทั้งสอง เป็นหนึ่งเดียวกัน----ยามที่เธอสิ้นใจคือยามที่ฉันสิ้นลม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  Lookzoe
  Lookzoe 115.87.137.249
  11 มิ.ย. 54 20:32 น.
  ท่าอยากเข้าสอบตรงมนุษศาสตร์ปี2555จาเข้าไปเอาใบสมัครดั้ยที่ไหนขร๊ะ
  เขาสมัครกัลช่วงไหน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  เด็กหญิงตังเม
  เด็กหญิงตังเม 180.180.90.9
  11 มิ.ย. 54 21:29 น.
  ม.เกษตร มาเทอมสองค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  ขนนก
  ขนนก 49.48.54.100
  11 มิ.ย. 54 21:32 น.
  จะไปสอบที่ม.เกษตรเหมือนกัน
  เข้าคณะสังคม สาขาจิตวิทยาคลีนิค

  ไม่เห็นมีข่าวเลย รับหรือเปล่าเน้อ
  เฮ้อ...ออT^T~~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จะรอ ม.เกษตรเปิดรับตรงค่ะ ^^
  PS.  อาริกาโตะโกไซมัทสึ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   มีรับตรงคณะวนศาสตร์ไหมค่ะ จะรอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  love KU 

  PS.  
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  เด็ก
  เด็ก 49.49.67.182
  12 มิ.ย. 54 00:04 น.
  อยากทราบข้อมูลรับตรงของม.เกษตร
  คณะสังคม  
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  ชีสส
  ชีสส 124.120.30.90
  12 มิ.ย. 54 01:12 น.
  อยากทราบคณะเศรษฐศาสตร์^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  ตอนปลาย
  ตอนปลาย 14.207.106.214
  12 มิ.ย. 54 17:25 น.
  มนุษย์เอกญี่ปุ่น ต้องทำไงบ้างค่ะ  ตอนนี้อยู่ม.5แล้วค่ะ  พวกgat pat ต้องทำให้ถึงเท่าไร ค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  มะนาว
  มะนาว 14.207.118.43
  12 มิ.ย. 54 17:33 น.
  ขอบคุณมากนะคะ อยากเข้าการตลาดมากๆค่ะ :)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเข้าศึกษา มก.  ค่า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   อยากรู้รายละเอียดคณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ค่ะ 
  พี่ช่วยตอบหน่อยน๊า :D
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทุกโครงการจะเริ่มเปิดรับประมาณเทอม 2 นะครับน้องๆ

  http://www.registrar.ku.ac.th/ สำหรับน้องๆที่สนใจนะครับ

  ติดตามเว็บนี้ตลอดๆนะครับ จะมีข่าวอัพอยู่เสมอ ^^
  ปล.โชคดีนะครับน้องๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  อู๊ฟอิ๊ฟ
  อู๊ฟอิ๊ฟ 122.154.46.75
  4 ก.ค. 54 13:21 น.
  อยากเข้าที่นี่มากๆค่ะ
  อยากทราบว่ารับเด็กสายอาชีพมั้ยคะ
  อยากเข้าคณะ มนุษยศาสตร์ เอกสื่อสารมวลชนค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2198672
ชื่อกระทู้ : :: สอบตรงเกษตร !!! ::

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: