น่ารู้!ก่อนสอบกสพท. จรรยาบรรณแพทย์ อุดมการณ์ตลอดชีวิต ตัวอย่างคำถาม [ไม่ระบุให้แชร์]

วิว

จรรยาบรรณแพทย์ (อังกฤษ: medical ethics) เป็นส่วนหนึ่งของจริยศาสตร์ประยุกต์ (applied ethics) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาจริยศาสตร์ (Ethics) ในวิชาปรัชญา (Philosophy) วิชานี้นำเสนอวิธีปฏิบัติบนพื้นฐานหลักจริยธรรมว่าแพทย์และพยาบาลควรปฏิบัติต่อคนใข้อย่างไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสม แต่ละประเทศก็จะมีองค์ความรู้ในสาขานี้แตกต่างกันบ้าง เหมือนกันบ้าง

 

องค์ความรู้ที่ตกผลึกในสังคมตะวันตกนั้น ได้แนะนำให้ผู้อยู่ในสาขาแพทย์และพยาบาลปฏิบัติต่อผู้ป่วยดังต่อไปนี้

  • เน้นประโยชน์ผู้ป่วยสูงสุด (beneficence)
  • สิ่งที่จะทำต้องเน้นไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายใดๆ เพิ่มขึ้น (Non-maleficence)
  • ผู้ป่วยมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะรู้สาเหตุและอาการป่วยของตัวเองและเลือกวิธีรักษาตามความเหมาะสม (Autonomy)
  • การรักษาต้องอาศัยความบริสุทธิ์ยุติธรรมไปตามสมมุติฐานโรคของผู้ป่วยแต่ละคนอย่างแท้จริง (Justice)
  • ทั้งผู้รักษาหรือผู้ดูแลพยาบาลและคนไข้ต่างมีเกียรติและสมควรได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างมีเกียรติ (dignity)
  • แพทย์และพยาบาลต้องไม่ปิดอาการป่วยต่อผู้ป่วย และควรให้ผู้ป่วยรับรู้ความหนักเบาของอาการป่วยตามความจริง แต่ทั้งนี้ ต้องดูความเหมาะสมอย่างอื่นประกอบ เช่น สภาพจิตผู้ป่วยด้วย (Truthfulness and Honesty)

คุณธรรม 10 ประการ (จรรยาบรรณแพทย์)

1. มีเมตตาจิตแก่คนไข้ ไม่เลือกชั้นวรรณะ

2. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน

3. มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป

4. มีความละเอียดรอบคอบ สุขุม มีสติใคร่ครวญเหตุผล

5. ไม่โลภเห็นแก่ลาภของผู้ป่วยแต่ฝ่ายเดียว

6. ไม่โอ้อวดวิชาความรู้ให้ผู้อื่นหลงเชื่อ

7. ไม่เป็นคนเกียจคร้าน เผอเรอ มักง่าย

8. ไม่ลุอำนาจแก่อคติ 4 คือ

ความลำเอียงด้วย ความรัก ความโกรธ ความกลัว ความหลง (โง่)

9. ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เป็นโลกธรรม 8 คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และความเสื่อม

10. ไม่มีสันดานชอบความมัวเมาในหมู่อบายมุข

Credit: http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C

http://footreflexologymasage.blogspot.com/2009/01/10.html

 

ข้อสอบจริยธรรมนั้นมักมาในรูปให้ต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานการณ์ซึ่งยากต่อการตัดสินใจ

และอาจพบในการสอบสัมภาษณ์

ยกตัวอย่าง (แต่เป็นข้อสอบปากเปล่านะคะ) ซึ่งข้อนี้ตอบยากทีเดียว คือ...

มีนักโทษประหารคนหนึ่ง จะถูกประหารในวันรุ่งขึ้น แต่หนีออกมาระหว่างการควบคุมตัว จนถูกรถชนอาการสาหัส ถ้าท่านเป็นแพทย์เวรในวันนั้น ท่านจะทำอย่างไร เพราะเหตุใด...

แล้วคุณล่ะคะ จะทำอย่างไร...แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 2 สิงหาคม 2554 / 20:47
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

15 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป